Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Skorpo 20

Bjørnafjorden
5218, Nordstrøno

1.185.000,-

Skorpo | Hyttetomt høyt i terrenget med gode sol- og utsiktsforhold. Parkering på land, og båtplasser i marinaer