Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Gatland 11

Osterøy
5283, Osterøy

1.800.000,-

Koselig småbruk med egen nøstetomt - nydelige sol og utsiktsforhold.