Klikk for galleri

1 SOLGT. 4 prosjekterte boliger i Beistadgrenda. Solrike verandaer. 4/5 sov. 2 stuer. 2 bad. Carport.

1 SOLGT. 4 prosjekterte boliger i Beistadgrenda. Solrike verandaer. 4/5 sov. 2 stuer. 2 bad. Carport.

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Trøndelag - Stjørdal

Beistadgrenda

Prisantydning5.190.000,- - 6.990.000,-Primærrom145m2 - 158m2Bruksareal145m2 - 167m2Soverom4 - 5
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Stjørdal Eiendomsmegling AS / John Espen Jullumstrø

Selger/Utbygger

Steinvik-eiendom as v. Ole Martin Steinvik

Betegnelse

Gnr. 113 Bnr. 92 og Gnr. 113 Bnr. 93 og Gnr. 113 Bnr. 94 i Stjørdal kommune

Kvaliteter ved prosjektet

PrivatMegleren Stjørdal v/ John Espen Jullumstrø presenterer et nytt boligprosjekt i Beistadgrenda, bestående av 2 frittstående eneboliger og 2 halvparter av tomannsbolig. Alle boligene vil ha bra med innhold, de blir bygget med generell god nybyggstandard med mulighet for tilvalg og alle boligene vil ha romslige uteplasser.

Standard leveranse for alle boligene vil være:
- Stilrent kvalitetskjøkken med integrerte hvitevarer
- Moderne bad med flis av typen Soft Stone Smoke 60x60 på gulv, baderomsplater på vegg og baderomsinnredning av typen Lind Luxury sort
- Leilighetene blir levert med stålrørspipe tilpasset moderne vedovn samt gulvvarme på rom med flislagt gulv
- Mulighet for vannbåren gulvvarme og varmepumpe

Den største eneboligen vil bli totalt 167m² i bruksareal og by på disse kvalitetene:
- Stor, sørvendt veranda på ca. 66m² i 2. etasje
- 5 soverom, 2 stuer og 2 bad
- Dobbel carport
Den minste eneboligen vil bli totalt 152m² i bruksareal og by på disse kvalitetene:
- Stor veranda på ca. 50m² i 2. etasje
- 4 soverom, 2 stuer og 2 bad
- Carport

Tomannsboligene vil bli totalt 145m² i bruksareal per stykk, og vil by på disse kvalitetene:
- 4 soverom, 2 stuer, 2 bad samt et separat vaskerom
- Romslige, vestvendte verandaer i begge etasjer
- Godt med plass for parkering

Fordeler med å kjøpe prosjekt:
- Du betaler ingenting før boligen er ferdig
- 5 års garanti
- Leveres nøkkelferdig og innflyttingsklart
- Muligheter for tilvalg og tilpasninger for å tilpasse boligen til sin stil
- God tid til forberedelse av evt. eget salg

Beliggenhet

Beistadgrenda har en naturskjønn, fredelig og barnevennlig beliggenhet, med fine turområder rett utenfor døren.

Området byr på offentlig kommunikasjon i form av buss og tog. Nærmeste holdeplass er Øverby som ligger under 100 meter fra boligene. Fra Stjørdal togstasjon tar toget deg til Trondheim S på 40 min. Eiendommene er kun få minutters kjøring fra Stjørdal sentrum og Trondheim Lufthavn, ca. 35-40 min til Trondheim og 1 time og 50 min til Åre i Sverige.

Noen av Trøndelags fineste sandstrender ligger i Stjørdal, blant annet Storvika, Litjvika og Molovika som ligger ved småbåthavna. Her kan du kose deg på badebrygga og spille beachfotball, volleyball eller frisbeegolf. Remarka regnes som Stjørdals beste turområde, og her finner du lysløype og skispor om vinteren. Idrettsanlegget Øverlands Minde og Stjørdalshallen ligger en fin sykkeltur unna boligen.

Bygninger

Prosjektet vil bestå av totalt 6 enheter. Første del av prosjektet vil bestå av 2 eneboliger med egne tomter, samt en seksjonert to-mannsbolig med fellestomt. Senere vil det også bli oppført enda en to-mannsbolig i feltet.

Byggemåte

Se leveransebeskrivelse vedlagt salgsoppgaven for detaljer om byggemåte.

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 145 kvm - 158 kvm, Bruksareal: 145 kvm - 167 kvm

Stor enebolig:
Fordeling per etasje BRA/P-rom:
1.Etasje: ca 83 kvm BRA, ca 74 kvm p-rom
2.Etasje: ca 84 kvm BRA, ca 84 kvm p-rom

Enebolig:
Fordeling per etasje BRA/P-rom:
1.Etasje: ca 76 kvm BRA, ca 72 kvm p-rom
2.Etasje: ca 76 kvm BRA, ca 76 kvm p-rom

Tomannsbolig:
Fordeling per etasje BRA/P-rom:
1.Etasje: ca 67 kvm BRA, ca 67 kvm p-rom
2.Etasje: ca 78 kvm BRA, ca 78 kvm p-rom

Tegninger vedlagt viser romfordeling på de ulike boligene.

Det tas forbehold om avvik på arealer. Arealer oppgitt er avrundet og er basert på foreløpige tegninger fra arkitekt. Endelig areal kan avvike noe ved endelig ferdigstillelse. Kjøper kan ikke reklamere for endret areal, så fremt det ikke er mer/mindre enn 5% enn oppgitt areal.

Oppvarming

Det leveres el-varmekabler i rom med flis. Stålrørspipe (vedfyring). I tillegg er det mulig med vannbåren varme og varmepumpe. Dette avklares før byggestart og er et tillegg.

Eventuell tilleggsvarme besørges av kjøper etter eget ønske og behov

Parkering / Garasje

Carport og biloppstillingsplasser.

Beskrivelse av tomt

Utomhus-areal er planert med knuste varer eller sand/jord hvor det er plen, opparbeidelse av hekk og annen beplanting er ikke med i leveransen. Det gjøres oppmerksom på at deler av utomhusarealene kan ha en senere ferdigstillelse på grunn av tidspunkt for salg og avtale om overtakelse. Dette i forhold til årstiden.

Hver enkelt bolig vil få sin egen tomt iht situasjonsplan/tomtedelingsplan som er vedlagt salgsoppgaven. Eneboligene vil få egen eiet tomt, og tomannsboligen vil få en fellestomt for de to seksjonserte enhetene. Det tas forbehold om at estimert areal på tomtene kan avvike ved endelig oppmåling. Noe arealavvik vil ikke utgjøre en mangel.

Estimert tomtestørrelse:
Stor enebolig, gnr 113 bnr 94: 705 kvm
Enebolig, gnr 113 bnr 93 : 645 kvm
Tomannsbolig gnr 113 bnr 92: 1 000 kvm

Det gjøres oppmerksom på at privat/intern vei til eiendommene vil gå over samtlige tomter og dermed ta en del av areal fra hver enkelt tomt. Se vedlagt kart som viser ca. hvor veien blir lagt. Kjøper må derfor påregne at deler av tomtearealet vil gå med til privat/intern vei.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Servitutter / Heftelser tinglyst på eiendommene:

1940/873-2/67 Bestemmelse om gjerde
04.09.1940
Med flere bestemmelser

Kjøper kan ikke motsette seg fremtidig tinglysning av avtaler fra Stjørdal kommune som regulerer vann/avløp o.l., samt erklæringer / forpliktelser til et eventuelt realsameie/velforening.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. Hovedinnkjørsel blir fra kommunal vei, internveier vil være private. Det vil bli tinglyst nødvendige erklæringer som sikrer varig adkomst til alle tomter.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtakelse av boligen. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest. Midlertidig brukstillatelse gir imidlertid kjøper anledning til å ta boligen i bruk. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder for selgers oppgjør i forbindelse med overtakelsen. Megler oppfordrer likevel kjøper til å holde tilbake et forholdsmessig beløp ved overtakelsen dersom boligen overtas mot midl.brukstillatelse, til sikkerhet for at ferdigattest blir stilt.

Boligen leveres i byggerengjort stand.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger, i følge nåværende kommuneplan arealdel i område for eksisterende boliger i LNFR-områder utenfor SB1-10. Det er gitt dispensasjon, for  forbudet om nye boenheter, i vedtak datert 19.12.2020. Dispensasjonen gjelder deling av gnr 113 bnr 14, eiendommen tillates oppdelt i 5 tomter.

Kommunen opplyser om at praksis for byggesakskontoret i slike saker er at man legger man bestemmelsenes §4.2.2 i kommuneplanens arealdel til grunn for hva som tillates av bebyggelse på tomtene:

Maks %-BYA = 30 % av netto tomt, maks BRA = 500 m2. Det tillates ikke ny bebyggelse nærmere vassdrag vist i temakart vassdrag enn 50 meter.

Utover dette gjelder plan- og bygningslovens § 29-4 for høyder og avstandskrav:

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.
Krav minste uteoppholdsareal (MUA): 250 kvadratmeter pr boenhet, jfr. kommuneplanens bestemmelse §1.6.1.
Parkering: 2 plasser pr. boenhet over 100 kvadratmeter, jfr. kommuneplanens bestemmelse §1.6.3.

Andre faste løpende kostnader

- Kommunale avgifter er p.t. ikke fastsatt. Disse fastsettes av Stjørdal kommune etter ferdigstillelse.
- Avgifter til Innherred renovasjon er p.t. ikke fastsatt og vil avhenge av valgt abbonement.
- Villa-/husforsikring besørges av kjøper fra overtakelsesdagen. Priser på forsikring vil variere ut ifra leverandør og individuelle avtaler.
- Strøm vil variere ut ifra leverandør og forbruk.
- Abonnement for kabel-tv/ internett/ telefoni: Kostnader til dette må påregnes. Pris vil variere utifra leverandør og abbonement. Påkoblingsavgift vil tilkomme.
- Kjøper må påregne kostnader til realsameiet/velforeningen. Det er ikke lagt opp til noen fast avgift og det blir opp til nye eiere hvordan de vil organsiere dette. Det må påregnes kostnader til drift og vedlikehold av bla interne private veier.
- Tomannsbolig vil bli seksjonert. Det vil bli opp til kjøperne om de ønsker å organsiere seg som et sameie og om de ønsker å gjøre skriftlig avtale om hvordan sameiet skal organiseres. Kjøpere av tomannsboligen må påregne kostnader til bla felles forsikring vedlikehold/drift av fellestomt. Konf. megler ved spørsmål.

Oppgjør

Du betaler ingenting før boligen står ferdig. Fullt oppgjør inkludert omkostninger og eventuelle oppgraderinger og tilvalg betales i sin helhet 2 dager før overtakelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

Fastpris:
Tomannsbolig 1:  4 990 000,-
Tomannsbolig 2:  5 190 000,-
Enebolig 3: 6 390 000,-
Stor enebolig 4: 6 990 000,-


Omkostninger
tomannsbolig:
25 000,- (Dokumentavgift, andel tomteverdi 1 000 000,-)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
202,- (Pantattest kjøper)

Omkostninger enebolig:
45 000,- (Dokumentavgift, andel tomteverdi 1 800 000,-)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
202,- (Pantattest kjøper)

Omkostninger stor enebolig:
40 000,- (Dokumentavgift, andel tomteverdi 1 600 000,-)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
202,- (Pantattest kjøper)


Totalpris inkl. omkostninger:
Tomannsbolig 1:  5 016 372,-
Tomannsbolig 2:  5 216 372,-
Enebolig 3: 6 436 372,-
Stor enebolig 4: 7 031 372,- 


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte tilvalg og endringer skal i slike tilfeller, i sin helhet, uansett betales av kjøper.

Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre et avbestillingsgebyr på kr 200 000,-.

Tomannsboligen vil bli seksjonert. Det vil bli opp til kjøperne om de ønsker å organsiere seg som et sameie og om de ønsker å gjøre skriftlig avtale om hvordan sameiet skal organiseres. F.eks mtp organsiering av fellesareal, parkering, vedlikehold osv. Kjøpere av tomannsboligen må påregne kostnader til bla felles forsikring vedlikehold/drift av fellestomt. Konf. megler ved spørsmål.

Det gjøres oppmerskom på at det også vil bli satt opp enda en tomannsbolig i feltet senere. Se vedlagt sitasjonsplan for plasering og tenkt utforming av boligene. Det gjenstår fortsatt prosjektering og det er ikke endelig bestemt hvordan disse boligene vil bli. Det er heller ikke fastsatt framdrift for byggingen av disse. Konf. megler ved spørsmål.

Adgang til utleie

Boligen kan i sin helhet fritt leies ut. Det er ingen egen utleieenhet i boligen.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjonsplikt eller odelsforhold knyttet til eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Byggetid er estimert til 10-12 mnd. etter vedtatt byggestart. Byggestart for prosjektet vil bli etter første salg og at forbeholdene er avklart. En senere oppstart vil kunne medføre en senere overtakelsesdato. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at tidsanslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i henhold til buofl. § 10.

Endelig dato for overtagelse vil blant annet avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid (les også forbehold i salgsoppgave).

Endelig overtakelsesdato meddeles skriftlig ca 4 uker før overtakelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtakelsesdato. Denne bestemmelsen medfører ingen innskrenkning i kjøpers rettigheter iht. bustadoppføringslova §10 annet og tredje ledd. Selger kan kreve at overtakelse skjer inntil 2 måneder tidligere enn måneden selger meddelte som siste frist.

Overtakelse skjer ved overtakelsesforretning. Det skal føres protokoll som kjøper og selger signerer. Selger er ansvarlig for å overlevere denne til megler etter at overtakelse er gjennomført.

Dersom utomhus-arealer / fellesarealer ikke er ferdigstilt ved overtakelse av bolig, kan og bør det avtales et beløp som kan deponeres på meglers klientkonto for hver enkelt bolig. Det deponerte beløpet vil gi sikkerhet for ferdigstillelse av utomhus-/fellesarealet. Megler anbefaler at tilbakeholdt beløp noteres ned i overtakelsesprotokoll, og at det presiseres at beløp gjeler for ferdigstillelse av fellesarealer. Beløpet kan ikke benyttes til andre formål enn ferdigstillelse av utomhusarealer. Kjøper gis dermed ikke rett til å avregne beløpet for andre feil og mangler. Kjøper er innforstått med at ferdigstillelse av felles-/utearealer kan skje etter innflytting pga. klimatiske forhold.

Overtakelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert omkostninger og eventuelle tilvalg er innbetalt til megler. Det samme gjelder så fremt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ikke foreligger.

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av prosjektet:
- Godkjent rammetillatelse
- Endelig igangsettingstillatelse
- Byggelånsfinansiering

Kjøper kan ikke kreve utført endringer og tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn 15 prosent jf. buofl. § 9.

Tegningsmateriale, utomhusplan og beskrivelse er utarbeidet på et tidlig stadium i prosjektet, og endrede løsninger og/eller endringer i utvendig materialvalg vil kunne forekomme. Det nevnes spesielt

- Endret plassering og/eller størrelse på kanaler for V/A og luftekanaler
- Justering av vindusformat
- Som følge av detaljprosjekteringen vil mindre avvik i oppgitt areal-tall forekomme.
- Nøyaktig plassering/bredde av atkomstveg, innkjøring til den enkelte bolig etc

Spesifikasjoner i romskjema vil også kunne få mindre endringer. Disse endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet og gir ikke rett til prisjustering. Det tas forbehold om endringer som kan komme som følge av offentlige krav eller pålegg.

Utbygger forbeholder seg retten til å levere tilsvarende produkter/løsninger uten at dette skal få priskonsekvens for kjøper eller utbygger. Det forutsettes at det ikke er vesentlig endring i kvaliteten.

Det tas forbehold om at det kan bli foretatt endringer i denne leveransebeskrivelsen fordi det pr. dato gjenstår en del prosjektering og edelige offentlige godkjenninger. Ev. endringer skal ikke i vesentlig grad endre husets verdi. Utstyr som er vist på tegninger for å illustrere møbleringsmuligheter osv, men som ikke er omtalt i denne beskrivelsen er ikke inkludert i leveransen. Ved motstrid mellom tekst og tegninger/illustrasjoner går tekst foran.

Alt treverk er hygroskopisk, dvs at det har en naturlig egenskap til å gi fra seg eller oppta fuktighet. I trevirke i nye bygg vil det alltid forekomme bevegelser i forbindelse med uttørking og akklimatisering. Over tid vil det også forekomme bevegelser i trevirket som følge av skiftende relativ luftfuktighet som vil opptre ved ulike årstider. Sprekkdannelser i ferdige overflater som skyldes disse naturlige egenskapene i trevirket vil ikke bli akseptert som reklamasjon. Reklamasjon på sprekker i ferdige overflater vil kun bli tatt til følge dersom det kan påvises konstruksjonsmessig feil, eller feil i byggetiden.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen måtte forsikres av kjøper. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Vedlegg

Byggetegninger
Leveransebeskrivelse
Budskjema
Situasjonplan med bebyggelse

Meglers vederlag og utlegg

Meglerprovisjon 1% +mva pr enhet av endelig kjøpesum. Oppgjørskostnad (Kr.4 690,- pr.enhet)

I tillegg kommer tilrettelegging kr 17 500,- og direkte utlegg og markedsføring i henhold til avtale og regning. Ved oppsigelse skal det kun betales for solgte enheter, samt direkte utlegg.