Klikk for galleri

FEVIK - KUN 2 TOMTER IGJEN! Gode solforhold, barnevennlig! Her kan du bygge ditt drømmehus - ingen byggeklausul!

FEVIK - KUN 2 TOMTER IGJEN! Gode solforhold, barnevennlig! Her kan du bygge ditt drømmehus - ingen byggeklausul!

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Agder - Grimstad Fevik  

Trolldalstoppen

Prisantydning1.290.000,- - 2.690.000,-
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Tomtene

Kun 2 tomter igjen:
Tomt 10: 590 kvm.
Tomt 4A: 482 kvm.

Eier

Trolldalstoppen Tomteutvikling AS

Betegnelse

Gnr. 55 Bnr. 1, Gnr. 55 Bnr. 29 og Gnr. 53 Bnr. 163 i Grimstad kommune
Tomtene får tildelt/tinglyst eget bruksnummer etterhvert som de fradeles fra hovedeiendommen.

Beliggenhet

2 attraktive byggeklare boligtomter uten byggeklausul beliggende på Trolldalstoppen, sentralt melllom Feviktoppen og Haugenes. Trolldalstoppen ligger høyt og solrikt og de fleste tomtene har utsikt til Sømskilen.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Fevik har mye å by på!  Først og fremst er Fevik landskjent  for sine flotte badestrender og svaberg som alle ligger innenfor gangavstand fra Trolldalstoppen. Ute på Hasseltangen er der badestrand, båthavn, Norgs nest største bøkeskog og gode fiskemuligheter. Randvika og Storesand, Moviga og Strand Hotel - her er det bare å velge! I Fevikkilen ligger stor båthavn og Fevik Stadion med kunstgressbane og friidrettsbane. På øvre Fevik
ligger populær lysløype 4 km lang, samt dagligvarebutikker, post i butikk, apotek, frisør, restauranter, tannlege- og legesenter.

Fevik skole er en ny og moderne 1-10 skole med et godt aktivitetstilbud og Fevikhallen med mange idrettstilbud.
Barnehagedekning på Fevik er god, og den nærmeste "Portveien" ligger i Haugenes.  Det er ny gang- og sykkelvei langs Sømsveien til Fevik skole som sikrer barn og unge en trygg skolevei.

I nærmiljøet ligger også Arendal og Grimstad Rideklubb som er godt kjent for de hesteinteresserte.

Tomtene

Solrike tomter i attraktivt område på Fevik.  Det er gitt  høy utnyttelesgrad = 40 % BYA    

Tomtene selges til faste priser.  Det henvises til spesifisert prisliste.

Tomtene selges uten byggeklausul, men Reguleringsbestemmelser for Trolldalen vedtatt 31.08.2015 og Planbeskrivelse/Detaljreguleringsplan Trolldalen i Grimstad kommune (Plan ID 217) må etterfølges.
Vedtatte planer følger som vedlegg til Salgsoppgaven og må leses i sin helhet.

Reguleringsplanen tilsier trehusbebyggelse. Maks mønehøyde er 8,5 m målt fra TLG (Topp Laveste Gulv).
Garasje skal være tilpasset bolighuset når det gjelder materialvalg, takform og farge.

Kjøper er selv ansvarlig for å byggeanmelde/innhente alle nødvendige byggetillateleser på den tiltenkte boligen han ønsker å oppføre. Alle kostnader i denne sammenheng bæres av kjøper.

Parkering / Garasje

Mulighet for å oppføre garasje/carport. Parkering må skje innenfor egen tomtegrense.

Adkomst

Tomtene vil få adkomstvei fra Teisendal som går inn fra Sømsveien. Ta av fra E18 og kjør RV 420 til Fevik. Fra Feviktoppen følg Sømsveien mot Haugenes. Trolldalstoppen ligger opp på høyden på høyre side før du kommer til Haugenes. Alternativt ta av fra Birketveit mot Søm og ta til høyre i krysset.
Langs Sømsveien går det buss med  avganger hver time til Grimstad, Arendal og Eydehavn. Fra Feviktoppen går det bussavganger  to ganger i timen.

Beskrivelse av tomt/hage

Tomtene leveres grovplanerte med vei, vann, avløp, strøm og trekkerør for fiber til tomtegrense.  Felles adkomstvei i boligfeltet er asfaltert og i høyere skråninger i ytterkant av feltet er det i dag satt opp fine murer.
Det er ikke byggeklausul på tomtene.  Her kan man bygge sitt drømmehus, innenfor gjeldende plan- og reguleringsbestemmelser. Tomtene kan bebygges med BYA=40 % av tomtens nettoareal. Bygninger må plasseres innenfor angitte byggegrenser.

Det blir opparbeidet lekeplasser med sandkasse, parkbord og et lekestativ samt postkassestativ på fellesområdet.

Videre vil det bli etablert ett realsameie for området med post/renovasjon, lekeplasser. Det vil bli uløselig knyttet mot hver eiendom og enhet.

Det vil bli pliktig medlemskap i Velforening som bl.a. skal ivareta fellesforpliktelser i realsameiet som drift og felles vedlikehold av fellesområder, eventuelle private stikkveier, lekeplasser, grøntområde, post renovasjon, snøbrøyting samt fremtidig oppgraderinger.

Det er satt av i overkant av 1500 m² til en kvartalslekeplass, og det er regulert inn 2 stk. mindre lekeplasser som ligger nord og nordøst på planområdet. Det er og satt krav til at det skal anlegges en 50 m² sandlekeplass for de minste på område BKS2. På lekeplassene skal det i størst mulig grad ikke flatsprenges eller snauhogges vegetasjon. Lekeapparater og konstruksjoner skal i mest mulig grad etableres blant eksisterende terreng og vegetasjon. På den måten tar man vare på deler av eksisterende natur, og gir barn og unge en mer spennende og utfordrende lekeplass samtidig som de estetiske kvalitetene i området bevares. Lekeplassene skal opparbeides slik at det oppnås et variert leketilbud med anordninger/lekeapparater egnet for småbarns lek. Arealene skal sikres med gjerde.

Det er regulert inn grønnstruktur og turveger i planforslaget. Disse områdene sikrer tilgjengelighet til natur for beboere og besøkende. Gangsti gjennom området blir opprettholdt og brukes som en hyggelig turvei og snarvei mellom "gamle" og "nye" Trolldalen.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.
Følgende er tinglyst på eiendommene:

Gnr. 55 bnr. 29:
1989/4733-2/37  Erklæring/avtale  07.08.1989  Veggrunn for fylkesvei 465,Fevik - Søm.
Gjelder denne registerenheten med flere

Gnr. 53 bnr. 163:
07.08.1989  Veggrunn for fylkesvei 465,Fevik - Søm. Overført fra: 0904-53/166 Gjelder denne registerenheten med flere

Gnr. 55 bnr. 1:
11.01.1841  Rettsbok med forlik ang. Vesøymyren.
 1846/906806-1/37  Utskifting  09.06.1846 
1921/900099-1/37  Elektriske kraftlinjer  20.12.1921 
 Avståelse av grunnrettigheter til Aust-Agder kraftverk. Gjelder denne registerenheten med flere
 1932/900141-1/37  Erklæring/avtale   01.07.1932  Bestemmelse om veg
 1944/900670-1/37  Elektriske kraftlinjer  05.04.1944  Aust-Agder Kraftverks høyspente elekt. ledning reg. ved
Nedenes sorenskriverembete. Gjelder denne registerenheten med flere
 1971/1966-1/37  Erklæring/avtale 18.06.1971  Vedtekter ang. Trollneset fellesbeite.Gjelder denne registerenheten med flere
 1974/1404-1/37  Best. om vann/kloakkledn. 03.04.1974  RETTIGHETSHAVER: Grimstad kommune
 1984/7683-1/37  Bestemmelse om veg   21.12.1984  rettighetshaver:Knr:0904 Gnr:55 Bnr:22  
1986/158-1/37  Bestemmelse om veg   09.01.1986  rettighetshaver:Knr:0904 Gnr:55 Bnr:33  
rettighetshaver: Knr:0904 Gnr:55 Bnr:34  
1986/2618-1/37  Best. om vann/kloakkledn. 11.04.1986  rettighetshaver:Knr:0904 Gnr:55 Bnr:33   rettighetshaver:Knr:0904 Gnr:55 Bnr:34  
1989/4733-2/37  Erklæring/avtale   07.08.1989  Veggrunn for fylkesvei 465,Fevik - Søm. Gjelder denne registerenheten med flere
1990/2403-1/37  Jordskifte   18.04.1990  Gjelder denne registerenheten med flere
1991/1460-1/37  Jordskifte 19.03.1991  Gjelder denne registerenheten med flere
 2006/432154-1/200  Elektriske kraftlinjer 13.09.2006  Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS Org.nr: 982974011 Bestemmelse om ryddebelte
 2015/1057264-2/200  Bestemmelse om veg  12.11.2015  rettighetshaver:Knr:0904 Gnr:55 Bnr:36  
2015/1057264-3/200  Best. om vann/kloakkledn. 12.11.2015 rettighetshaver:Knr:0904  Gnr:55 Bnr:36  
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler

Ovenstående heftelser vil kunne medfølge tomtene ved salg. Disse har medfulgt fra hovedeiendommene og selger bekrefter at disse ikke har betydning for nye eiere. De heftelser som normalt lar seg slette vil bli slettet, men kjøper må akseptere at servitutter som ikke har betydning blir stående tinglyst på eiendommen.

Vei / Vann / Avløp

Felles adkomstvei  i boligfeltet blir kommunal vei når veien/feltet er ferdig opparbeidet av selger.
Det blir kommunal tilknytning til vann og avløp. Kjøper må betale alle tilkoblingsavgifter for vann og avløp iht.  kommunens gjeldende satser samt alle byggegebyrer i forbindelse med oppføring av ny bolig. Kommunale avgifter/eiendomsgebyrer  fastsettes når tomtene er bebygget og ny bolig er tatt i bruk.

Når det gjelder strøm, forsikring, kabel-tv, internett og evt. alarm må kjøper tegne eget abonnement og betale fremføring, tilkobling og innstallering av dette.

Verdi ved skattefastsetting

Ligningsverdi for tomtene er ikke fastsatt.  Dette gjøres av skattemyndighetene i etterkant av salg.
Se www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Reguleringsforhold

Området er regulert til bolig.
Reguleringsplan: Reguleringsbestemmelser for Trolldalen (PlanID 217) vedtatt  31.08.2015.
Planbeskrivelse/Detaljreguleringsplan Trolldalen i Grimstad kommune (Plan ID217) vedtatt 31.08.2015.
Endringer i reguleringsplan vedtatt 02.07.2019.

Det foreligger  tillatelse til grunnarbeid for tomter, bygging av vei og vann-/avløpsanlegg datert  22.10.2018
og arbeidene pågår for tiden.

Tomtene  får  tildelt eget bruksnummer etterhvert som tomtene fradeles fra hovedeiendommen etterhvert som tomtene selges. Selger betaler alle omkostninger i forbindelse med fradeling og oppmåling av tomtene.

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter/eiendomsgebyrer er ikke fastsatt.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal innbetales på meglers klientkonto når tomten er fradelt og matrikkel er registrert tinglyst. Skjøtet på tomten blir da tinglyst på kjøper.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

I tillegg til kjøpesummen for  tomten betaler kjøper følgende kjøpsomkostninger:
2,5% dokumentavgift til Staten
Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr for pantedokument kr 525,- pr. stk.
Attestgebyr kr 172,- pr. stk.

Annen nyttig informasjon

Arealangivelser på tomtene er hentet fra Illustrasjonskart utarbeidet av Stærk datert 22.03.2018.
Følger som Vedlegg til salgsoppgaven. Mindre arealavvik kan oppstå og må aksepteres av kjøper.

Betalingsbetingelser/oppgjør

Fullt oppgjør innbetales når tomten har fått tildelt nytt bruksnummer/matrikkel er registrert og skjøtet er klart for tinglysing.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Bygging pågår på en del av tomtene.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers vederlag kr 33.750,- + avtalte utlegg