Klikk for galleri

Rolvsrud Arena - 3-408 | Lys og delikat 2-roms med stor stue | Vestvendt balkong | Mulighet for kjøp av garasjepl.

Rolvsrud Arena - 3-408 | Lys og delikat 2-roms med stor stue | Vestvendt balkong | Mulighet for kjøp av garasjepl.

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Viken - Lørenskog

Rolvsrud Arena - Hus 3 - Salgstrinn 3 - 3-408

Prisantydning1.696.000,-Fellesgjeld2.154.000,-Felleskostnader6.824,-Primærrom46.2m2Bruksareal47.7m2Soverom1Rom2
bilde fra galleri
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

24-22-9011

Selger/Utbygger

Rolvsrud Idrettspark AS

Eiendomstype

Andelsleilighet

Eierform

Borettslag

Betegnelse

Bruksenhetsnummer: 3-408

Etasje

4

Areal

Primærrom: 46,20 kvm, Bruksareal: 47,70 kvm

Antall rom

2

Velkommen til leilighet 3-408 i Rolvsrud Arena Hus 3

Effektiv 2-roms leilighet med ett soverom, ett bad og entré med plass til oppbevaring. Direkte adkomst fra stuen til vestvendt balkong med gode solforhold. Det er mulig må kjøpe parkeringsplass i garasje til denne leiligheten.

Interiørstil Salt & Pepper

I denne leiligheten leveres Salt og Pepper som standard. En ren og delikat stil, hvor kontraster mellom sort og hvitt er et gjennomgående tema.  Om du foretrekker Salt & Pepper, eller ønsker å krydre leiligheten med andre farger, les mer og utforsk konseptene på hjemmesiden til prosjektet.

Rolvsrud Arena - Hus 3

På Rolvsrud Arena kommer snart et nytt boligprosjekt som omkranser Rolvsrud Idrettspark. Dørstokken blir lav for både barn og voksne når man har aktiviteter rett utenfor døra. På Rolvsrud Arena har du blant annet idrettspark, store grøntområder, to kjøpesenter, caféer og Norges eneste innendørs skisenter i nærområdet.

Det skaper ikke bare et energisk nabolag, men en arena for hverdagen. Som kjent er man best på hjemmebane. Uavhengig om den er på kunstgress eller i sofakroken.

Det er planlagt totalt ca. 289 leiligheter fordelt på 5 bygg. Hus 3 består av 56 leiligheter og organiseres som et borettslag.

Beliggenhet

Rolvsrud Arena bygges ved en idrettspark. 289 leiligheter ved parker, marka, sandvolley, basket, fotball, golf, bordtennis, turstier, hockey og boccia rett utenfor døra.

Et bredt aktivitetstilbud skaper et energisk nabolag, og når alt er nært skjer det også noe med tiden din. Med hverdagslogistikk og flyt. Og med husfreden. På Rolvsrud Arena er du god fordi du er på hjemmebane. Både den inne rundt middagsbordet. Og den utenfor på kunstgresset.
Når vi sier at Lørenskog er en hverdagsarena, mener vi en arena for både aktivitet og avslapning. Her kan du bruke tiden din på varierte fritidstilbud, eller slappe av med besøk på kino eller restaurant i nærområdet.

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 46,20 kvm, Bruksareal: 47,70 kvm

Parkering / Garasje

Alle leilighetene i Hus 3 får mulighet til å kjøpe garasjeplass. Pris finner du i boligvelger på prosjektets hjemmeside. Kontakt gjerne megler ved spørsmål. Ladepunkt for elbil/ladbar bil leveres som en del av parkeringsplassen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Sikringsfond

Sikringsfond er en forsikringsordning som dekker tap borettslaget får som følge av at andelseiere misligholder betaling av løpende fellesutgifter. Medlemskap i sikringsordning kan tegnes av det enkelte borettslag, eller av boligbyggelag på vegne av tilknyttede borettslag.

Andre faste løpende kostnader

Kr. 6 824,- pr. Mnd.

Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet basert på stipulerte inntekter og kostnader og kan fås ved henvendelse til megler.

Dette vil være vedlegg til kontrakt. Budsjettet er utarbeidet av forretningsfører basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som forretningsfører forvalter. Felleskostnader dekker bl.a. andel fellesgjeld, vaktmester/renhold, kabel-TV/internett, a konto fjernvarme, honorar til styret, forretningsførsel, bygningsforsikring (ikke innbo), fellesstrøm, vedlikeholdsfond og lignende, basert på et foreløpig budsjett utarbeidet av forretningsfører.

Det tas forbehold om at endelige kostnader kan avvike fra de stipulerte kostnadene i det foreløpige budsjettet. Kostnader til drift av realsameienes fellesareal og parkeringskjeller belastes i tillegg via sameiets felleskostnader.

Andel fellesgjeld / formue

Andel fellesgjeld kr. 2 154 000,- / Andel fellesformue kr. 0,- pr ifølge forretningsfører. Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper.

Oppgjør

Forskudd tilsvarende 10 % av kjøpesum betales til meglers klientkonto så snart kjøper har mottatt bekreftelse fra megler om at selger har stilt entreprenørgaranti etter bustadoppføringsloven (buofl) § 12 og forskuddsgaranti etter buofl § 47.

Dersom kjøper er å regne som profesjonell innkreves 20 % forskudd.

Sluttoppgjør (rest kjøpesum, tilvalg og omkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest 3 virkedager før overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

1 696 000,- (Prisantydning) 2 154 000,- (Andel av fellesgjeld)
3 850 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Omkostninger
12 680,- (Dokumentavgift) 5 000,- (Andelskapital) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
18 640,- (Omkostninger totalt)
3 868 640,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til noen andre. Med godkjenning fra styret kan andelseieren overlate boligen til andre for opp til tre år. Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til dette. Andre tilfeller vil kunne bli godkjent dersom det foreligger særlige grunner i medhold av lov om borettslag § 5-6. Se for øvrig borettslagets vedtekter og konferer megler.

I leilighetene med seperat hybel står andelseier fritt til å leie ut hybel, under forutsetning om at andelseier selv bor i hoveddel.

Konsesjon / Odel

Det er ikke krav til konsesjon ved erverv av eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Hus 3 forventes ferdigstilt 1. kvartal 2025.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.