PrivatMegleren Strømmen

Skriv ut prisliste

Standardisert prisliste for meglertjenester.

Listen er utarbeidet med tanke på å gjøre det lettere å sammenligne prisene. Det bør være mulig å finne noen fellesnevnere (priselementer) som listes opp først under de enkelte punktene. Og så kan den enkeltes tillegg/spesialiteter tas som tilleggspunkter. Det vil da være lettere å se hva som er ”likt og ulikt” Strukturen på prislisten hensyntar ikke at det i ulik grad kan være elementer av vederlag i de ulike postene. I oppdragsskjemaet skal priselementer med elementer av vederlag (potensielt over/underskudd for megler) angis som vederlag. Dette kan variere avhengig av foretaksorganisering, valg av pakkeløsninger, etc. Samtidig vil ikke dette være viktigst for forbruker i forbindelse med sammenligning av priser, men kan eventuelt forklares av megler ved oppdragsforhandlinger/fremleggelse av oppdragskjema.

Faste produkter

Kommunal informasjon Fast pris Ca. kr. 3 200
Info fra forretningsfører   Ca. kr 3 000 - 3 500
Grunnboksutskrift   kr. 808
Tinglysning sikring   kr. 1 060
Eierskiftegebyr   kr. 5 375
Oppgjørskostnad Fast pris kr. 5 900

Markedsføring

Markedspakke standard Fast pris kr 22 900
Markedspakke stor Fast pris kr 31 000

Valgfrie produkter

Eierskifteforsikring Enebolig:
5.25 promille
Selveierleilighet:
3.25 promille
Borettslag:
1.9 promille

Meglers provisjon

Tilrettelegging Fast pris kr 12 990
Visning Fast pris kr 1 690
Overtagelse Fast pris kr 1 690
Inneståelsesgebyr Fast pris kr 2 950
Provisjon veil.   2.6%
Timespris Fast pris kr 1 875
Alternativ kan oppdraget avtales til timespris

Anslått timeforbruk på oppdrag via PrivatMegleren er 59 timer som fordeler seg på disse hovedmomentene i vår leveransebeskrivelse:

  • Forberedelse til salg m.m. 11,0 timer
  • Markedsføring av eiendommen m.m. 11,0 timer
  • Visninger m.m. 10,0 timer
  • Oppfølging av interessenter m.m. 6,5 timer
  • Behandling av bud m.m. 10,5 timer
  • Kontrakt m.m. 4,0 timer
  • Overtagelse/oppgjør m.m. 6,0 timer

Pris per påbegynt time er kr 1.800,-. Timeforbruket er anslått basert på erfaring fra tilsvarende oppdrag, dog er det kun å betrakte som et anslag, endelig timeforbruk kan variere. Endelig antall timer ved sluttføring av oppdraget kan derfor avvike utover antall timer estimert og lagt til grunn i dette tilbudet. Megler vil dog varsle oppdragsgiver om eventuelle overskridelser i påløpte timer utover 10 timer, i forhold til anslått timeforbruk i pristilbudet. Dersom det avtales oppdrag med timepris, må oppdragsgiver betale for faktiske medgått timer, uavhengig av salg eller ikke.

I tillegg til meglers vederlagskrav kommer særskilt avtalte utlegg, for eksempel innhenting av informasjon fra offentlige registere, annonsering, salgsoppgave osv. Også uavhengig av om det blir salg eller ikke.