Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Fosskamben

Sogndal
6856, Sogndal

1.300.000,-

Sjeldan sjanse! Byggeklar tomt sentralt i Hodlekve.