Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Kveldssolvegen

Ålesund
6057, Ellingsøy

700.000,-

Nausttomt og naust sentralt beliggende på Ellingsøya like ved småbåthavna, selges samlet. Parkering på tomten.