Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Gamle Foldnesvegen

Øygarden
5353, Foldnes

2.190.000,-

Spennende fritidsbolig med båtfest, innlagt vann og avløp. Området er avsatt til boligbebyggelse.