Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Fjordgata 72

Trondheim
7010, Trondheim

9.900.000,-

Sentrum/ Fjordgata - Hel brygge med ramme- og igangsettelsestillatelse til 5 leiligheter, samt næringsseksjon