Klikk for galleri

Sandsmyra - 12 flotte rekkehus på Sandsmyra - 1 SOLGT - ta kontakt for visning på byggeplass

Sandsmyra - 12 flotte rekkehus på Sandsmyra - 1 SOLGT - ta kontakt for visning på byggeplass

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Agder - Lillesand

Kløverveien 14A-M

Prisantydning3.990.000,- - 5.990.000,-Primærrom90m2 - 147m2Bruksareal97m2 - 158m2Soverom3 - 6
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Sørlandsmegleren Sædberg og Lian AS / Lars Erik Greivstad

Selger/Utbygger

Ekstrarom AS

Betegnelse

Gnr. 33 Bnr. 340 i Lillesand kommune

Byggeår

2023

Beliggenhet

Sandsmyra ligger bare en kort rusletur unna Lillesand Sentrum. Rekkehusene ligger flott plassert med gåavstand til flere skoler, barnehager og butikker. I tillegg har du gode turstier i Springvannsheia og flotte bademuligheter ikke langt unna dørkarmen.

I Lillesand Sentrum finner du koselige sørlandsgater, smakfulle restauranter og flotte lokale nisjebutikker.

Bygninger

Se prosjektets hjemmeside for boligvelger.

Byggemåte

Enhetene skal tilfredsstille tekniske krav i TEK 17.  Normalkrav i henhold til NS 3420/Byggforsk 520.008-Toleranser, legges til grunn for avviksvurdering hvis ikke annet er angitt i etterfølgende beskrivelse.  Utførelse skal være i henhold til dokumenterte eller anerkjente løsninger og detaljer, f.eks. anbefalinger fra Sintef/Byggforsk.

Utvendig kledning:
Farge og type kledning velges etter arkitektens anbefaling. Det vil være et særlig fokus på å velge løsninger og produkter som trenger lite eller intet vedlikehold.

Vinduer og dører:
Norske trevinduer, farge hvit NCS S0502Y. Ytterdører i tre med pakning. Innerdører type TREND 1 hvit eller lignende.

Konstruksjon og byggeprinsipper:
Betongvegger mot terreng. Isolering utvendig der det er varme rom på innsiden. Vegger og etasjeskiller i isolert bindingsverk. Takkonstruksjon og bjelkelag i I-bjelker, takstoler, ståldragere og limtredragere. Bygningene har saltak som er isolert og dekket med takstein.

Overflater innvendig
Tak: Malt gips. Standard farge 0502-Y hvit. Våtromsmaling på våtrom. Andre farger og kontrastvegger vil kunne velges som tilvalg. Vegger i sov, stue, kjøkken og gang: Malt gips Standard farge 0502-Y hvit. Vegger i bad: Flis opptil 2,4 meter. Se romskjema for type. Mulighet for tilvalg
Hvite skarpkantet gulvlister ellers listefritt. Det gjøres oppmerksom på at svinnriss kan oppstå ved listefrie løsninger. Gulv i stue, kjøkken og soverom: 1 stavs lakkert prosjektparkett. Mulighet for tilvalg. Gulv i bad, entre og vaskerom: Flis. Se romskjema for type.

Rekkverk og terrasser mm utvendig.
Kombinasjon av glassrekkverk og spile rekkverk ihht tegninger. Terrassedekke med Impregnerte terrassebord.

Kjøkken
Kvalitetskjøkken fra AUBO tilpasset leilighetens størrelse. Hvitevarer ekskludert. Tegning kan fås på forespørsel.
                                
Rørleggerarbeid
Oppfyller krav etter Tek 17. Dusjvegger der det er tegnet inn dusj. Vegghengt toalett. Baderomsinnredninger 120 cm bredde. Utekran sentralt plassert pr bolig.

Elektroarbeid
Boligen oppfyller kravene i NEK400:2010 Som er den gjeldene normen. Down lights LED med dimmer som kan fordeles i stue/kjøkken/entre/bad. Antall downlights: se romskjema. Takpunkt leveres i alle soverom. 2 stk Utelys. 2 stk dobbeltstikk utvendig pr enhet
Brannvarsling ihht forskriftskrav.

Utomhus arbeider
Utomhusarealer og fellesområdet blir pent opparbeidet og beplantet iht. landskapsarkitektens utomhusplan. Lekeplass blir utstyrt godkjente lekeapparater.

Trapp
Trapper innvendig leveres med malte vanger, rekkverk og trinn. Etter forskriften.

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 90 kvm - 147 kvm, Bruksareal: 97 kvm - 158 kvm

Bruksareal:
Fra 97m² til 158 m². Rekkehusene går over to og tre plan.

Se salgstegninger for å se rombeskrivelse for den enkelte bolig.

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er oppmålt etter tegninger datert 20.01.2022. Arealberegningene er angitt i henhold til veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningene som er lagt til grunn på tegningene.

Innhold

Se byggbeskrivelse, romskjema og boligvelger på prosjektets hjemmeside.

Utstyr

Kjøkken: Det er ikke inkludert integrerte hvitevarer, men det kan leveres mot tillegg.

Garderobeskap leveres ikke, men det er satt av plass til innredning som angitt på plantegninger.

Ventilasjon: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. En enhet pr bolig. plasseres i bod/vask.

Annet: Brannslukningsapparat eller brannslange ihht forskriftskrav.

Avfallssystem: Det er etablert et felles område for håndtering av avfall.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Servitutter i grunn:
1958/985-2/37BESTEMMELSE OM VEG 14.07.1958
1983/667-1/37ERKLÆRING/AVTALE 02.02.1983:Knr:4215 Gnr:33 Bnr:492. Bestemmelse om kloakkledning
1983/667-2/37BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE 02.02.1983. Med flere bestemmelser.

Grunndata:
1958/926-1/37REGISTRERING AV GRUNN 03.07.1958 DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:4215 Gnr:33 Bnr:8
1968/479-1/37REGISTRERING AV GRUNN 01.03.1968. UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:0926 Gnr:33 Bnr:553
2019/312066-1/200SAMMENSLÅING 14.03.2019 13:07. DENNE MATRIKKELENHETEN ER SAMMENSLÅTT MED:Knr:0926 Gnr:33 Bnr:553.

Rettigheter på andre eiendommer:
Rettigheter på 4215-33/8  i eiendomsrett 1958/985-1/37BEST. OM ADKOMSTRETT 14.07.1958

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen vil bli tilkoblet offentlig vann og avløp. Felles veier inne mellom boligene er private. Disse blir overført den enkelte boenhet som ideelle andeler i ett realsameie. 1/12 del på hvert bruksnummer.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger  midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan: Sandsmyra datert 14.11.2018.
Reguleringsformål: Bolig.
Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

Eier kjenner ikke til reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser.

Andre faste løpende kostnader

Strømkostnader vil variere etter forbruk og strømavtale.

Kommunale avgifter faktureres direkte fra Lillesand kommune.

Avfallsgebyret vil bli fakturert direkte fra LiBiR. Gebyret vil variere etter antall tømminger og størrelse på avfallsdunkene.


Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

3 990 000,- (
NB: prisen er fast)
Omkostninger
64 000,- (Tilkoblingsavgift V/A) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 200 000,- (Dokumentavgift)
265 342,- (Omkostninger totalt)
4 255 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr.11.500,- på den minste og ca. kr. 18.730,- på den største bolign. Dvs. kr. ca. 120,- pr. kvm BRA. Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften (8 MNOK) godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Annen nyttig informasjon

Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre et avbestillingsgebyr på kr 250.000,-. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler. Ved avbestilling etter at bygging er igangsatt vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI.

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på det til enhver tid gjeldende gebyr, p.t kr 100.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Privatmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler.

Det vil forekomme endringer i forhold til sjaktplasseringer, veggtykkelser og himlinger pga. kanaler osv. under den videre prosjekteringen av bygget. Alle 3D-bilder i prospektet er av illustrativ karakter. Endringer vil kunne forekomme.

Tilvalg og endringer:
Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man har kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt.

Tilvalgs- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.

Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalgs- og endringsbestillinger.

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger, og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger. Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Vedlegg til salgsoppgaven:
Plantegninger.
Byggebeskrivelse.
Romskjema.
Standard kontrakt som benyttes ved transaksjonen.

Adgang til utleie

Boligene kan leies ut. Det er boplikt i Lillesand kommune, men boplikten er ikke personlig.

Konsesjon / Odel

Ved hjemmelsoverføring må kjøper fylle ut rødt egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Det estimeres ca. 20 mnd byggeperiode etter igangsettingstillatelse er gitt (forbehold om at dette gis).

Selgers forbehold

Frem til det er gitt melding til Kjøper om byggestart, kan Selger(på hvilket som helst grunnlag) velge å kansellere prosjektet. Ved slik kansellering bortfaller kjøpsavtalen mellom Selger og Kjøper, uten at verken Selger eller Kjøper av den grunn får noen form for krav mot hverandre.

Dersom Selger innen 31.03.2023 ikke har gitt Kjøper melding om byggestart, kan Kjøper velge å trekke seg fra kjøpsavtalen ved å gi skriftlig melding om dette til Selger. Dersom Kjøper velger å stå ved avtalen, har Selger fremdeles rett til å kansellere prosjektet på samme vilkår som nevnt foran.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte boliger. Prisene i dette prospektet gjelder frem til
01.12.22.

Det estimeres ca. 20 mnd byggeperiode etter igangsettingstillatelse er gitt (forbehold om at dette gis).

Eiendommen eies i dag av Agderbygg Eiendom AS. Ved tilstrekkelig salg innen Q4 så er det avtalt at Ekstrarom AS skal kjøpe tomten fra Agderbygg eiendom AS. Det ligger avtale mellom Agderbygg Eiendom og Ekstrarom AS som regulerer dette forholdet.

Oppnår man ikke tilstrekkelig salg innen Q4 vil Ekstrarom AS gå i forhandlinger med Agderbygg Eiendom AS om å forlenge fristen.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

FVN Sandsmyra - digital annonsering via FOLK (Kr.6 250) Markedspakke inkl finn-prosjektannonse (Kr.18 750) Faktura Polaris , fakturanr 73005124 (Kr.11 445) Faktura Polaris Lillesandsposten 27.9.-9.10. fakturanr 73005208 (Kr.4 413) Annonse Lillesandsposten, PM Sør Mobil, faktura nr 73005517 (Kr.7 885,50) Totalt kr. (Kr.48 743,50)
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger iht oppdragsavtale.