Klikk for galleri

Kvislasyndin/Rennefjell Hyttegrend - Tomter med flott utsikt og gode solforhold beliggende i vakre omgivelser

Kvislasyndin/Rennefjell Hyttegrend - Tomter med flott utsikt og gode solforhold beliggende i vakre omgivelser

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Innlandet - Vestre Slidre

Rennefjellvegen 63 og 71

Prisantydning495.000,- - 550.000,-
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Eier

Borgvad Eiendom AS v. Christian Kjøs Borgvad

Betegnelse

Gnr. 10 Bnr. 104 Rennefjellvegen 63
Gnr. 10 Bnr. 107 Rennefjellvegen 71
i Vestre Slidre kommune

Beliggenhet

Hyttetomtene tilhører Rennefjell Hyttegrend som ligger fantastisk til på Kvislasyndin, sør på Syndin i Vestre Slidre kommune.
Nydelig utsikt til Gilafjellet, Nøsakampen, Grønnsennknippa, Sørre Syndinvatnet m.m.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

På sommeren er Syndin og omegn kjent som et av de beste fjellområdene for sykling. Å sykle på stølsveier i Valdres er en unik opplevelse for små og store.
Stølsvidda, mellom Vang, Vaset, Tisleidalen, Golsfjellet og Hemsedal, er kjent som et ideelt sykkelområde, og her finner du turer som passer alle nivåer.
At Stølsvidda er det området i Nord-Europa med flest støler i drift, gjør sykkelopplevelsen enda mer unik! Det er et godt utvalg av severdigheter langs veien.

Plassen Strø har noe meget unikt ved seg. Stille vann mot lang strand med snøkledde fjell i bakgrunnen.

Området har flott terreng for fjellturer og fotvandring, med flere merkede stier som byr på både korte og lengre turer samt flere muligheter for toppturer.

Syndinområdet er også et ypperlig terreng for småviltjakt- og fiske. Kommunen har flere fiskevann med gode fiskemuligheter både fra båt og land.

Godt utviklet løypenett på vinterstid som strekker seg fra Vasetområdet og videre inn i Vang kommune. Vestfjelløypene SA er et andelslag for drift av skiløyper i området mellom Knippeset og mot grensen til Vang, og med løypemaskiner samt sporleggere for snøscooter, kan man oppleve milevis av velpreparerte løyper. Løypelaget har i dag over 250 andelseiere som bidrar til driften, og vi anbefaler evt. nye kjøpere i området å melde seg inn.

Det er heller ikke langt til "Syndinstøga" som med kiosk, kafe og butikk gir et godt tilbud i sesongen. "Syndinstøga" har åpent fra ca. 20 juni og frem til høstferien er over, samt i vinterferien og påsken. Her får man bl.a kjøpt fiskekort, og evt. omadressert posten sin.

Besøk gjerne nettsiden www.syndin.no for løypekart og god informasjon om stølsvegen, aktiviteter og mye mer.

Parkering / Garasje

Parkering opparbeides på egen tomt for kjøpers regning.

Adkomst

Følg E16 til Fagernes. Fortsett videre på E-16 mot Bergen i ca 33 km og ta av til venstre mot Riste bru.
Kjør over brua og hold til venstre mot Syndin. Kjør ca. 1,5 km og ta mot Kvislasyndin (bomveg kr. 60,-).
Fortsett ca. 1 mil og ta til høyre ved skilt mot Rennefjell Hyttegrend.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt.
Rennefjellvegen 63, Gnr 10 Bnr 104 (tomt nr. 21): 1469 kvm

Rennefjellvegen 71, Gnr 10 Bnr 107 (tomt nr. 25): 1705 kvm

Ifølge matrikkelkart, hentet ut 04.11.2019

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Avtaler som skal tinglyses på eiendommen:
Kjøper av tomten forplikter seg til å betale minimum kr. 600,- i året til Vestfjelløypene SA for drift av løypenettet.

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi er ikke registrert. Ny eier må registrere dette selv.

Vei / Vann / Avløp / Strøm

Vei: Privat vei.
Det kan være restriksjoner angående veien med tanke på når man kan kjøre tyngre kjøretøy, for eksempel om våren.

Vann: Ligger i nærheten av tomtegrense. Hver tomtekjøper kjøper seg inn og får en andel i felles vannverk (Rennefjell Vannverk SA), og eierne som er tilknyttet anlegget står for drift av dette. Tomteeiere er eiere av vannanlegget.
Vann fra felles borehull med tilhørende pumpehus. Rennefjell vannverk SA eier og drifter hovedledningene, og eier av hver enkelt tomt eier og drifter sin påkoblede vannledning. Vannledningene til tomtene er Elvestadledning med varmekabler.
Fra hovedledningene er det lagt Elvestadledninger med varmekabler.

Avløp: Det foreligger en felles utslippstillatelse for området.
Selger opplyser om at GreenClean Easy renseanlegg med biologiske/kjemisk rensing har vært brukt i feltet.
Hver enkelt tomtekjøper må søke om utslippstillatelse og etablere sitt eget anlegg. Installasjon og kostnader til drift, tømmeavgift og vedlikehold betales av kjøper.

Dersom det kommer kommunalt vann og avløp i området, blir det pliktig å koble seg til dette.
Kostnader må medregnes.

Strøm: Tilkoblingsavgift er inkludert i tomteprisen.
Strøm ligger i nærheten av tomtegrense. Det er lagt ut en kveil med strømledning som graves ned og føres inn i hytta iht. VEAS sine retningslinjer. Kjøper er ansvarlig for disse kostnadene.

Reguleringsforhold

Ifølge Vestre Slidre kommune følger tomtene reguleringsplan for Rennefjell Hyttegrend, sist revidert 24.02.2011.
På tomtene kan det oppføres tre bygg; fritidsbolig, anneks og garasje/uthus etc. med samlet byggeflate på inntil 155 kvm T-BRA.
Totalt bruksareal på hver tomt er 190 kvm T-BRA.
Biloppstillingsplass for bil på egen grunn, av utnyttelsesgraden skal det settes av 36 kvm.
Maksimal størrelse på hovedhytte er inntil 125 kvm T-BRA.
Anneks og uthus/garasje skal hver for seg ikke overstige 30 kvm T-BRA.

Det oppfordres til å sette seg inn i hele planen som ligger vedlagt salgsoppgaven.

Kostnader

Engangsutgifter:
Til løypelaget (andelseier): Kr. 4 000,-

Tilknytning til Rennefjellvegen (bruksrett): Ca. kr. 2 000,-

Tilknytning Kvislavegen: Kr. 10 000,-

Andel i vannverket: Kr. 1 000,- som faktureres fra Borgvad Eiendom AS

Faste løpende kostnader:

Drift av vannpumpeanlegget/Rennefjell Vannverk SA:
Ca. kr. 2 000,- pr. år
Pliktig årlig løypeavgift ca. kr. 600,-

Rennefjellvegen: Pliktig årsavgift ca. kr. 1 000,- -ca. kr. 1 500,- (kommer an på hvor mange meter fra Kvislavegen man har hytte).
Betalingen gjelder for hovedtraseen Rennefjellvegen. Stikkveiene og egen innkjøring/gårdsplass må avtales utenom og kostnader må medregnes.
Man er pliktig til å betale for inneværende år det året man begynner å bygge.

Det må påregnes kostnad til brøyting.

Det er ikke pliktig medlemskap i Kvislasyndin Hytteforening, men det oppfordres til å være medlem.

Kommunale avgifter vil tilkomme ved bebyggelse av tomtene.

Bom/Vei:
Ifølge http://syndin.no/hovdavegen (les mer på siden for mer informasjon):

Enkelt tur kr. 60,- / kr. 100,- eller årskort kr. 2 700,-

Satsene overfor kan bli endret.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

530 000,- (Prisantydning)


Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
13 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 530 000,-))
7 500,- (Kjøpsforsikring IF (valgfritt))
10 000,- (Byggegebyr Kvislavegen)

32 119,50 (Omkostninger totalt)

562 119,50 (Totalpris inkl. omkostninger)


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Prisliste ligger vedlagt salgsoppgaven

Konsesjon / Odel

I Vestre Slidre kommune er det nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense). Det betyr at det må innleveres "Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense"-LDIR356 (rødt skjema) til kommunen (for stempling) som deretter skal vedlegges skjøtet.
Vi gjør oppmerksom på at kjøper kan få et gebyr fra kommune ved behandling av egenerklæring.
Ingen odel.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.
Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag og utlegg

Fastpris kr. 40 000,- inkl. mva pr. solgte tomt
Tilretteleggingshonorar: Kr. 15 000,- (engangssum)
Visninger: Kr. 2 500,- pr. visning
Oppgjør: Kr. 4 500,- pr. solgte tomt
Markedspakke: Kr. 25 000,- (engangssum)

Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr. 14 900,- inkl. mva i tillegg til markedspakke, visninger og ev andre direkte utlegg Wangensten & Partners AS har hatt i forbindelse med oppdraget.

Vedlegg til salgsoppgave:
Meglers verdivurdering
Kart og prisliste
Reguleringsplan og plankart
Matrikkelkart og grunnkart
Godkjent søknad om utslippstillatelse
Vedtekter for Rennefjell Vannverk SA
Renseanlegg
Grunnbok
Bud og budgivning