Klikk for galleri

Valdres/Etnedal - Hyttetomter i Bjødnalabben hyttegrend - Utsikt mot Jomfruslettfjell -19 solgte i feltet

Valdres/Etnedal - Hyttetomter i Bjødnalabben hyttegrend - Utsikt mot Jomfruslettfjell -19 solgte i feltet

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Innlandet - Etnedal

Bjødnalabben hyttegrend

Prisantydning150.000,-
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Eier

Eli Margrethe Bergsbakken

Betegnelse

Tomtene vil bli utskilt fra Gnr. 35 Bnr. 171 i Etnedal kommune.
Hver tomt blir endelig oppmålt og tildelt eget bnr. før overtagelse.

Det er kjøper som betaler for oppmåling/matrikkelføring i henhold til kommunens satser.

Tilgjengelige tomter for salg (ref.plankart): 1-16 ,18-19, 23-30.

Beliggenhet

Tomtene ligger i Bjødnalabben hyttegrend, Etnedal kommune.
Ca. 23 km fra kommunesenteret Bruflat.
Tomtene ligger ca. 870-920 m.o.h., og det er fin utsikt mot Jomfruslettfjell. Enkelte tomter har utsikt mot Jotunheimen. Elva Åfeta ligger like i nærheten og her kan en ta en frisk dukkert.
Nærmeste skiløype er løype Tjernset-Elvesæter-Feplassen, ved innkjøringen til hyttefeltet. Herfra kan man blant annet gå til Jomfruslettfjell, Spåtind, Lenningen og Glenna. Turterrenget er helt fantastisk og mulighetene er mange - se løypekart på skisporet.no

Få minutter kjøring så er du oppe på Lenningen, og videre inn til Langsua nasjonalpark. Det er ca. 10 km til Gamlestølen.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Området er en perle i norsk natur, med et fantastisk turterreng som passer godt for både store og små.
Synnfjellet er delt i 4 områder; Synnadalen, Lenningen, Bakkebygda og Hugulia/Slåtten.
I Synnfjellet er det 300 kilometer med fantastiske løype som går fra stølsområdet, gjennom skogen og opp på snaufjellet på ca 1400 meter. I media så omtales disse gjerne for "Norges beste skiløyper".

Fjellområdene rundt Etnedal kan by på mange flotte topper med bl. a Spåtind (1414 moh.), Djuptjernkampen (1325 moh.), Jomfruslettfjell (1139 moh.), Røssjøkollane (1287 moh.) og Solskiva (1184 moh.).
Etnedal er også et eldorado for deg som liker å sykle, her er det mange fine stølsveier som passer for hele familien.

Man kan også prøve fiskelykken i de over 100 vann/tjernene, kanskje blir det selvfisket ørret til middag?
På badeplassen ved Røssjøen er det lavvo og grillplass,

Det er mulighet for å leie robåt ved å vipse beløp og få kode på mobil (selvbetjent løsning). For oppdaterte retningslinjer anbefales det å gå inn på inatur.no eller hjemmesidene til Torpa Fjellstyre. Det henger også oppslagstavler i området.

Gamlestølen har et mindre alpinanlegg samt serveringssted med god hjemmelaget mat. Etter en tur i bakken kan man ta turen i boblebadet som er utendørs på dette serveringsstedet.
Alternativt alpinanlegg er Valdres Alpinsenter på Aurdalsåsen.

Så om du liker flott natur, lange skiturer, fjellturer, fjellklatring, padling, fisking eller rett og slett bare slappe av så er Etnedal og Bjødnalabben hyttegrend stedet for deg!

Parkering / Garasje

I henhold til reguleringsbstemmelsene: "I tillegg skal
det anlegges parkering for 2 biler på hver tomt. Videre
skal 36 kvm (BYA) til parkeringsformål regnes med i den totale utnyttelsen på tomta."

Adkomst

Fra Oslo:
Følg E16 til Bagn. Ta av mot Etnedal/Tonsåsen. Følg Bagnslinna over Tonsåsen, ta inn på Venstrevegen videre til Bruflat. Ta til venstre i krysset mot Flatøydegard. Følg veien i ca. 18km, ta til høyre inn på Lenningsvegen, kjør 4km, ta deretter til høyre inn Åfetavegen (bomvei).

Alternativ kjøring via Dokka.

Koordinater til punkt i feltet:
Nord: 6768634.26
Øst: 533244.63
EPSG:25832

Beskrivelse av tomt/hage

Eiet tomt.
Tomteareal varierer fra ca. 1000 kvm til ca. 1900 kvm. Se plankart og prisliste for oversikt.

Alle arealangivelser er hentet fra reguleringskart, og er ca. areal. Avvik fra areal og grenser kan forekomme ved oppmåling.
Endelig tomteareal vil fremkomme av matrikkelbrev. Oppmålingsgebyr er inkludert i salgssum.
Alle tomter selges som råtomter, kjøper må selv opparbeide tomten.
Det henvises til reguleringsplan angående byggelinje og restriksjoner.
Øvrig opparbeidelse / grunnarbeider er kjøpers ansvar.

Servitutter / rettigheter

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Heftelser:
Dagbok 216772, tinglyst 17.03.2011 - Fredningsvedtak. Forskrift om vern av Røssjøen naturreservat i Nord-Aurdal, Etnedal og Nordre Land kommuner, Oppland
Overført fra: 3450-35/6
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1062203, tinglyst 13.11.2015 - Jordskifte
Saknr 0510-2014-0032
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 580420, tinglyst 27.06.2016 - Jordskifte
Jordskiftesak 0510-2014-0032 Bjødnelabben hyttegrend
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 1408246, tinglyst 15.12.2017 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:3450 Gnr:35 Bnr:152
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 2209061, tinglyst 10.03.2020 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:3450 Gnr:35 Bnr:66
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr. 2209098, tinglyst 10.03.2020 - Bruksrett
Rettighetshaver: Knr:3450 Gnr:35 Bnr:127
Gjelder denne registerenheten med flere

De tinglyste heftelsene kan fås ved henvendelse megler.
Heftelsene vil være tinglyste på de utskilte tomtene, og vil ikke bli slettet.

Kjøper må akseptere at det kan legges strøm, evt. vannledninger o.l over tomtene, og gi adgang til vedlikehold/utskiftninger. Kjøper aksepterer videre at dette kan bli tinglyst på eiendommen.

Vei / Vann / Avløp / Strøm

Tomtene selges som råtomter, og tomtekjøper må derfor selv bekoste og sørge for infrastruktur.

Privat vei. Det er delvis opparbeidet vei i hyttefeltet. Se situasjonskart og flyfoto vedlagt i salgsoppgaven. Tomtekjøper bekoster selv vei fra der det nå er vei og fram til sin tomt.

Felles vannkilde via borebrønner, eller egen borebrønn på egen tomt. For boring av egen borebrønn på egen tomt kan Valdres Brønnboring tilby fastpris på ca. kr. 60.000,- eks. mva. Alt inkludert med foringsrør og eventuell brønntrykking om nødvendig avsluttet topp borehull, slik at det bare er å legge vannledning inn i hytta. Det tas forbehold om prisendring. Kontakt Valdres Brønnboring v/Jon Harald Skattebo for mer informasjon.

Anbefalte avløpsløsninger i følge godkjent vann/avløpsplan:
Tomtnr. 1-6, 9-16, 25-27: Enkeltanlegg gråvann
7-8, 18-19, 22-24, 28-30: Enkeltanlegg
Vedtatt VA-plan ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Strøm: Etna Nett AS planlegger oppsetting av ny nettstasjon. Lagt bredbånd til området. Tomtekjøper må selv bekoste og sørge for tilkobling og framføring til egen tomt. Kontakt Etna Nett AS for mer informasjon.

Reguleringsforhold

Tomtene følger reguleringsplan for Bjødnalabben hyttegrend, bvedtatt 26.01.2010, revidert 02.09.2010 av Etnedal kommune.

Utdrag fra planbestemmelsene:
"På hver tomt kan det bygges inntil tre bygg: hovedhytte, anneks og uthus/garasje. I tillegg skal det anlegges parkering for 2 biler på hver tomt.
Utnyttelsesgraden på den enkelte tomt er % -BYA=25 %.
I tillegg er det følgende begrensninger på de forskjellige bygg: Hovedhytta kan ikke være større enn 160 kvm (BYA),
anneks ikke større enn 40 kvm (BYA) og uthus/garasje ikke større enn 40 kvm (BYA). Videre skal 36 kvm (BYA) til parkeringsformål regnes med i den totale utnyttelsen på tomta.

Byggene skal ligge lavest mulig i terrenget. Synlig grunnmur skal ikke være høyere enn 0,5 meter over justert terrengnivå. Etnedal kommune kan bestemme sokkelhøyden i hvert enkelt tilfelle. Mønehøgde skal ikke overstige 6,0 m fra gjennomsnittlig terreng."

Fullstendig reguleringsplan ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Godkjenning av utvidet avkjøring iht. rekkefølgebestemmelsene, er i orden. Bekreftelse ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Faste, løpende kostnader

Det er kjøper som betaler for oppmåling/matrikkelføring i henhold til kommunens satser.

Kommunale avgifter påløper fra godkjent byggesøknad.
Renovasjon, slamtømming, branntilsyn/feiing, eiendomsskatt.

Evt. serviceavtale på avløpssystem, vannsystem. Drift og vedlikehold at dette.

Bomavgift: Kr 600,- (årskort). Pr. 2021.
Vei- /velavgift: Sameiet Bjødnarova veglag/Bjødnarova veglag Løypebidrag.

Ellers kostnader til strøm, forsikring, snøbrøyting, internett, alarm etc. kommer i tillegg.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.


 

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

Fra kr. 150 000,- - 240 000,-


Omkostninger

199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
7 500,- (Kjøpsforsikring IF (valgfritt))
5 000,- (Dokumentavgift 2,5 % av salgssum - forutsatt salgssum: 150 000,-) Priser fra fra. 150 000,- - 240 000,-)

13 869,50 (Omkostninger totalt)


Fra kr 163 869,50 (Totalpris inkl. omkostninger)


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Se prisliste i vedlegg.

Annen nyttig informasjon

Det foreligger ikke formuesverdi for hver enkelt tomt pr i dag. Det er kjøpers ansvar å registrere dette på sin skattemelding.

Konsesjon / Odel

Ny eier må signere egenerklæringsskjema for behandling hos kommunen som videresender til Statens Kartverk.
Ingen odel.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Vedlegg til salgsoppgave

Meglers verdivurdering
Prisliste Bjødnalabben hyttegrend
Oversiktskart med nummerering av tomtene
Plankart
Plankart - aktuell del (nordre)
Situasjonskart
Situasjonskart - flyfoto
Bestemmelser reguleringsplan
Vedtatt VA-plan
Forelegging av tiltak - Strøm
Kart, forelegging nettstasjon
Godkjenning av utvidet avkjøring
Vann 80 meter  Priseksempel
Vann 100 meter  Priseksempel
Vann 120 meter Priseksempel
Grunnbok

Meglers vederlag og utlegg

Meglers provisjon: Kr 39 000,- inkl. mva pr. solgte enhet
Tilretteleggingshonorar: Kr 19 000,- inkl. mva
Visninger: Kr 2 500,- inkl. mva pr. visning
Markedspakke: Kr 28 900,- inkl. mva
Oppgjør: Kr 5 500,- inkl. mva pr. solgte enhet
Webmegler kr. 973,75 pr. solgte tomt

Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr 19 900,- inkl. mva i tillegg til markedspakke, visninger og ev andre direkte utlegg Wangensten & Partners AS har hatt i forbindelse med oppdraget.