X

PrivatMegleren Valdres har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Vestre Slidre – Slidre

Sponvegen 3

Vestre Slidre – Slidre

Sponvegen 3

Prisantydning
2.390.000
Primærrom
180m²
Bruksareal
227m²
Soverom
4 rom
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Partner
41 43 62 55
Salgsoppgave
8.7 / 10
Opplevd trygghet
Veldig trygt
7.3 / 10
Naboskapet
Godt vennskap
8 / 10
Kvalitet på skolene
Veldig bra
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Slidre
415208
Vestre Slidre
2114976

Marit Wangensten

Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Partner
PrivatMegleren Valdres
 

Informasjon om prosjektet

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til i Sponvegen 3 i Vestre Slidre. Flott utsikt utover Slidrefjorden og de vakre fjellene i nord. Gangvei fra eiendommen og ned til Slidre sentrum. Barnevennlig området.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Vestre Slidre har to kommunale barnehager i Slidre og Røn. Vestre Slidre barne- og ungdomsskole er beliggende i Slidre, kort vei fra eiendommen. På skoleområdet er det fotballbane, ballbinge og skatepark m.m.

I Slidre sentrum ligger kommunehuset, legesenter, dagligvarebutikk samt andre servicetilbud.

Vestre Slidre er en aktiv kommune med mange aktiviteter for store og små. Turn, fotball, ski, trimrom for å nevne noe. Vestre Slidre har eget skolekorps og mange aktiviteter innen kulturskole. Les mer om de forskjellige tilbudene på nettsiden til kommunen.

På sommeren er det fint å ta turen ned til Tingstein hvor det er en fin badeplass og brygge. Det er også mange fine turterreng i kommunen.

Vakre og allsidige Vaset ligger en kort kjøretur unna, her er det milevis med velpreparerte skiløyper samt alpinbakke og utgangspunktet til mange flotte fjellturer.

Velkommen til Vestre Slidre.

Bygninger

Enebolig og garasje

Byggemåte

Boligen beregnes å være er en kundetilpasset typebolig, ført opp på stedet av lokale håndverkere. Den er da bygd i tradisjonelle bindingsverkskonstruksjoner med murte sokkelfundamenter for underetasje ført ned i terreng til etablert byggegrube. Ihht stedlige måltagninger samt fremlagte tegninger, måler boligen 215 kvm bruttoareal fordelt over alle plan. Boligen er omsøkt bygd i 1986 og tatt i bruk i 1987 ihht eiendomsinformasjon.

Grunn og fundamenter: Tg 1
Utgravd, drenert og oppkultet byggegrube med telesikre masser ihht gitte opplysninger. Ringmur/såle antatt i støpte konstruksjoner, murte kjellervegger av lettklinker (antatt løsning). Det ses innlektede og tilleggsisolerte vegger i borommene. Det ses tilført platonplast som utv. fuktsikring.
Pussede utv. overflater på mur. Ingen påviste skader eller avvik med muren med unntak av noe mindre rissprekker observert inne på matboden, antatt som følge av jordtrykk. Tilstandsgrad: Det antas at byggegruben er tilført telesikre og drenerende masser under såle- og gulvfundamentene. Videre beregnes det å være lagt ned kapilærbrytende sjikt i form av dampsperre og flere lag med gulvisolasjon under råbetongen. Muren forutsettes også være murt ihht anvisninger, da med laftevatt i fugen for oppnåelse av kontinuerlig isolasjon sjikt. Utført som forutsatt: 1 jfr. alder.

Gulv på grunn:
I u.etg er det støpt gulv på grunn - isolert ihht krav ved byggeår (forutsettes). Gulvet opplyses å ha varmekabler i alle opphold- og bruksrom. Belegg, dels noe råbetong. Tilstandsgrad: Ingen tilstandsregistrering.

Drenering: Tg 1
Det forutsettes å være etablert dreneringsrør ned til underkant sålefundamenter/dypdrenering rundt muren med drensrør/grøfter ført ut og vekk fra bygningen. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år. Hvis dreneringen er utført i samsvar med preakseptert løsning og at det i tillegg er fylt inntil muren med drenerende masser vil valgt dreneringsmetode med valgte materialer ha en forholdsvis lang levetid, da spesielt hvis det er muligheter for etterspyling av rør for å holde
disse åpne og lett gjennomstrømbare. Det skal merkes at det er påvist noe mindre fuktutslag i form av saltutslag i nedre del av vegger pga fuktgjennomgang/fuktopptrekk. Tilstandsgrad: Det velges TG1 som generell tilstandsgrad pga alder/over 5 år. Det gjøres oppmerksom på at drensrør ikke kunne besiktiges eller på annen måte kontrolleres for feil eller avvik. Det forutsettes at påvist fuktgjennomgang ikke lukkes inne, men at det holdes under oppsikt hvis det utvikler seg.

Yttervegger: Tg 1
Bærende trebjelkelag som etasjeskille mellom u.etg og 1.etg. Yttervegger forøvrig oppført i tradisjonelt, isolert bindingsverk, - isolerte konstruksjoner jfr. gjengs løsning - ref: byggeår. Det er ikke foretatt loddavvik på ytter og innervegger. Utvendige fasader med liggende dobbelfalset kledning, skrå kant. Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år. Normal tid før reparasjon av plasstøpt betong er 15 - 40 år. Stabile fundamenter - ikke påviste avvik ved visuell gjennomgang. Trekonstruksjonen er lukket, ikke mulig å kommentere tilstand inne i vegg. Utvendige overflater fremstår i god stand. Tilstandsgrad: Ut fra byggeår/tilstand velges tilstandsgrad 1 jfr - samlet vurdert etasjeskille og yttervegger. Ingen påviste avvik med konsekvensgrad.

Vinduer: Tg 2
2-lags isolervinduer fra byggeår. Vinduer dels som åpningsvinduer, dels som fastkarmsvinduer. Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år. De tilfeldig valgte funksjonstestede vinduer fungerte tilfredsstillende ved besiktigelsen. Vinduer fremstår som bra vedlikeholdte. Tilstandsgraden vurderes til 2 jfr. levetid. TG 2 settes som generell ihht alder.

Ytterdører og porter: Tg 2
Isolert ytterdør med profilerte overflater, trekarmer og sidefelt med glass. Isolerte terrassedør/heve/skyvedør med 2-lags glass. Innvendige dører i profilert/heltre utførelse. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år. De tilfeldig valgte funksjonstestede dører fungerte tilfredsstillende ved besiktigelsen. Tilstandsgraden vurderes til 2 jfr. alder. TG 2 settes som generell.

Takkonstruksjoner:
Saltakskonstruksjon bygd opp som en sperrekonstruksjon med bærende limtredragere gjennom gående i hele bygget. Det antas å være undertak av robust rupanel. Kneloft etter langveggskonstruksjon, tilkomst fra loftsrommene. Kneloft som isolerte (antatt) og innvendig kledt med asfaltplater. En konstruksjon av denne type er å anse som en gjennomprøvd og solid utførelsemåte, gitt at takverket er dimensjoner for tekkingen og ytre påkjenninger jfr. høyde over havet, snølaster ol. Ved besiktigelsen kan det ikke visuelt påvises avvikende forhold/skader eller annet som kan påvirke takkonstruksjonens bæreevne og videre levetid. Det kunne ved visuell besiktigelse ikke påvises noen form for avvikende forhold ved
konstruksjonen/konstruksjonsoppbyggingen. Tilstandsgrad: Forutsatt at taket ikke blir belastet med mer enn det er dimensjonert for, defineres levetiden her som lang - tilstandsgrad 0 jfr. konstruksjonsmetode.

Taktekking og membraner: Tg 1
Ytre taktekking med lakkerte stålplater - taksteinsplater. Takrenner og nedløpsrør i svartlakkerte stålprodukter. Normal tid før omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år. Normal tid før utskifting av betongtakstein er 10 - 40 år. Ingen påviste avvik ved taktekkingen. Det skal merkes at tekkingen bare er besiktiget fra terreng, men at tekkingen opplyses å være fra byggeår. Ingen øvrige påviste eller observerte misforhold. Ikke påvist aktiv lekkasje el.l. Generell tilstandsgrad for taktekkingen settes til 1/over 5 år.

Trapper og ramper: Tg 2
Trapp mellom 1.etg og u.etg er etablert som del av innredningen i stue, og går som en svingtrapp ned til u.etg og opp til 3.etg/loftsetasje. Heltre i lakkert utførelse. Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år. Trappen ses å mangle barnesikringer i trinnene og avstanden mellom rekkverksspiler er over 10 cm. Videre er det ikke håndrekke på vegg. Større åpninger mellom liggende rekkverk på galleri. Ovenstående bemerkninger er utenfor gjeldende minstekrav i forskrifter, da det her er angitt ett største tillatte åpningsmål på 10 cm. Tilstandsgrad: Trappen generelt er i god stand og fremstår som god å gå i. Men pga påviste avvik settes 3 - og dette må ses på som et snarlig utbedringspunkt. Samlet tilstandsgrad settes da til 2 for å imøtekomme øvrige konstruksjoner. Tiltak: Det kan med forholdsvis enkle grep foretas tiltak som imøtekommer kravet.

Balkonger, terrasser ol.: Tg 1
Åpen, dels noe mindre overbygd solterrasse etter hele nedre gavlside. Overbygd inngangsparti. Antas/beregnes bygd opp i impregnert treverk/bjelkelag - spaltegulv av impregnerte terrassebord. Det er observert å være noen av bordene på terrassen etter nedre gavlside som er dels
noe løse/løsnet i innfestingen. Det skal merkes naturlige påkjenninger - regn og snø, sol. Trappeadkomst via terreng ved inngangssiden. Tilstandsgrad: 1 - åpne og lett kontrollerbare konstruksjoner.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.:
Murt elementpipe med pussede overflater over tak. Teglforblendede konstruksjoner forøvrig. Støpejernsinnsats med teglmurte omramminger i stue.
Frittstående vedovn i u.etg. Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er 20 - 40 år. Ingen påviste avvik på befaringsdagen.
Det antas ikke å foreligge noen for for offentlige påbud. Tilstandsgrad: 0 jfr. murverkets lange levetid.

Bad - underetasje: Tg 2
Baderom har støpte gulv med belegg og varmekabler samt malte plater på vegg. Frittstående dusjkabinett. Gulvmontert vannklosett. Vegghengt porselensservant. ventilert via motorstyrt veggventil på utluft - innluft mellom dørblad og terskel. Rommet antas å være fra byggeår. Tilstandsgrad: 1 jfr. ingen påviste slitasjeavvik. Det henvises til lukket dusjsone/dusjkabinett - det er ikke beregnet fritt vann til gulv. 2 jfr. alder på våtrom.

Bad - 1.etg: Tg 2
Baderom i 1.etg med varmekabler og belegg lagt som hulkil, våtromsplater på vegg. Badekar, gulvmontert vannklosett samt baderomsinnredning med heldekkende servantplate, speil og overskap med lys. Baderommet er fra byggeår - merk aldersslitasje og utidsmessighet. Samlet tilstandsgrad settes til 2.

Vaskerom - underetasje: Tg 1
Vaskerom i u.etg med støpte gulv med varmekabler og belegg samt våtromsplater på vegg. Vanninntak, bereder, vannmåler. Vann og avløpsopplegg for vaskemaskin. Rustfritt vaskekar. Ventilert via motorstyrt veggvifte på utluft og innluft mellom dørblad og terskel. Det ses at rommet er noe nyere innredet i forhold til øvrige rom. Tilstandsgrad: 1 jfr. over 5 år.

Kjøkken: Tg 2
1.etg: Kjøkken i naturlig tilknytning til stue og spisestue med kjøkkeninnredning fra byggeåret, her med laminerte fronter med tredetalje. Benkeplate i laminat. Vaskebeslag av rustfritt stål med kum og avrenningsplate - ett-greps blandebatteri med lav tappetut. Komfyr som frittstående - avtrekksventilator. Innbygningskjøl. Oppvaskmaskin med sort front.
U.etg: Noe enklere innredning med stålbeslag og utslagsvask. Folierte fronter. Overskap.
1.etg: Innredningen er fra byggeår, men fremstår i grei bruksstand med fine overflater.
U.etg: Antatt noe nyere - enklere opplegg.
Tilstandsgrad: Samlet vurdert 2.

Overflater på innvendige gulv: Tg 1
Innvendige overflater med varierende overflater på de respektive rom. Støpte gulv med varmekabler og belegg i u.etg, dels noe gulv i råbetong uten kabler i bodrom. Fliser i vindfang, belegg i hall, kjøkken og soverom samt bad, eikeparketter i oppholdsrom i 1.etg. Belegg i 3.etg. Alle gulv fremstår i god stand, - ingen påviste avvik med unntak av ordinær aldersslitasje. Tilstandsgrad: Ingen slitasjegrad - 1 jfr. alder/over 5 år.

Overflater på innvendige vegger: Tg 1
Innvendige overflater med varierende materialvalg på de respektive rom. Dels trepaneler, dels plater, noe synlig puss. Våtromsplater på bad i 1.etg og vaskerom i u.etg, malte plater på bad i u.etg. Alle overflater fremstår i god stand, - dels noe overflatebehandlinger, dels trehvite. Malte plater, dels våtromsplater. Tilstandsgrad: 1 jfr. alder/over 5 år.

Overflater på innvendig himling: Tg 1
Innvendige overflater med varierende materialvalg på de respektive rom. Trepaneler i stue/oppholdsrom og loftsetasje, forøvrig takess-plater gjennomgående. Alle himlinger fremstår i god stand, - ingen påviste avvik med unntak av ordinær aldersslitasje. Tilstandsgrad: 1 jfr. alder.

VVS-installasjoner:
VVS: Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk Varme: Oppvarming av bygget er basert på elektrisitet, da ved varmekabler og elektriske punkter forøvrig.
Som sporadisk tilleggsoppvarming er det etablert peis og ovn for vedfyring. Ventilasjon: Bygget er ventilert via ventiler i overkarm på vinduer og naturlig avtrekk. Motorstyrt vifte på bad og vaskerom i u.etg. Naturlig avtrekk på bad i 1.etg. Vann og sanitær: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløpssystem/nett. Vanninntak ført inn i på vaskerommet i u.etg til hovedstoppekran, og ført videre til de respektive tappepunkter. 200 liters varmtvannsbereder - nyere. Vannmåler. Vann og avløpsopplegget med loddet kobber på alle trykksatte rørføringer. Avløpsrør og øvrige interne avløpsopplegg i PVC.

Elkraft:
El. anlegg lagt opp etter byggeårets krav vedr. overspenningsvern og jordfeilbrytere. Skjult anlegg. 230 volts inntak - automatsikringer.

Garasje: Tg 1
Garasje/carport beliggende på tunet noe inn for huset for beste adkomst og benyttelse, bygd 1998. Bygget er da holdt i ett plan og består av ett lukket garasje rom og en åpen carportløsning. Forøvrig i fasademessige samme stil som boligen. Støpt plate til terreng, dels murte vegger og murt sokkel samt uisolerte bindingsverks konstruksjoner forøvrig. Saltakskonstruksjon bygd opp som ett sperretak med bærende midtvegg - ytre tekking med stålplater i taksteinsmønster. Uisolert leddport - labankdør. Åpent areal på halvparten av bygget. Bygget fremstår i god stand, noe mindre avvik er funnet, bla riss i fur på 2 skiftet på murt vegg/øvre langvegg. Forøvrig som fra byggeår - god stand.

All tekst under "Byggemåte" er utdrag fra tilstandsrapport, datert 12.6.2018. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i hele rapporten som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 180 kvm, Bruksareal: 227 kvm

1. etg: BRA/P-rom 88 kvm.
2. etg: BRA/P-rom 24 kvm.
Underetasje: BRA 83 kvm (P-rom 68 kvm, S-rom 15 kvm).
Garasje: BRA/S-rom 32 kvm.

Arealberegningen er foretatt ut fra mål hentet fra fremlagte tegninger samt tatt på stedet av takstmann med henvisning til og ihht Norsk Standard NS 3940 nyeste utgave. Videre er takstbransjens retningslinjer ved arealmålinger av boliger -2009 lagt til grunn. Det tas forbehold om avvik. Arealer av plattinger, terrasser ol. er ikke tatt med i ovenstående arealoppstilling jfr. ordinære måleregler. Det er foretatt skille på rom med primær anvendelse og rom med sekundær anvendelse, målt med benevnelsen bruksareal (BRA). Arealopplysninger er gitt i samsvar med bruken av rommene på befaringsdagen, uten hensyn til krav i teknisk forskrift, slik som krav til lys, volum ol. Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg. "Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" fås ved henvendelse til takst@nito.no.

Innhold

1. etg: Overbygd inngangsparti, entré, hall, 2 soverom, bad, romslig stue/oppholdsrom med åpen kjøkken og spisestueløsning.
2. etg: Åpen mesaninløsning/galleriløsning ned i stue, benyttes som oppholdsrom samt ett lukket rom/ kontor.
Underetasje: Gang/trappegang, kjellergang, kjøkken, 1 soverom, oppholdsrom, vaskerom, bad. To boder - sportsbod og matbod.
Garasje: Ett lukket garasjerom - halve bygget, samt en åpen carportløsning.

Standard

Eiendommen ligger fint til i et etablert boligfelt i Sponvegen i Slidre. Praktfull utsikt mot den vakre fjellheimen i nord og utover Slidrefjorden. Fin opparbeidet uteplass med gruset gårdsplass og plen med noe beplantning. Boligen har godkjent utleieenhet i underetasjen.

I første etasje er det en romslig stue med god takhøyde og store vindusflater. Adkomst til terrasse som har god plass til sittegruppe, her er det fint å nyte sene sommerkvelder. Fra stuen er det trapp opp til andre etasje som har åpen galleriløsning og ett rom som kan brukes som kontor.

Kjøkkenet er fra byggeår og har god skap- og benkeplass. Et romslig rom som også har god plass til spisebord.

I første etasje er det to gode soverom. Badet har innredning med over- og underskap, toalett og badekar. Badet er fra byggeår.

I underetasjen er det mulighet for en utleieenhet. Med enkle grep kan det settes opp en lettvegg og dør for å lage skille mellom enhetene. Stuen har plass til sofagruppe. Kjøkken med enkel innredning, her er det også plass til et mindre kjøkkenbord. Ett soverom med plass til seng og garderobeskap. Badet har dusjkabinett, toalett og servant. Vaskerommet er pusset opp i nyere tid. Opplegg til vaskemaskin samt utslagsvask. To gode boder. Egen inngang. Underetasjen har varmekabler i alle rom unntatt bodene.

Garasjen har ett lukket garasjerom og en åpen carport i tilknytning.

Utstyr

Alt av møbler som vist på visning følger med salget.

Oppvarming

Peis i stuen i 1.etg, vedovn i underetasjen, panelovner førøvrig. Store deler av underetasjen har varmekabler. Varmekabler på bad både i underetasjen og 1.etg.

Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør i "Viktig informasjon for selger og kjøper".

Parkering / Garasje

Garasje med ett lukket garasjerom og en åpen carport. Ellers parkering utenfor boligen.

Adkomst

Fra Fagernes: Følg E16 ca. 20 km til Slidre, ta til høyre mot Slidre sentrum. Ta til høyre ved kommunehuset og skolen og følg veien oppover ca 1,8 km på Slidrevegen. Ta til høyre i Sponvegen og hold høyre, eiendommen ligger som første på nedsiden av veien. Ta gjerne kontakt med megler for nærmere veibeskrivelse.

Beskrivelse av tomt/hage

Fint opparbeidet tomt med gruset gårdsplass og fin hage. Noe terrengsprang med terrengtrapper og stier. Tomten ligger i hellende terreng.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen rettigheter registrert ajour.: 4.6.2018.

Vei / Vann / Avløp

Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Vann/avløp: Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann- og avløp.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest utstedt 26.5.1986. Den gang som Gnr.44/Bnr.1/Fnr.86. Feste ble kjøpt ut i 2007 og fikk da Gnr. 44/Bnr. 216.
Det er søkt om bruksendring av underetasje til egen boenhet i bolighuset. Vestre Slidre kommune har godkjent søknaden.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting som primærbolig kr 519 336,- pr 12.06.18
Verdien ved skattefastsetting som sekundærbolig kr 1 661 874,- pr 12.06.18
Opplysninger fra Skatteetaten.

Reguleringsforhold

Eiendommen følger Reguleringsplan for Sponbakkadn. TU = 15%.
Reguleringsplan ligger vedlagt denne salgsoppgave.

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter Kr. 11 888,75 pr. år, satser for 2018 ifølge Vestre Slidre kommune:
Vann: Fast abm. kr 1 968,75. Forbruk pr. m3 kr 20,00
Avløp: Fast abm. kr 2.875,-. Forbruk pr. m3 kr 30,25
Renovasjon: Kr 2 875,-
Branntilsyn, feiing: Kr 675,-
Eiendomsskatt: Kr 3 495,-
Kommentar fra kommunen: I 2017 var det et forbruk på 70 m³ på vatn og avløp. Ved eventuell utleie av underetasje, vil det påløpe 1 stk. renovasjonsgebyr.

Forsikring: Selger har forsikring i Eika med en premie på ca. kr 10 759,- (polisenummer 5726734). Premien kan variere fra ulike selskap og type forsikring.

Strøm: Huset har vært utleid og antar ett forbruk på ca. 20 000 kWh i året. Forbruket avhenger av sesong og bruk.

TV: Parabolantenne, det er ikke aktivt abb. der nå.

Satsene over kan bli endret.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand fra teknisk fagkyndig.

Boligen har sentralstøvsuger.

Radonmåling ikke utført.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen

Adgang til utleie (boligformål)

Godkjent utleieenhet i underetasjen.

Konsesjon / Odel

Nye eiere må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet for stempling hos kommunen, deretter vedlagt skjøtet.
Ingen odel.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.