Klikk for galleri

Veståsen/ca 12 min fra Vaset - Romslige selveiertomter med gode solforhold og flott utsikt

X
Vestre Slidre – Røn

Landsrudvegen 3 og 10

Vestre Slidre – Røn

Landsrudvegen 3 og 10

Prisantydning
650.000
Tomtareal
1379 m2
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler / Partner
99 45 53 05
Salgsoppgave

Ida Follinglo

Eiendomsmegler / Partner
PrivatMegleren Valdres
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

71-18-0164

Eier

RU-BO VEST AS v. Øivind Ruen

Eiendomstype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 62 Bnr. 44 og Gnr. 62 Bnr. 47 i Vestre Slidre kommune

Tomtetype/areal

Eiet tomt. Ifølge matrikkelkartet utstedt av Vestre Slidre kommune:
62/44: 1575,5 kvm
62/47: 1379,3 kvm

Beliggenhet

Tomtene ligger på Veståsen, ca 10-15 min fra Vaset.
Høyt beliggende på ca 1030 moh med flott utsikt og gode solforhold.
Rundemellin, Skaget, Bitihorn og toppene i Jotunheimen er noen av fjellene øynene kan hvile på.
Tomtene ligger i et nyere hyttefelt der eiendommene har høy standard og området god infrastruktur.
Skiløypene går like ved og knytter seg innpå det enorme løypenettet som tar deg med til både Vaset og Syndin.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Vaset og Veståsen er meget barne- og familievennlig og kan by på en mengde fasiliteter. Flott turterreng sommer som vinter.

På sommeren er det et eldorado for sykkelturer og fotturer. Området med Syndin sies å være et av de desidert beste stedene for sykling langs alle stølsveiene samt oppmerkede stier for de som liker noe mer utfordring. Fra Vaset og opp Panoramavegen kan man sykle videre over til Grunke og inn i ville Smådalen, der man får en flott opplevelse på virkelig høyfjellet før man kommer nedover mot vakre Helin igjen. Herfra kan man komme seg videre inn til Strø, Syndin og tilbake til Lehøvd. Dette er en av uendelig mange sykkelalternativer.

På vinterstid kan Vaset by på over 120 km løypenett med preparerte løyper som holder høy standard og man kan enkelt komme seg inn i dette løypenettet fra dette hytteområdet.
Hovedløypa knytter seg inn på Vestfjelløypene som går rundt Syndin.

Gomobu Fjellstue er kjent for sitt gode kjøkken og de mange aktivitetene de arrangerer. Fjellturer, kano, elgsafari er bare noe av det de tilbyr. De er også kjent for sitt gode vertskap når det gjelder bryllup og kurs/konferanse.
"Sekskanten" er en hyggelig restaurant/pub med god hjemmelaget mat. Her er det populært å stoppe for en kaffe og vaffel, eller kanskje teste livet på afterski i sesongene. Her er det ofte liveband som spiller ut i de sene nattetimer.
Skibakken passer for hele familien og har barnetrekk samt en rekke elementer i parken for big- jumps, rails mm. Vaset Skiheiser har skiutleie, skiskole og en hyggelig varmestue med enkel servering.
Vaset har også en stor matvareforretning som er helårsåpen samt søndagsåpen i sesongen.

Gode jakt- og fiskemuligheter, og området frister med lette og litt mer krevende fjellturer.

Times kjøring til Hemsedal og Beitostølen.

På http://www.valdres.com/no/Vaset/ kan du lese mer om vakre og spennede Vaset og områdene rundt

http://www.vasetloypene.no/
http://syndin.no/ski/

Parkering / Garasje

Ifølge reguleringsbestemmelsene skal det opparbeides minimum 2 biloppstillingsplasser på hver eiendom, og parkering skal skje på egen tomt.
Garasje kan ikke overstige T-BRA 40 m2.

Adkomst

Følg E-16 til Røn og sving av mot venstre ved Fosheim Hotel. Følg veien videre over en bro, og ta første vei til høyre. Følg denne veien 1,5 km og sving av til venstre mot Haugrud/Trollhovd,følg veien oppover i ca 7,6 km til automatisk bom (50 kr).
Fra bommen er det ca. 500 m til avkjøring til venstre mot Veståsen.
Følg Veståsvegen i ca 2,4 km, innkjøring til Landsrudvegen på høyre side.
Privatmegleren til salgs skilt vil være synlig.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

62/44

Heftelser
Tinglyst 7.5.2010 dagbok nr. 332188 Bestemmelse ifølge skjøte
Plikt til å delta i forholdsmessig vedlikehold og brøyting av felles adkomstveger.
Plikt til å delta i forholdsmessig vedlikehold og drift av felles vannanlegg.
62/1 har førsterett til vedlikeholds- og brøytearbeider, til markedspris, på vegene i Landsrud Hyttegrend.
62/1 og 62/9 har panterett i 62/44 for kr 6 000,- for manglende betaling i vedlikeholdsutgifter.
Summen kan indeksreguleres hvert 10. år iht. konsumprisindeksen, med utgangspunkt i indeksen pr. 1. januar 2002.
Kjøper plikter å overta infrastrukturen i tomtefeltet med dets drift og vedlikeholdsansvar sammen med de øvrige tilsluttede tomteeiere.

Rettigheter på 62/1
Tinglyst 7.5.2010, dagbok nr 333428 Bestemmelse om veg, vannrett
Rett til å benytte felles adkomstveger over 62/1.
Rett til å benytte felles vannanlegg på 62/1.

62/47

Heftelser
Tinglyst 7.5.2010 dagbok nr. 333343 Bestemmelse ifølge skjøte
Se under heftelser 62/44.

Rettigheter på 62/1
Tinglyst 7.5.2010, dagbok nr 333343 Bestemmelse om veg, vannrett
Se under rettigheter 62/44.


Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Vei: Privat, helårsvei.

Vann: Fra privat anlegg. Det er borebrønner og ett basseng som forsyner eiendommene med vann. Kjøper må selv legge stikkledning fra fordelingspunkt til tomt. Det er ikkje lov å legge vann inn i hytta før utslippstillatelse er gitt.
Skulle det bli for lite vann vil kostnadene i forbindelse med boring fordeles likt på tomteeiere.
Kjøper blir medlem av Landsrud Vannforsyningsanlegg mm.

Avløp: Ifølge reguleringsbestemmelsene:
Som privetløsning kan det nyttast biologisk klosett. Dersom det vert gjeve utsleppsløyve, kan det tillatast vassklosett der utsleppet går til tett tank med infiltrasjon i grunnen av "gråvatnet".
Der forholda for dette ikkje ligg til rette kan alt avløp gå til tett tank.
Framtidig vatn- og avlaupsplan skal uansett leggast til grunn.

Ifølge selger har kommunen godkjent Nava´s spesifikasjoner med tett tank og synkegrøft for infiltrering av gråvann.

Det må søkes spesielt for den enkelte hytta ang anlegg og utslipp. Kjøper må selv installere avløpsanlegg.

Verdi ved skattefastsetting

Eier må selv registrere dette på sin skattemelding.

Reguleringsforhold

Ifølge Vestre Slidre kommune følger eiendommen reguleringsplan for Landsrud Hyttegrend, sist revidert 22.7.2014.

Ifølge reguleringsplanen: På områda regulert til byggeområde for eksisterande og nye fritidsbustader kan det på kvar enkelt tomt ikkje oppførast fleire enn tre bygg med ei samla byggeflate på inntil 180 T-BRA.
Totalt bruksareal på kvar tomt er T-BRA 216 m2 der parkeringsareal på 36 m2 inngår i bruksarealet. (Bruksarealet vert uttrekna med utgangspunkt i Norsk Standard 3940).
Maksimal storleik på hovudhytte på T-BRA inntil 150 m2.
Anneks og uthus/garasje skal kvar for seg ikkje overstige T-BRA 40 m2.
Bygningane skal i størst mogeleg grad være plassert i tunform og innbyrdes avstand skal ikkje overstige 12 meter og skal tilpassast terrengtilhøva på tomta.

Kommentar fra kommunen: Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Det er for tidlig å si noe om hvorvidt dette vil få innvirkning på planområdet for Landsrud hyttegrend.

Faste, løpende kostnader

Automatbom Haugrudvegen: Kr 50,- pr. tur, årskort kr 1 500,- (http://syndin.no/haugrudvegen/). Dette gjelder også for Veståsvegen.

Brøyting inn til egen eiendom må avtales privat, kostnader må påregnes. Plikt til å delta i forholdsmessig brøyting av felles adkomstveger.
Veivedlikehold: Plikt til å delta i forholdsmessig vedlikehold av felles adkomstveger.
Løypebidrag: Frivillig, men det anbefales å støtte slik at det fantastiske løypenettet opprettholdes.

Satsene kan bli endret.

Landsrud vannforsyningsanlegg: Det vil påløpe en kontigent for bruk av vann, samt kostnader for vedlikehold og drift.
Det er planer om etablering av hytteeierforening, medlemsskap/kostnader må påregnes.
Satsene kan bli endret.

Engangsutgifter:
I byggeåret betales det engangsutgift kr 4 000,- pga ekstra slitasje på veien.
Etablering av avløpsanlegg, tilkoblingsavgift for vann samt tilkoblingskostnad til strøm med graving og kabel bekostes av kjøper.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Konsesjon / Odel

Nye eiere må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet som blir behandlet av kommunen, deretter oversendt Statens Kartverk.
Ingen odel.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers provisjon: Kr 35 000,- inkl. mva pr. solgte tomt
Tilretteleggingshonorar: Kr 9 900,- inkl. mva for begge tomtene
Visninger: Kr 2 000,- inkl. mva pr. visning
Markedspakke: Kr 22 000,- inkl. mva for begge tomtene

Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr 14 900,- inkl. mva i tillegg til markedspakke, visninger og ev andre direkte utlegg Wangensten & Partners AS har hatt i forbindelse med oppdraget.