Nyeboliger Bergen

Privatmegleren Nyeboliger Bergen er i 2024 blitt Miljøfyrtårn-sertifisert!

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar, og er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Over 10 000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Les mer om Miljøfyrtårn