Klikk for galleri

Eidsvoll: 3-roms 50 kvm med carport til kun kr. 2.550.000,-!

X
Akershus – Eidsvoll

Vilbergskogen

Akershus – Eidsvoll

Vilbergskogen

Prisantydning
2.550.000,-
Bruksareal
50m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
Salgsoppgave
Lukk
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Strømmen Eiendomsmegling AS / Lars Kristian Hanssen

Selger/Utbygger

Duero AS

Generelt for bygg

Alle hus bygges etter Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10) som et minimum. Entreprenøren Nøkkelhus forbeholder seg retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning at dette ikke endrer pris eller kvalitet. Det kan påregnes at enkelte steder vil det være behov for innkassing av diverse tekniske føringer slik som VVS, elektro eller bærekonstruksjoner. Slik innkassing er ikke alltid vist i tegninger.

Entreprenøren for utbyggingen er Nøkkelhus - se www.nokkelhus.no for mer informasjon.

Byggemåte

Fundamentering:
- Radon sperre med oppsamlere
- Isolasjon i grunnen 250 mm
-Telesikring utenfor ringmur
- Ringmur system 450 mm høyde
- Fundamenter og fester for søylepunkter
- Betongdekke 100mm

Utvendige vegger:
- Bunnsvill og svillmembran
- Vindsperre type Tyvek
- 9 mm vannfast gips plater
- Bindingsverk 45 x 195 mm + Isolasjon Rockwool 200 mm
- PE 0,2 mm plast folie
- 45 x 45 mm lekt+isolasjon Rockwool 50 mm

Utvendig kledning:
- Valgfritt profil liggende kledning type furu fra vårt sortiment Raitwood.
- Grunnet og malt ett strøk i valgfri farge
- 21 x 45 mm Luftelekter for liggende kledning
- Museband nede ved fundamenter
- Flue- fuglenetting i raftekasser

Takkonstruksjon:
- Takstein Benders Palema sort eller rød
- 45x45mm krysslekter for tak
- 45x28mm luftelekt for tak
- 3-lags Underlagstak Delta-Vent Plus
- 45 x 320 mm Taksperrer
- 300 mm isolasjon Rockwool
- Ståltakrenner sort med nedløp og utkast

Vinduer og dører:
- PVC vinduer hvite m/beslag av metall
- Ytterdør etter vårt utvalg
- Åpningsvinduer leveres etter spesifikasjon
- Terrasse og balkongdører i PVC
- Utvendige heve-/skyvedører i hvit PVC

Carport:
- Tak og nedløp som for huset
- Armert betongdekke 100mm
- Bunnsvill
- Bindingsverk 45 x 100 mm

Terrasser / balkonger:
- Trykkimpregnert utførelse på dekke og bærekonstruksjoner
- 45 x 145 mm bærekonstruksjon
- 28 x 70/95/120 mm terrassebord grønn eller brun
- Rekkverk i glass

Etasjeskiller:
- 22mm underlagsplate av spon
- 45 x 195 mm gulvbjelker
- 200mm isolasjon Rockwool

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 50 kvm

Åpen kjøkken-/stueløsning, 2 soverom, bad, entré, bod

Telefon, tv og internett

Det vil være uttak for TV og internett i stue. Dette er ikke ferdig trukket og må gjøres av tv-/internettleverandør.

Det bemerkes at tilkobling til TV/internett er ikke en del av leveransen og besørges av kjøper. Dette bestilles direkte av leverandør av TV/internett

Standard / mulighet til forandringer og tillegg

Gulv:
- Varmekabler på bad, vaskerom og i hall/entré.
- 3-stavs eikeparkett i oppholdsrom.

Innvendige vegger:
- 13 mm gips plater begge sider - Vegger sparkles, pusses og males x 3
- 45 x 95 mm Bindingsverk
- 100 mm Isolasjon Rockwool
- Vegger mellom boenheter er doble med 10 mm gap og 2 x 13 mm gips. Isolasjon Rockwool 2 x 100mm. Brannklasse B60.
- Mellom brannceller legges det alltid dobbel gips 13 mm.

Innvendig himling:
- 0,2 mm folie (kun mot yttertak)
- 45 x 45mm cc 400mm lekter for takplater
- 50 mm isolasjon Rockwool (Ikke i hytte)
- 13 mm gips plater - himlinger sparkles, pusses og males x 3

Kjøkken:
- Epoq modell Trend.
- Standard hvitevarepakke inntil Kr 17.000,-.

Bad:
- Varmekabler
- Vegghengt toalett med softclose
- Glassvegger til dusjhjørne
- Underskap 80cm med servant, speil, belysning og strømuttak. Innvendige materialer våtrom. Legging av maksimalt to -2- flistyper er standard i leveransen.

Innvendige dører og vinduer:
- Hvit glatt utførelse
- Vinduer, hvite karmer

Listverk/utforinger:
- Listverk for dører hvitmalt
- Gulvlister eik
- Taklister hvitmalt

Garderobe:
- En skyvedørsgarderobe med speil i hovedsoverom
- En skyvedørsgarderobe med speil i gang.

Elektrisk og rør

Komplett skjult elektrisk anlegg iht. gjeldende NEK 400:2010:
Strømkabel legges i grunnen med tilstrekkelig lengde for å nå innvendig sikringsskap.
- Stikk etter standard.
- Sikringsskap med jordfeilautomater.
- Overspenningsvern.
- Moderne enkel belysning i tak.
- Brannvarsling med inntil 4 trådløse soner.
- 1 stk. komfyrvakter på kjøkken.
- 1 stk. TV/data punkt, tomme rør.

Alle bunnledninger for drenering, vann og avløp med oppstikk og jordningsmuffe må være på plass med tilstrekkelig jordingsledning opp til nærmeste vegg.
- Normal rør-i-rør i henhold til forskrift
- 1 stk. utvendig tappepunkt
- 1 stk. utslagsvask på vaskerom/bad
- 1 stk. tappepunkt og sluk for vaskemaskin
- Varmtvannstank 200ltr

Boligen vil bli levert med varmekabler på bad, vaskerom og i hall/entré.

Det bemerkes at tilkobling til TV/internett er ikke en del av leveransen og besørges av kjøper. Dette bestilles direkte av leverandør av TV/internett.

NEK 400 er en standard for elektroleveranser utgitt av Norsk Elektrisk Komite. Den baseres på en omarbeidelse og tilpasning av det europeiske regelverket utgitt i regi av EU. NEK 400 er utgitt med hjemmel i FEL - Forskrifter For Elektriske lavspenningsanlegg. NEK 400 inneholder det formelle regelverket for praktisk utførelse av de fleste elektroinstallasjoner på faste installasjoner. På grunn av vindusplasseringer kan det forekomme tilpasninger på plassering av stikk.

Diverse

Brannsikringsutstyr som leveres:
- Røykvarslere for 230V.
- Brannslukningsapperat.

Ferdigstillelse:
- Det er ikke gitt endelig dato for ferdigstillelse. Det forventes innflytting 3 kvartal 2018.
- Endelig overtakelse varsles først 6 uker før overtagelsesforretning.

Oppvarming / ventilasjon

Oppvarming av boligen:
- Det leveres pipe som vist på tegning for mulig tilkobling av fyringsovn. Fyringsovn leveres ikke.
- Varmekabler på bad
- Varmekabler i vaskerom
- Varmekabler i hall/entre
- 2 stk. panelovner

Ventilasjon:
- Balansert ventilasjon 80% effekt

Parkering / Garasje

Boligen vil bli levert med carport.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 25. Pantekravet kan ikke overstige 1 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Vei / Vann / Avløp

Interne veier inne på det nye boligområdet er private og driftes av velforeningen.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det vil foreligge ferdigattest før overtagelse.

Ligningsverdi

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi.

Eierskap og felleskostnader

- Eierseksjon. Eiendommen blir seksjonert. Disse enhetene vil utgjøre et sameie som seksjoneres i henhold til Lov om eierseksjon. Den enkelte sameier rår som eier over sin seksjon (§22). Hver eierseksjon består av boligen, carport med bod og fellesareal, dette iht. seksjoneringsplan.
- Kostnader i sameiet er tenkt delt mellom seksjonene som vist i stipulert budsjett.
- Sameievedtekter er ikke vedtatt og vil bli ettersendt.
- Vedlagt prospektet følger utkast til budsjett. Det bemerkes at bygget ikke er ferdigstilt og at budsjettet kun er stipulert. Mindre avvik kan forekomme.

Beskrivelse av sameiet

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av egen boligseksjon, jf. eierseksjonsloven § 1.

Ingen kan erverve mer enn 2 boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 22, 3. ledd.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Faste, løpende kostnader

Felleskostnader er stipulert til kr. 1000,-.

Forøvrig er det sameiets beslutning å avgjøre hva som til enhver tid som skal være inkludert i felleskostnadene for sameiet. Dette avgjøres på første konstituerende sameiermøte.

Det bemerkes at bygget ikke er ferdigstilt og at felleskostnadene kun er stipulert. Mindre avvik kan forekomme.

Utbygger har fått på plass en avtale med eksisterende vel i området. Dette medlemskapet vil være pliktig for alle beboere. Medlemskontingenten er for tiden kr. 2.000 pr. år og vil inkl. brøyting og strøing av Vellets veier på vinteren samt vask av veiene på våren. Vellet overtar ansvaret for vedlikehold og utstyr på felles lekeplasser. Ved felles arrangementer som tenning av julegran mfl. så dekker Vellets kostnader til servering i forbindelse med arrangementene.

Det bemerkes at ytterliggende løpende utgifter ikke er fastsatt da leilighetene ikke er bygget.

Oppgjør

Fullt oppgjør ved overtagelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

2 550 000,- (Prisantydning) Omkostninger -------------------------------------------------------- 2 550 000,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Generelle forbehold

Er det avvik og forskjeller mellom prospekt, annonser, tegninger og/eller denne leveransebeskrivelsen, gjelder denne leveransebeskrivelsen. Bildene i denne beskrivelsen og ellers i salgsoppgaven er illustrasjoner og kan fravike noe fra husene/leveransen slik den er beskrevet. Der det er avvik mellom tekst, bilder og tegninger er det tekst som er rettgivende foran tegninger/kart og til slutt bilder/illustrasjoner. Det understrekes at 3D-illustrasjoner av hage og utemiljø ikke samsvarer fullt ut med tomten og leveransen. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med aktuelle hustegninger, arealer og andre deler av leveransen før endelig avtale inngås.

Vi tar forbehold om feil i denne leveransebeskrivelsen. Det er loven og stedlige bestemmelser som setter endelige krav til minimum leveranse. Byggene overleveres støvsuget og rengjort. Vasking inngår ikke i leveransen. I noen tilfeller kan ikke det oppgitte produkt leveres. Det blir det valgt et tilsvarende produkt med hensyn på pris/kvalitet.

Selger forbeholder seg retten til å benytte andre leverandører/produsenter enn det som eventuelt er spesifisert. Kjøper plikter seg til å benytte de leverandører som selger har valgt ut.

Kjøper kan ikke trekke ut deler av leveransen. Kjøper kan ikke gjøre egeninnsats.

I nye boliger må det forventes noe krymp i materialer. Krymping av trevirke eller plater kan føre til sprekker i tapet, maling eller liknende, dette må påregnes. Slike forhold er ikke reklamasjonsberettigede. Heller ikke eventuelle skader som skyldes ekstrem uttørking på grunn av for kraftig fyring eller for tørt inneklima er reklamasjonsberettigede. Selger er ikke ansvarlig for mangler, skjulte eller åpenbare, som skyldes kjøperens feil bruk av eiendommen.

Utforinger og lister leveres behandlet fra fabrikk, men kjøper må påregne flekkmaling/sparkling og/eller toppstrøk. Spikerhoder overmales ikke.

Det tas forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall enheter og gitt igangsettingstillatelse.

Om prosjektet ikke blir i igangsatt som følge av en eller flere av de forbeholdene som er tatt i beskrivelse eller kontrakt eller årsaker som står utenfor selgers kontroll kan ikke kjøper stille økonomiske krav mot utbygger.

Prosjektet er ikke ferdig prosjektert. Utbygger forbeholder seg retten til å kunne foreta endringer på konstruksjoner, estetiske detaljer, praktiske løsninger, fargevalg, plassering av boligen på tomten, materialer, vegg- og taktykkelser og liknende, dersom dette ikke medfører endringer i pris for kjøper, redusert materialkvalitet eller normal funksjon.

Boligens areal er oppgitt så nøyaktig som mulig, men det tas forbehold om mindre avvik/endringer, slike avvik vil ikke være reklamasjonsgrunn. Arealberegninger er gjort på grunnlag av 1:100 tegninger før prosjektering er utført. Endringer som tak/himling- og veggtykkelser, innkassinger som følge av tekniske løsninger eller krav må påregnes. Om veggtykkelser endres fra det som er tegnet i 1:100 tegninger i forbindelse med prosjekteringen vil dette normalt gjøre at oppgitt romareal endres. Dette er ikke grunnlag for reduksjon i pris. Om det endelige totale arealet fraviker med mer enn 7 % kan selger kreve heving av kontrakten med grunnlag i at det ikke er mulig å levere det som er avtalt. Kjøper kan ikke kreve kompensasjon ved et slikt tilfelle.
 
Selges boligene etter reglene i avhendingsloven vil de deler av prospektet som ikke samsvarer med faktisk bygd leveranse utgå. Der prospektet ikke samsvarer med reglene i avhendingsloven er det uansett avhendingsloven som gjelder.

Boligene vil bli levert byggerengjort. Det vil si at boligen ryddes for avfall, gulv og innredninger støvsuges.  Utearealer leveres som beskrevet i leveransebeskrivelsen. Eventuelle gjerder, trær, busker, boder, bebyggelse eller annet som står i eller ved nabogrense, helt eller delvis på en naboeiendom vil ikke bli fjernet før overtagelse. Ferdigstillelse av utearealer kan være avhengig av årstid. Dette hindrer ikke overtagelse. Sameiet overtar alle fellesarealer.

§12 garantier iht til Bustadoppføringslova stilles umiddelbart etter at alle forbehold er avklart. Selger stiller i tillegg § 47 garanti iht. bustadoppføringslova for utbetaling av forskudd.

Generelt leveres boligens ferdige innvendige overflater etter NS 3420 toleranseklasse PC og iht. teknisk forskrift og plan og bygningsloven. Om ikke annet er oppgitt er arealberegningene for BRA angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard NS 3940.

Tomtestørrelsen er ikke mulig å fastslå nøyaktig før oppmåling/fradeling eller sammenføying av tomtene har funnet sted. Oppgitt areal er basert på dagens tomtareal i matrikkelen.

I forbindelse med markedsføringen/salg forbeholder utbygger seg retten til å heve eller senke prisene på usolgte enheter uten varsel til potensielle interessenter.

Det vil normalt bli gjennomført 1 befaring (forbefaring) med kjøper på byggeplassen før overtagelse. Utover dette har ikke kjøper mulighet til å besøke byggeplassen.

Varer og tjenester som ikke er beskrevet i leveransebeskrivelsen er ikke en del av leveransen.

Ved signering av kjøpskontrakt aksepterer kjøper disse forbehold selv om de ikke er gjentatt i selve kontrakten. I slike tilfeller aksepterer kjøper dette uten krav om kompensasjon. Det tas forbehold om trykkfeil i prospekt og annet materiell som er en del av kontrakten.

Er det avvik og forskjeller mellom prospekt, annonser, tegninger og/eller denne leveransebeskrivelsen, gjelder denne leveransebeskrivelsen. Bildene i denne beskrivelsen og ellers i salgsoppgaven er illustrasjoner og kan fravike noe fra husene/leveransen slik den er beskrevet. Der det er avvik mellom tekst, bilder og tegninger er det tekst som er rettgivende foran tegninger/kart og til slutt bilder/illustrasjoner. Det understrekes at 3D-illustrasjoner av hage og utemiljø ikke samsvarer fullt ut med tomten og leveransen. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med aktuelle hustegninger, arealer og andre deler av leveransen før endelig avtale inngås.

Planlagt overtagelse

Det er ikke gitt endelig dato for ferdigstillelse. Det forventes innflytting 3 kvartal 2018.
Endelig overtakelse varsles først 6 uker før overtagelsesforretning.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris dersom det kun er en interessent på hver av boligene. Ved flere interessenter på samme enhet vil det budgivning i henhold til vanlig praksis/regler.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.