Klikk for galleri

5 prosjekterte fritidsboliger i Fagerlia. Fantastisk utsikt. Ski in/ski out. 3 sov. 2 stuer. 1,5 bad. Badstue. Carport.

5 prosjekterte fritidsboliger i Fagerlia. Fantastisk utsikt. Ski in/ski out. 3 sov. 2 stuer. 1,5 bad. Badstue. Carport.

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Trøndelag - Meråker

Furukollen

Prisantydning4.490.000,- - 5.190.000,-Primærrom103m2 - 117m2Bruksareal109m2 - 125m2Soverom3 - 3
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Stjørdal Eiendomsmegling AS / John Espen Jullumstrø

Selger/Utbygger

Steinvik-eiendom as v. Ole Martin Steinvik

Betegnelse

Gnr. 49 Bnr. 992 i Meråker kommune

Kvaliteter ved Furukollen

PrivatMegleren Stjørdal v/ John Espen Jullumstrø presenterer et flott fritidsboligprosjekt i Furukollen i Fagerlia. Prosjektet består av totalt 5 hytter fordelt på 2 hyttetyper. Type A blir det bygget 4 stykker av, mens Type B skal det bygges 2 av der kun den ene skal selges nå.
Fritidsboligene vil ha en flott beliggenhet i området, og de vil inneha mange etterspurte kvaliteter, blant disse nevnes:
- Pris fra kr. 4 490 000 - 4 750 000,- for hyttetype A
- Pris kr. 5 190 000,- for hyttetype B
- Sørvestvendt veranda som gir flotte sol- og utsiktsforhold
- 3 soverom
- 2 stuer
- 1,5 bad
- Svært god takhøyde på stue som gir luftig og god romfølelse
- Badstue
- Carport
- Ski in/ski out, se https://opplevfagerlia.no/furukollen/ for å se hvor skitraseen går til alpinanlegget
- Fra Fagerlia tar man seg ut i et gedigent løypenett med oppkjørte skiløyper. Se www.skisporet.no for mer info
- Kan være innflyttingsklart til vinterferien 2023

Fordeler med å kjøpe prosjekt:
- Du betaler ingenting før hytta er ferdig
- 5 års garanti
- Leveres nøkkelferdig og innflyttingsklart
- Muligheter for tilvalg og tilpasninger for å tilpasse hytta til sin stil
- God tid til forberedelse av evt. eget salg

Beliggenhet

Hyttene ligger i Fagerlia, kun ca. 40 min fra Stjørdal og en drøy time fra Trondheim. Fagerlia har noe for enhver smak og interesse. Naturen som omgir bygda byr på jakt, fiske, fjellvandring, langrenn, alpint, kiting, klatring og mye mer. I skibygda Meråker finner du bla 2 dagligvarebutikker, bensinstasjon, kafé, restaurant, byggvarehandel og bilverksted. I Fagerlia finner du et godt utbygd og preparert løypenett. Langrenn om vinteren, turstier på sommerstid. Lysløype med utgangspunkt fra parkeringsplassen i Fagerlia. Meråker Alpinsenter, og ligger i Fagerlia. Her kan du velge mellom et mangfold av aktiviteter. Varierte nedfarter bestående av både preparerte løyper og off-piste traséer. Alpinsenteret har noe for enhver smak, enten du kjører alpint, snowboard, telemark eller parkkjøring. Ta gjerne med hele familien, like ved kafeteriaen finner du også det populære barnetrekket. Kafeteriaen er åpen i anleggets åpningstid. Se mer og kjøp skipass på www.merakeralpinsenter.no. I Rypetoppen Adventurepark er det noe for nesten alle. De minste barna kan boltre seg i klatrenett- og løyper fra 1 meter over bakken, imens de litt større kan teste motet nærmere 10 meter over bakken.

Bygninger

Prosjektet består av 5 frittstående fritidsboliger med egen tomt.

Byggemåte

Se leveransebeskrivelse vedlagt salgsoppgaven for detaljer om byggemåte.

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: 103 kvm - 117 kvm, Bruksareal: 117 kvm - 125 kvm

Arealer:
Hytte 1A: 1. etg: 53 kvm p-rom og 53 kvm BRA. Sokkel: 50 kvm p-rom og 56 kvm BRA
Hytte 2A: 1. etg: 53 kvm p-rom og 53 kvm BRA. Sokkel: 50 kvm p-rom og 56 kvm BRA
Hytte 3A: 1. etg: 53 kvm p-rom og 53 kvm BRA. Sokkel: 50 kvm p-rom og 56 kvm BRA
Hytte 4A: 1. etg: 53 kvm p-rom og 53 kvm BRA. Sokkel: 50 kvm p-rom og 56 kvm BRA
Hytte 5B: 1. etg: 62 kvm p-rom og 68 kvm BRA. Sokkel: 55 kvm p-rom og 57 kvm BRA

Det tas forbehold om avvik på arealer. Arealer oppgitt er avrundet og er basert på foreløpige tegninger fra arkitekt. Endelig areal kan avvike noe ved endelig ferdigstillelse. Kjøper kan ikke reklamere for endret areal, så fremt det ikke er mer/mindre enn 5% enn oppgitt areal.

Møblering

Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment for å danne inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig leveranse. Det vil fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. For innhold og standard i leveransen vises det til leveringsbeskrivelse utarbeidet av selger, og som følger salgsoppgaven.

Oppvarming

Det leveres EL-varmekabler i rom med flis. Stålrørspipe (vedfyring). I tillegg er det mulig med vannbåren varme og varmepumpe. Ved ønske om vannbåren varme og/eller varmepumpe må dette avklares før byggestart og det blir å regne som et tillegg.

Eventuell tilleggsvarme, utenom det som er nevnt, besørges av kjøper etter eget ønske og behov.

Parkering / Garasje

Hver hytte har egen carport, i tillegg er det planlagt 6 gjesteparkeringsplasser. Det vil også være mulig og parkere i egen oppkjørsel/nedkjørsel.

Beskrivelse av tomt

Utomhus-areal er planert med knuste varer, opparbeidelse av hekk og annen beplanting er ikke med i leveransen. Det gjøres oppmerksom på at deler av utomhusarealene kan ha en senere ferdigstillelse på grunn av tidspunkt for salg og avtale om overtakelse. Dette i forhold til årstiden.

Trær og beplantning vist på 3D-illustrasjoner leveres ikke. Se leveransebeskrivelse for detaljer i leveransen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kjøper kan ikke motsette seg fremtidig tinglysning av avtaler fra Meråker kommune som regulerer vann/avløp o.l., samt erklæringer / forpliktelser til realsameie/velforening/veilag/sameie eller andre leverandører f.eks strøm og fiber/kabel-tv/internett.

Heftelser fra grunneiendommen som eiendommene er fradelt fra vil følge eiendommen. Selger vil ikke forsøke å slette disse og de vil bli stående på eiendommens grunnboksblad. Grunnboken ligger vedlagt salgsoppgaven. Servituttene/heftelsene er ikke vedlagt salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler ved spørsmål knyttet til dette.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. Eiendommene får adkomst fra privat vei. Veirett for enhetene skal sikres gjennom tinglyst rettighet.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtakelse av boligen. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest. Midlertidig brukstillatelse gir imidlertid kjøper anledning til å ta boligen i bruk. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder for selgers oppgjør i forbindelse med overtakelsen. Megler oppfordrer likevel kjøper til å holde tilbake et forholdsmessig beløp ved overtakelsen dersom boligen overtas mot midl.brukstillatelse, til sikkerhet for at ferdigattest blir stilt.

Boligen leveres i byggerengjort stand.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til fritidsformål og er underlagt reguleringsplan "Fagerlia, hyttefelt 6". Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser kan ses ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at området er under utbygging og at kjøper derfor må påregne at det vil bli byggeaktivitet i området i tiden framover. Konf. megler ved spørsmål.

Det tas forbehold om at godkjent rammetillatelse og endelig igangsettingstillatelse gis. Konf. megler ved spørsmål.

Andre faste løpende kostnader

- Kommunale avgifter er p.t. ikke fastsatt. Disse fastsettes av Meråker kommune etter ferdigstillelse.
- Avgifter til Innherred renovasjon er p.t. ikke fastsatt og vil avhenge av valgt abonnement.
- Villa-/husforsikring besørges av kjøper fra overtakelsesdagen. Priser på forsikring vil variere ut ifra leverandør og individuelle avtaler.
- Strøm vil variere ut ifra leverandør og forbruk.
- Abonnement for kabel-tv/ internett/ telefoni: Kostnader til dette må påregnes. Pris vil variere utifra leverandør og abbonement. Påkoblingsavgift vil tilkomme.
- Kjøper må påregne kostnader til hytteforening og veilag. Kjøper må også påregne å betale sin andel av kostnader til drift og vedlikehold av privat vei som fører fram til hyttene.
- Kjøper må påregne kostnader til realsameiet/velforeningen. Det er ikke lagt opp til noen fast avgift og det blir opp til nye eiere hvordan de vil organisere dette. Det må påregnes kostnader til drift og vedlikehold av bla interne veier og fellesområdene. Dersom eiendommene blir organisert som et sameie må kjøper påregne å betale månedlige felleskostnader til sameiet.

Oppgjør

Du betaler ingenting før boligen står ferdig. Fullt oppgjør inkludert omkostninger og eventuelle oppgraderinger og tilvalg betales i sin helhet 2 dager før overtakelse.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

Fastpris:
Hytte 1A: 4 750 000,-
Hytte 2A: 4 490 000,-
Hytte 3A: 4 490 000,-
Hytte 4A: 4 590 000,-
Hytte 5B: 5 190 000,-


Omkostninger
:
10 000,- (Startkapital realsameie/sameie)
9 500,- (Dokumentavgift, andel tomteverdi 380 000,-)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
202,- (Pantattest kjøper)

Totalpris inkl. omkostninger:
Hytte 1A: 4 770 872,-
Hytte 2A: 4 510 872,-
Hytte 3A: 4 510 872,-
Hytte 4A: 4 610 872,-
Hytte 5B: 5 210 872,-


NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon

Annen nyttig informasjon

Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte tilvalg og endringer skal i slike tilfeller, i sin helhet, uansett betales av kjøper.

Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre et avbestillingsgebyr på kr 200 000,-.

Det er ikke avgjort hvordan eiendommene vil bli organsiert p.t. Selger forbeholder seg retten til å etablere et sameie for enhetene der hver enkelt bolig vil få et seksjonnummer og inngå i et felle sameie. Med fellestomt, vedtekter og månedlige felleskostnader. Det vil i utgangspunktet bli forsøkt å oppdele tomten slik at hver enkelt enhet får sin egen tomt med eget gnr/bnr. Med denne løsningen vil i såfall fellesområdene bli organisert som et realsameie der hver enhet vil få en ideel andel i realsameiet og herunder plikt til å delta forholdsmessig til vedlikehold og drift av arealet. Boligen blir da solgt med tinglyste rettigheter og forpliktelser til realsameiet. Kjøper kan ikke motsette seg tinglysning av slike erklæringer og plikter å medvirke til at disse kan tinglyses. Konf. megler ved spørmål knyttet til organsiering av eiendommene.

Adgang til utleie

Boligen kan i sin helhet fritt leies ut. Det er ingen egen utleieenhet i boligen.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjonsplikt eller odelsforhold knyttet til eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Byggetid er estimert til 6-8 mnd. etter vedtatt byggestart. Byggestart for prosjektet er estimert til slutten av 2.kvartal 2022, forutsatt at forbeholdene er avklart. En senere oppstart vil kunne medføre en senere overtakelsesdato. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at tidsanslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i henhold til buofl. § 10.

Endelig dato for overtagelse vil blant annet avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid (les også forbehold i salgsoppgave).

Endelig overtakelsesdato meddeles skriftlig ca 4 uker før overtakelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtakelsesdato. Denne bestemmelsen medfører ingen innskrenkning i kjøpers rettigheter iht. bustadoppføringslova §10 annet og tredje ledd. Selger kan kreve at overtakelse skjer inntil 2 måneder tidligere enn måneden selger meddelte som siste frist.

Overtakelse skjer ved overtakelsesforretning. Det skal føres protokoll som kjøper og selger signerer. Selger er ansvarlig for å overlevere denne til megler etter at overtakelse er gjennomført.

Dersom utomhus-arealer / fellesarealer ikke er ferdigstilt ved overtakelse av bolig, kan og bør det avtales et beløp som kan deponeres på meglers klientkonto for hver enkelt bolig. Det deponerte beløpet vil gi sikkerhet for ferdigstillelse av utomhus-/fellesarealet. Megler anbefaler at tilbakeholdt beløp noteres ned i overtakelsesprotokoll, og at det presiseres at beløp gjeler for ferdigstillelse av fellesarealer. Beløpet kan ikke benyttes til andre formål enn ferdigstillelse av utomhusarealer. Kjøper gis dermed ikke rett til å avregne beløpet for andre feil og mangler. Kjøper er innforstått med at ferdigstillelse av felles-/utearealer kan skje etter innflytting pga. klimatiske forhold.

Overtakelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert omkostninger og eventuelle tilvalg er innbetalt til megler. Det samme gjelder så fremt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ikke foreligger.

Boligen leveres i byggerengjort stand. (støvsuget og grovvask)

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av prosjektet:
- Endelig igangsettingstillatelse

Kjøper kan ikke kreve utført endringer og tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn 15 prosent jf. buofl. § 9.

Tegningsmateriale, utomhusplan og beskrivelse er utarbeidet på et tidlig stadium i prosjektet, og endrede løsninger og/eller endringer i utvendig materialvalg vil kunne forekomme. Det nevnes spesielt

"               Endret plassering og/eller størrelse på kanaler for V/A og luftekanaler
"               Justering av vindusformat
"               Som følge av detaljprosjekteringen vil mindre avvik i oppgitt areal-tall forekomme.
"               Nøyaktig plassering/bredde av atkomstveg, innkjøring til den enkelte bolig etc

Spesifikasjoner i romskjema vil også kunne få mindre endringer. Disse endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet og gir ikke rett til prisjustering. Det tas forbehold om endringer som kan komme som følge av offentlige krav eller pålegg.

Utbygger forbeholder seg retten til å levere tilsvarende produkter/løsninger uten at dette skal få priskonsekvens for kjøper eller utbygger. Det forutsettes at det ikke er vesentlig endring i kvaliteten.

Det tas forbehold om at det kan bli foretatt endringer i denne leveransebeskrivelsen fordi det pr. dato gjenstår en del prosjektering og edelige offentlige godkjenninger. Ev. endringer skal ikke i vesentlig grad endre husets verdi. Utstyr som er vist på tegninger for å illustrere møbleringsmuligheter osv, men som ikke er omtalt i denne beskrivelsen er ikke inkludert i leveransen. Ved motstrid mellom tekst og tegninger/illustrasjoner går tekst foran.

Alt treverk er hygroskopisk, dvs at det har en naturlig egenskap til å gi fra seg eller oppta fuktighet. I trevirke i nye bygg vil det alltid forekomme bevegelser i forbindelse med uttørking og akklimatisering. Over tid vil det også forekomme bevegelser i trevirket som følge av skiftende relativ luftfuktighet som vil opptre ved ulike årstider. Sprekkdannelser i ferdige overflater som skyldes disse naturlige egenskapene i trevirket vil ikke bli akseptert som reklamasjon. Reklamasjon på sprekker i ferdige overflater vil kun bli tatt til følge dersom det kan påvises konstruksjonsmessig feil, eller feil i byggetiden.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres av kjøper. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Vedlegg

Byggetegninger
Deklarasjon/leveransebeskrivelse
Situasjonsplan med bebyggelse inntegnet
Reguleringskart
Grunnbok

Meglers vederlag og utlegg

Meglerprovisjon (kr 58 500,- pr.enhet), Oppgjørskostnad (Kr.4 690,- pr.enhet)

I tillegg kommer tilrettelegging kr 4 000,- pr stk og direkte utlegg og markedsføring i henhold til avtale og regning. Ved oppsigelse skal det kun betales for solgte enheter, samt direkte utlegg.