Tomtene ligger i et nyere hyttefelt på Veståsen, ca 1030 moh
Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Harevegen 2 og 4

Vestre Slidre
2960, Oppland

485.000,-

Vaset/Veståsen - 2 tomter med flott utsikt og gode solforhold