X

PrivatMegleren Valdres har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Fortell meg hva eiendommen ble solgt for
Sør-Aurdal – Reinli

Dugurdsbergvegen 77

Sør-Aurdal – Reinli

Dugurdsbergvegen 77

Prisantydning
2.490.000
Primærrom
94m²
Bruksareal
104m²
Soverom
3 rom
Rom
4 rom
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmeglerfullmektig
47 61 71 03
Salgsoppgave

Siri Lyseng

Eiendomsmeglerfullmektig
PrivatMegleren Valdres
 

Informasjon om prosjektet

Beliggenhet

Hytta ligger fint til på Søre Fjellstølen i etablert støls- og fritidsbebyggelse. Solrik beliggenhet, ca. 1000 m.o.h

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Søndre Fjellstølen er et svært populært sted med mye hytter fordelt på flere små "grender". Mange av hyttene er eldre, mindre hytter fra 50 -60-tallet som i senere tid er renovert eller pusset opp. Dette bidrar til at hele området får sjel, og miksen mellom nytt og gammelt blir bare sjarmerende.

På sommeren er området for sykkel- og fotturentusiaster helt fantastisk. Lett og variert terreng med både stølsveier og turstier som passer for hele familien.
Fiskelykken kan prøves i de mange omkringliggende fiskevann.

For langrennsentusiastene er dette område et eldorado. Velpreparerte skiløyper som knyttes sammen med et enormt løypenett som strekker seg fra Ølnessæter, via Søndre Fjellstølen (ca 1000 moh), til Bjødalskampen (1159 moh), Hollastølsfjellet (1174 moh), Norde Fjellstølen,og videre til Meitebekk og Nystølsvarden (1296 moh) eller ta en lenger tur mot Sanderstølen.

Stavadalen er også et fint turmål både sommer og vinter. Der er også et mindre alpinanlegg med flere nedfarter og eget barneanlegg. Maten på Makalausbua smaker godt etter en dag ute. Fra toppen av heisen kan man gå innover Makalausfjellet som ligger på over 1000 moh.

Området er også et perfekt sted for avkobling med lek og aktiviteter for familien.

Eiendommen ligger ca. 9 km fra Bagn som har de fleste servicetilbud og butikker.
Det er ca 6 km til nærmeste dagligvareforretning i Reinli

Bygninger

Hytte, anneks og uthus

Byggemåte

HYTTE:
Grunn og fundamenter, TG (Tilstandsgrad) 2
Grunnforholdene består av tynn morene med lite egnet infiltrasjonsevne ihht NGU (Norges Geologiske undersøkelse). Støpte ringmursfundamenter.
Vurdering: Ringmur på opprinnelig del er etablert direkte til terreng, noe som forklarer de påviste skjevheter og helningsavvik. Ringmur på tilbygd del til utgravd og drenert byggegrube. Naturterreng defineres som lite egnet byggegrunn. Utgravd byggegrube som tilfredstillende. Samlet tilstandsgrad - 2 jfr. varierende byggemetode.

Grunnmur, TG2
Ringmursfundamenter av støpt betong.
Vurdering: Denne konstruksjonen er en gjennomprøvd og mye benyttet gjennomføringsmåte jfr. imøtekommelse av de tekniske forskriftskravene på søknadstidspunktet. Forutsatt at konstruksjonen er utført ihht beskrivelser og gjeldende krav, settes det tilstandsgrad 1 som vurdert jfr. ingen påviste skader i muren. Alder = 2.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader, TG1
Laftet tømmer gjennomgående i alle primære veggkonstruksjoner på opprinnelig del. Tradisjonelle, isolerte bindigsverkskonstrukjsoner på tilbygd del. Utvendige fasader med laftet tømmer samt dør- og vindusomrmaminger og bærende stolpeverk i profilert og skåret utførelse. Stående slettpanel tilsluttet liggende bunnstokk på tilbygd del.
Vurdering: Det er ikke foretatt kontroll av event. loddavvik på ytter- og innervegger. Ikke påviste avvik. Ordinær aldersslitasje.

Vinduer og dører, TG1
Dør- og vindusprodukter med bla helisolert ytterdør. Utv. paneler og innvendige overflater med profilfreste fyllinger. 2-lags energivinduer med sprosser - ett- greps betjeningshendel. Ett eldre dobbelt i stue. Dør fra stue til overbygd gavlterrasse med fyllinger og heltre rammer. Innvendige dører som fyllingsdører/fyllingsprofiler.
Vurdering: De tilfeldig valgte funksjonstestede vinduer fungerte tilfredstillende ved besiktigelsen. Ikke påviste avvik.
Tilstandsgrad: Tilstandsgraden vurderes til 1 på alle produkter ut fra byggeår. Dobbel vindu til 2 jfr. alder. 1 settes som samlet.

Takkonstruksjon, TG0
Saltakskonstruksjon bygd opp som en luftet sperrekonstruksjon med bærende tømmeråser gjennomgående i hele bygget/opprinnelig del. Sperrekonstruksjon med bærende vegger i tilbygd del.
Vurdering: En sperrekonstruksjon av denne type er å anse som en gjennomprøvd og solid utførelsemåte, gitt at takverket er dimensjoner for tekkingen og ytre påkjennnger jfr. høyde over havet, snølaster ol. Ihht egenerklæring er taket lagt om samtidig med at hytten ble tilbygd. Det forutsettes da at det ble tilført ny isolajson mm.

Taktekking, TG1
Ytre taktekking med papp. Åpen gesims med profilerte sperrender, raftekasse med luftespalte. Undertak av bordkledning, papp som undertak. Vindskier av bord med avdekningsbord.
Vurdering: Ikke påviste avvik med vindskier eller gesims.

Renner, nedløp og beslag, TG0
Takrenner i stål utførelse, kroker uten bærende stag. Takfotbeslag i stål samt stål nedløpsrør.
Vurdering: Nedløp ledes til terreng med utkast. Ingen påviste avvik.

Terrasse, balkonger og utvendige trapper, TG1
Overbygd gavlterrasse som går sammen med større åpen solterrasse sammen med både hytte og anneks.
Vurdering: Alle overflater som besiktiget, ingen påviste avvik. Det skal merkes at konstruksjoner som kontinuerlig står utsatt for ytre påkjenninger, regn, snø, frost automatisk vil ha en større/raskere aldersslitasje/nedbrytning og naturlig være utsatt for skader.

Piper og ildsteder, TG0
Murt pipe med pussede overflater innvendig og heltekket over tak. Murt gruepeis i stue. Frittstående peisovn i spisestue.
Vurdering: Pipen og ildstedet er bare visuelt besiktiget og ikke gjennomgående undersøkt for feil og mangler, sprekker og event. andre momenter vedr. brannfare. Ingen opplyste fyringsforbud eller andre kjente forordninger. Ikke påvist avvikende forhold vedr. avstand til brennbart materiale.

Etasjeskillere, TG1
Etasjeskillet mellom 1 og kjeller er bygd opp som et bærende trebjelkelag og del av den primære konstruksjonen for etasjen.
Vurdering: Konstruksjonmessig er dette en kjent løsning, og det beregnes at bjelkelaget er dimensjonert og innenfor lengdekrav mht. naturlige belastninger.

Rom under terreng, TG2
Luftet krypkjeller under hele hytten.
Vurdering: Krypekjelleren fremstår med godt volum og med god avstand fra terreng til etasjeskille/bjelkelag. Ingen påviste avvik med gjennomluftingen, men det skal merkes at det er observert fritt vann på fjellet i mindre deler av rommet som følge av at dette følger fjellet og trenger inn under muren og inn i kjelleren.

Bad - Baderom/vaskerom, TG1
Bad med støpt gulv med varmekabler og fliser. Frittstående dusjkabinett. Baderomsinnredning med underskap og heldekkende servantplate.
Vurdering: Vann og avløpstilknyttet

Toalettrom, TG1
Eget toalettrom med adkomst fra vindfanget. Flislagte gulv - panel på vegg. Gulvmontert klosettstol til snurredass.
Vurdering: Ingen på viste avvik med installasjonen.

Kjøkken, TG1
Åpen kjøkkenløsning i forbindelse med spisestue/oppholdsrom, her med innredning med profilerte fronter. Benkeplate av heltre med frittstående komfyr. Kum og avrenningsplate, ett-greps blandebatteri med høy tappetut.
Vurdering: Fin løsning, bra med skap.

Innvendige overflater, TG1
Alle innvendige overflater er holdt med laftede vegger, dels trepanel. Heltre furugulv gjennomgående i alle rom - lakkerte. Dels noe støpte og med fliser.
Vurdering: Innvendige vegg- og himlingspaneler/overflater er holdt i ubehandlede overflater. Alle overflater fremstår med meget begrenset bruksslitasje.

VVS
Bygget/eiendommen er tilknyttet privat vannforsyning via egen borebrønn.
Vurdering: Anlegget beregnes å ikke være underlagt utslippstillatelse jfr. utv. tappepunkt. Ikke nærmere undersøkt.

Elektrisk anlegg
Elektrisk anlegg i eldre del som åpent. Ny del som oppgradret ihht år for tilbygg.
Vurdering: Anlegget ses uten visuelle avvik.

Terrengforhold, TG0
Generelt: Terrenget ses å være arrondert og tilrettelagt rundt bygget. Det anbefales generelt et fall på 1:50 i en bredde av 3 meter ut fra vegglivet rundt huset, dette gjelder fortrinnsvis markterreng. Samlet tilstandsgrad vurderes til TG 1 jfr. opplyst om redrenering.

ANNEKS, TG1
Frittstående anneks oppført i håndlaftet tømmer, da i samme utvendige fasademessige stil som hytten. Annekset måler ihht stedlige måltagninger 35 kvm bruttoareal med tillegg av overbygd inngangsparti. Isolert tilfarergulv med forbehandlede/oljede og lutede tregulv innvendig. Isolert saltakskonstruksjon bygd opp med bærende tømmeråser som en sperrekonstruksjon, ytre tekking med papp. Bygget er fundamentert til utgravd og drenert byggegrube med støpt plate. Innvendig er bygget innredet for varig opphold, da med to stk separate soverom samt ett større oppholdsrom innredet med murt pipe og tilknyttet ildsted/peisovn. Ett lite rom med portaplotti. Behandlede tregulv, laftede vegger samt tre stk bærende tømmeråser i takkonstruksjonen med panel som taktro. Åpen hems over soveromsdel med stige fra stue. 1+1 lags koblede vinduer med smårutet inndeling i ytreramme. Helisolert ytterdør med stående trepaneler direkte til oppholdsrommet. Bygget har innlagt strøm for belysning og elektriske uttak for panelovner/elektriske oppvarming. Profilerte, bærende stolper for fremtrekt takoverbygg.
Vurdering: Bygget er beregnet og tilrettelagt for fremtidig torvtekking jfr. styrke på takkonstruksjonen. Ved besiktigelse er det observert at deler av pukkplaten har sunket/glidd ut, noe som ses ved at den støpte platen ikke har understøttelse på deler av nedre gavlvegg. Det er også registrert at markisolasjonen som er lagt til terreng rundt bygget ikke er sammenhengende lagt og at den ses liggende løst oppå terrenget.
Tilstandsgrad: Ikke påvist at synken har konsekvens for bygget. Ikke påvist at manglende markisolering har konsekvens for bygget. Vurdert tilstandsgrad settes til 1 jfr. ingen påviste skader eller andre tegn til konsekvens pga ovenstående. Det vil uansett være et forholdsvis enkelt tiltak for å utbedre dette forholdet.

UTHUS, TG1
Mindre frittstående uthus på 8 kvm. Bygget er imidlertid tilrettelagt med ett rom for varig opphold. Bygd i tradisjonelt isolert bindingsverk fundamentert på støpte pillarer ført noe ned i terreng. Utvendig fremstår bygget med stående tømmermannspanel som utv. fasade. Saltak tekket med pappshingel. Innvendig med lakkerte tregulv, malt trepanel på vegger og himling med mønedrager og ubehandlede trepaneler. Isolert ytterdør og ett enkelt isolert vind med småruter. Innlagt strøm for belysning og elektiske uttak for panelovner/elektrisk oppvarming.
Vurdering: Det er påvist skjevheter i de støpte pillarfundamentene som følge av jordtrykk/bevegelser i terreng. Mindre tiltak ses som nødvendig.

All tekst under byggemåte er hentet fra tilstandsrapport datert 17.08.2017. Fullstendig rapport ligger vedlagt salgsoppgaven.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 94 kvm, Bruksareal: 104 kvm

Hytte: BRA 66kvm (P-rom 63kvm, S-rom 3kvm)
Anneks: BRA 31kvm (P-rom 31 kvm)
Uthus: BRA 7kvm (S-rom 7kvm)

Innhold

Hytte: Vindfang/gang, toalettrom, dusjbad, soverom, kjøkken/spisestue, stue, innvendig bod
Anneks: Overbygd inngangsparti, oppholdsrom, to soverom, rom for bøttedo
Uthus: Ett rom, selger har benyttet dette som et soverom

Standard

Velkommen til Dugurdsbergvegen 77, en flott fritidseiendom på Søndre Fjellstølen!
Eiendommen består av hytte fra 1962. Hytta er tilbygd og oppgradert i 2009 med blant annet nytt soverom, bad, toalett, gang og nytt tak. Uthus fra 1992 og anneks fra 2005, disse fikk også nytt tak i 2009.
Mellom det laftede annekset og hytta er det etablert en større platting som går sammen med terrasse tilhørende annekset. Plattingene og terrassene fungerer som utearealer sammen med øvrig terreng. Terrassene ble etablert og bygd opp i 2014. Øvrige utearealer med blant annet skiferheller i gangsoner mellom hovedhyttens inngang til terrasse er etablert i 2015. Samtidig ble det etablert noe steinmurer og sådd gress.
Hytta har innlagt strøm samt innlagt vann fra egen borebrønn på tomten.
Fra inngangspartiet på hytta kommer man inn til en romslig gang hvor det er god plass til å henge fra seg yttertøy, støpt gulv med fliser og varmekabler. Bad med varmekabler, frittstående dusjkabinett og baderomsinnredning med underskap og heldekkende servantplate. Eget toalettrom, også med varmekabler i gulv. Snurredass og enkel servant.
Soverom med plass til dobbeltseng og skapplass. Praktisk innvendig bod i gang.
Romslig kjøkken med god plass til spisebord, her kan man samle familie og venner til et godt måltid. Kjøkkenet har godt med skap og benkeplass. Frittstående ovn gir god varme og en lun stemning til kjøkkenet. Behandlede tømmervegger samt raustet tak med tømmeråser.
Stuen er i samme stil som kjøkkenet med behandlede tømmervegger og raustet tak med tømmeråser. Murt gruepeis som byr på fin peiskos utover høsten og vinteren. Utgang til terrasse og platting fra stuen.
Annekset består av en romslig stue, to soverom samt hems. Det er etablert et lite toalettrom hvor det satt inn en portapotti.
I uthuset har selger satt inn dobbeltseng og benyttet som overnattingssted for gjester, dette er ikke byggesøkt som oppholdsrom.

Oppvarming

Murt gruepeis i stue, frittstående peisovn i spisestue. Ellers elektrisk

Parkering / Garasje

Parkering i innkjørsel med plass til tre biler.

Adkomst

Fra Fagernes, kjør E16 mot Oslo til Bagn. Ta inn i sentrum, og ta inn til høyre på Reinlivegen opp mot Reinli. Etter ca. 3,5 km, hold venstre mot Stavadalen ca. 80 m etter butikken i Reinli. (Bomvei kr 40,-) Hold venstre inn på Søre Fjellstølvegen, og følg denne i ca 4,5 km. Ta til høyre og kjør ca 42 meter, kjør rett fram og inn på Dugurdsbergvegen. Etter ca 750 meter ligger eiendommer på høyre side av veien.
Eiendommen vil også være merket med PrivatMegleren "Til Salgs" skilt.
Kontakt gjerne megler for nærmere veibeskrivelse.

Nord: 6741506.8755
Øst: 521268.195495455
System: EPSG:32632

Beskrivelse av tomt/hage

Naturtomt med naturlig vegetasjon og flora. Noe opparbeidelser i forbindelse med og til påstående bebyggelse, bla med bruddskifer til terreng fremfor hytta. Eiendommen er dels inngjerdet med skigard.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Vei: Privat vei
Vann: Innlagt vann fra egen borebrønn
Avløp: Gråvannsavløp, det foreligger ingen utslippstillatelse ifølge Sør-Aurdal kommune

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Anneks: Ferdigattest utstedt av Sør-Aurdal kommune datert 08.03.2006
Veranda: Ferdigattest utstedt av Sør-Aurdal kommune datert 12.07.2016
Hytta og uthuset er av eldre dato og det er ikke krav til ferdigattest på disse.

Ligningsverdi

Ligningsverdi for inntektsåret 2015: Kr 141 040,- pr 16.08.2017 ifølge Skatteetaten

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et LNFR-område, og følger kommunedelplan med navn "Fjellstølen", vedtatt 24.10.02 av kommunestyret i Sør-Aurdal kommune.
Ved utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse (tilbygg o.l.) i LNF-områdene bør utnyttelsesgrad og utforming følge bestemmelsene i byggeområdene. Forøvrig må disse sakene behandles som dispensasjonssaker etter P&BL § 7.

Plander under arbeid i områder: Nei

Opplysninger gitt av Sør-Aurdal kommune

Faste, løpende kostnader

Kommunale avgifter, satser for 2017: Kr. 3 536 pr. år. Fordelt på eiendomsskatt: kr 2420,-, renovasjon: kr 1116,-
Opplysninger gitt av Sør-Aurdal kommune

Forsikring i / Eika forsikring kr 3 800 (polisenummer 3506960/22)
Pris varierer fra type forsikring og forsikringsselskap

Strøm: Ca kr 10 000,- ifølge selger. Forbruket avhenger av bruk, sesong og hvor mye som står på når hytta ikke er i bruk.

Andre utgifter
Bom: Kr 40,- pr tur, årskort kr 500,-
Brøyting: Kr 2600 (fast sum) + kr 500,- (minstesats)
Evt: tv / internett

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Energiforbruk

Ca 10 000 kWh ifølge selger

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør i "Viktig informasjon for selger og kjøper". Hvitevarer medfølger ikke i handelen. Kjøper kan gjøre avtale med selger om å kjøpe hvitevarer, møbler og inventar.

Selger opplyser i sitt egenerklæringsskjema:
*Gjelder våtrom: Alt ble oppgradert i 2009, i tillegg til nybygg: Nytt våtrom, dusj og håndvask. Røropplegg kjøkken / vask. Lagt inn varmepumpe. Utført av: Lie og Sønner a/s Bagn (Gjermund Lie)
* Ifm nybytt i 2009 ble det drenert rundt nybygg. Ifm utbygging i 2014 (platting) - ytterligere drenering og isolering rundt hytta. Utført av: 2009: Byggemester Arne Grøndal 2900 Fagernes 2014: Byggmesterservice AS Kulterud 3528 Hedalen
*Det var en sprekk i ringmuren på nordveggen (Hovedhus). Dette er utbedret, men kommer tilbake (samme status i dag som i 2007). Gammelhytta har noen skjevheter, uten at dette sjenerer. Har holdt seg i ro siden vi kjøpte. Isolasjonsmatter som ble gravd ned i 2009 og 2014 skal forebygge ytterligere sig ved tele.
*Det er antydning til råte i tømmerstokk på sørvegg ved siden av takrenne. (ca 50 cm bredt felt). Ikke gjennomgående. Ble utbedret i 2009. Ble sjekket av håndverker i 2014 uten at det ble anbefalt behov for å gjøre noe på det daværende tidspunkt. Den ene stokken som utgjør platting ved inngangsparti i største anneks har antydning til råte.
*Det er nye tak og takrenner på alle tre hus (2009)
*2008: Ny pipe hovedhytte.
2009: (Arne Grøndal) Hytta ble bygd ut med 30m2. (gammelt tilbygg ble revet. Hovedhytta fra 40m2 bl utvidet til om lag 70m2) som betyr en utvidelse på 70% Utbygging innbefattet: Hovedhytte - Nytt Soverom, bad, toalett, stor gang. Nytt tak på alle tre hus (isolasjon på hovedhytte): Maling fasade / vinduer
2011: Valdresskigard rundt hytta
2014: (Byggmesterservice) Utbygging av platting - binde hyttene sammen. Utvidelse av platting. Etterisolering (isolasjonsmatter rundt den gamle delen av hytta). Tomta målt opp på nytt
2015: Bygd opp igjen utearealet. (Skiferlegging/sådd gress/pukk/lagt skiferheller og steinmur) Ny dør lilleannekset og platting Platting og trapp som binder hyttene sammen Bygd inn / dekket inn stolper som bærer plattingen og satt opp dører (Stort anneks - hovedhytte). Maling av fasade og vinduer stort anneks, ettergått med maling på hovedhytte.
*Alt elektrisk er oppgradert / skiftet alle rom hovedhytte ifm nybygg 2009. Varmekabler i våtrom og toalett. Omlegging og installasjon, nytt sikringsskap. Utført av: TRD Elektro Valdresvegen 75, 2900 Fagernes (Sten Morten Skjelfjord)
*Tilbakeslag høst / vinter 2009, etter at det ble satt opp nybygg. Gravd opp på nytt sommer 2010 (Baksiden av hytta) ok siden
*2009 ifm tilbygg: Ny trykktank og varmtvannstank (Installert i eget rom kjeller), nytt røropplegg kjøkken, bad og toalett. Rørlegger har vært innom ifm påfylling av luft trykktank.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut til fritidsformål

Konsesjon / Odel

Ingen konsesjon/ingen odel

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.