Detaljer
X

PrivatMegleren Valdres har nylig solgt denne eiendommen.

Har du en bolig i dette område som vurderes solgt, kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Fortell meg hva eiendommen ble solgt for
Øystre slidre – Rogne

Bergavegen 231

Øystre slidre – Rogne

Bergavegen 231

Prisantydning
2.790.000
Primærrom
237m²
Bruksareal
360m²
Soverom
4 rom
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Partner
41 43 62 55
Salgsoppgave
Øystre Slidre/Rogne - Bergavegen 231 - Enebolig med uthus, stabbur og røkeri - Badstue og underjordisk vinkjeller(!) - Flott utsikt og sol fra morgen til kveld - Turmuligheter fra stuedøren
Befolkning
OmrådePersonerHusholdn.
Kollstad
321155
Øystre Slidre
32011426

Marit Wangensten

Eiendomsmegler / Fagansvarlig / Partner
PrivatMegleren Valdres
 

Informasjon om prosjektet

Beliggenhet

Eneboligen ligger høyt og åpent til i Rogne i Øystre Slidre kommune, og ligger i et område med etablert gårds- og boligbebyggelse.
12 km til Fagernes og 28 km til Beitostølen

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Fra eiendommen er det ca. 3,5 km til Rogne barnehage og barneskole (1.-7.trinn) og ca. 10 km til ungdomsskolen som ligger på Tingvang. Kommuneadministrasjonen samt andre service- og helsetjenester finner man også på Tingvang og Heggenes.

I Skrautvål er det montessoriskole og barnehage som ligger ca. 7 km kjøring fra boligen.

Det er heller ikke lang avstand til Fagernes og Leira der det er rikt utvalg av butikker og servicefasiliteter. Den videregående skolen, som har 9 utdanningstilbud, ligger på Leira

Nærområde til boligen kan by på flotte naturopplevelser og fritidsaktiviteter. Kommunen har mange velpreparerte skiløyper, og på høsten er det mange små og store fjelltopper man kan bestige.

Foten av Rundemellen (1345 moh) ligger en kort biltur unna eiendommen og har to alternative ruter. På vinteren blir det også arrangert "Rundemellen rundt" som er populært mål.

Kommunen har også en rekke med jakt- og fiskemuligheter. Se nettsidene til fjellstyret for mer informasjon om rettigheter og muligheter.

Øystre Slidre kommune er rik på opplevelser, hygge og friluftsliv som passer for alle!

Bygninger

Enebolig, Uthus, Stabbur og Røkeri

Byggemåte

Enebolig:

Grunn og fundamenter
Utgravd, drenert og oppkultet byggegrube. Antatt støpte sålefundamenter - støpte gulv i kjeller.
Det foreligger ikke nøyaktig dokumentasjon på hvordan byggegrunnen under huset/bygget er utført, men det antas å være utført masseutskiftinger med tilførsel av drenerende pukk- og kultmasser til fast grunn, alternativt ned til fjell.
Tilstandsgrad (TG) er ikke vurdert da det ikke er foretatt grunnundersøkelser.

Grunnmur, TG 2
Støpt såle, støpte kjellergulv på antatt kult. Støpte kjellervegger med 10 cm isolerende ytongstav på innsiden av muren. Dels støpte delevegger, dels lettvegger. Støpte vegger dels med pussede overflater, dels som innlektet og panelt. Utvendig platonplast er lagt på muren, denne er avsluttet med dekklist over terreng.
Vurdering: Det er foretatt besiktigelse utv. og innvendig av muren de steder denne er synlig. Påvist noe sprekkdannelser i utv. puss på mur. Det ble også observert at muren på ett sted var skyvd inn pga jordtrykk, men dette ble ikke funnet som et avvik innvendig.
Generelt/levetider: Det er ikke foretatt destruktiv åpning av innforede vegger. Utforede trevegger med isolasjon under terreng er generelt ingen god konstruksjon, da det erfaringsmessig (etter den senere tid) er en del fuktproblemer i forbindelse med konstruksjonen, pga oppsug av fukt fra bla grunnmur/grunnen under bygningene, samtidig som fukt transporteres gjennom vegg fra inntilliggende terreng hvis det ikke forefinnes tilstrekkelig utvendig tetting. Konstruksjonen er definert som en såkalt risikokonstruksjon i fagmiljøet og det anbefales i dag at det isoleres på utsiden av grunnmur som er under terreng slik at en event. kondensering skjer på utsiden. Det gjøres uansett oppmerksom på faren for fukt og kontinuerlig kontroll anbefales. Støpte gulv er vanskelige å vurdere, da disse som regel har dekkende overflater.
Konstruksjonen er definert som en såkalt risikokonstruksjon, den er lukket og lar seg ikke kontrollere uten destruktive inngrep, noe som ikke er gjort.
TG: Pga valgt type konstruksjon settes denne til TG 2 jfr. fuktproblematikk. TG 2 som generell TG på muren, jfr. type og utførelse samt dagens tilstand.
Tiltak/konsekvens: Det anbefales å undersøke muren for ytterligere sprekkdannelser i forbindelse med det som allerede er påvist.

Drenering, TG 2
Ukjent om det er etablerte dreneringsrør rundt muren. Takrennenedløpene blir ført ned i oppstikkende rør som går ned i terreng, dels med utkast til terreng. Det antas at det ligger drensrør i grunnen som generell drenering rundt huset.
Vurdering: Hvis dreneringen er utført i samsvar med preakseptert løsning og at det i tillegg er fylt inntil muren med drenerende masser vil valgt dreneringsmetode med valgte materialer ha en forholdsvis lang levetid, da spesielt hvis det er muligheter for etterspyling av rør for å holde disse åpne og lett gjennomstrømbare.
TG: Det velges TG2 som generell TG pga av at drensrør ikke kan besiktiges eller på annen måte kontrolleres for feil eller avvik.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader, TG 1
Fundamentert på støpt såle, støpte gulv samt murt/støpt u.etg/kjelleretg. Bærende trebjelkelag som etasjeskille mellom kjeller og 1.etg. Yttervegger forøvrig oppført i tradisjonelt trebindingsverk, - helisolerte konstruksjoner. Det er ikke foretatt loddavvik på ytter og innervegger. Utvendige fasader med stående tømmermannspanel
Vurdering: Antatt stabile fundamenter, ikke påviste avvik. Ihht gitte opplysninger, er boligen nybeiset/malt utv. sommeren 2014.
TG: Trekonstruksjonen er lukket, ikke mulig å kommentere tilstand inne i vegg. Ut fra byggeår og utv. slitasje velges TG 1.

Vinduer og dører, TG 2
Helisolerte ytterdører. Terrassedører som heve-skyvedører med glassfelt og ett-greps vrider. 2-lags energivinduer med to-greps lukkemekanisme.
Innvendige dører dels i glatt/finert utførelse.
Vurdering: De tilfeldig valgte funksjonstestede vinduer fungerte tilfredstillende ved besiktigelsen - noe mindre avvik/aldersslitasje, merk alder.
Ny heve-skyvedør på kjøkken.
TG: Vurderes til 2 ut fra byggeår jfr. levetid på opprinnelige vindusrammer og TG 2 på 2-lags energiglass.
TG 2 på hovedinngangsdør.
TG 0 på heve-skyvedør på kjøkken.
TG 2 settes som generell, da det er gjenstående brukstid på de respektive produktene.

Takkonstruksjon, TG 1
Valmtakskonstruksjon bygd opp med plassbygde selvbærende takstoler gjennomgående på hele bygget. Fullisolert konstruksjon med matter, lufting er etablert etter raft/takfot. Ventilert kaldloftskonstruksjon.
Vurdering: En fagverkskonstruksjon av denne type er å anse som en gjennomprøvd og solid utførelsemåte, gitt at takverket er dimensjoner for tekkingen og ytre påkjennnger jfr. høyde over havet, snølaster ol. Kaldloftet ble besiktiget, ingen aktiv lekksje eller andre forhold ble observert.
TG: Forutsatt at taket ikke blir belastet med mer enn det er dimensjonert for, defineres levetiden her som lang - TG 1 jfr. alder.

Taktekking, TG 2
Ytre taktekking med stålplater. Undertak av su-taksplater/huntonitplater med asfaltert overflate for beste vanntetting. Spaltegesims.
Vurdering: Tekkingen beregnes å være fra byggeår - bolig og tilbygg. Ikke påvist avvikende forhold/sunde steiner el.l. ved befaringen. Spaltegesimser er holdt uten fluenetting, åpent mellom gesimsbordene. Ingen øvrige påviste eller observerte misforhold utover ordinær aldersslitasje. Undertaket er tett, ingen påviste lekkasjer jfr. besiktigelse fra kaldloft.
Generell TG for taktekkingen settes til 2 jfr. alder. Øvrige vurderes til 1. Samlet TG settes til 2. Det presiseres å være lang gjenværende brukstid på tekkingen ved riktig ettersyn.

Renner, nedløp og beslag, TG 2
Takrenner i svartlakkert stål, kroker uten bærende stag. Takfotbeslag og nedløpsrør i samme.
Vurdering: Nedløp ledes til terreng/dels nedgravde avløpsrør. Takrenner fra byggeår.
Samlet TG settes til 2 jfr. monteringsår.

Terrasse, balkonger og utvendige trapper, TG 2
Innebygd gavlterrasse/utestue i forbindelse og med adkomst fra stue. Åpen solterrasse samt svalgang etter ned langside.
Vurdering: Innebygd del som mindre utsatt for ytre påkjenninger. Åpen terrengplatting påvirket av regn og snø, tett gulv med aluminiumsplater.
Enklere konstruksjon.
Samlet TG settes til 2 jfr. alder.

Piper og ildsteder, TG 1
To stk murte elementpiper med pussede overflater i begge etasjer. Støpejernsinnsats med teglmurt omramming i stuen. Åpen murt gruepeis i innglasset gavlterrasse med steinforblendede overflater. Frittstående vedovn i u.etg.
Vurdering: Pipen og ildstedene er bare visuelt besiktiget og ikke gjennomgående undersøkt for feil og mangler, sprekker og event. andre momenter vedr. brannfare. Ingen opplyste fyringsforbud eller andre kjente forordninger.
TG vurderes til 1, ingen påviste avvik. Det skal imidlertid merkes at 3-sjikts elementpiper er holdt med innvendig foringer/foringsrør som over tid svekkes og dermed må erstattes hvis det oppstår overoppheting.

Etasjeskillere, TG 1
Bjelkelag mellom 1.etg og kjeller er bygd opp som et bærende trebjelkelag. Mineralullisolert.
Vurdering: Konstruksjonmessig er dette en kjent løsning. Ikke påvist skjevheter eller nedbøyninger i bjelkelagskonstruksjoner.
TG vurderes til 1 jfr. alder.

Rom under terreng, TG 2
Utgravd byggegrube, støpt såle og støpte gulv i kjeller. Støpte kjellervegger i 20 cm armert betong med 10 cm isolerende ytongplank på innsiden. Pussede overflater utvendig. Platonplast som utvendig tetting/fuktsikring mot terreng. Støpte gulv antatt på kult, antatt isolerte. Innlektet og tilleggsisolert/isolert i borom. Overflater dels med plater, dels panel og dels pussede overflater. Belegg, dels råbetong.
Vurdering: Det skal merkes at innlektede murvegger kan være utsatt for fukt fra utsiden, uten at dette nødvendigvis ses visuelt innvendig og at fukt da kan stå i mellomskiktet/i innforet vegg. Oppforede gulv benevnes også å kunne være utsatt for fukt.
TG: Ikke påvist avvikende forhold ved besiktigelsen, ref: mye tildekket av innbo. TG vurderes til 2 jfr. usikkerhet jfr. konstruksjon.

Bad, TG 2
Boligen har to bad.
U.etg: Ett dusjbad i u.etg med støpte gulv med varmekabler og helflisede overflater - gulv og vegg. Dusjnisje med tett, flislagt vegg, terskel og fall til sluk. Gulvmontert vannklostet samt vegghengt porselensservant. Rommet er ventilert med veggmontert motrostyrt ventil.
1.etg:
Større våtrom med støpt gulv med varmekabler. Belegg med hulkil opp etter vegg med våtromsplater. Videre er det installert dusjkabinett og gulvmontert wc. Badekar og innredning med to servanter.
Vurdering: Begge rommene er fra byggeår, og defineres dermed som forbi levetid. Ved gjennomgang ble det ikke funnet avvikende forhold, med unntak av alder. Fortsatt brukstid.
TG 3 jfr. alder - TG 2 som samlet - gjenstående brukstid.

Badstue, TG 1
Badstue i u.etg med adkomst inn fra gang som fører til bod og garasje. Badstuen er utstyrt med to plassbygde benker og elektrisk badstueovn.
Granpanel på vegg og i himling samt tremmegulv. Heltre dør, utadslående. Rommet fremstår som lite brukt - i god stand.
TG 1 jfr. tilstand.

Vaskerom, TG 2
Vaskerom med støpte gulv med kabler. Belegg med hulkil på gulv, plater på vegg med dryppkant. Sluk i gulvet. Rommet er innredet med bla vaskekar til benk. Uttak og tilknytning for vaskemaskin mm. Normal aldersslitasje.
TG 2 jfr. alder og tilstand.

Kjøkken, TG 0
Kjøkkenet er helrenovert ved at både gulv, vegger og himlinger ble strippet ned til bindingsverket og bygd opp igjen. Det ble da lagt inn varmefolie i gulvet, samtidig som siste forskriftskrav er lagt til grunn ved oppbyggingen forøvrig, noe som tilsier økt energisparing. Det er da montert inn nytt heltre kjøkken med bla benkeplate i polert granitt, hvitevarer som innbyggingsprodukter av siste modell med bla vakumeringsmaskin og sous vide løsning.
Kjøkkenet fremstår og er nytt.
TG er vurdert til 0 jfr. alder og stand.

Innvendige overflater, TG 1
1.etg:
Gulv: Trebjelkelag med dels noe belegg, parkett, støpt gulv med belegg på bad og vaskerom.
Vegger: Malte plater, dels trepaneler, plater på bad - behandlede overflater.
Himlinger: Malte plater gjennomgående.
U.etg:
Gulv: Oppforede gulv med belegg, dels fliser, noe parkett, dels betong, noe tepper.
Vegger: Malte plater, dels trepanel, fliser på bad.
Himlinger: Plater/trepanel.
Vurdering: Generelt godt vedlikeholdte overflater gjennomgående. Ordinær aldersslitasje.
TG 1.

Innvendige trapper, TG 2
Trapp opp fra u.etg til 1.etg er oppbygd i heltre furu med rekkverksstolper. Lakkerte furutrinn.
Vurdering: Noe slitasje i trinn. 13,5 cm avstand mellom spiler i rekkverk.
TG: Trappen generelt er i god stand og fremstår som god å gå i. Men pga påviste avvik settes 2 som samlet TG.
Tiltak: Det kan med forholdsvis enkle grep foretas tiltak som imøtekommer kravet.

VVS, TG 2
Vanninntak og varmtvannsbereder er plassert i kjellerrom. Åpne avløpsør og vannlås i bla kjøkkenbenk som åpent anlegg. Kobberstrekk på trykksatte vannførende rør. Avløpsrør i pvc.
Vurdering: Anlegget er fra byggeår og ses å være installert ihht byggeårets standard. Åpent anlegg i kjeller, rørføringer gjennom etasjeskille, skjult opplegg i 1.etg. Mye nytt i forbindelse med etablering av nytt bad i 1.etg.
Samlet TG settes til 2 jfr. alder.

Elektrisk anlegg
Innlagt el.anlegg fra byggeår. Automater.
Vurdering: Ingen kjente påbud.

Terrengforhold, TG 2
Terrenget ses å være arrondert og tilrettelagt rundt huset, bla er det etablert adkomstvei frem til hovedinngangen, grøntarealer forøvrig. Det anbefales generelt et fall på 1:50 i en bredde av 3 meter ut fra vegglivet rundt huset, dette gjelder fortrinnsvis markterreng.
Samlet TG vurderes til TG 2 jfr. fall inn mot husets øvre langvegg.

Uthus/bod:
Bygd 1987, oppført på plasstøpt betongplate, dels isolert, dels uisolert.
Stabbur:
Ca. 15 kvm stort stabbur oppført i 6'' håndlaftet tømmer, saltak tekket med torv. Innredet for varig opphold.
Kommentar fra megler: Det er ikke innlagt strøm som det står i tilstandsrapporten.
Røkeri:
Ca 30 kvm stort nedgravd og helstøpt kjeller for plassering av vedovn for videre røykføring til lite lafet hus over som fungere som rækeri av kjøtt og fisk. Noe lager og oppbevaringsrom.
Avfallshus:
Solid heltre konstruksjon på støpt betongplate. Pulttak tekket med papp. Bygget er åpent i front for enkel adkomst for avfallshenting
Vurdering: Byggene vurderes samlet til å være i grei og fin bruksstand.

All tekst under "Byggemåte" er utdrag fra tilstandsrapport datert 28.3.2017.
Fullstendig rapport ligger vedlagt denne salgsoppgaven.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 237 kvm, Bruksareal: 360 kvm

Bolig u-etg: BRA 114 kvm (P-rom 96 kvm, S-rom 18 kvm)
Garasje: BRA 22 kvm (S-rom 22 kvm)
Bod u-etg: BRA 10 kvm (S-rom 10 kvm)
Bolig 1-etg: BRA 127 kvm (P-rom 127 kvm)
1. etg - glassveranda: BRA 25 kvm (S-rom 25 kvm)

Uthus: BRA 48 kvm (S-rom 48 kvm)

Stabbur: BRA 14 kvm (P-rom 14 kvm)

Røkeri

Areal er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Innhold

Bolig u-etg: Vindfang, entre/trappegang. Kjellerstue. Gang. 2 soverom. Grovkjøkken/vaskerom. Bad/dusjbad og to boder.
Garasje: Garasjeplass for en bil. Dør med videre adkomst inn i husets u.etg.
Bod u-etg: Lagerbod etablert under åpen solterrasse i 1.etg.
Bolig 1-etg: Gang. Romslig stue med peis. Kjøkken med spiseplass. 2 soverom. Bad. Vaskerom.
1. etg - glassveranda: Glassveranda med adkomst direkte fra stue. Adkomst videre til terreng.

Uthus: Ett isolert rom på 20 kvm, øvrige som uisolert vedskåle.

Stabbur: Ett rom som kan benyttes til varig opphold.

Røkeri: Mindre laftet hus som røkeri. Nedgravd kjeller for vedovn/røkeriovn. Strøm lagt frem til yttervegg.

Standard

Eiendommen består av selveiet tomt 1360 kvm, beliggende i etablert område og som bebyggelse er det oppført frittliggende bolighus over to plan, uthus og stabbur samt røkeri.
Tomten er fint opparbeidet med grøntarealer, steinsatte helleganger, terrengtrapper og steinbed. Gruset innkjøringsvei, snu og parkeringsplass. Offentlig vann. Septiktank.
Bolighus: Frittliggende enebolig i to plan på ca 330 kvm BTA opprinnelig bygd 1983, oppført som tradisjonell bindingsverkshus på støpte fundamenter, god standard.
Jevnlig vedlikeholdt og ettersett, påkostet og oppgradert siste årene med bla. nyetablert badstue, grovkjøkken og vinterhage samt andre generelle påkostninger. Boligen har garasjeplass i underetasje, adkomst rett til kjeller.
----------
Ihht eiers opplysninger er boligen de siste årene noe renovert og til dels større oppgraderinger er foretatt. Kjøkkenet er helrenovert ved at både gulv, vegger og himlinger ble strippet ned til bindingsverket og bygd opp igjen. Det ble da lagt inn varmefolie i gulvet, samtidig som siste forskriftskrav er lagt til grunn ved oppbyggingen forøvrig, noe som tilsier økt energisparing. Det er da montert inn nytt heltre kjøkken med bla benkeplate i polert granitt, hvitevarer som innbyggingsprodukter av siste modell med bla. vifte, koketopp, vakumeringsmaskin og sous vide løsning.
Videre er det etablert badstue i ca. 2006.
Del av svalgang i u.etg er innbygd og da etablert låsbar kaldbod.
Utvendig behandling/maling av hele huset i 2014.
Nye steinbelagte helleganger/svalgang etter nedre langside i 2014.
Skigard rundt deler av eiendommen.
Uthus/boder: Bygd 1987, oppført på plasstøpt betongplate, dels isolert, dels uisolert.
Stabbur: Ca. 15 kvm stort stabbur oppført i 6'' håndlaftet tømmer, saltak tekket med torv. Innredet for varig opphold.
Røkeri: 30 kvm stort nedgravd og helstøpt kjeller for plassering av vedovn for videre røykføring til lite lafet hus over som fungere som røkeri av kjøtt og fisk. Noe lager og oppbevaringsrom. Her er det etablert en sjarmerende vinkjeller.
Avfallshus: Solid heltre konstruksjon på støpt betongplate. Pulttak tekket med papp. Bygget er åpent i front for enkel adkomst for avfallshenting.

Oppvarming

Varmefolie i gulv på kjøkken.
Vedovn i trappegang, stue og sommerstue.
Varmekabler i gulv på begge bad.
Elektriske punkter forøvrig.

Parkering / Garasje

Parkering i egen garasje, alternativt på egen tomt.

Adkomst

Det finnes to alternative veier for å komme til eiendommen.

Fra Beitostølen: Ta til venstre ved Coop Marked Rogne og ta så til venstre igjen. Hold denne veien oppover i ca. 2 km. Eiendommen ligger som første på venstre side etter krysset.
Fra Fagernes: Ta mot Melbybråten og kjør i 300 m, kjør så rett over krysset og oppover Køllstadvegen. Hold denne veien oppover i 1,5 km og fortsett Køllstadvegen til venstre oppover i 800 m. Boligen ligger da som siste eiendom på høyre side før krysset.

Boligen er skiltet med PrivatMegleren "Til Salgs" skilt.
Ta gjerne kontakt med oss for nærmere veibeskrivelse.

Beskrivelse av tomt/hage

1360 kvm stor eiendomstomt, fint opparbeidet med grøntarealer, steinsatte helleganger, terrengtrapper og steinbed. Gruset innkjøringsvei, snu og parkeringsplass.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter

Ingen servitutter registrert på eiendommen pr. 21.3.2017

Eiendommens rettigheter:
Dagboknr. 3917 fra 6.9.1982 - Bestemmelse om kloakkledning
Dagboken ligger vedlagt denne salgsoppgaven

Vei / Vann / Avløp

Vei: Eiendommen er tilknyttet privat vei
Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Eiendommen har ikke vannmåler.
Avløp: Eiendommen er tilknyttet privat nett og har septiktank.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Kommentra fra kommunen: Bygningen er oppført før 1.1.98, det er da ikke krav om ferdigattest

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 675 149,- pr 31.03.17 iflg. Skatteetaten
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 890 416,- pr 31.03.17 iflg. Skatteetaten

Reguleringsforhold

Eiendommen følger kommuneplan med navn "Arealdelen" med formål "Noverande bustad", vedtatt i Øystre Slidre kommune 26.1.2017.
TU: 30% BYA
Fullstendig kommuneplan ligger vedlagt denne salgsoppgaven.

Planer under arbeid i området: Nei

Faste, løpende kostnader

Strøm, ca. kr 25 000,- pr. år. Opplysninger gitt av selger (selger opplyser også om at han grunnet arbeidssituasjon så og si bare har brukt strøm, og da at denne kostnaden nok kan senkes om man fyrer litt med ved)

Kommunale avgifter: Kr 7 147,- pr. år, fordelt på kr 2 790,- i renovasjon, kr 2 607,- i slamtømming, kr 650,- i feiing og kr 1 100,- abb. vann. I tillegg kommer forbruk vann kr 17,- pr m3. Satser for 2017.
Kommentar fra kommunen: Vassavgift etter areal utgjør 150 m3 i året - Slamtømming: tank 4 m3 sist tømt 24/8-2016.
Kommentar fra megler: Øystre Slidre kommune har vedtatt eiendomsskatt som innføres fra 2018.

Forsikring i Tryg kr 8 123 (polisenummer 2376708)
Pris varierer fra type forsikring og forsikringselskap.

Andre utgifter
Brøyting / Strøing: Selger har betalt kr 1 500,- pr. år. Egen avtale må opprettes.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Energiforbruk

2015: 24733 kWh. Opplysninger gitt av Valdres Energi

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen.

Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør i "Viktig informasjon for selger og kjøper". Hvitevarer, som ikke er integrert i innredning, medfølger ikke i handelen.
* Kjøleskap i bod innenfor grovkjøkken medfølger.
* Frittstående oljeovner, samt taklamper på krok og vegglampetter følger med om kjøper vil ha de.

I sitt egenerklæringsskjema opplyser selger om følgende:
* Bad / våtrom: Det har ikke vært utført noe arbeid på noen av de to badene så lenge jeg har eid huset. Med to små unntak:
1. Det er skiftet termostat i bryteren på badet nede
2. Det er innstallert elektrisk takvifte i stedet for en åpen skruventil på badet oppe Men det er ikke utført arbeider på vegger eller tak
* Ildsted/skorstein/pipe: Ovnen nede i gangen har en mikroskopisk lekkasje. Ikke noe problem ved normal fyring Peisen i sommerstuen har en rar konstruksjon i og med at "hetten" ikke er hul (for å samle røyken), men fylt med vannrett tak og kun et lite hull for røyk. Dette problemet ble løst ved at jeg fikk montert en kappe av metall i forkant. Peisen i sommerstuen har ikke spjeld
* Drenering: Jeg la dreneringsrør på fremsiden av huset, som er over jorden, og ut til fallet mot vegen da jeg anla ny plen og bygde inn området under terassen. Har aldri hatt behov for å gjøre noe på baksiden, der det jo er jord på det meste av underetasjen.
* Utettheter: Da jeg bygget inn området under terrassen, forsøkte jeg å legge tak under terrassen, slik at vannet skulle ledes bort. Dette var ikke helt vellykket, så jeg hadde nok sett på bedre løsning om jeg skulle bo der videre Men i forhold til tak, fasade, garasje er svaret nei. Over terassen er det
intet tak.
* Tak / kjøkken: I forb med fornyelse av kjøkkenet, ble det ført opp en ekstra kanal fra kjøkkenvifte og ut i friluft via tak, utført av Valdres Tak & Blikk
* Installasjoner: Det ble gjort en del i forbindelse med nytt kjøkken, ikke pga feil, men på grunn av nye behov, utført av Valdres Installasjon
* Endringer etter byggeår: Bygget kjellerbod om til badstu etter at jeg overtok. Bygget kjellerrom om til grovkjøkken. Bygget inn arealet under terassen
Satt opp stabbur og røykhus. Laget "bunkers" til vinkjeller, ovnsrom til røykeri og stor bod.

Adgang til utleie (boligformål)

Eiendommen kan leies ut

Konsesjon / Odel

Ingen konsesjon
Ingen odel

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.