Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Storgata 24

Oslo
0184, Oslo

54.000.000,-

Oslo sentrum | Del av nærings- / forretningseiendom med årlig leieinntekt på 3.185.000,- | BTA 855 kvm | Salg av AS