Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Mariboes gate 14E - M16 Næring AS

Oslo
0183, Oslo

16.900.000,-

Sentrum / Nær Youngstorget | Uinnredet næringslokale i 1.etg med stort tilleggsareal i kjeller - 325 BTA - Bygg fra 2019