X

PrivatMegleren Valdres har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Nord-Aurdal – Leira i Valdres

Oslovegen 364

Nord-Aurdal – Leira i Valdres

Oslovegen 364

Prisantydning
1.290.000
Primærrom
150m²
Bruksareal
262m²
Soverom
4 rom
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler / Partner
99 45 53 05
Salgsoppgave
8.9 / 10
Opplevd trygghet
Veldig trygt
7.8 / 10
Naboskapet
Godt vennskap
6.5 / 10
Kvalitet på skolene
Bra
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Leira Sør-måno
501239
Nord-Aurdal
64903029

Ida Follinglo

Eiendomsmegler / Partner
PrivatMegleren Valdres
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

71-18-0064

Eier

Synnøve Ingegerd Thorsrud

Eiendomstype

Enebolig

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 85 Bnr. 108 i Nord-Aurdal kommune.
I matrikkelen er eiendommen oppført som enebolig m/hybel/sokkellei.
Dette ble registrert på 90-tallet da kommunen gjennomgikk en massivregistreringsprosjekt. Det foreligger ikke noe dokumenter/tegninger vedrørende bebyggelsen.
Selger blir fakturert for 2 x renovasjon da kommunen har registrert dette som 2 enheter.

Byggeår

Bolig: 1944/1945
Uthus: 1945

Tomtetype/areal

Eiet tomt / ca 3933,5 kvm ifølge Nord-Aurdal kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Leira med lett adkomst til offentlig kommunikasjon og gangveg.
Kort vei til kjøpesenter og dagligvarebutikker.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Leira er et veletablert tettsted som stadig er i vekst med et godt utvalg av butikker og servicetilbud.
Barnehage og videregående skole ligger i gangavstand fra boligen, skolen tilbyr mange studietilbud.

Gangveien som går like ved eiendommen tar deg til både Bjørgo og Fagernes. Fra gangveien går det stier ned mot Fløafjorden, her er det gode fiskemuligheter.
Om man tar turen oppover i bygda kan man gå til fine knatter med flott utsikt, bl. a Kvitmøsaknatten. På vinteren er det oppkjørte løyper som går fra Pilset og innover Smørlifjell. Dette nettet er knyttet til Danebu og Kruk. Det er også fint løypenett i Tisleidalen.

Hele Valdres er kjent for sitt sportslige engasjement og har mange aktive idrettslag.
Fagernes har treningssentre, friidrettsarena og fotballbane på Blåbærmyra samt mange flotte turmuligheter.
Storhallen på Leira åpnet i 2016 og kan tilby fotballbane med kunstgress, sportsgulv med muligheter for håndball/basketball/volleyball/innebandy, friidrettsbane samt klatrehall og aktivitetssal.

Nord-Aurdal barneskole: Fagernes
Montessoriskule: Ulnes og Skrautvål
Barnehager Nord-Aurdal: Ulnes, Fagernes, Leira, Vestringsbygda og Ranheimsbygda
Ungdomsskole: Fagernes. Elevene går nå på skolen i Røn til ny ungdomsskole blir ferdigstilt ved nyttårsskifte 2018/2019.
Vidaregåande skule: Leira

Bygninger

Bolig og uthus

Byggemåte

Bolig

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG2:
Bærende trebjelkelag som etasjeskille mellom etasjene.
Yttervegger forøvrig oppført i tradisjonelt reisverk, - antatt flisisolerte konstruksjoner jfr. byggeår.
Det er ikke foretatt loddavvik på ytter og innervegger.
Utvendige fasader med liggende tømmermannspanel.
Trekonstruksjonen er lukket, ikke mulig å kommentere tilstand inne i vegg.
Det antas at veggen er oppbygd med utv. vindtettingspapp, flisisolering samt innvendige papplag og innvendig trepanel/plater.
Det er påvist dels noe fukt- og råteskader i veggen i innvendige hjørner ned for kilrenner.
Årsaken til skaden er kondensising i takkonstruksjn som da fører til tilbakeslag inn i konstruksjonene og fuktinntrengninger ned i vegg.
Tilstandsgrad vurderes til 2 - Symptomer ref. normal aldersslitasje.
Tilstandsgrad 3 på påviste skadeforhold.
Samlet vurdering settes til 2.
NB: Eldre konstruksjon - ingen påviste konstruksjonsmessige avvik med bærekonstrukjsoner, men det skal merkes at flisisoleringen kan ha en tendens til å synke og dermed forårsake lommer med uisolerte partier.
Dette vurderes til 2 samlet.

Vinduer og dører TG2:
2/3-lags isolervinduer fra 1980/81 samt to stk nyere i stue i 2.etg.
Vinduer som åpningsvinduer med ett-greps betjeningshendel og to låsetapper.
Ett eldre dobbeltvindu i trappegang og i kjeller.
De tilfeldig valgte funksjonstestede vinduer fungerte tilfredstillende ved besiktigelsen.
Vinduer fremstår som bra vedlikeholdte.
Tilstandsgraden vurderes til 2 ut fra byggeår jfr. levetid.

Ytterdører og porter TG2:
Terrassedør med 2-lags glass fra år 2000 - ut fra stue til åpen terrasse.
Helisolert ytterdør med glassfelt.
Dør til kjeller som eldre - forbi levetid.
De tilfeldig valgte funksjonstestede dører fungerte tilfredsstillende ved besiktigelsen.
Tilstandsgraden vurderes til 2 ut fra levetid jfr. byggeår/alder.
Merk dør til kjeller i svært redusert stand.

Takkonstruksjon TG2:
Plassbygd saltak/sperreskonstruksjon med undergurt og dels bærende innerveggskonstruksjon, sperrer og hanebjelke med luftet kaldloft.
En konstruksjon av denne type er å anse som en gjennomprøvd og solid utførelsemåte, gitt at takverket er dimensjoner for tekkingen og ytre påkjennnger jfr. høyde over havet, snølaster ol.
Ved besiktigelsen ble det avdekket å være skader i takraftet/takkanten som følge av kondensising og tilbakeslag av smeltevenn.
Forøvrig kan det ikke visuelt påvises avvikende forhold/skader eller annet som kan påvirke takkonstruksjonens bæreevne og videre levetid.
Forutsatt at taket ikke blir belastet med mer enn det er dimensjonert for, defineres levetiden her som lang - tilstandgrad 1 jfr. konstruksjonsmetode.
Pga påviste forhold med kondensising og skader i takraftet vurderes dette til 3.
Samlet vurdering - 2.

Taktekking TG2:
Ytre taktekking med skiferstein.
Undertak av rupanel. Lukket gesims - lukket raftesplate.
Det forutsettes å ligge underlagspapp under skifertekkingen.
Det antas videre at skifertekkingen ligger direkte til rupanel, uten luftespalte el.l.
Pga kondensising ses det skader i skifertekkingen i kilrenne og etter deler av takfoten av samme årsak.
Det er også observert skader/fuktskader i deler av gesimsene som følge av kondensisinger.
Tilstandsgrad:
2 jfr. tekkingens alder.
3 jfr. påviste skader.
NB: Merk også alder på undertak.
Samlet vurdert settes tilstandsgrad 2 - dette forutsettes reparasjon og ettersyn i kilrenner.

Renner, nedløp og beslag TG2:
Takrenner i sink fra byggeår. Bærende kroker med hjelpestag samt takfotbeslag ført ned i renne.
Nedløpsrør til veggklammer.
Takrennene ses å være fra byggeår - ingen direkte påviste avvik, men aldersslitasje og dels noe mindre nedbøyninger er observert.
Nedløpsrørene har vært utsatt for forst/telesprengninger og lekker i langsgående skjøter.
Ingen umiddelbare tiltak kreves.

Terrasse, balkonger, trapper ol TG2:
Trapper mellom etasjene i stedlig bygde tretrapper.
Lakkert trapp til kjeller - ikke montert barnesikringer i trinn.
Lakkert trapp til 2.etg - tette opptrinn.
Lave rekkverk på begge.
Trapper er fra byggeår og er da bygd ihht dentids gjengs løsning, noe som ikke samsvarer med dagens krav vedr. høyde på rekkverk og sikringsfunksjoner.
Trappene vurderes som de er fremstår og ihht de krav som var på oppføringstidspunktet.
Tilstandsgrad: 2 jfr. alder.

Åpen solterrasse etter deler av nedre langside av bygget samt dels etter byggets gavlside ut for stue i 1.etg - adkomst ut fra stuen. Adkomst videre til terreng via rampe.
Balkong med tilkomst fra ett av soverommene i 2.etg.
Terrassen er bygd opp av impregnerte trekonstruksjoner (dette forutsettes), og er fundamentert ned til terreng med dels noe enklere punktfundamenter, bærende søyler og drager i front.
Bakre del festes inn på vegg.
Balkongen har tett gulv jfr. underliggende soverom i 1.etg - oppdaget noe råteskader i håndrekke.
Tilstandsgrad: Generelt - 2.

Piper og ildsteder TG2:
Murt teglsteinspipe med pussede overflater.
Frittstående vedovner - en i hver etasje.
Pipen ses med pussede og malte overflater.
Påvist sprekkdannelse i brannmur i gang i 1.etg.
Feiervesen har gitt følgende påbud:
- Lang avstand mellom skorstein og takstige
-Gamle røykrørshull ikke forskriftsmessig murt igjen
-Kort plate foran ildsted i 2.etg
Tilstandsgrad:
2, ref skader i brannmur og påbud.

Etasjeskillere TG2:
Etasjeskillere er oppbygd som bærende trebjelkelag med stubbeloftshimlinger i kjeller.
Antatt flisisolerte konstruksjoner jfr. byggeår.
Noe avvikende forhold er observert, bla kjennes det mindre helningsavvik i gulvet.
Forøvrig antas og beregnes det at bjelkelagene er ihht lengdekrav på oppføringstidspunktet.
Tilstandsgrad: Ihht byggeår - mindre avvik - 2

Kjøkken TG2:
Det er installert kjøkken/kjøkkeninnredninger i begge etasjene.
Innredningene antas installert noe senere samt tilført noe renoveringer.
Frittstående hvitevarer.
Avtrekksventilator i 2.etg med avkast til luftepipe.
Innredningene fremstår i grei bruksstand.
Ikke påvist ekstraordinære skader, vannskader el.l.
Tilstandsgrad: Vurdert til 1 jfr. stand. 2 jfr. alder.

Overflater, generelt TG2:
Innvendige overflater med forskjellige materialvalg på de respektive deler.
Gulv: Det er varierende overflater - stort sett belegg i 1.etg, lakkerte tregulv i 2.etg samt belegg/flis på
bad. Råbetong i kjeller.
Støpt gulv med varmekabler på bad.
Vegger: Malte trepaneler gjennomgående i alle rom, våtromsplater/fliser på bad.
dels noe vegger med nyere trehvit panel.
Pussede vegger i kjeller.
Himlinger: Dels noe tak-ess plater, dels noe malte plater samt trepaneler og synlige stubbeloftsløsninger i
kjeller.
Samtlige overflater fra de respektive byggeår - dels renovert stand.
Det ses fuktmerker i himling på bad og kjøkken i 2.etg som følge av fuktinntrengninger av smeltevann fra kondensising med tilbakeslag på takraftet vinteren 2017/18.
Tilstandsgrad:
2 jfr. tilstand - ordinær bruksslitasje.
3 jfr. påviste fuktmerker.
2 som samlet vurdering.

VVS TG2:
Vann ført inn i kjeller til tekniske installasjoner med varmtvannsbereder og åpent opplegg vedr. samlestokker og avgreninger.
Alle trykksatte rørføringer fra byggeår er holdt i loddet kobber. Noe senere opplegg, bla til bad i 1.etg er tilknyttet og holdt i plastrør med skrukoblinger samt rør i rør.
Opprinnelig avløpsrør ses å være i støpe jern/søylrør, og antas å ligge under kjellergulvene og ut til septikkum/koblingspunkt.
Det ses forøvrig noe nyere plast og pvc rør på deler av opplegget.
Det kunne ikke påvises noen lekkasje eller avvikende forhold med anlegget, men det skal merkes å være alderssteget og vil naturlig være gjenstand for ettersyn og oppgradering.
Nyere varmtvannsbereder.
Tilstandsgrad: Ut fra alder - 2.

Elektriske anlegg:
Elektrisk anlegg fra byggeår. Åpent anlegg.
Anlegget ses oppgradert med bla nye skap og sikringer samt en del opplegg i 2003.
Anlegget opplyses dels noe oppgradert, og følger de øvrige påkostninger i bygget.

Uthus TG2:
Enklere uisolert bygning, antatt bygd samme år som huset/1945, da oppført i enklere uisolerte konstruksjoner med punktfundamenter til terreng.

Utvendig stående trekledning, saltak tekket med papp.
Bygget er forbi lengste levetid - ingen ytterligere beskrvelser gis.
Tilstandsgrad: 2 jfr. noe brukstid.

All tekst under "Byggemåte" er utdrag fra tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i hele rapporten som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.

Arealer og fordeling per etasje

Bolig
Kjeller: BRA 65 kvm (P-rom 0 kvm, S-rom 65 kvm)
Lagerrom under inngangsparti: BRA 20 kvm (P-rom 0 kvm, S-rom 20 kvm)
1. etg: BRA 78 kvm (P-rom 78 kvm, S-rom 0 kvm)
2. etg: BRA 72 kvm (P-rom 72 kvm, S-rom 0 kvm)

Uthus
1. etg: BRA 27 kvm (P-rom 0 kvm, S-rom 27 kvm)

Arealberegningen er foretatt ut fra mål hentet på stedet av takstmann ved innvendig måltagning (BRA), da med henvisning til og ihht Norsk Standard NS 3940 nyeste utgave.
Videre er takstbransjens retningslinjer ved arealmålinger av boliger -2014 lagt til grunn.
Arealer av plattinger, terrasser ol. er ikke tatt med i ovenstående arealoppstilling jfr. ordinære måleregler.
Det er foretatt skille på rom med primær anvendelse og rom med sekundær anvendelse. Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn.
En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører.
Det skal merkes at arealavvik kan forekomme jfr. definisjon av målbare arealer.

Innhold

Bolig
Kjeller: Lagerrom
1. etg: Trappegang, toalettrom, gang, 2 soverom, stue og kjøkken
2. etg: Trappegang, bad/vaskerom, 2 soverom, stue og kjøkken

Uthus.

Standard

Bebyggelsen fremstår med alminnelig standard jfr. byggeåret. og har gjennom årenes løp gjennomgått noe oppgraderinger/vedlikehold.
Boligen har vært leid ut der leietaker i 1. etg har utført noe overflatearbeid de siste 2- 3 år.
Boligen har behov for oppgradering og renovering.
Stort potensiale og mange muligheter.

Oppvarming

1. etg: Varmepumpe, vedovn og panelovn i stue. Panelovn på kjøkken, varmekabler i gulv på bad.
2. etg: Panelovn på kjøkken, vedovn på soverom, varmepumpe, vedovn og panelovn i stue. Panelovn på soverom 2. Varmekabler på gulv bad.
Avvik kan forekomme. Selger er usikker på om alle varmekildene virker og det kan være at noen rom mangler varmekilde.

Parkering

Parkering på gårdsplass.

Adkomst

Eiendommen ligger på Leira (første huset før/etter Gamle Ovner/stasjonen). Eiendommen er merket med Privatmegleren til salgs plakat.

Beskrivelse av tomt/hage

Stor selveiet tomt som bl. a strekker seg ned mot gangveien, enkel adkomst inn på denne.
Gode solforhold på sommerhalvåret.
Eiendommen er ikke digitalt oppmålt, det foreligger skylddelingsforretning fra 1944 som beskriver grensene. Ut i fra skylddelingen og oppmålingsforretningen utført i 2014 (pga seksjonering av naboeiendom) har kommunen skissert opp at tomten er på ca 3933,5 kvm.
Avvik kan forekomme dersom tomten blir digitalt oppmålt.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Heftelser

1947/401-1/21 Bestemmelse om veg
Bestemmelser ang avkjørsel med flere bestemmelser.
NB! Det kan være andre regler som gjelder, kontakt Statens vegvesen for mer info.
Forskrift ang avkjørsler fra offentlig veg ligger vedlagt salgsoppgaven.

1949/955-1/21 Bestemmelse om bebyggelse
Tillatelse til å bygge garasje 4 m fra vegkant.
Overkant av garasjetaket skal ikke føres høyere opp enn vegplanet.
Eieren forplikter seg til å ikke senere å påbygge garasjen i høyden.
Handles det imot disse betingelsene kan vegstellet rive garasjen på eiers bekostning.
NB! Det kan være andre regler som gjelder, kontakt Statens vegvesen for oppdaterte regler ang bygging.

1954/1367-2/21 Erklæring/avtale

1972/5324-1/21 Erklæring/avtale

1974/5761-1/21 Erklæring/avtale
Abonnent til Nord-Aurdal kommunale vassverk med de rettigheter og plikter dette innebærer til enhver tid.
Abonnementet gjelder for både vann og kloakk.
For evnt. senere påbygg/tilbygg må det svares tilkoblingsavgift etter regulativ som vil gjelde på tilkoblingsdagen.
Eventuelle senere tilkoblingsavgifter til felles kloakkrenseanlegg må svares på lik fot med andre abonnenter.
Det er et vilkår at huseierne overtar stikkledningene. Dette innebærer at fremtidig drift og vedlikehold ikke vedkommer kommunen.

1984/1185-1/21 Erklæring/avtale
Kommunen får rett til å grave og ha liggende vatn- og avløpsledninger over nevnte eiendom.
Ledningen føres frem etter trase slik som vist på kommuneingeniørkontorets tegning av 27.01.84 som ligger ved avtalen.
Kommunen har rett til å utføre fremtidig ettersyn og vedlikehold av ledningene.
Erstatning for skade eller ulempe som følge av anlegget eller senere reparasjone, skal betales av kommunen.

Rettigheter på 0542-85/91
2014/584220-1/200 Best. om adkomstrett
Rett til kjøreadkomst som vist på kartutsnitt.


Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Vei: Avkjøring fra E-16 til privat vei. Veirett over 85/91 er tinglyst.
Vann/avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Kommunen gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.
Boligen har vannmåler.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ifølge Nord-Aurdal kommune foreligger det ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse pga alder på bygningene, det foreligger heller ingen byggetegninger/vedtak.
Arbeidene som er utført i boligen gjennom årene er ikke byggemeldt.
Dersom det skal gjøres tiltak på bebyggelsen, anbefales det å ta kontakt med kommunen for å undersøke om arbeidene er søknadspliktig.
Kjøper tar over den ev. økonomiske risikoen ved at tiltak på bebyggelsen ikke er byggemeldt.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting som primærbolig kr 497 685,- pr 04.07.18
Verdien ved skattefastsetting som sekundærbolig kr 1 592 591,- pr 04.07.18

Reguleringsforhold

Ifølge Nord-Aurdal kommune:
Eiendommen følger reguleringsplan Leira sentrum, sist revidert 10.10.81 og ligger under lilla område som betyr industri.
Dette er noe som muligens henger igjen fra gammelt av men ved et tilbygg eller påbygg på eiendommen vil det trolig kreves en dispensasjon fra reguleringsplanen.
Ved for eksempel riving av eksisterende hus og oppføring av nytt, vil det mest sannsynlig kreves en omregulering.

Byggegrensen til offentlig vei er satt til 50 m. Ved tiltak på bebyggelsen må det søkes til Statens vegvesen og kommunen.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter, satser for 2018 ifølge Nord-Aurdal kommune:
Vann, årlig abonnent: Kr 552,50,- + forbruk pr. m3 kr 43,71,-
Avløp, årlig abonnent: Kr 547,50,- + forbruk pr. m3 kr 50,38,-
Renovasjon: Kr 5 750,- (pga to enheter)
Branntilsyn/feiing: Kr 410,-
Eiendomsskatt: Kr 5 481,-

Strøm: Selger har ikke oversikt over forbruket. Forbruket avhenger av sesong og bruk samt hvor mye som står på når eiendommen ikke er i bruk.

Forsikring: Selger har forsikring i IF med årlig premie på ca kr 7 500,-. Premien kan variere fra ulike selskap og type forsikring

TV: Eget abn må tegnes og ev. kjøpe parabol/anlegg. Selger er usikker på hva som står igjen i boligen.

Brøyting: Brøyting av gårdsplass må avtales med privat sjåfør. Kostnader må påregnes.

Satsene kan bli endret.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Det gjøres oppmerksom på det er pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.
Kommunen opplyser om følgende:
-Lang avstand mellom skorstein og takstige
-Gamle røykrørshull ikke forskriftsmessig murt igjen
-Kort plate foran ildsted i 2.etg

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Radonmåling ikke utført.

Adgang til utleie (boligformål)

I matrikkelen er boligen oppført som enebolig med hybel/sokkelleilighet og det betales renovasjon for 2 enheter.
Eiendommen kan leies ut.

Konsesjon / Odel

Ny eier må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet for behandling hos kommunen, deretter hos Statens Kartverk.
Ingen odel.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring.
Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand fra teknisk fagkyndig.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers provisjon: Kr 55 000,- inkl. mva
Tilretteleggingshonorar: Kr 14 900,- inkl. mva
Visninger: Kr 2 000,- inkl. mva pr. visning
Oppgjør: Kr 5 500,- inkl. mva
Markedspakke: Kr 27 000,- inkl. mva

Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr 14 900,- inkl. mva i tillegg til markedspakke, visninger og ev andre direkte utlegg Wangensten & Partners AS har hatt i forbindelse med oppdraget.