Klikk for galleri

2 hyttetomter på toppen av Skåtøy, 12 mål tomt, mulighet for å skille ut ene tomten til familie eller for salg.

X
Hordaland – Os (Hordaland)

Skåtøy tomter

Hordaland – Os (Hordaland)

Skåtøy tomter

Prisantydning
1.950.000,-
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Eiendomsmegler / Daglig leder
92 80 63 43
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Arild Vikøyr

Eiendomsmegler / Daglig leder
PrivatMegleren Vikøyr & Brandt
 

Informasjon om prosjektet

Eier

Elly Kristin Haugland

Betegnelse

Gnr. 23 Bnr. 150 i Os (Hordaland) kommune

Innledning

Disse to hyttetomtene ligger på toppen av denne delen av Skåtøy med en fantastisk beliggenhet. Her kan det bli ett familieprosjekt med 2 hytter eller en kan skille ut en tomt for salg. Eiendommen er på over 12 mål så her kan en virkelig få god plass på egen eiendom. På baksiden av øyen er båtene skjermet for vær og vind slik at en ligger trygt selv om en ønsker å bruke hytten sin når høststormen raser. Svært bra solforhold fra tidlig morgen til langt på kveld. Kun minutter unna i båt finner du fantastiske friluftsområder, meget gode fiskeplasser (spør megler), kamskjell og blåskjell  steder og i Øyane er det butikk med drivstoff og svært god hjemmelaget pizza…
Kan anbefales.
Lysøya til Ole Bull har flotte turstier og ikke minst slottet som kan besøkes om sommeren.
Fra hytten får du med deg mye aktivitet i området, båttrafikk, Statsråden (Statsråd Lehmkuhl), fiskere og sjøsport.
Området har en fantastisk skjærgård med holmer og skjær så her kan en virkelig oppleve sommerparadiset med mange mulige aktiviteter eller å nyte fred og ro.
Velkommen til visning.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Fra din kommende nye hytte er det ca 3-7 minutter i båt (ca 25 knop) til båtplass, butikk i Øyane, Lysefjorden, Lysøya, Hagavik, friluftsområder med flotte badeplasser, gode fiskeplasser, blåskjell, krabbe og kamskjell.
Skulle været bli tøft kan en gå mot Askvik og gå på innsiden av holmer og øyer. Til Os sentrum går det ca 25 minutter, her finner du de fleste tilbud inklusiv Oseana kultursenter som kan by på konserter, revy, utstillinger, og kino på søndagen.
Mange gode restauranter, butikker og vinmonopol. Golfklubb er det og. 
I Lysefjorden og i Øyane er det butikk.

Bygninger

Ubebygget tomt.

Båtplass / Parkering

Byksla båtplass på gnr 23 bnr 157, marina med parkering. 6 meter utligger og 2,5 meter bredde. Går ut 50 år etter 1980. Avtaletiden søkes forlenget og bryggeanlegget skal bygges ut samtidig.

Adkomst

Kjør over Fanafjellet og følg skiltingen mot Drange. Ved enden av Sperrevikvegen tar man til høyre inn på Søvikvegen, og etter ca. 1,5 km tar man til høyre inn på Drangsvegen. Man følger denne veien i ca. 2 km.  Her holder man til høyre og fortsetter 1,5 km til, før man svinger til høyre igjen inn på Balandsneset.  Hold til høyre i neste kryss og kjør ca 1 km. Det er ca 180 meter kjøring fra bommen etter snuplassen på Balandeset.  Ta til høyre og du kommer til marina med parkering. Man følger F 163 til endes.

Et stykke etter snuplassen på Balandsneset er det bom som åpnes ved adkomst gjennom telefonoppringning.

Det vil bli skiltet med PrivatMegleren-visningsskilt ved annonsert visning.

Beskrivelse av tomt/hage

Skogkledd naturtomt med tilhørende strandlinje.

Tomtestørrelse

Tomten er ca. 12,4 mål, basert på måling i kart. Eiendommen er ikke oppmålt, så avvik må påregnes ved en oppmåling.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Grunndata
1977/4220-1/50  Registrering av grunn  
13.05.1977 
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1243 Gnr:23 Bnr:2
 
2007/465979-1/200  Registrering av grunn  
11.06.2007 
Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:1243 Gnr:23 Bnr:200
 
Rettigheter på andre eiendommer
Rettigheter på 1243-23/2
Rettigheter i eiendomsrett
1977/4220-2/50  Bestemmelse om veg  
13.05.1977 
rettighetshaver:Knr:1243 Gnr:23 Bnr:150  
Bestemmelse om gjerdeplikt
BESTEM. OM BÅTFESTE.
Med flere bestemmelser

Servitutt 4220 gir hovedbruk rett til båtfeste sør for Skåtøysundet og adkomst hit. Hovedbruket kan og hente sand i Skåtøysundet til eget forbruk, feste garn ol i land samt føre fram strøm / telefon over eiendommen.
Det har tidligere vert snakk om mulig bru over til Skåtøy. Det er da tinlyst rett til å anlegge brufeste og vegtrase etter avtale.
Det er gjerdeplikt.

"Rett til feste for båt ved verhindring, med tilhøyrande rett til å gå i land, på luten Vestre Haugen sin naustetomt"
(Vestre Haugen sin nøstetomt er skilt ut fra Vestre Haugen(23/149) med eget Gnr/bnr 23/189- ny eier).

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Stier over tomten - rettigheter  ligger i naturområdet, normal ferdsel, allemannsrett.
Vann / avløp - må opprettes som takvann, med septik / renseanlegg.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til fritidsbolig.
Ifølge de overordnede planene fra kommunen er arealbruken for eiendommen fastsatt til fritidsbolig.

Det er ikke kjente offentlige eller private planer i området av betydning for boligen.

Faste, løpende kostnader

Da eiendommen er ubebygd er det pr. i dag ikke faste løpende kostnader. Det må påregnes årlige utgifter til kommunale avgifter, eventuelle fellesutgifter, båtplass, energi/strøm og forsikring.

Ligningsverdi av tomt fastsettes ut fra markedsverdi. Formuesverdien på ubebygd tomt skal ikke overstige 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

1 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Pantattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 63 872,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 013 872,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Servitutt 4220 gir hovedbruk rett til båtfeste sør for Skåtøysundet og adkomst hit. Hovedbruket kan og hente sand i Skåtøysundet til eget forbruk, feste garn ol i land samt føre fram strøm / telefon over eiendommen.
Det har tidligere vert snakk om mulig bru over til Skåtøy. Det er da tinlyst rett til å anlegge brufeste og vegtrase etter avtale.
Det er gjerdeplikt.

Eiendommen har rett til feste for båt ved værhindring på luten Vestre Haugen og å føre fram strøm / telefon over Vester Haugen sin nausttomt.

Ligningsverdi av tomt fastsettes ut fra markedsverdi. Formuesverdien på ubebygd tomt skal ikke overstige 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

Konsesjon / odel:

Ved overdragelse av tomt kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer denne og at erklæringen godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysing og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Denne type eiendom er ikke underlagt regler om odel.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Angi ønsket overtagelse i ditt bud.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

Hjemmel overdras/tinglyses over på registrerte kjøper(e) med mindre det uttrykkelig og skriftlig tas forbehold om noe annet i bud.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen har mangel i følgende tilfelle: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide. 3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Vedlegg:

Basiskart
Veistatuskart
Utsnitt reguleringsplan
Føresegner til reguleringsplan
Nabolagsprofil
Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten vedleggshefte.
Ta kontakt med megler dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers vederlag betales av selgeren og utgjør: 3,6 % av salgssum inkl. mva. + kostnader og markedsføring.

Markedsføring: kr 23 400,-
Kostnader til tilrettelegging, oppgjør med mer: kr 26 705,-
Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selgere betale: Kr 0,- "Intet salg, ingen regning".