Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Meraftahornvegen 22

Stranda
6200, Stranda

1.250.000,-

Flott, sørvendt hyttetomt med gode sol- og utsiktsforhold. Ski-in og ski-out. Kan bebygges inntil 200kvm BYA.