Klikk for galleri

Vaset/Ulset - Koselig hyttetun beliggende i vakre omgivelser - Sjarmerende detaljer - Skiløyper og flere turmuligheter

X
Vestre Slidre – Røn

Ødishøgde 2

Vestre Slidre – Røn

Ødishøgde 2

Prisantydning
4.700.000
Primærrom
131m²
Bruksareal
137m²
Soverom
3 rom
Rom
4 rom
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Partner
41 43 62 55
Salgsoppgave
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Søndre Skrøvik
8435
Vestre Slidre
2114976

Marit Wangensten

Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Partner
PrivatMegleren Valdres
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsnummer

71-17-0181

Eier

Ole-Hugo Askeland Jensen

Eiendomstype

Hytte

Eierform

Selveier

Betegnelse

Gnr. 67 Bnr. 42 i Vestre Slidre kommune

Byggeår

Hytte: 1990
Anneks: 1993

Areal

Primærrom: 131 kvm, Bruksareal: 137 kvm

Antall rom

4

Tomtetype/areal

Eiet tomt / 1807 kvm ifølge matrikkelkart fra Vestre Slidre kommune.
Eiendomsgrensen går i dag midt i annekset. Det er samme eier på tomten ved siden av, så det vil bli gjennomført en grensejustering her slik at hele annekset hører til denne tomten.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til oppe på Ødishøgde på Ulset/Vaset i Valdres ca 1.000 moh. Flott utsikt mot vakker fjellheim. Skiløyper og flere turmuligheter like i nærheten. Ca 10 min kjøring til Vaset.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Vasetområdet er meget barne- og familievennlig og kan by på en mengde fasiliteter. Flott turterreng sommer som vinter.

På sommeren er det et eldorado for sykkelturer og fotturer. Området med Syndin sies å være et av de desidert beste stedene for sykling langs alle stølsveiene samt oppmerkede stier for de som liker noe mer utfordring. Fra Vaset og opp Panoramavegen kan man sykle videre over til Grunke og inn i ville Smådalen, der man får en flott opplevelse på høyfjellet før man kommer nedover mot vakre Helin igjen. Herfra kan man komme seg videre inn til Strø, Syndin og tilbake til Lehøvd. Dette er bare en av mange alternativer.

På vinterstid kan Vaset by på over 120 km løypenett med preparerte løyper som holder høy standard og man kan enkelt komme seg inn i dette løypenettet. Rett over veien for hytta kommer man inn på dette løypenettet.

Gomobu Fjellstue er kjent for sitt gode kjøkken og de mange aktivitetene de arrangerer. Fjellturer, kano, elgsafari er bare noe av det de tilbyr. De er også kjent for sitt gode vertskap når det gjelder bryllup og kurs/konferanse.

"Sekskanten" er en hyggelig restaurant/pub med god hjemmelaget mat. Her er det populært å stoppe for en kaffe og vaffel, eller kanskje teste livet på afterski i sesongene. Her er det ofte liveband som spiller ut i de sene nattetimer.

Vasetstølen er også kjent for sitt gode kjøkken og er et trivelig sted å ta med familien til.

Skibakken passer for hele familien og har barnetrekk samt en rekke elementer i parken for big- jumps, rails mm. Vaset Skiheiser har skiutleie, skiskole og en hyggelig varmestue med enkel servering.

Vaset har også en stor matvareforretning som er helårsåpen samt søndagsåpen i sesongen med et rikt utvalg. Intersport Vaset ble etablert i februar 2017og ligger ved siden av Vasetsenteret. Her er det hyggelig betjening som hjelper deg med det gode utvalget de har av sportsutstyr, fiske, klær m.m.

Gode jakt- og fiskemuligheter, og området frister med lette og litt mer krevende fjellturer.

Times kjøring til Hemsedal og Beitostølen.

På http://www.valdres.com/no/Vaset/ kan du lese mer om vakre og spennende Vaset og områdene rundt.
http://www.vasetloypene.no/

Bygninger

Hytte og uthus

Byggemåte

Grunn og fundamenter: Tg 2
Ved besiktigelse under hytten ses det naturlig terreng som igjen muren antas å være etablert direkte ned på. Grus/morenegrunn er definert som lite egnet masse å bygge på, da de har begrensende drenerende egenskaper, noe som kan medføre bevegelser i terrenget. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser, og derav noe usikkerhet rundt vurderingene. Grus/morenegrunn er definert som lite egnet masse å bygge på, da de har begrensende drenerende egenskaper. Det skal imidlertid merkes at stort sett alle hytte- og fritidseiendommer, bygd denne perioden er fundamentert på samme måte og at man dermed tilkjennegir at dette er en akseptert metode. NB: Det er observert setninger og skjevheter i bygget som følge av svikt og frostsprengninger i terrenget.

Grunnmur: Tg 2
Armert, ventilert og plasstøpt betongringmur etablert direkte til terreng som fundamenter på to av byggetrinnene, støpt plate på peisestue. Luftet krypkjeller under opprinnelig del og tilbygd del i entre og soverom. Muren ses å være stedlig støpt og da antatt tilført langsgående armering i bunn og topp. Event. skader i muren kan ikke påvises da den er utv. natursteinsforblendet. Ut fra valgt byggemetode og at muren er etablert direkte til terreng, beregnes det da at muren har et forholdsvis stort fuktopptrekk, noe som også kan ses forøvrig. Bla er det påvist fuktskader i bæredrager for bjelkelaget i tilbygd del (mot utv. gavlvegg). Drageren ses da å ligge inn i utsparing i muren, antatt uten papp som mellomsjikt og fukthinder.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader: Tg 2
Helisolert bindingsverkskonstruksjon bygd med stående villmarkspanel som utv. kledning/fasade. Trekonstruksjonen er lukket, ikke mulig å kommentere tilstand inne i vegg. Det antas at bindingsverksveggen er oppbygd med utv. vindtettingspapp til bindingsverket, mineralullisolering samt
dampsperre og innvendig trepanel. Det er ikke foretatt kontroll av event. loddavvik på ytter- og innervegger. Utvendige fasader av varierende overflatekvalitet jfr. solpåkjenninger ol.

Vinduer og dører: Tg 2
Isolerte ytterdører med utv. trepaneler og innvendige overflater i profilerte detaljer. Vinduer som koblede 1+1 lags vinduer med småruter i ytre ramme.
Innvendige dører som heltre fyllingsdører med motivmalte overflater. De tilfeldig valgte funksjonstestede vinduer fungerte tilfredstillende ved besiktigelsen, men det skal merkes at vinduene er fra hyttens byggeår - 1990 i opprinnelig del og 19993/95 i tilbygde deler. Det skal merkes at vinduer ses påvirket av skjevhetene i bygget forøvrig.

Takkonstruksjon: Tg 1
Saltakskonstruksjon bygd opp som dels med selvbærende takstoler med kaldloft og innvendige flate himlinger, sperrekonstruksjon med bærende tømmeråser og skrådde himlinger i stue og peisestue samt entre forøvrig. Antatt fullisolert konstruksjon med matter jfr. byggeårene. Kaldloftskonstruksjon antas og beregnes som luftet. En fagverkskonstruksjon/sperrekonstruksjon av denne type er å anse som en gjennomprøvd og solid utførelsemåte, gitt at takverket er dimensjoner for tekkingen og ytre påkjenninger jfr. høyde over havet, snølaster ol. Kaldoft er ikke inspisert av takstmannen og kan følgelig ikke kommenteres for tilstand. Ved besiktigelse kunne det påvises nedbøyning i takkonstrukjsonen som følge av de skjevheter og bevegelser som er i bygget forøvrig. NB: Det skal merkes at konstrukjsonen defineres om svak på deler av bygget, og at bla snødybde/tyngde ol dermed må hensyntas. Det skal også merkes at ved redusert lufting og isolering, vil det kunne oppstå kondensering etter takraftet, noe som er identifisert i overgangen stue/peisestue.

Taktekking: Tg 1
Ytre taktekking med torvtekke. Undertak av robust, bærende rupanel med underlagstekking av godkjent papp samt platonplast under torven. Stålkroker festet til sperregurt samt torvholder av trykkimpregnert høvellast. Åpen gesims med luftespalte i raftekasse. Tekkingen beregnes å være fra byggeår, noe som gir tilstandsgrad 2 på denne jfr. levetid på torv. Spaltegesimser er holdt uten fluenetting, åpent mellom raftebordene. Ingen øvrige påviste eller observerte misforhold utover ordinær aldersslitasje. Undertaket er tett, ingen påviste lekkasjer. Det skal imidlertid merkes at tak med torvtekke er mer utsatt for påkjenninger enn andre typer tak. Ingen påviste avvik/nedbøyninger el.l. i torvholdere.

Renner, nedløp og beslag: Tg 1
Kobber renner, beslag og nedløp. Ikke påviste avvik. Merk alder.

Terrasse, balkonger og utvendige trapper: Tg 2
Overbygd inngangsparti samt åpen solterrasse på hyttens nedre langside. Terrassen er fundamentert til terreng med punktfundamenter, dels direkte til terreng, dels noe ført ned i terreng.

Piper og ildsteder: Tg 1
Hytten har tre stk murte elementpiper, en i hvert byggetrinn. Opprinnelig del: Murt pipe og murt gruepeis samt frittstående vedovn på kjøkkensiden.
Natursteinsforblendede overflater. Entre: Murt elementpipe og murt gruepeis med pussede og malte overflater. Peisestue: Murt elementpipe og murt gruepeis med natursteinsforblendede overflater sammen med murt brannmur på hele byggets gavlende. Det er påvist sprekkdannelser mellom brannmur og pipe i opprinnelig del. Dette forholdet beregnes da å være et resultat av bevegelser i grunnen - se rubrikk vedr. fundamentering.
Sprekkdannelsene antas å ikke ha innvirkning på branntekniske forhold, og defineres dermed som mindre vesentlige.

Etasjeskillere: Tg 2
Bjelkelag mellom 1.etg og åpen krypkjeller er bygd opp som et bærende trebjelkelag anlagt på murkrone og bærende midtdragere. Konstruksjonmessig er dette en kjent løsning jfr. riktig dimensjonert ihht lengdespenn mm. Åpent og luftig konstruksjon med bærebord og stubbeloftsbord av trepaneler. Det er imidlertid påvist fuktskade i bæredrager som ligger under tilbygd del fra 1993 (entre, soverom og bod). Bæredrager ligger da her inn i utsparing i muren, og det beregnes at det her mangler mellomleggspapp som hinder for fuktopptrekk til tilliggende treverk. I krypkjeller under opprinnelig del, ses midtdrager med understøttende søyle av dimensjon av plank. Denne igjen ses presset opp i drager med inntil 2-3 cm som en følge av synk i grunnmuren og dermed overføring av laster fra takstoler ned til innvendige delevegger og videre til bjelkelag og drager.

Rom under terreng: Tg 2
Luftet krypkjeller under hele hytten. Krypekjelleren er av takstmannen bare delvis besiktiget gjennom ventiler i muren samt luke i muren under soverom avdelingen. Krypkjeller under stuedeler ikke besiktiget og kan følgelig ikke kommenteres for helhetlig tilstand. Det er imidlertid påvist endel alminnelig fuktavsetninger i stubbeloftet som følge av ordinære luftvekslinger i krypkjelleren. Når det gjelder krypkjellere skal det imidlertid merkes følgende: Krypekjeller betegnes som risikokonstruksjon mht fukt fra terreng som påvirker trekonstruksjoner, hvis det er for lite luftespalter/ventiler. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet, jfr. (RF og temperatur) Fukttilskudd fra grunnen fører til at ovenforliggende treverk prøver å tilpasse seg forholdene, noe som kan føre til fukt med påfølgende råteskader i bjelkelaget. De krypkjellere som er uten plast eller andre kapilærbrytende skikt på bakken/terrenget, anbefales dette utført.

Bad: Tg 1
Baderom fra byggeår med støpt gulv med varmekabler og skifersatte overflater med sokkelflis samt helflisede overflater i dusjnisjen med hvite glasserte fliser. Gulvmontert vannklosett. Veggmontert porselensservant. Naturlig ventilert. Baderommet ses utført med terskelløsning i dusjen samt forhøyet terskel under dør. Ihht eier er det lagt nytt gulv de senere år - nytt fra bunnen av.

Badstue: Tg 1
Badstue i tilknytning til baderommet via adkomst direkte fra bad. Støpt gulv med skifer. Granpanel på vegg.

Toalettrom: Tg 1
Eget toalettrom med adkomst fra entre. Gulv montert vannklosett, vegghengt porselensservant. Malte tregulv. Trepanel på vegg.

Kjøkken: Tg 1
Åpen kjøkkenløsning i forbindelse med stue/oppholdsrom, med kjøkkeninnredning av heltre kvalitet. frittstående hvitevarer. Vaskebeslag i rustfritt stål med to kummer og avrenningsplate samt ett-greps blandebatteri med lav tappetut. Veggmontret ventilator med utkast gjennom vegg. Fin løsning, bra med skap. Innredningen fremstår i grei bruksstand. Ingen synlige tegn til fuktskader eller andre tegn til skader eller uvanlig slitasje. Merk: Slitasjepatina.

Innvendige overflater: Tg 1
Gulv: Trebjelkelag med lakkerte/behandlede tregulv. Støpte gulv med skifer i entre og peisestue. Støpt gulv med skifer på bad og badstue.
Vegger: Trepaneler - dels ubehandlede, dels behandlede overflater. Fliser i dusjsone.
Himlinger: Trepaneler- dels ubehandlede, dels behandlede overflater. Tømmeråser.
Generelt godt vedlikeholdte overflater gjennomgående. Ordinær aldersslitasje.

VVS:
Anlegget er ikke undersøkt og testkjørt av takstmannen.

Elektrisk anlegg:
Eldre elektrisk anlegg fra byggeår. Ikke videre undersøkt.

Terrengforhold: Tg 2
Terrenget ses å være arrondert og tilrettelagt rundt deler av bygget. Det anbefales generelt et fall på 1:50 i en bredde av 3 meter ut fra vegglivet rundt huset, dette gjelder fortrinnsvis markterreng. Samlet tilstandsgrad vurderes til TG 2 jfr. påvist terrengfall inn mot bygningskroppen etter øvre langside av bygget.

Anneks og dokkestue: Tg 1

Anneks:
Anneks på ca 15 kvm, bygd 1993 og oppført i laftet tømmer med ett rom for varig opphold. Utvendige fasader med laftede tømmervegger, saltak bygd opp som en sperrekonstruksjon med bærende tømmeråser og torv som ytre tekking. Smårutede vinduer samt isolert stalldør med stående utv. paneler og smijernsdetaljer. Tørrmurt natursteinsmur til terreng som fundamenter. Innvendig med malte tregulv, laftevegger, tømmeråser, stålpipe med vedovn. Innlagt strøm for belysning og en panelovn. Kommentar: Innvendige gulv fremstår med endel kuving, noe som indikerer at gulvet er mer fuktig på undersiden enn på oversiden. Noe skjevheter er registrert som følge av valgt fundamenteringsmetode. Annekset er ikke tilkoblet strøm.

Dokkestue:
Mindre, enklere bygg for lek.

Tekst under "Byggemåte" er hentet ut fra Tilstandsrapport datert 6.12.2017. Rapporten ligger vedlagt denne salgsoppgave.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 131 kvm, Bruksareal: 137 kvm

Hytte: BRA 130 kvm (P-rom 124 kvm, S-rom 6 kvm).
Anneks: BRA/P-rom 7 kvm.
Dokkestue: BTA 3 kvm.

Arealberegningen er foretatt ut fra mål hentet fra fremlagte tegninger samt tatt på stedet av takstmann med henvisning til og ihht Norsk Standard NS 3940 nyeste utgave. Videre er takstbransjens retningslinjer ved arealmålinger av boliger -2009 lagt til grunn. Det tas forbehold om avvik. Arealer av plattinger, terrasser ol. er ikke tatt med i ovenstående arealoppstilling jfr. ordinære måleregler. Det er foretatt skille på rom med primær anvendelse og rom med sekundær anvendelse, målt med benevnelsen bruksareal (BRA). Arealopplysninger er gitt i samsvar med bruken av rommene på befaringsdagen, uten hensyn til krav i teknisk forskrift, slik som krav til lys, volum ol. Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg. "Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" fås ved henvendelse til takst@nito.no.

Innhold

Hytte: Overbygd inngangsparti på ca 12 kvm. Romslig entré med peis, toalettrom, tre soverom, bad og badstue, stue/spisestue, åpen kjøkkenløsning, peisestue, innvendig bod på ca 6 kvm. Adkomst fra stue til delvis overbygd terrasse på 25 kvm.
Anneks: Overbygd inngangsparti, ett rom for varig opphold.
Dokkestue: Bygg for lek.

Standard

Stor familiehytte med tre flotte ildsteder og vedovn. Beliggende fint til med praktfull utsikt over vakker fjellheim. Nærhet til mange flotte turmuligheter sommer som vinter. Fint opparbeidet uteområde med oppmurt utepeis og plass til sittegruppe. Her er det god plass til familie og venner i hyggelige omgivelser.

Hytta har en fin planløsning med mye sjarm. Den innerste peisestuen har gruepeis som gir en hyggelig og varm atmosfære. Himlingen er malt med jaktmotiv og den fine naturen på fjellet. Stue/spisestue har også en flott gruepeis. Her er det også god plass til et større spisebord hvor familien kan samles til et godt måltid. De mange vinduene gir et naturlig lys inn. Adkomst til stor terrasse på ca 25 kvm med god plass til flere sittegrupper og utemøbler.

Åpen kjøkkenløsning med aldringsmalt innredning. God skap- og benkeplass.

Hytta har tre gode soverom. Hovedsoverom med plass til dobbeltseng og garderobeskap. Det kan enkelt settes opp en lettvegg på hovedsoverom om en ønsker fire soverom. Soverom to har familiekøye og soverom tre har to enkeltsenger. I tillegg er det en hems som lett kan bli favorittrommet til de minste i familien, adkomst fra spisestuen. Badet har dusj, toalett og servant. Adkomst til badstue. Ekstra toalettrom, noe som er praktisk om en blir mange.

Romslig entré med barløsning og gruepeis. Her er det plass til en mindre sittegruppe. Det lett og føle seg velkommen. Det er også god plass til yttertøy og sko.

Annekset har et romslig oppholdsrom med plass til gjestesenger.

Velkommen til visning.

Utstyr

Alle hvitevarer følger med salget. Alt fastmontert som lamper etc medfølger. Dersom en kjøper ønsker å overta hytta som den er ved visning kan dette diskuteres. En del saueskinnsfeller, saueskinn, saueskinnsputer, løpere og andre mer personlige ting tar selger med seg.

Opplysninger gitt av selger.

Oppvarming

Varmekabler på gulv med stengulv. Gruepeis og vedovn på kjøkkensiden, gruepeis i entré, gruepeis i peisestue.

Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør i "Viktig informasjon for selger og kjøper".

Parkering

God plass til parkering utenfor hytten.

Adkomst

Fra Fagernes: Følg E-16 til Ulnes kirke, ta til venstre mot Vaset og følg veien til fjellet. Ta første vei til høyre etter Vasetsenteret (Joker) og følg denne forbi automatbommen (kr 50,-). Kjør videre og ta til høyre ved Ulsetvegen. Følg denne veien oppover og hold venstre, kjør opp til toppen der hytta ligger på høyre side. Eiendommen vil være merket med Privatmegleren "Til Salgs" plakat. Ta gjerne kontakt med megler for nærmere veibeskrivelse.

Nord: 6764532
Øst: 497746
System: EPSG:32632

Beskrivelse av tomt/hage

Skrånende naturtomt. Fint opparbeidet rundt hytten, noe terrengsprang. Eiendommen er inngjerdet med skigard.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Tinglyst 12.11.1990, dagbok nr. 4859 - Bestemmelse om veg.
Rettighetshaver:Knr: 0543 Gnr: 67 Bnr: 42. Bestemmelse om vannrett.
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. Med flere bestemmelser.

Vei / Vann / Avløp

Vei: Eiendommen er tilknyttet privat vei.
Vann/Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett. Eiendommen har ikke vannmåler og ikke septiktank.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Foreligger ikke.
Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.
Annekset er hos kommunen byggemeldt som et uthus, og er ikke godkjent for varig opphold.

Ligningsverdi

Ligningsverdi for inntektsåret 2016: Kr 465 709,- pr. 11.12.2017 ifølge Skatteetaten.

Reguleringsforhold

Eiendommen følger Reguleringsplan Ulset 3 med formål om fritidsbebyggelse, vedtaksdato 2.2.2008 med plan nr. 62.
Planer under arbeid i området: Nei. Kommentar: Det er satt i gang planarbeid øst for tomta (det er en tomt mellom 67/42 og plangrense for planarbeidet) Planen heter Øde/Leirhaugstølen hyttegrend. Dette planforslaget har vært ute på 1. gangs offentlig høring. Forslaget som har vært på høring er vedlagt. For øvrig kan planforslaget ses elektronisk ved å følge linken: http://tinyurl.com/y8kgmykg
På områder regulert til områder for eksisterande og nye hytter/ fritidsbustader kan ha eit totalt bruksareal (T-BRA) = 320 T-BRA inkludert 36 m2 avsett til parkeringsareal. Av dette kan bruksarealet til hovudhytta utgjere inntil 220 m2. Bruksarealet beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard 3940. Unntaket er tomtene 38 og 39 som kan ha totalt bruksareal (T-BRA) på 200 m2, og hovudhytta kan ha maksimal BRA på 120 m2. På eigedomane kan det førast opp inntil 3 bygg - hytte/fritidsbustad, anneks og uthus/garasje. Bygga skal vere i tunform. Bygg nr. 2 og 3 skal ha maksimal T-BRA på 40 m².

Det er ikkje lov å sette opp gjerde innanfor planområdet, med unntak av maksimalt 500 m² pr tomt inkl. bebygd arael. Gjerdet skal vere av trevirke, og eventuell grind skal vere utadslåande. Høgde på gjerdet skal vere mellom 1,0 og 1,2 meter, og gjerdet skal ikkje utgjere nokon fare for beitedyr. Det er ikkje tillate med portalar.

Opplysninger gitt av Vestre Slidre kommune. Reguleringsplan ligger vedlagt denne salgsoppgave.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter, satser for 2017 ifølge Vestre Slidre kommune:
Vann: Fast abm. kr 1 968,75. Forbruk pr. m3 kr 20,00
Avløp: Fast abm. kr 2.875,-. Forbruk pr. m3 kr 30,25
Renovasjon: Kr 1 116,-
Eiendomsskatt: Kr 4 785,-

Forsikring: Selger har forsikring i IF med en premie på kr 6 444,- (polisenummer 0397682). Premien varierer fra ulike selskap og type forsikring.

Strøm: Selger har brukt ca. kr 15 000,- i året. Forbruket avhenger av sesong og bruk samt hvor mye som står på når eiendommen ikke er i bruk.

TV: Hytta har parabol.

Bom: Kr 50,- pr. tur ifølge selger. Årskort kan kjøpes.

Løypebidrag: Det er frivillig, men vi oppfordrer alle til å gi et bidrag til løypelaget.

Brøyting: Inkl. i fellesutgiftene i Velet. Utføres av Olaus Ulven.

Pliktig velavgift: Kr 3 181,- til Beboerforeningen Ulset.

Vi gjør oppmerksom på at satsene over kan bli endret.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Annen nyttig informasjon

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Opplysninger fra selgers egenerklæringsskjema:
- Varmekabler virket ikke da vi overtok hytta. Baderomsgulvet ble brudt opp for ca 3 år siden og det ble konstatert noe råte. Gulvet ble deretter skiftet i sin helhet fra og med bjelkelaget og opp med varmekabler under skiferfliser. Utført av pensjonist og elektrikkervenn.
- Meget god trekk i alle piper, bortsett fra den i entreen, dersom en ikke fyrer med lange stående vedskier.
- Det har hent at det har vært mus på ferde, men etter at vi for ca 5 år siden begynte å plassere mel, sukker og suppeposer i metallbokser, ingen mus observert.

Adgang til utleie (boligformål)

Hytta kan leies ut som fritidsbolig.

Konsesjon / Odel

Nye eiere må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet for stempling hos kommunen, deretter vedlagt skjøtet.
Ingen odel.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers provisjon: 1,4 % inkl. mva av oppnådd totalpris.
Tilretteleggingshonorar: Kr 14 900,- inkl. mva.
Visninger: Kr 1 500,- inkl. mva pr. visning.
Markedspakke: Kr 34 000,- inkl. mva.

Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr 14 900,- i tillegg til markedspakke, visninger og ev. direkte utlegg Wangensten & Partners AS har hatt i forbindelse med oppdraget.