Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Knarrlagsund

Hitra
7242, Knarrlagsund

1.600.000,-

Tomtefelt med 6 flotte, sjønære tomter på Ulvneset/ Knarrlagsund. Fra 536m² til 1391m². Mulighet for båtplass og naust.