Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Kirkeveien 79 B

Oslo
0364, Oslo

12.500.000,-

MAJORSTUEN | Ledig næringslokale på 256 BRA | 1. etasje med god eksponering | Salg av AS