Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Elvdalsvegen 2962 og 2964

Trysil
2427, Trysil / Lutnes

1.600.000,-

Koselig hyttetun med fritidsbolig og anneks/gjestebolig beliggende nær trysilelven og svenskegrensen.