Klikk for galleri

HØYBRÅTEN - 3 nye rekkehus under oppføring. Beliggende i stille og barnevennlig villavei. 2 solgt. KUN 1 IGJEN!

X
Oslo – Oslo - Høybråten

Fredheimveien 10 B

Oslo – Oslo - Høybråten

Fredheimveien 10 B

Prisantydning
6.600.000,-
Bruksareal
147m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF / Partner
95 81 17 03
Salgsoppgave
Lukk

Per Håvard Sørbøen

Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Ullevål
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Ullevål Eiendomsmegling AS / Olav Undseth

Selger/Utbygger

Fredheimveien 10 AS v. Espen Fasting

Betegnelse

Gnr. 107 Bnr. 338 i Oslo kommune

Byggeår

2019

Beliggenhet

Høybråten er et veletablert og barnevennlig boligområde med kort vei til skoler, barnehager og offentlig kommunikasjon.

Adressen sogner til Høybråten barneskole og Stasjonsfjellet ungdomsskole. Begge skolene ligger i gangavstand fra boligen. Det er flere barnehager i nærområdet som Øvre Høybråten barnehage og Bjørnheim barnehage.

Fra boligen er det kort vei til blant annet lekeplass, fotballbane og skøytebane. Turveiene og skiløypene mot Østmarka og Stovner begynner i nabolaget. Her kan barna løpe fritt og leke trygt i frisk luft.

Området tilbyr sunne og varierte aktiviteter i miljøene rundt Høybråten og Stovner IL med breddeidrett for små og store i alle aldre. I gangavstand fra eiendommen finner du idrettsplassen på Høybråten som har fått nytt kunstgressdekke og mange fotballbaner i ulik størrelse. Rommensletta som ligger ved Haugenstua er en enorm idretts- og skulpturpark med lekeplass og ballbaner for enhver smak. Her finner du også flerbrukshall og golfbane med treningsgreen.

Inngangsporten til Østmarkas ligger ved Ellingsrud, ca. 25 minutters gange fra boligen. Sammen med Lillomarka har du flott tilgang til milevis av skiløyper, turmuligheter, fiske- og badevann.

Daglig handel gjøres enkelt i nærområdet på Joker eller Kiwi Høybråten. Furuset senter eller Stovner senter har et større utbud av forretninger og servicefunksjoner.

Lørenskog kulturhus med  kino, teater og konserter, ligger en kort kjøretur fra huset.

Selv om Høybråten  er et grønt og trafikkstille område er byens fasiliteter aldri langt unna.
Det er god offentlig kommunikasjon i området med gangavstand til Høybråten stasjon. Tog L1 har 4 avganger i timen og tar deg til Oslo S på bare 16 minutter. Bussrutene 100 til Oslo Bussterminal og 25 til Majorstuen går fra Folkvangveien. Buss 64A fra Bikuben er en matebuss som går til T-banenettet. Nattbuss N2 og N5 stopper på Høybråten.

Bygninger

Eiendommen består av en enebolig, samt de tre nye3 rekkehus, som vil bli bygget i 2019.
Til sammen vil de 4 enhetene danne et lite sameie med 4 seksjoner på tomten.

Byggemåte

Boligene blir oppført iht. bestemmelsene i TEK-10 byggeforskrifter revidert 24.6.2015.
Boligene vil få en arealeffektiv planløsning, moderne arkitektonisk utrykk, og funksjonelle løsninger. Prosjektet er tegnet av Strand og Løken Arkitekter.
Det vises til vedlagte leveransebeskrivelse for utfyllende informasjon om byggemåte

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 147 kvm, Bruttoareal: 164 kvm

Bruksareal Hus A
1. etg: 52,9 kvm
2. etg: 54,0 kvm
3 etg: 38,9 kvm

Bruksareal Hus B
1. etg: 52,9 kvm
2. etg: 54,0 kvm
3 etg: 38,9 kvm

Bruksareal Hus C
1. etg: 52,9 kvm
2. etg: 54,0 kvm
3 etg: 38,9 kvm

P-rom er ikke beregnet av arkitekt eller utbygger og vil avhenge av endelige tilvalg / tilpasninger fra kjøper.

Innhold

Hus A:
1. etg: Entre, hall, bod og dobbelgarasje med direkte adkomst til boligen.
2. etg:  Romslig stue og kjøkken med peis og fransk balkong. Hovedsoverom med eget baderom, bod og trappeløp.
3 etg:  Trapperom med utgang til balkong,  2 soverom og bad/wc .

Hus B:
1. etg: Entre, hall, bod og dobbelgarasje med direkte adkomst til boligen.
2. etg:  Romslig stue og kjøkken med peis og fransk balkong. Hovedsoverom med eget baderom, bod og trappeløp.
3 etg:  Trapperom med utgang til balkong,  2 soverom og bad/wc .

Hus C:
1. etg: Entre, hall, bod og dobbelgarasje med direkte adkomst til boligen.
2. etg:  Romslig stue og kjøkken med peis og fransk balkong. Hovedsoverom med eget baderom, bod og trappeløp.
3 etg:  Trapperom med utgang til balkong,  2 soverom og bad/wc .

Standard

Standardleveranse er med moderne kjøkken fra Sigdal eller JKE design, delikate baderom med innredning fra de samme leverandørene, og 14 mm. 3-stavs parkett på gulvene i oppholdsrom.

Kjøper vil (dersom kjøp skjer tidlig nok i byggeperioden) få mulighet til å gjøre tilvalg / endringer innenfor blant annet følgende kategorier:
a) Parkett
b) Fliser
c) Farge på innervegger
d) Kjøkkeninnredning
e) Baderomsinnredning
f) Peisovn
g) Elektriske varmekabler
h) Downlights andre steder enn i baderom
i) Ekstra el-punkter (stikk, lampepunkt, antennepunkt etc.)
j) Sanitær-armaturer/garnityr/vask/300 liters varmtvannsbereder/lydsvake rør/
k) Innerdører

Kjøper har rett til å gjøre endringer og tilvalg begrenset til 15 % av vederlaget, jf. buofl. § 15 tredje ledd.

Se vedlagt leveransebeskrivelse for ytterligere informasjon.

Utstyr

Garasje
Peisovn
Balansert ventilasjon
2 boder

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med elektriske ovner og varmekabler i gulvet på badet. I tillegg er det peisovn for vedfyring i stuen.

Parkering / Garasje

Hvert rekkehus vil få dobbel garasje med direkte adkomst til boligen.
Ellers er det parkering i gate etter gjeldede regler for området.

Adkomst

Det er enkel adkomst til eiendommen fra Fredheimveien. En liten villavei på Høybråten.
Se også kartskisse på eiendommens nettside for veibeskrivelse.

Beskrivelse av tomt/hage

Hvert rekkehus vil disponere syd- vestvendt hageparsell.
Hver seksjon får enerett til bruk av areal rundt egen bolig iht. sameiets vedtekter og vedlagte utomhusplan.
Se vedlagte situasjonsplan for å orientere deg om grenser for fordeling av hagearealer etter ny bebyggelse er oppført.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

08.03.1946 -1594 Erklæring/avtale  
Det må ikke drives handelsvirksomhet på eiendommen.

10.01.1956- 338 Bestemmelse om veg- Eiendommen er midlertidig fritatt fra opparbeidelse av vei i 8 meter bredde.
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning

 30.10.1956 - 12853 Erklæring/avtale - Rettighet til å føre vann og avløpsrør over eiendommen gnr 107 bnr 29 (nabotomten).
Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

08.02.2019-167997 Bestemmelse om vei  
Kan ikke slettes uten samtykke fra:Oslo kommune, Org.nr: 958935420
Midlertidig dispensasjon fra Plan- og bygningsloven
Plikt til fremtidig vederlagsfri avståelse av veigrunn til Oslo kommune

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Det blir private stikkledninger for vann og avløp fra eiendommen og ut til kommunens hovedledning.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det må foreligge midlertidig brukstillatelse før kjøper kan overta boligen. Selger er ansvarlig for å fremskaffe ferdigattest så raskt som praktisk mulig i etterkant av overtagelsen.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger på en tomt regulert til boligformål. Reguleringsbestemmelsene S-4220, Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by, vedtatt 15.03.2016 kommer til anvendelse for tomten.

Hensikten med planen er ifølge § 3 å legge til rette for en utvikling i planområdet med bebyggelse med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen skal ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold.

For uten utviklingen av Fredheimveien 10 er det i henhold til Plan og bygningsetatens hjemmeside for planinnsyn og saksinnsyn ingen påviste plansaker eller byggesaker i nærområdet som berører eiendommen,

Beskrivelse av sameiet

De tre nye rekkehusene vil sammen med eksisterende enebolig danne et sameie med  til sammen 4 seksjoner.  Sameiet er ikke opprettet ennå. Det blir opp til seksjonseierne å bestemme hvordan sameiet skal bli, og hvor mange tjenester sameiet vil knytte til seg. Fellesutgiftene i sameiet vil være avhengig om man deler opp de kommunale avgiftene for hver seksjon, eller har en felles regning for sameiet, samt eventuelle valg av TV- og internettleverandør, vaktmestertjenester, forretningsfører eller avsetning til fremtidig vedlikehold m.m. 

Selger vil forestå seksjonering av eiendommen.. En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd.

Det foreligger ikke vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, eller årsberetning for sameiet.

Faste, løpende kostnader

Det er ikke fastsatt felleskostnader for sameiet.

Andre faste utgifter:
Strøm: Strømforbruk er ikke estimert, da man ikke har historisk forbruk å gå ut fra.

Kommunale avgifter for hele eiendommen i 2019 er kr 13.178,-

Eiendomsskatt: Eiendomsskatt for 2019 i Oslo utlignes 1 mars. Eiendomsskatten for 2019 er derfor ikke opplyst av Oslo kommune. Med en boligverdi på kr 6.700.000,- vi eiendomsskatten utgjøre ca. kr 2.280,- (2019).

Kommunale avgifter, eiendomsskatt kan forandre seg når eiendommen er formalisert som et sameie.

Andel fellesgjeld / formue

Sameiet har ingen fellesgjeld eller formue.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

6 600 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 25 000,- (Dokumentavgift) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 199,50 (Grunnbok til kjøpers bank) -------------------------------------------------------- 26 249,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 626 249,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Adgang til utleie (boligformål)

Eier har full rettslig råderett over eiendommen. Seksjonen kan fritt leies ut til boligformål etter normale regler.
Rom kan fritt leies ut såfremt de tilfredsstiller krav til oppholdsrom. F.eks. kan man leie ut en hybel. Med hybel forstår vi et rom i en boenhet (leilighet/hus) som deler andre romfunksjoner med hovedleiligheten, f.eks. bad, toalett, kjøkken.

Seksjonen har ikke separat boenhet godkjent for utleie.

Planlagt overtagelse

Det tas sikte på fysisk oppstart av grunnarbeider i 2. kvartal 2019.

Byggetiden er forventet å være cirka 12 måneder fra fysisk oppstart av grunnarbeider. En senere oppstart på fysiske arbeider og/eller en lengre byggetid enn forventet kan medføre en senere overtakelse.

Hver av partene kan si seg fri fra avtalen dersom arbeidene ikke kan komme i gang eller må avbrytes i så lang tid at forutsetningene for avtalen blir vesentlig endret, jfr. bufl. § 60.

Selger vil cirka 6 måneder før forventet ferdigstillelse varsle kjøper om antatt overtalelsesperiode innenfor et tidsintervall på cirka 3 måneder. Selger vil cirka 2 måneder før forventet ferdigstillelse varsle kjøper om antatt overtakelsesperiode innenfor et tidsintervall på cirka 1 måned. Tidsintervallene er kun av veiledende karakter, og utløser ikke krav om dagmulkt ved eventuell forsinkelse.

Endelig overtakelsesdato vil bli gitt med minst 7 dagers varsel, jfr. bufl. § 15 første ledd.

Selgeren skal informere kjøperen dersom det kan påregnes endringer i forhold til den planlagte perioden for overtakelse, herunder som følge av endrings- eller tilleggsarbeider bestilt av kjøperen.

Forbehold

NB! Det forutsettes at vedlagte kjøpekontrakt benyttes i handelen.

Det tas forbehold om at igangsettelsestillatelse blir gitt av kommunen.

Det tas forbehold om at det kan bli mindre vesentlige endringer/arealavvik som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt, rådgivere og under utførelse.

Det tas forbehold om uvanlig lang saksbehandlingstid i Plan og bygningsetaten, Oslo kommune.

Det tas forbehold om mindre endringer som følge av krav fra offentlige instanser.

Det tas forbehold om at planskisser kun er ment som forslag og at standard leveranse kan avvike fra disse. Der det er avvik mellom planskisser og leveransebeskrivelse er det leveransebeskrivelse som gjelder.

3D bilder: Det tas forbehold om at det vil være avvik, både når det gjelder utsikt og utsyn, samt bygningsmessig avvik. 3D bildene er kun ment som illustrasjoner.

Arkitekt har utarbeidet alle salgstegninger til salgsoppgaven. Arkitekt påpeker følgende: Tegningene er utarbeidet for rammetillatelse og det kan forekomme eventuelle arealavvik. Det tas forbehold om eventuelle feil i grunnlaget. Tegningene er ikke juridisk bindende i forbindelse med salg. Arealene som er opplyst på tegning er BYA ,BRA og nettoareal. For prosjekterte boliger må det alltid påregnes mindre vesentlige avvik, herunder også vedrørende areal.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Meglers vederlag er avtalt til 1 % + mva av salgssum  + tillegg kr 45.365,- + utlegg kr 535,-
Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr 9.900,- + tillegg og utlegg