Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Peter Jebsens veg

Bergen
5265, Ytre arna

790.000,-

Utsiktstomt i Ytre Arna | Avsatt til boligformål i kommunedelplan