Klikk for galleri

Velkommen til Husøy Havn - Nye leiligheter i et nærmiljø som gir ro i sjela /Salget er igang

X
Vestfold og Telemark – Færder - Husøy

Husøy Havn - Hus 4

Vestfold og Telemark – Færder - Husøy

Husøy Havn - Hus 4

Prisantydning
2.850.000 - 8.390.000,-
Primærrom
46.4m2 - 96m2
Bruksareal
49.8m² – 101.6m²
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
Visning
Etter avtale!
Meld deg på visning
skjema her?
Eiendomsmegler MNEF / Partner
91 24 15 00
skjema her?
Eiendomsmeglerfullmektig
93 01 00 11
Salgsoppgave/dokumenter
Lukk

Kenneth Doksheim

Eiendomsmegler MNEF / Partner
PrivatMegleren Tønsberg

Marius Ingvaldsen

Eiendomsmeglerfullmektig
PrivatMegleren Tønsberg
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

PrivatMegleren Tønsberg / Kenneth Doksheim

Selger/Utbygger

Husøy Havn AS

Betegnelse

Gnr. 159 Bnr. 261 i Tønsberg kommune

Beliggenhet

I dynamiske Vestfold, på en øy ved Tønsbergs solfylte innseiling, finner du Husøy Havn.

Ytterst på nordsiden av Husøy skaper vi dette nye boligområdet for deg som vil bo moderne i idylliske skjærgårdsomgivelser og nær byen. Boligene omgis av vannet i Husøysund, en kyststi, sandstrand og to småbåthavner.

I en leilighet i Husøy Havn er den salte brisen alltid nær. Alle leilighetene er utstyrt med store vinduer og balkonger eller terrasser. Vi har lagt stor vekt på gode solforhold og utsikt. Arkitekturen er tilpasset småhusbebyggelsen på Husøy med lune gårdsrom mellom husene og en strandpark mot sjøen.

I Husøy Havn kan du stå i ro og beskue sjøfugler, bølgeskvulp og seilbåter - og samtidig vite at Tønsberg sentrum med alle byfunksjoner er en kort bil-, eller sykkeltur unna.

Innhold

Husøy Havn er et leilighetsprosjekt i Tønsberg kommune. Prosjektet ligger ytterst på Husøy og har ca. 500 meter strandlinje inkludert småbåthavner, offentlig kyststi og friområde. Fjerde salgstrinn vil bestå av 25 moderne selveierleiligheter i en frittstående bygning. Alle boliger i fjerde salgstrinn har direkte adkomst fra parkeringskjeller til boligetasje. Leilighetene er i størrelser fra 2-roms leiligheter på 49 kvm BRA opp til 4-roms leilighet på 132 kvm BRA. Leveranser utføres i henhold til teknisk forskrift (TEK) av 2010

Standard

Leilighetene er moderne og komfortable med store balkonger eller terrasser. Den åpne planløsningen skaper en naturlig flyt mellom stue og kjøkken, samtidig som den gir en befriende romfølelse. Store vinduer, stilrene overflater og god takhøyde sikrer lyse og friske leiligheter det er deilig å bo i.

Oppvarming

Boligene oppvarmes med vannbåren gulvvarme. Det legges ikke gulvvarme på soverom, men det kan ettermonteres panelovn av kjøper om ønskelig. Varmt forbruksvann
leveres fra sentralisert anlegg, slik at det ikke vil være egne varmtvannsberedere i leilighetene. Hver leilighet har egen forbruksmåler som fjernavleses, for individuell måling av forbruk. Baderom har elektriske varmekabler i gulv, for komfortvarme gjennom året.

Parkering / Garasje

I henhold til prislisten er det angitt hvilke leiligheter som har inkludert p-plass pr. leilighet.

For lading av elbil planlegges en løsning hvor kjøper kan opprette en egen tilleggsavtale direkte med leverandørav lader (f.eks. Salto).

Selger tar forbehold om å bestemme organisering av parkeringsanlegget som selger finner hensiktsmessig, herunder endelig valg av formell tilknytning mellom den enkelte seksjon/kjøper og parkeringsanlegget. Pr. i dag planlegges parkeringsanlegget etablert som anleggseiendom med eget matrikkelnummer. Anleggseiendommen planlegges organisert som ett sameie, enten slik at den enkelte seksjonseier har en parkeringsrett i sameiet, eller slik at de enkelte seksjonseier eier ideelle andeler med aktuelle bruksrettigheter til parkering og boder tilknyttet disse. Selger vil foreta fordeling og plassering av parkeringsplasser.

BODER
Med hver leilighet følger en innvendig klesbod på minst 3 m2. I tillegg kommer en sportsbod på minimum 5 m2, plassert i parkeringsanlegget under bebyggelsen. Adkomst til sportsbod er via heis/trappehus som også benyttes til leilighetene.

Selger tar forbehold om endring av plan for boder og fordeling av boder til kjøperne.
Selger tar forbehold om å bestemme slik organisering av boder til det selger finner hensiktsmessig, herunder endelig valg av formell tilknytning mellom den enkelte leilighet/ kjøper og boder i parkeringsanlegget, se over.

SYKKELPARKERING
Sykkelparkering planlegges etablert utendørs og i parkeringsanlegget. Selger tar forbehold om valg av plassering og organisering av sykkelparkering, innenfor rammen av reguleringsplanens krav til antall plasser for parkering av sykler.

Adkomst

Adkomst til eiendommen er via Føynland og Føynland/ Husøyveien. Fra Husøyveien ligger Strandveien som ender i eiendommens innkjøring.
Ved prosjektets tilpasning til senere byggetrinn, må det påregnes utvendig parkering i kortere perioder. Adkomst fra Strandveien til parkeringsgarasjen vil endres trinnvis.

Beskrivelse av tomt/hage

UTENDØRSANLEGG PÅ EIERSEKSJONSSAMEIETS EIENDOM
Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet. Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming og materialvalg.

Fellesområder vil bli beplantet og tilsådd. Adkomst til hovedinnganger vil ha fast dekke. Avfallshåndtering vil bli organisert i samråd med kommunens renovasjonsetat.
Det leveres utemøbler i form av benker, samt utstyr på lekeplasser i samsvar med krav fra kommunen.

OFFENTLIGE AREALER OG FELLESAREALER UTENFOR EIERSEKSJONSSAMEIENE
Offentlige arealer og fellesarealer utenfor eierseksjonssameienes eiendommer vil bli opparbeidet i samsvar med kommunens endelige tillatelser og pålegg, herunder gjeldende reguleringsplan med innvilgede dispensasjoner.

I tilknytning til Byggetrinn 3, vil det bli ferdigstilt følgende arealer; fortsettelse av kyststi fra Hus 03 og rundt Hus 05 småbåthavn mot øst, gårdsplass og gatetun mellom Hus 04 og Hus 05.

Den enkelte kjøpers/leilighets rettigheter og forpliktelser knyttet til slike fellesarealer vil bli nærmere regulert, ventelig ved etablering av et eget utomhussameie. Det tas forbehold om annen organisering av dette.

Areal som er eller blir regulert til offentlige formål, vil bli overtatt av kommunen for drift og vedlikehold. Sameiet må drifte arealet dersom overtakelse av boligene skjer før kommunen overtar anlegget.

SMÅBÅTANLEGG
Selger vil etablere et anlegg for småbåter øst for Hus 05.
Bryggeanlegget vil omfatte et begrenset antall plasser.
Generelt kan det ikke forutsettes dybde for seilbåter i anlegget. Småbåtanlegget vil bli organisert som et sameie mellom de som har båtplasser i anlegget.

Selger tar forbehold om endelig valg av småbåtanleggets organisering, herunder den enkelte rettighetshavers formelle tilknytning til anlegget og fordeling av båtplasser. Salgstrinn 4 er tildelt 5 båtplasser som selges separat fra leilighetskjøpet. Kontakt megler for nærmere opplysninger om kjøp av båtplass.

KAJAKKBOD
Selger vil tilstrebe å etablere areal for lagring av kajakk i garasjen eller utendørs. Utbygger har levert 4 stk kajakker fullt utstyrt til beboerne på Husøy Havn.

TOMTEFORHOLD/MATRIKKELNUMMER
Eiendommen som inngår i prosjektet har matrikkelnummer: Gnr. 159 bnr. 261. Dette vil bli endret. Eiendommen som leilighetene skal være en del av, blir samlet i én matrikkelenhet, og deretter seksjonert. Hver leilighet vil få eget seksjonsnummer.
Selgers eiendommer som inngår i planområdet vil bli delt opp i samsvar med den organisering av sameier, parkering og fellesarealer som blir besluttet. Det gjøres oppmerksom på at sameiets areal vil kunne bli endret i forbindelse med endelig oppmåling og fradeling. Endelige størrelser og grenser for sameiets tomt og øvrige tomter vil bli fastsatt av selger og kommunen på et senere tidspunkt.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

SERVITUTTER/RETTIGHETER
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Eiendommene har følgende
tinglyste servitutter:

GRUNNEIENDOM: GNR: 159 BNR: 261
HEFTELSER 1957/502583-3/91 BESTEMMELSE OM VANNLEDN. TINGLYST 30.10.1957
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.m. Vegvesenets betingelser vedtatt Gjelder denne registerenheten med flere

1967/500041-2/91 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 06.01.1967
Plikt til å avsette d.e. til friareal og til å gjennomføre beslutning om båtplasser OVERFØRT FRA: 0704-159/243,
0704-159/257 Gjelder denne registerenheten med flere

1986/10512-2/91 BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDN TINGLYST
30.06.1986
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger
m.m. Rett til å drive en pumpestasjon med rett til å fremføre
elektriske ledninger Med flere bestemmelser OVERFØRT
FRA: 0704-159/325 Gjelder denne registerenheten med flere

1997/9499-1/91 JORDSKIFTE TINGLYST 16.07.1997
Grensegangssak OVERFØRT FRA: 0704-159/243 Gjelder
denne registerenheten med flere

2017/1119266-1/200 REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER
TINGLYST 11.10.2017 21:00
RETTIGHETSHAVER: OPPGJØRSSERVICE AS
Org.nr: 992767022
Gjelder denne registerenheten med flere

2018/546272-1/200 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 15.03.2018 21:00
RETTIGHETSHAVER: SKAGERAK NETT AS Org.nr: 979422679
Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av
høyspennings kabelanlegg

2019/103593-1/200 BRUKSRETT TINGLYST 24.01.2019 21:00
RETTIGHETSHAVER: SAMEIET HUSØY HAVN A
Org.nr: 922021856
KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: HUSØY HAVN AS
Org.nr: 989878298
Heftelsen skal ikke følge med eiendommer som blir utskilt
fra gnr. 159 bnr. 261

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt
av myndighetene knyttet til gjennomføring av prosjektet.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann/avløp.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtakelse kan finne sted.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan «Husøy Havn» (PlanID 0704 20090014), ervedtatt i Tønsberg bystyre 22.05.2013. Reguleringsformål for eiendom som omfattes direkte av prosjektet er boligbebyggelse/blokkbebyggelse, kombinert bebyggelse og anleggsformål, gatetun, gårdsplass, kai og småbåtanlegg.
Innenfor planområdet finnes flere andre reguleringsformål av betydning for prosjektet, slik som parkeringsplasser, kjørevei, badeområde, turvei mm. Reguleringsplankart og bestemmelser er tilgjengelig hos megler. Selger tar forbehold om å foreta endringer i utomhusarealer fra det som er presentert for kjøper.

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd.

EIER- OG ORGANISASJONSFORM
Leilighetene vil være en del av en eiendom som vil bli organisert som et eierseksjonssameie (sameiet), i samsvar med Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) av 16. juni 2017 (i kraft 1. januar 2018). Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel
av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes ihht. boligens størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.
Selger, i samarbeid med kommunen, avgjør hvordan seksjoneringen skal skje. Det tas forbehold om eventuelle endringer av antall eierseksjoner i bygningen og øvrig innhold i seksjoneringsbegjæringen. Det tas også forbehold om at dette byggetrinn 3 seksjoneres sammen med byggetrinn 1 og 2. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner eies av én og samme juridiske person.

EIERSEKSJONSSAMEIE
Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, herunder drift og vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel lys, måking, renovasjon, kommunale avgifter, forretningsførsel, strøm til fellesareal osv. Kostnader i forbindelse med sameiet fordeles i hovedsak på bakgrunn av eierbrøk. Se punktet "Fellesutgifter
til Eierseksjonssameie". Iht. eierseksjonsloven er seksjonseierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.
Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne. Selger vil på vegne av sameiet engasjere forretningsfører til å forestå driften av sameiet det første driftsåret. Selger har utarbeidet forslag til vedtekter og driftsbudsjett for sameiet. Disse er tilgjengelig hos megler, eller på prosjektets hjemmeside (www.husoyhavn.no). Det tas forbehold om endringer i vedtekter og driftsbudsjett.

Faste, løpende kostnader

FELLESUTGIFTER TIL EIERSEKSJONSSAMEIE. OPPSTARTKAPITAL
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter, og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer.

Fellesutgiftene fordeles dels etter sameiebrøk, dels etter nytte. Dette er nærmere regulert i utkast til vedtekter for sameiet.
Basert på utkast til budsjett for sameiet, er fellesutgifter

stipulert til ca. kr. 25,- pr. kvm BRA pr. måned ved overtakelsestidspunktet. Utkastet viser hvilke utgiftsposter som inngår i det stipulerte beløp.

I tillegg til nevnte stipulerte felleskostnader, kommer bl.a. løpende kostnader til strøm, varmtvann og fyringsutgifter.

Kommunale avgifter kommer også i tillegg og faktureres direkte fra kommunen.

Det vil bli inngått serviceavtaler som vi foreløpig ikke kjenner prisen på. Beløpene i budsjettet blir derfor anslag.
Budsjettet er basert på en nøktern vurdering av kostnadene. Ønsker man en høyere grad av service, vil man måtte regne med høyere kostnader.

Selger tar forbehold om at sameiets felleskostnader i tillegg kan omfatte bl.a. kostnader knyttet til drift og vedlikehold av arealer som sameiet eller seksjonene har rettigheter i, så som garasje- og bod anlegg og fellesareal utenfor
sameiets eiendom.

Selger tar forbehold om endring i utkast til budsjett. Fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling.

Hver kjøper må innbetale en oppstartskapital på kr. 5.000 til sameiet. Oppstartskapitalen blir overført forretningsfører når sameiet er etablert og oppgjørsmegler har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Beløpet er innskuddskapital til sameiet som ikke tilbakebetales.

Oppgjør

BETALINGSBETINGELSER FORBRUKER
Ved avtaleinngåelse skal 10 % av kjøpesummen betales, og det skal foreligge kommitert finansiering fra bank på resten av kjøpesummen. Resterende kjøpesum og omkostninger forfaller i sin helhet til betaling ved overtakelse.

BETALINGSBETINGELSER VED SALG TIL ANDRE ENN FORBRUKER
Ved avtaleinngåelse skal 20 % av kjøpesummen betales, og det skal foreligge kommitert finansiering fra bank på resten av kjøpesummen. Resten av kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling ved overtakelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

Kjøpsomkostninger er illustrert i prislisten.
Det skal av kjøper betales dokumentavgift til staten, beregnet til 2,5 % av den enkelte leilighets forholdsmessige andel av tomteverdien. Grunnlaget for dokumentavgift fremgår av prislisten.
Tinglysingsgebyr for skjøtet er p.t. kr. 525,-.
Tinglysingsgebyr for evt. pantedokumenter utgjør for tiden kr. 724,- pr. dokument inkl. pantattest. Det tas forbehold om endringer av offentlige satser/avgifter.
Det tas forbehold om tillegg av særskilt tinglysingsgebyr og dokumentavgift dersom det skal tinglyses skjøte knyttet til rettigheter til parkeringsanlegg og/eller fellesareal utenfor
eierseksjonssameiets eiendom.

Annen nyttig informasjon

VIKTIG INFORMASJON
Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til kundetegninger og kjøpekontrakt med vedlegg.

Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser og "møblerte" plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse, og vil kunne inneholde avvik.

Inntegnet utstyr/ inventar medfølger ikke og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Utforming av kjøkken på plantegninger er kun illustrativt. Detaljerte tegninger for de enkelte kjøkken kan fås ved henvendelse til megler eller kjøkkenleverandør.

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis.

Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert og at endringer vil kunne forekomme.

Sprekkdannelser som følge av naturlig krymping av materialer er ikke å anse som mangler ved bygget.

Skjeggkre er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra nyere og moderne boliger. Selger tar ikke ansvaret for skjeggkre i boligen.

SÆRLIGE FORBEHOLD
Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og/eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets tilsiktede kvalitet.

Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og plikter etter kjøpekontrakten til et annet selskap (for eksempel et selgerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse. Dette skal i så fall meddeles skriftlig til kjøper.
 
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om man vil akseptere salg til selskaper, samt om man vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper.

Det gjøres oppmerksom på at Hus 04 ikke er detaljprosjektert, og at det kan bli mindre justeringer av disse i forbindelse med detaljprosjekteringen.

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften for overtakelse/ innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig.
Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer.

Husøy Havn skal utvikles med flere byggetrinn. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil kunne medføre enkelte ulemper for beboerne, inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn.

OVERDRAGELSE/RESALG
Selger forbeholder seg retten til å nekte enhver overdragelse av rettsposisjoner i henhold til kjøpekontrakten før overtakelse har funnet sted. Ved selgers eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr. 30.000,- inkl. mva. til selger. Påkrevde endringer av garantier ved et evt. videresalg/ transport er kjøpers ansvar. Selger forbeholder seg retten til å stille vilkår for aksept av transport, herunder krav om solidaransvar eller krav om garantistillelse. Det vil ikke bli gitt samtykke til overdragelse av kontrakt de siste 60 dager før overtakelse.

KOSTNADER VED AVBESTILLINGER
Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling etter bustadoppføringslova, jf. bustadoppføringslova kapittel VI.

TILVALG/ENDRINGER
Selger, eller dennes representant, vil utarbeide en tilvalgsmeny med valgmulighetene og priser for tilleggsbestillinger.
Tillegg avtales særskilt mellom selger og kjøper. Prosjektet er basert på serieproduksjon, og det kan ikke påregnes endringer utover tilvalgsmenyen. Alle tilleggsbestillinger skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Tilleggsbestillinger faktureres av selger samtidig med sluttoppgjør på leiligheten, og innbetales til oppgjørsmegler innen den betalingsfrist som er oppgitt.
Kjøper har under ingen omstendighet rett til å kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid, herunder avbestillinger, som endrer selgers vederlag med mer enn 15 %. Det samme gjelder arbeider som vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises for øvrig til bustadoppføringslova § 9.

KJØPEKONTRAKT
Kontrakten for kjøp av eierseksjoner er tilgjengelig hos megler, og på prosjektets hjemmeside (www.husøyhavn. no). Det forutsettes at kjøpstilbud gis på grunnlag av denne
kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Kjøpekontrakten gjelder så langt ikke annet følger av ufravikelig lovbestemmelse.

VEDLEGG
Til salgsoppgaven følger det viktige vedlegg som er en del av salgsdokumentene, så som vedlegg til salgsoppgave, utkast til kjøpekontrakt, utkast til vedtekter og
utkast til budsjett. Kjøper må selv sørge for å sette seg inn i disse vedleggene.

Adgang til utleie (boligformål)

Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av eierseksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

Planlagt overtagelse

Overtakelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato vil bli varslet senest 6 uker før overlevering.
Endelig overtakelsesdato regnes som leveringsfrist ihht. Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) av 13. juni 1997.
Ferdigstillelsesfristen forlenges med 21 kalenderdagerdersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie. Overtakelse av boligen skjer ved overtakelsesforretning,
og det vil være en simultanoverlevering samtidig mellom entreprenør og selger. Selger eller entreprenør fører protokoll fra forretningen som signeres av alle parter. Partene
beholder hvert sitt eksemplar av protokollen. Ved overtakelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer.
Etter at styret i sameiet er etablert, vil selger innkalle sameiets styre til overtakelse av sameiets fellesarealer.
Kjøper må akseptere at sameiets styre skal representere alle seksjonseierne ved overtakelse av fellesarealene. Boligen vil bli levert i byggerengjort stand.

Selgers forbehold

FERDIGSTILLELSE OG FORBEHOLD
Oppstart bygging er vedtatt. Leilighetene planlegges ferdigstilt i perioden 3. og 4. kvartal 2020, med følgende forbehold:

• Selger tar forbehold om at nødvendige offentlige tillatelser blir gitt, og tillatelsene som gis etter selgers vurdering ikke medfører urimelig tyngende vilkår for selger.

• Det ikke inntrer uforutsette forhold som hindrer eller vesentlig vanskeliggjør gjennomføringen av prosjektet, jf. prinsipp om force majeure i bustadoppføringslova §§ 11 og 35.

Dersom kjøper ikke innen 31.12.2019 kl. 23.59 skriftlig har påberopt noen av ovennevnte forbehold, anses det førstnevnte forbeholdet bortfalt.

Dersom selger gjør forbehold gjeldende, bortfaller eventuelt inngått kjøpsavtale, hvoretter selger tilbakefører alle innbetalinger foretatt av kjøper inklusive opptjente renter. Utover dette har partene intet økonomisk ansvar overfor hverandre

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Leilighetene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Dette gjelder også i de tilfeller hvor kjøper ikke anses som forbruker etter bustadoppføringslova, dvs. hovedsakelig gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet eller kjøper er en juridisk person. Følgende bestemmelser skal dog ikke komme til anvendelse i de tilfeller hvor kjøper etter bustadsoppføringslova ikke er å anse som forbruker: § 12 om entreprenørgarantier, § 18 om dagbøter og §§ 52-54 om avbestilling.
Etter at leilighetene er ferdigstilte, selges leilighetene etter Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova) av 3. juli 1992 til både forbruker og næringsdrivende.

Forsikring

Frem til overtakelsen vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtakelsen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Forretningsfører vil etablere forsikring på vegne av sameiet. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av evt. særskilte påkostninger.

Budgiving

Leilighetene selges til fastpris. Se den til enhver tid gjeldende prisliste for oversikt over tilgjengelige leiligheter og gjeldende pris.
Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse.
Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte leiligheter. Prislisten er ikke å anse som bindene tilbud fra selger.

I forbindelse med salgsstart den 13/06- 2019 kl. 12.00 vil det bli gjennomført loddtrekning for de leiligheter der det er to eller flere som ønsker å kjøpe samme leilighet.

Alle kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Vederlag til megler betales av selger.
Meglers gjennomsnittlige honorar er avtalt til kr. 50.000,- pr. solgte eierseksjon. I tillegg har megler en markedsrelatert bonusavtale som kan gi megler en bonus på inntil kr. 8.000,- pr. solgte eierseksjon.