X
Innlandet – Øystre Slidre

Reksla 68 D

Innlandet – Øystre Slidre

Reksla 68 D

Prisantydning
2.490.000,-
Primærrom
50m2
Bruksareal
50m²
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Partner
41 43 62 55
skjema her?
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Marit Wangensten

Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Partner
PrivatMegleren Valdres
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

71-19-0010

Eiendomstype

Fritidseiendom

Eierform

Eierseksjon

Betegnelse

Gnr. 3 Bnr. 1189 i Øystre slidre kommune

Byggeår

2019

Areal

Primærrom: 50 kvm, Bruksareal: 50 kvm

Antall rom

3

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 13215 kvm

Beliggenhet

Aasgarden ligger vestvendt og er hevet over landskapet med flott utsikt og nærhet til hovedløypa på Beitostølen, Løype Grønn 1 - hovedtrasé langrenn. Her kan man skue utover Øyangen og Slettefjell.

Byggemåte

Vertikaldelte og horisontaldelte fritidsleiligheter, bygget i skrånende terreng.

Konstruksjon:
Bygningene utføres med bærekonstruksjon i tre, elementer i vegger og tak og trebjelkelag i etasjeskiller.

Fundament:
Støpte betongkonstruksjoner armert og isolert i henhold til krav under leilighetene..

Yttervegger:
Yttervegger settes opp i stav/laft som kles med trekledning i henhold til fasadetegninger.Trekledningen er av beiset gran.

Yttertak:
Torvtak / Takkonstruksjon bygges av takelementer, tekking i skjøter. Det legges helsveiset membran ned til takrenner. Takrenner i svart stål.

Utvendige boder
Er en del av konstruksjonen,  og utføres i samme utførelse som hovedkonstruksjon.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 50 kvm, Bruksareal: 50 kvm

Leilighet Utgard
1.Etasje: 53 kvm bra/ 50 kvm p-rom

Innhold

Leilighet over et plan:
Entré, stue/spisestue, kjøkken, soverom, bad. Utvendig bod. Utgang til bakkeplan fra soverom og stue.

Standard

Denne leiligheten er en del oppgradert fra standard løsning i prosjektet:
Hvitevarer på kjøkken følger med og det er montert takhøye kjøkkenskap. I tillegg er det satt inn en ekstra skuffeseksjon i kjøkkenet.
Det er lagt varmefolie i stue/kjøkken og alkove.
Sikom varmestyring.
Det er montert sorte kontakter i hele leiligheten og det er en del ekstra downlights i stue/kjøkken.

Det er lagt stor vekt på høy kvalitet både utvendig og innvendig.

Parkering / Garasje

Utvendig parkering og gjesteparkering.

Adkomst

Fra Oslo:
Følg E-16 via Hønefoss til Fagernes. Følg deretter Riksvei 51 til Beitostølen, kjør forbi Beitostølen sentrum, og ta til venstre inn Markahøvdavegen.
Ta andre vei til venstre, inn Reksla. Eiendommen ligger i enden av denne veien.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Vei: Privat vei.
Vann og avløp: Kommunalt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for B57 Markahøvda hytteområde. Eigengodkjent i sak KS 48/10, endra i sak 60/10 i planutvalget den 7. oktober 2010. Området er i planen merket som blått område, næringsområde. Fritidsbebyggelse med korttidsutleie. Reguleringsplanen følger som vedlegg til denne salgsoppgave. I reguleringsbestemmelsene er det vist til at blått område i Markahøvda har krav til egen reguleringsplan. Selger av dette prosjektet har fått dispensasjon fra dette i rammetillatelsen for området.

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Faste, løpende kostnader

Fellesutgifter: Ikke fastsatt pr d.d

Stipulert i utkast til budsjett til kr 11,- pr kvm pr mnd.

Fellesutgifter inkluderer: Brøyting, strøing, veivedlikehold, forretningsførsel, forsikring, Beitostølen Løypelag, strøm brannvarslingsanlegg, klipping av torvtak, andre driftsutgifter.

Kommunale avgifter, satser for 2018 ifølge Øystre Slidre kommune:

Vann: Årlig abonnem. kr 1100,-. Forbruk pr.m3 kr 17,-

Avløp: Årlig abonnem. kr 1600,-. Forbruk pr.m3 kr 30,-

Renovasjon: Kr 1 150,-

Det er vedtatt eiendomsskatt for Øystre Slidre kommune fra 2018.

Strøm: anslås til ca 10.000 - 20.000 kWh pr år. Dette vil avhengig av bruk. Ved innflytting betaler kjøper oppkoblingskostander og tegner eget abonnement på dette, anslås til ca kr 15.000,- pr abonnement.

Bredbånd: Fiber som fører TV og bredbånd levert av Eidsiva vil bli lagt frem til vegg. Kjøper betaler oppkoblingskostander og tegner eget abonnement på dette. Parabol er ikke tillatt.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Adgang til utleie (boligformål)

Bolig i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Det kan imidlertid følge av sameiets vedtekter at leietager skal godkjennes av styret, jf. eierseksjonsloven § 24 tredje ledd. Styret må ha "saklig grunn" for ikke å godkjenne leietager.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.