X

PrivatMegleren Valdres har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Nord-Aurdal – Leira i Valdres

Månovegen 59

Nord-Aurdal – Leira i Valdres

Månovegen 59

Prisantydning
2.290.000
Primærrom
194m²
Bruksareal
298m²
Soverom
5 rom
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler / Partner
99 45 53 05
Salgsoppgave
9 / 10
Opplevd trygghet
Veldig trygt
8.1 / 10
Naboskapet
Godt vennskap
6.1 / 10
Kvalitet på skolene
Bra
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Leira Sør-måno
501239
Nord-Aurdal
64903029

Ida Follinglo

Eiendomsmegler / Partner
PrivatMegleren Valdres
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

71-18-0043

Eier

Arild Syljuåsen´s dødsbo v/Kim Lier Syljuåsen

Eiendomstype

Enebolig

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 85 Bnr. 236 i Nord-Aurdal kommune

Byggeår

Bolig: 1987, tilbygd i 2004 og 2009
Garasje: 1989
Uthus: Antatt ca 1985

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 1115 kvm ifølge Nord-Aurdal kommune

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablert boligområde i Månobygda på Leira.
Fin utsikt mot Leira og Fagernes med Strandefjorden i mellom.
Kort vei til barnehage og Valdres videregående skule.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Leira er et veletablert tettsted som stadig er i vekst med et godt utvalg av butikker og servicetilbud.
Barnehage og videregående skole ligger i gangavstand fra boligen, skolen tilbyr mange studietilbud.

Om man tar turen oppover i bygda kan man gå til fine knatter med flott utsikt, bl. a Kvitmøsaknatten. På vinteren er det oppkjørte løyper som går fra Pilset og innover Smørlifjell. Dette nettet er knyttet til Danebu og Kruk. Det er også fint løypenett i Tisleidalen.

Hele Valdres er kjent for sitt sportslige engasjement og har mange aktive idrettslag.
Fagernes har treningssentre, friidrettsarena og fotballbane på Blåbærmyra samt mange flotte turmuligheter.
Storhallen på Leira åpnet i 2016 og kan tilby fotballbane med kunstgress, sportsgulv med muligheter for håndball/basketball/volleyball/innebandy, friidrettsbane samt klatrehall og aktivitetssal.

Nord-Aurdal barneskole: Fagernes
Montessoriskule: Ulnes og Skrautvål
Barnehager Nord-Aurdal: Ulnes, Fagernes, Leira, Vestringsbygda og Ranheimsbygda
Ungdomsskole: Fagernes. Elevene går nå på skolen i Røn til ny ungdomsskole blir ferdigstilt ved nyttårsskifte 2018/2019.
Vidaregåande skule: Leira

Bygninger

Bolig, garasje og uthus

Byggemåte

Bolig

Grunn og fundamenter, generelt TG2:
Utgravd byggegrube ned til fast grunn, antatt stedlige masser.
Støpte sålefundamenter og støpte gulv til grunn samt murte/støpte vegger i kjellerplanet ført ned i terreng.
Vegger dels innforede/tilleggsisolerte i borommene, pussede overflater forøvrig.
Egen inngang til etasjeplanet fra terreng - to adkomster.
Støpte gulv gjennomgående i hele u.etg, da antatt med varmekabler på bad (ukjent tilstand).
Det er ikke foretatt noen form for fuktsøk i innforede vegger.
Tilstandsgrad: 2 jfr. alder og usikkerhet.

Drenering TG2:
Hvis dreneringen er utført i samsvar med preakseptert løsning og at det i tillegg er fylt inntil muren med drenerende masser vil valgt dreneringsmetode med valgte materialer ha en
forholdsvis lang levetid, da spesielt hvis det er muligheter for etterspyling av rør for å holde disse åpne og lett gjennomstrømbare.
Det velges TG2 som generell tilstandsgrad pga av at drensrør ikke kan besiktiges eller på annen måte kontrolleres for feil eller avvik.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG1:
Bærende trebjelkelag som etasjeskille mellom etasjene.
Yttervegger forøvrig oppført i tradisjonelt reis- og bindingsverk, - beregnet isolerte konstruksjoner jfr. byggeår/renoveringsår.
Utvendige fasader med dels liggende, dels stående tømmermannspanel.
Trekonstruksjonen er lukket, ikke mulig å kommentere tilstand inne i vegg.
Det antas at veggen er oppbygd med utv. vindtettingspapp, mineralullisolering samt innvendige dampsperre og innvendig trepanel/plater.
Det er ikke foretatt kontroll av event. loddavvik på ytter- og innervegger.
Samlet tilstandsgrad vurderes til 1 - Symptomer ref. normal aldersslitasje.

Vinduer og dører TG2:
2-lags isolervinduer fra 1987 - byggeår.
Vinduer som åpningsvinduer med ett-greps betjeningshendel og to låsetapper.
Dels åpningsvinduer, dels fastkarm.
De tilfeldig valgte funksjonstestede vinduer fungerte tilfredstillende ved besiktigelsen.
Vinduer fremstår med endel fuktmerker i nedre karm - naturlig konsekvens som følge av kondensavrenninger fra glasset.
Tilstandsgraden vurderes til 2 ut fra byggeår jfr. levetid på vinduer ihht tabell.

Ytterdører og porter TG2:
Heve-skyvedør med 2-lags glass - ut fra stue til overbygd solterrasse på husets gavlside.
Ytterdører fra 1987, isolert ihht produksjonsår.
To stk nyere dører i u.etg.
De tilfeldig valgte funksjonstestede dører fungerte tilfredsstillende ved besiktigelsen.
Det gjøres spesielt oppmerksom på ettermontering av terrassedør i u.etg.
To av dørene i u.etg ses å være ødelagt som følge forsøk på åpning ved bruk av brekkjern el.l.
Tilstandsgraden vurderes til 2 ut fra levetid jfr. byggeår/alder samt påviste forhold.

Takkonstruksjon TG1:
Plassbygd saltakkonstruksjon med prefabrikerte, selvbærende takstoler med kaldloft.
Undertak som lett zutak, vannsløyfer og bærelekter for betongtakstein.
En konstruksjon av denne type er å anse som en gjennomprøvd og solid utførelsemåte, gitt at takverket er dimensjoner for tekkingen og ytre påkjennnger jfr. høyde over havet, snølaster ol.
Ved besiktigelsen kan det ikke visuelt påvises avvikende forhold/skader eller annet som kan påvirke takkonstruksjonens bæreevne og videre levetid.
Forutsatt at taket ikke blir belastet med mer enn det er dimensjonert for, defineres levetiden her som lang - tilstandgrad 1 jfr. konstruksjonsmetode.

Taktekking TG2:
Ytre taktekking med betongtakstein.
Undertak antas med lett zutak.
Gesims.
Ståltakrenner med nedløp ført til terreng.
Tekkingen beregnes å være fr ade respektive byggeår.
Tilstandsgrad:
2 jfr. tekkingens/konstruksjonens alder. Merk alder på tekkingen.

Trapper og ramper TG3:
Trapper mellom etasjene i heltre - plassbygde og enklere.
Trapp ses på som midlertidig og må beregnes utskiftet med en som er tilpasset høyde og stigningsforhold.
Tilstandsgrad: 3 jfr. type.

Balkong, terrasse TG1:
Solterrasse ut for stuen etablert med takoverbygg ved at taket er trekt ut og frem over terrassen.
Overbygd inngangsparti i 1.etg.
Terrassen er bygd opp av impregnerte trekonstruksjoner (dette forutsettes), og er fundamentert ned i terreng til støpte punkter.
Tilstandsgrad: Ingen påviste avvik - ordinær slitasje - 1.

Piper og ildsteder TG1:
Murt elemntpipe med pussede overflater, takfotbeslag og avdekning med pipehatt over tak.
Flissatte overflater i stue i 1.etg. Frittstående peisovn.
Pipene og ildstedet er bare visuelt besiktiget og ikke gjennomgående undersøkt for feil og mangler, sprekker og event. andre momenter vedr. brannfare.
Ingen opplyste fyringsforbud eller andre kjente forordninger.
Brannmuren i 1.etg ses oppsprukket og dels med noe sprekkdannelser - løse fliser/fliser falt av.
Tilstandsgrad 1 som vurdering jfr. visuell stand/alder på selve pipestokken og tilstandsgrad 2 på skader.
Samlet på pipen settes 1.
Det forutsettes da at pipen ikke har andre skjulte feil eller mangler.

Etasjeskillere TG2:
Etasjeskillere er oppbygd som bærende trebjelkelag.
Antatt isolerte konstruksjoner jfr. byggeår/renoveringsår, antatt flis.
Konstruksjonmessig er dette en kjent løsning, og det beregnes at bjelkelaget er dimensjonert og innenfor lengdekrav mht. naturlige belastninger.
Samlet tilstandsgrad 2, jfr. alder.

Bad:
U. etg TG2:
Enklere bad/kombinert vaskerom med belegg på gulv, plater på vegg.
Dusjkabinett, gulvmontert vannklosett samt mindre servantskap og avsatt plass til vaskemaskin.
Ventilert via motorstyrt veggventil - ikke etablert innluft.
Redusert stand - merk tilstand.
Tilstandsgrad: 2 jfr. stand og alder.

U. etg TG3:
Enklere bad/våtrom med belegg, duskabinett, klosett og servant.
Forbi levetid.
Tilstandsgrad: 3 jfr. tilstand.

1. etg TG3:
Våtrom som kombinert bad/vaskerom med støpt gulv med varmekabler (antatt - ikke funksjonstestet).
Belegg på gulv lagt som hulkil, fliser på vegger.
Dusjnisje med hvite profiler og styren glass.
Gulvmontert vannklosett.
Baderomsinnredning/servantskap med heldekkende servantplate, underskap og sideskap, speil på vegg.
Vaskeromsfunksjoner etablert i nisje med plass til vaskemaskin og tørketrommel samt plassering av varmtvannsbereder.
Vantilert via himlingsmontert avtrekksventil styrt via sentralt plassert vifte på loft.
Rommet fremstår som forbi lengste levetid.
Tilstandsgrad: 3 jfr. alder og tilstand.

Kjøkken:
1. etg TG1:
Fra byggeår. Heltre dører/fronter. Benkeplate som laminat.
Vaskebeslag med to kummer, ett-greps blandebatteri med lav tappetut.
Frittstående kjøleskap og komfyr, avtrekksventilator.
Fliser mellom over- og underskap.
U.etg TG2:
Kjøkkenkrok som benyttes i forbindelse med utleie av kjellerrommene (har tidligere vært gjort).
Vaskebeslag med blandebatteri.

Innredningene er fra de respektive år.
Noe hard bruk kan ses.
Tilstandsgrad: Vurdert til 2 jfr. stand og alder.

Innvendige overflater TG2:
Gulv: Dels fliser, belegg, parkett/laminat, tregulv.
Vegger: Dels trepaneler, malte plater, tapet.
Varierende stand, noe ekstraordinær slitasje. Tilstandsgrad: 2 jfr. alder/tilstand.
Himling TG1: Dels trepaneler, plater.
Grei stand, - noe mindre påviste avvik/gjenstående arbeider.

VVS TG2:
Innlagt vann og avløp fra kommunal tilknytning, ført inn i kjeller og videre til tekniske installasjoner med varmtvannsbereder og åpent opplegg vedr. samlestokker og avgreninger.
Alle trykksatte rørføringer fra byggeår er holdt i loddet kobber. Avløpsrør i plast/PVC.
Det kunne ikke påvises noen lekkasje eller avvikende forhold med anlegget, men det skal merkes at deler av anlegget er alderssteget og vil naturlig være gjenstand for ettersyn og oppgradering.
Tilstandsgrad: Ut fra alder - 2.

Elektrisk anlegg:
Fra byggeår.
Åpent anlegg, dels noe skjult. Automater.
Det er funnet en del løse kabelforbindelser på anlegget, bla i bodrommene (tidligere kjøkken).
Videre ses det en del løsthengende antennekabler ol på utsiden av huset.
Det må beregnes tiltak og kostnader med istandsetting av anlegget.

Uthusene er ikke kommentert i taksten da disse er i svært redusert stand.

All tekst under "Byggemåte" er utdrag fra tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i hele rapporten som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.

Arealer og fordeling per etasje/bygg

Bolig:
U. etg: BRA 128 kvm (P-rom 72 kvm, S-rom 56 kvm)
1. etg: BRA 122 kvm (P-rom 122 kvm, S-rom 0 kvm)

Garasje:
1. etg: BRA 25 kvm (P-rom 0 kvm, S-rom 25 kvm)

Uthus: BRA 23 kvm (P-rom 0 kvm, S-rom 23 kvm)

Uthus 2 har ikke målbart areal pga lav innvendig takhøyde.

Arealmålingene i tilstandsrapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling - 2014'.
Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
Fordeling mellom P-rom og S-rom er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn.
En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører.
Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Innhold

Bolig:
U. etg, inngang 1: Entré/hall, 2 soverom hvor det ene har adkomst til eget bad, kjøkkenkrok i oppholdsrom, bad.
U. etg, inngang 2: Uinnredede rom, 1 rom som er innredet som bad.
1. etg: Entré, 3 sov, bad/vaskerom, kjøkken, spisestue/stue.

Garasje:
Garasjerom samt lager.

Uthus: Rom for ved og redskaper

Standard

Boligen fremstår med standard jfr. byggeåret/ene.
Typebolig fra Hetlandhus samt senere tilbygd i 2004, det er opplyst at arbeidet ble utført av tømrerlinjen ved Valdres vgs.
Tilbygd/endring i 2009, garasjedel ble bygget om og flere rom etablert bl. a et bad.

Boligen fremstår med til dels større vedlikeholdsetterslep samt at en del av de utførte botilpasningene har medført endel gjenstående arbeider på huset.
Flere av rommene, særlig badene, har behov for renovering. Flere av rommene er ikke å betegne som våtrom.
Det skal merkes at boligen er bygd etter andre krav enn de som gjelder i dag, og bla kostnadene til energi derfor bør tas i betraktning.

Boligen har mange muligheter og stort potensiale.
Det anbefales særlig å ta kontakt med kommunen og fagkyndig dersom tiltak på bebyggelsen skal utføres.

Oppvarming

U. etg: Varmekabler og vedovn
1. etg: Vedovn i stue.
Avvik kan forekomme. Selger er usikker på om alle varmekildene virker og det kan være at noen rom mangler varmekilde.

Parkering / Garasje

1 biloppstillingsplass i garasje. Forbehold om lav takhøyde og smal innkjøring.
Parkering på gårdsplass.

Adkomst

Kjør mot Valdres vgs og ta venstre inn Månovegen (ca 100 m før svingen opp mot vgs), deretter første til høyre.
PrivatMegleren til salgs skilt er synlig ved innkjøringen.

Beskrivelse av tomt/hage

Selveiet tomt på 1 115 kvm ifølge målebrevet som er tinglyst 24.3.1971, oppmålingen fant sted 17.12.1970.
Grensebeskrivelsene er beskrevet i målebrevet og er skissert på kart.
Dersom tomten blir digitalt oppmålt kan avvik forekomme.

Asfaltert adkomstsvei/gårdsplass, noe steinbelagt foran inngangen til det ene påbygget samt nedsiden av huset ved plenområdet.
Hagen ligger usjenert til pga busker i front. Naturtomt forøvrig rundt bebyggelsen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Vei: Avkjøring fra Månovegen og inn til eiendommen.
Vann/avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Kommunen gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.
Boligen har vannmåler.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 13.1.1988, dokumentet har følgende anmerkninger:
-Vannmåler må monteres
-Målsatt skisse på vann- og kloakktilknytning må sendes kommunen
-Pipe må pusses over tak
-Utvendig grunnmur må ferdigbehandles
-Røykvarsler må monteres i 1. etg.
-Det anbefales at det lages bru/golv over isolasjon på loft pga lagring.
-Arbeid må være utført innen 1.6.88.

Ifølge kommunen var det ikke vanlig å utstede ferdigattest på bygg søkt om før 1.1.98.

Det er ikke utstedt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på endringer etter opprinnelig byggeår.

Uthusene er ikke matrikkelført.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting som primærbolig kr 761 240,- pr 13.08.18
Verdien ved skattefastsetting som sekundærbolig kr 2 435 967,- pr 13.08.18

Reguleringsforhold

Ifølge Nord-Aurdal kommune er eiendommen er i hovedsak uregulert og avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. En liten del av eiendommen er regulert til veiformål, kart over dette ligger vedlagt salgsoppgaven.
BYA=30 % av tomta. Samlet bruksareal (BRA) for bolig, garasje og uthus skal likevel ikke overstige 400 kvm.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter, satser for 2018 ifølge Nord-Aurdal kommune:
Vann årlig abonnem.: Kr 552,50,- + forbruk pr. m3 kr 43,71,-
Avløp Årlig abonnem.: Kr 547,50,- + forbruk pr. m3 kr 50,38,-
Renovasjon: Kr 2 875,-
Branntilsyn/feiing: Kr 410,-
Eiendomsskatt: Kr 8 028,-

Satsene kan bli endret.

Strøm: Selger har ikke oversikt over kostnadene. Forbruket avhenger av sesong og bruk samt hvor mye som står på når eiendommen ikke er i bruk.

Forsikring: Selger har forsikring i DnB (polise nr. 7336949) med årlig premie på kr 11 634,-. Premien kan variere fra ulike selskap og type forsikring

TV: Boligen har parabol. Ny eier må tegne eget abn og kjøpe tuner.

Brøyting: Brøyting av egen oppkjørsel/gårdsplass må avtales privat, kostnader forekommer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene.
Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand fra teknisk fagkyndig.

Tilbygd/endring i 2009; garasjedel ble bygget om og flere rom etablert bl. a et bad.
Alle rom i denne delen blir betegnet som sekundærrom.

Radonmåling ikke utført.

Det foreligger forkjøpsrett på eiendommen. Det er to personer som har forkjøpsrett.
Forkjøpsretten blir utlyst etter salg og vedkommende har to mnd til å avgi svar.

Adgang til utleie (boligformål)

Boligen er registrert som enebolig og kan leies ut.

Konsesjon / Odel

Ingen konsesjon/ingen odel.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers provisjon: Kr 55 000,- inkl. mva
Tilretteleggingshonorar: Kr 14 900,- inkl. mva
Visninger: Kr 1 500,- inkl. mva pr. visning
Markedspakke: Kr 34 000,- inkl. mva

Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr 14 900,- inkl. mva i tillegg til markedspakke, visninger og ev andre direkte utlegg Wangensten & Partners AS har hatt i forbindelse med oppdraget.