X
Innlandet – Sør-Aurdal

Stavedalstoppen

Innlandet – Sør-Aurdal

Stavedalstoppen

Prisantydning
950.000 - 1.150.000,-
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Partner
41 43 62 55
skjema her?
Daglig Leder / Partner
41 51 00 15
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Marit Wangensten

Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Partner
PrivatMegleren Valdres
 

Informasjon om prosjektet

Selger

Stavadalen Holding AS
v/ Vidar Stavedal, tlf. 91 56 26 21

Hjemmel til grunn:
Arild Stavedal
Bente Stavedal
Kjell Harald Stavedal
Roger Toftehagen

Betegnelse

Gnr. 5 Bnr. 5 i Sør-Aurdal kommune
Hver tomt blir endelig oppmålt og tildelt eget bnr. før overtagelse.
Pris for oppmåling er inkl. i salgssum.

Beliggenhet

Tomtene ligger høyt (ca. 1000 m.o.h) og solrikt til i Stavadalen i Sør-Aurdal kommune, med panoramautsikt mot store deler av Valdres.
Her har man solen fra morgen til kveld. Alpinbakke og familiepark med flere nedfarter i tilknytting til feltet.
Ca. 156 km fra Sandvika.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Området er et flott utgangspunkt for deg som liker å bruke naturen.
Veiene og stiene er et eldorado for tur- og sykkelentusiaster med variert terreng som passer hele familien. Nevnes må en av de mest populære turene i området til de mektige Jettegrytene i Kvitingen. På en solrik dag fremstår vannet som sorte vannspeil i de to store grytene.

Stavadalen skisenter ligger fra 740 - 1000 m.o.h i naturskjønne omgivelser. Området er snørikt og et eldorado for vinteraktiviteter både for alpint og langrenn. Milevis med velpreparerte skiløyper i nærheten, og Makalausfjellet (1099 m.o.h.) er et populært turmål. Langrennsporene er tilknyttet løypenettet til både Nordre og Søndre Fjellstølen.
Skisenteret har 3 heiser og bakker med forskjellig vanskelighetsgrad. Hovedtrekket har 5 nedfarter á ca. 1000m lengde.
Nytt er den populære "Familieparken" med 3 nedfarter, diverse hopp og dumpeløyper, tubebaner og karusell for balanse og lek. Her er det også satt opp en ny varmestue med enkel servering og toalett, mens "Makalausbua" som er et hyggelig serveringssted ligger i bunn av alpinbakken. Her kan du nyte god mat eller bare en kopp varm sjokolade foran storskjermen sammen med øvrige hytteiere i en koselig atmosfære med alle rettigheter.
Det finnes skiutleie for både snowboard og alpint.

Tomtearealer

Fra ca. 600 kvm til ca. 1000 kvm

Parkering / Garasje

Fra reguleringsplan:
Det skal opparbeides minimum to biloppstillingsplasser per tomt. Arealet skal plasseres rett ved innkjøringen på tomten og regnes ikke med i BRA/BYA. Innkjøring til tomten og biloppstillingsplassen skal opparbeides på egnet flatt terreng for å unngå skjæring/fylling over 1,5 m.
Minst 2/3 av byggeareal tilhørende hver tomt skal holdes fri for bilkjøring og ikke benyttes til lager av motorkjøretøy, campingvogner og lignende.

Adkomst

Følg E-16 til Bagn og videre skilting mot Reinli. Ta av mot Nordre Fjellstølen og Stavadalen.
Ta høyre inn Brennahaugvegen (bom kr 30,-) og følg veien i ca 1,2 km. Ta venstre inn Tverrbergvegen og tomtene ligger på begge sider av veien der Utsiktsvegen går ned til venstre.
Tomtene vil være merket med PrivatMegleren "til salgs" plakat.
Ta gjerne kontakt med megler for nærmere veibeskrivelse.

Beskrivelse av tomt/hage

Selveiertomter uten byggeklausul, arealet varierer fra ca. 600 kvm til ca. 1000 kvm.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Det vil bli tinglyst pliktig vei- og velavgift på hvert Bnr (se faste kostnader)

Kjøper må akseptere at det kan legges strøm, vannledninger o.l over tomtene, og gi adgang til vedlikehold/utskiftninger.

Det foreligger en del servitutter som er tinglyst over fra hovedbruket - Disse har ingen betydning for disse tomtene:
Dagboknr. 3259 fra 20.9.1965 - Bestemmelse om vannrett
Dagboknr. 5416 fra 30.12.1969 - Bestemmelse om vannrett
Dagboknr. 1990 fra 10.5.1972 - Bestemmelse om vannrett
Dagboknr. 1992 fra 10.5.1972 - Bestemmelse om vannrett
Dagboknr. 1994 fra 10.5.1972 - Bestemmelse om vannrett
Dagboknr. 1996 fra 10.5.1972 - Bestemmelse om vannrett
Dagboknr. 2890 fra 22.6.1976 - Bestemmelse om vannrett
Dagboknr. 5044 fra 10.11.1983 - Jordskiftesak
Dagboknr. 4472 fra 15.9.1986 - Bestemmelse om vannrett
Dagboknr. 1390 fra 27.3.1987 - Elektriske kraftlinjer
Dagboknr. 5674 fra 24.12.1987 - Bestemmelse om vannrett
Dagboknr. 4949 fra 21.11.2001 - Bestemmelse om veg

Vei / Vann / Avløp / Strøm

Privat vei fra tomtegrense.
Hyttene vil bli tilknyttet det nærmeste påkoblingspunktet til det private vann/avløps anlegget som er etablert i området.
Strøm: Leveres til tomtegrense.

Reguleringsforhold

Tomtene følger reguleringsplan "Stavedaltoppen" med formål "Fritidsbebyggelse", vedtatt i Sør-Aurdal kommune 19.6.2018

TU:
Tomt nummer: 1, 2, 10, 11, 19.
Tomtestørrelse fra 0,70 daa til 0,71 daa. Disse tomter kjennetegnes med egnet flatt terreng for maksimal tomteutnyttelse på 85 m2 BRA /105 m2 BYA.

Tomt nummer: 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 18, 20, 21.
Tomtestørrelse fra 0,75 daa til 0,91 daa. Noen av disse tomter kjennetegnes med at terrenget er delvis utfordrende. Utgangspunkt for bebyggelsens størrelse er arealet innenfor byggegrensen. Maksimal tomteutnyttelse 95 m2 BRA /115 m2 BYA. Det tillates oppført et hovedbygg med maksimalt 95 m2 BRA/115 m2 BYA på ett plan, bygningslengde maks 15m og bygningsbredde maks 8m målt ved veggliv. I tillegg tillates det et utstikk på hovedbyggets langside med maksimal lengde på 6,5m og maksimal dybde på 2m. Utstikket plasseres på midten av hovedbygningen og regnes med i maksimal tomteutnyttelse.
På tomt nummer 5 og 8 kreves det sti eller trappeløsning for adkomst til hytta.

Tomt nummer: 15, 16, 17.
Tomtestørrelse er fra 0,62 daa til 0,69 daa. Disse tomter kjennetegnes med egnet flat terreng for maksimal tomteutnyttelse på 70 m2 BRA/88 m2 BYA. Det tillates oppført et hovedbygg med maksimalt 70 m2 BRA/88 m2 BYA på ett plan, bygningslengde maks 13,5m og bygningsbredde maks 6,5m målt ved veggliv.

Tomt nummer: 6, 7, 13
Tomtestørrelse er fra 0,91 daa til 1,3 daa. Disse tomter kjennetegnes med egnet flatt terreng for maksimal tomteutnyttelse på 120 m2 BRA/140 m2 BYA. Det tillates oppført et hovedbygg med maksimal 120 m2 BRA/140 m2 BYA på ett plan, bygningslengde maks 15m og bygningsbredde maks 10m målt ved veggliv.
Det er mulig å oppføre et tilbygg med maksimalt 35 m2 BRA/42 m2 BYA. Tilbygget kan stikke ut maksimalt 6,50 m fra hovedbygget. Overkant gulv tilbygg må være avtrappet i forhold til overkant gulv hovedbygg og tilpasses eksisterende terrengkote.

Fullstendig reguleringsplan ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
Opplysning fra Sør-Aurdal kommune: Det skal legges merke til at tomt nr. 21 er kommet inn etter at reguleringsplanen ble vedtatt, og dermed har tomt nr. 14 byttet kategori.

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter: Kr 1 196,- pr. år som gjelder renovasjon. 
Feiing av pipe (kr 300,-) og Eiendomskatt vil påløpe årlig etter ferdig oppsatt hytte.
Satser for 2019 iflg. Sør-Aurdal kommune.

Andre utgifter:
Brøyting og veivedlikehold: Ca. kr 5 000,- pr. år (indeksreguleres)
Vann & avløp: Ca. kr 8 000,- pr. år (indeksreguleres)
Pliktig velavgift inkl. løypebidrag: Ca. kr 1 100,- pr. år.
Satsene over er fra sesongen 2019 og kan endres.

Andel i løypelaget: Frivillig, men vi anbefaler alle hytteeiere i Stavadalen å kjøpe seg inn med en andel.Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

Fra kr 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
199,50 (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-))
--------------------------------------------------------
39 299,50 (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
989 299,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Prislisten over de forskjellige tomtene følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Annen nyttig informasjon

Grunnarbeid av tomt skal utføres av selger.

Ved kjøp av tomt, forutsettes bygging innen 3 år.

Selger ønsker at utelys til enhver tid står på, dette for å ha tilsyn og å vite at strømmen ikke har gått. I tillegg vil det skape en visuell trivsel i området når det er utelys på alle hytter.

Kjøper kan ikke nekte videre utbygging av området, så lenge det ikke fysisk berører hans eiendom.

Vedlikehold av stikkvei til tomt er kjøpers ansvar.

Konsesjon / Odel

Nye eiere må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet som stemples hos kommunen, deretter vedlagt skjøte.
Ingen odel.

Adgang til utleie

Oppført eiendom kan leies ut til fritidsformål.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Tomten har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers provisjon: Kr 39 000,- inkl. mva pr. solgte tomt
Tilretteleggingshonorar: Kr 15 000,- inkl. mva
Visninger: Kr 1 900,- inkl. mva pr. visning
Markedspakke: Kr 28 500,- inkl. mva
Oppgjør: Kr 5 500,- inkl. mva pr. solgte tomt
Webmegler: Kr 795,- pr. solgte tomt

Dersom eiendommen ikke blir solgt, skal selger betale kr 15 000,- inkl. mva i tillegg til markedspakke, visninger og ev andre direkte utlegg Wangensten & Partners AS har hatt i forbindelse med oppdraget.