Klikk for galleri

Byggeklare og romslige eneboligtomter i landlige omgivelser - Kort vei til skole, butikk og rekreasjonsområder

Byggeklare og romslige eneboligtomter i landlige omgivelser - Kort vei til skole, butikk og rekreasjonsområder

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Viken - Rakkestad

Harlemåsen Boligfelt

Prisantydning750.000,- - 850.000,-
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Eier

Rakkestad kommune

Betegnelse

Gnr. 114 Bnr. 34 i Rakkestad kommune

Beliggenhet

Tomteområdet ligger i naturskjønne omgivelser rett nordøst for Degernes sentrum, og har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon, flotte rekreasjonsområder og gode servicetilbud.

Området blir barnevennlig og uten gjennomgangstrafikk.

Rett ved boligfeltet er det en lysløype som strekker seg over 2km, her blir det kjørt opp skiløyper når forholdene tillater det. På sommeren er det gode turmuligheter i samme lysløype.

Det er ca 8 km til Rakkestad sentrum med ungdomsskole, offentlige kontorer, butikker etc

Tidsavstander i bil:
Rakkestad sentrum ca. 10min
Halden sentrum ca. 30 min
Sarpsborg sentrum ca. 35 min
Det nye Sykehuset Østfold på Kalnes i Sarpsborg ca. 45min
Riksgrensen ved Svinesund ca. 40 min
Oslo ca. 70 min

Gangavstand:
Kirkeng barneskole 500m
Kirkeng barnehage 500m
Degerneshallen 700m
Dagligvare med post i butikk 600m
Bussholdeplass 300m

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Degernes er den søndre delen av Rakkestad kommune i Østfold. Tettstedet Degernes har ca. 300 innbyggere, og ligger ved riksvei 22 mot Halden, omtrent åtte kilometer sørøst for kommunesenteret Rakkestad.

Næringslivet består i stor grad av landbruk, med hele spekteret av produksjoner fra korndyrking til alle slags dyrehold.

På 1950-tallet var det endel gruvedrift i kommunen, og det er mange steder åpne gruver fra den perioden.

Det er et mangfoldig kulturliv i bygda, med lag og foreninger. Som alt fra skytterlag, idrettslag og bondelag.

Degernesfjella har Rakkestads største mangfold med vann og tjern. Dette skogområdet henger sammen med tilsvarende skogsterreng i Halden og Aremark. Nord i området finnes det flere stier med utgangspunkt i Jonsrudhytta. Det finnes også en sti kalt Blåveien som går gjennom mesteparten av området.

Degernesfjella har også Rakkestads fineste fiskevann, og det settes jevnlig ut ørret i flere vann. Kort får du kjøpt hvis du kjører opp til Kløsa eller inn ved Sandbekk. Kløsa er Rakkestads nest største innsjø, og kanskje den fineste med sine mange viker og holmer omgitt av halvåpen furuskog.

Linnekleppen :
Linnekleppen ligger 325 moh. er Østfolds nest høyeste utsiktspunkt og en populær tur. Her finner man Nord-Europas eneste betjente brannvakttårn. Fra tårnet har man utsyn over store deler av Østfolds skoger, samt deler av Sverige. På klare dager kan man se helt til Gaustatoppen. Rakkestad har ellers en sentrumsnær tursti, "Stien for alle" som er svært populær.

Tomtenummer og Arealer

Tomt / Kvm / Pris:

1 / 1955KVM / SOLGT

2 / 1508KVM / 750 000,- + dok.avgift (18 750,-)

3 / 1804KVM / SOLGT

4 / 1661KVM / SOLGT

5 / 1252KVM / SOLGT

6 / 1379KVM / SOLGT

7 / 710KVM / 750 000,- + dok.avgift (18 750,-)

Tomtenes beskaffenhet

Hele boligområdet vil ved full utbygging inneholde ca 50 boenheter.

Arealer og fordeling pr. etasje

Adkomst

Adkomstvei til tomteområdet via RV 22 til Degernes, inn på Ellestadveien ca 100 m og du er i boligfeltet.

Beskrivelse av tomtene

Tomtene er byggeklare. De fleste tomtene har fjellgrunn. Noen tomter Øst for adkomstveien har jord og leiregrunn. Rakkestad kommune har gjennomført geoteknisk vurdering av disse tomtene og kan gi nærmere informasjon om grunnforholdene.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.


1914/900194-1/3  Elektriske kraftlinjer  
19.06.1914 
 Rettighetshaver: Rakkestad El.verk
Overført fra: 3016-114/2
Gjelder denne registerenheten med flere
(Skal prøves slettes, men har ikke en praktisk betydning)
 
1954/503280-1/3  Erklæring/avtale  
 11.12.1954 
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: 3016-114/2
Gjelder denne registerenheten med flere
(Skal prøves slettes, men har ikke en praktisk betydning)

1956/501258-1/3  Erklæring/avtale  
 26.06.1956  
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Kirkengbekken med sidebekk
Overført fra: 3016-114/2
Gjelder denne registerenheten med flere
 (Skal prøves slettes, men har ikke en praktisk betydning)

1976/308270-1/3  Erklæring/avtale  
 29.09.1976  
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk
Stentorpbekken
Overført fra: 3016-114/2
Gjelder denne registerenheten med flere
(Skal prøves slettes, men har ikke en praktisk betydning) 

1978/310066-1/3  Bestemmelse om kloakkledn  
 06.12.1978 
rettighetshaver:Knr:3016 Gnr:114 Bnr:14  
rettighetshaver:Knr:3016 Gnr:114 Bnr:15  
Bestemmelse om veg
Overført fra: 3016-114/2
Gjelder denne registerenheten med flere
(Skal prøves slettes, men har ikke en praktisk betydning) 

1978/310757-1/3  Erklæring/avtale  
 28.12.1978  
Vedtak av det offentliges vilkår for tilskudd til
vegprosjekt Stentorp - Bjørneby - Harlem
Overført fra: 3016-114/2
Gjelder denne registerenheten med flere
 (Skal prøves slettes, men har ikke en praktisk betydning)

1981/308470-1/3  Rettighet  
 25.09.1981 
Rettighetshaver:Degernes Idrettslag  
Lnr: 1425626
LEIEAVTALE
LEIE-TID: 40 ÅR
ÅRLIG AVGIFT NOK 40
FRA 01 01 1980
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
Overført fra: 3016-114/2
Gjelder denne registerenheten med flere
(Skal slettes)

1984/308215-1/3  Erklæring/avtale  
 19.09.1984  
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: 3016-114/2
Gjelder denne registerenheten med flere
(Skal prøves slettes, men har ikke en praktisk betydning)

2020/2808645-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk  
 30.07.2020 21:00  
Rettighetshaver:RAKKESTAD KOMMUNE  
Org.nr: 945372281
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg
Overført fra: 3016-114/2
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei / Vann / Avløp

All infrastruktur, vann, overvann- og avløpsledning, el.kabel og fiberkabel er lagt inn på tomtene.
Vann og avløpsledning er avsluttet i en betongkum med lokk ca 1,0 m inn på hver tomt. Vannledning til hver tomt har stoppekran med spindelforlenger i kummen. Fiberkabel kan tilkobles 2 alternative leverandører av bredbånd.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting som primærbolig kr ,- pr
Verdien ved skattefastsetting som sekundærbolig kr ,- pr

Reguleringsforhold

Reguleringsplan for Harlemåsen Boligområde ble vedtatt i Rakkestad kommunestyre 21.09.2014
I felt B1, B3, B4, B5, B6 og B7 kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende funksjoner. I området er maksimal BYA 30 %. Jf. pbl § 12-7, 1 ledd nr. 1. Reguleringsplanen med bestemmelser vedlegges kontrakten.

Faste, løpende kostnader

Kostnader som f.eks. internett, alarm, kabel-TV kommer i tillegg nåtr boligen står ferdig.


Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

750 000,- (
NB: prisen er fast)
Omkostninger

750 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
 
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Adgang til utleie (boligformål)

Konsesjon / Odel

Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag og utlegg

23.000,- + mva
Tilrettelegging 8.000,- + mva
Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr 9.900,- + tillegg og utlegg.