Klikk for galleri

Krøderfjorden - Flotte fritidstomter ved Skinnesmoen med idylliske beliggenhet! 4 solgte!

X
Buskerud – Krøderen

Skinnesmoen

Buskerud – Krøderen

Skinnesmoen

Prisantydning
Fra 490.000
Tomtareal
750 m2
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF / Partner
95 81 17 03
Salgsoppgave
Lukk

Per Håvard Sørbøen

Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Ullevål
 

Informasjon om prosjektet

Eier

Skinnes Eiendom

Betegnelse

Gnr. 181 Bnr. 75 i Krødsherad kommune

Beliggenhet

Velkommen til Skinnesmoen og Krøderfjorden. Attraktive selveiertomter med gode solforhold og et rikt utvalg av aktiviteter, både sommer og vinter. Tomtene varierer i størrelse, fra ca. 750 kvm til ca. 1009 kvm. Prisene varierer fra kr. 490.000,- til kr. 1.090.000,-. Se forøvrig prisliste som ligger vedlagt salgsoppgaven for oversikt over omtrentlig tomtestørrelse og pris.

Attraktiv beliggenhet i Krødsherad kommune ved Skinnesmoen på vestsiden av Krøderfjorden, ca. 6 km fra Krøderen sentrum. Tomtene har unik beliggenhet helt nede ved Krøderfjorden, med et kvarters kjøring til alpinanlegget på Norefjell, som kan skilte med å ha Norges største høydeforskjell fra topp til bunn, og ca. 100 km oppkjørte langrennsløyper.

Krøderfjorden er 4 mil lang og slynger seg vakkert langs foten av Norefjell fra Krøderen i sør til Gulsvik i nord. Her kan du leve det gode liv 365 dager i året. I sommerhalvåret kan du virkelig nyte strand og båtliv med mulighet til båtplass og felles brygge rett i nærheten av hytten. Det er ideelle forhold for kano- og kajakkpadling, fisking og krepsing, vindsurfing og bading ved tilrettelagte sandstrender. På vinteren går det preparert skiløype inn til hyttefeltet som knytter det opp til et flere mil langt løypenett. Det er mange stier og skogsbilveier i nærområdet som egner seg ypperlig til aktiviteter som sykling og gir gode turmuligheter for liten og stor. På Skinnesmoen blir det opparbeidet en fjordsti på ca. 2 km.

På Skinnesmoen ligger alt til rette for aktiviteter sommer som vinter. Det er gode solforhold på området.

Alle nye eiere av fritidstomt på Skinnemoen kan etter avtale med selger, kjøpe båtplass som fremgår av reguleringsplan. Selger tar forbehold om at det må foreligge tilstrekkelig antall kjøpere av båtplass før småbåthavn -anlegg kan etableres og bygges.

Arkitekttegnede hytter:

Det er ikke byggeklausul på tomtene, men A38 arkitekter AS har i samarbeid med Naturelement AS tegnet en fleksibel og moderne hyttemodell som passer meget godt inn i feltet. Hyttene er planlagt bygget i massivtre med synlig treverk innvendig, store glassflater og utvendig trekledning både på vegger og tak. Se informasjon i salgsoppgaven og ta gjerne kontakt med Naturelement AS på tlf. 416 00 890/ post@naturelement.no.

Parkering / Garasje

Ihht. til reguleringsplan skal det opparbeides 2 parkeringsplasser pr tomt. Det er også felles parkeringsplasser innenfor planområdet.

Adkomst

Enkel adkomst med kort reisevei fra Oslo, Drammen og Østlandsområdet.

Fra Oslo: Kjør E-18 til Drammen. Følg deretter E134 til Hokksund og  RV 35 til Vikersund. Følg FV 280 oppover til Krøderen. Ta av mot FV192 mot Skinnesmoen. Det er også mulighet for å følge E-16 til Hønefoss og ta av til RV 7. Følg skilting mot Noresund ved Sokna.  Ta til venstre ved rundkjøring ved Hamremoen og følg FV 280 mot Krøderen. Ta av ved FV 192 mot Skinnesmoen.

Se forøvrig kartskisse på nettannonsen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei. Offentlig vann og foreløpig privat avløp.

Reguleringsforhold

Tomtene omfattes av reguleringsplan for Skinnesmoen, godkjent den 28.06.2012. Området er regulert til byggeområder, fritidsbebyggelse, område for veg, vann og kloakk samt nærmiljøanlegg og samferdselsanlegg, småbåthavn og badeområde.

Tomtene har ifølge reguleringsplanene maks tillatt bebygd areal på 110 kvm (BYA) for hytte og evt. uthus tilsammen. Det skal etableres biloppstillingsplasser på tilsammen 36 kvm pr. boenhet. Maks mønehøyde målt fra planert terrengs-gjennomsnittsnivå skal ikke overstige 6,5 meter.

Reguleringsplan og bestemmelse er vedlagt salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å sette seg inn i denne før budgivning. Endelig plassering av hytte på tomten skal godkjennes av selger.

Faste, løpende kostnader

Renovasjonsgebyr: kr 1.520,-

Vann-og avløpsgebyr utgjør ca. 12.000,- inkl.mva (100 kvm BRA)

Veiavgift: kr 5000,-

Bidrag/infrastrukturavgift for ski/løyper og stier: kr 2.000,-.

Det innføres eiendomsskatt i Krødsherad kommune i 2017.

Det gjøres oppmerksom på at faste løpende kostnader kan variere over tid.

Branntilsyn/feiing er ikke opplyst fra kommunen.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

Engangsgebyrer:

Gebyr tilknytning til vann- og avløpsanlegg, priseksempel på hytte

100 m2 BRA er p.t ca. kr. 80.000,- + mva.

Fradelingskostnad ca. kr. 15.000,-

Anleggsbidrag E-verket kr. 30.000,-

Bidrag til fiber / telekommunikasjon kr. 5.000,-

Engangsbidrag grønn infrastruktur kr. 22.000,-

I tillegg kommer dokumentavgift til staten på 2,5% av kjøpesum og tinglysningsgebyr på kr 525,- for skjøte og evt. pantedokument. Attestgebyr kr 202,-.

Det tas forbehold om endringer på tilknytningsgebyrer og offentlig avgifter.

Annen nyttig informasjon

Matrikkel:

Tomten fradeles fra gnr.  181/bnr. 75 og får tildelt matrikkel ved rekvirering av kartforretning etter at kjøpekontrakt er inngått. Kostnader i forbindelse med fradelingssøknad og oppmåling bekostes av kjøper.

 

Strøm:

3.32 AMP pr tomt.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring fra HELP er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Les mer om Boligkjøperforsikring fra HELP i vedlagt salgsmateriell. Vi gjør oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 1.200,- i godtgjørelse pr. formidling.

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Overtagelsen kan ikke skje før tomten er fradelt hovedbølet. Dette vil avhenge av saksbehandlingstid hos kommunen.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salget.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen har mangel i følgende tilfelle: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide. 3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan bud gis.