Klikk for galleri

Prosjektert funkisbolig med sentral beliggenhet på Skatval. 3 sov, 2 bad, 2 stuer. Carport. Gode solforhold.

Prosjektert funkisbolig med sentral beliggenhet på Skatval. 3 sov, 2 bad, 2 stuer. Carport. Gode solforhold.

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Trøndelag - Stjørdal

Skatvalsvegen 239

Prisantydning5.490.000,-Primærrom123m2Bruksareal140m2Soverom3
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Betegnelse

Gnr 68 bnr 236 i Stjørdal kommune.

Kvaliteter ved Skatvalsvegen 239

PrivatMegleren v/ John Espen Jullumstrø og Torstein Nordby presenterer en flott, prosjektert funkisbolig i Skatvalsvegen 239.

Boligen har mange etterspurte kvaliteter, blant disse nevnes:
- God planløsning med inngang på hovedplan der man har stue, kjøkken og bad
- Landlig utsikt
- Carport
- Gode solforhold
- Sentral beliggenhet på Skatval
- 2 stuer, 2 bad og 3 soverom
- Romslig veranda på ca. 19m²
- 1-stavs eikeparkett og malte gipsvegger
- Stilfullt og moderne kjøkken med integrerte hvitevarer

Det er mange fordeler ved å kjøpe prosjektert bolig, som blant annet:
- 5 års nybyggaranti
- Man kan gjøre egne tilvalg og tilpasninger for å få boligen slik man vil til overtagelse
- Du betaler ingenting før boligen er ferdigstilt
- 1-årsbefaring

Innhold

1. etasje

Entré
Flislagt entré med gulvvarme og plass til å etablere skyvedørsgarderobe.

Bad
Boligen har 2 bad, ett i hver etasje. Gjestebadet som ligger i 1. etasje har inngang fra entreen, og badet er utstyrt med vegghengt toalett, dusjhjørne og servant med underskap.

Stue
Stor og flott stue med åpen løsning til kjøkken. Stue, spisestue og kjøkken utgjør tilsammen hele 47m², og herfra har man utgang til sørvestvendt veranda på ca. 19m². Store vinduer mot sør gir mye naturlig lys og en fin, landlig utsikt. Leveres med flott 1-stavs eikeparkett og slette gipsvegger og tak med listefri overgang som gir et moderne uttrykk.

Kjøkken
Fint kjøkken fra Norema eller tilsvarende. Kjøkkenet leveres med integrerte hvitevarer. Det blir utarbeidet egen kjøkkentegning, og man får mulighet til å gjøre tilpasninger etter eget ønske.
Sokkeletasje

3 soverom
Boligen har 3 soverom og alle ligger i sokkeletasjen. Hovedsoverom har eget garderoberom, og dette utgjør til sammen ca. 17m².

Kjellerstue
Kjellerstuen er på ca. 12m² og har direkte utgang til uteområdet på nedsiden av boligen.

Bad/vaskerom
Hovedbad med vaskerom utgjør til sammen ca. 8,8m². Praktisk inndelt slik at man har en separat vaskeromsdel innenfor badet.

Beliggenhet

Flott beliggenhet på Skatval med gangvei til skole, idrettsanlegg og barnehage. I nærheten har man flere lekeplasser og det er kort vei til turterreng. I området finnes både eneboliger og leiligheter.

Boligen ligger sentralt, men usjenert uten innsyn. Det er fin landlig utsikt samt at man har god plass på tomta til hage og gårdsplass.

Fra eiendommen har man fin avstand til fasiliteter i nærområdet:
- Skatval barneskole/barnehage - ca. 1,1 km
- COOP Extra - ca. 800 meter
- Fotballanlegg på Framnes - ca. 700 meter
- Skatval togstasjon - ca. 1,2 km
- Skatval kan også by på flotte utfartsområder med turterreng, skiløyper og sjøliv.
- Stjørdal sentrum - ca. 8 km
- Trondheim - ca. 40 km

Byggemåte

Det vises til vedlagte tegninger for boligen. Boligene blir oppført iht. bestemmelsene i plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift, rev 2017.

Arealer og fordeling pr. etasje

Primærrom: ca 123 kvm, Bruksareal: ca 140 kvm

Følgende rom inngår i primær-rom:
1. etasje: Entré, gang, bad, stue og kjøkken

Sokkel: Gang, kjellerstue, 3 soverom, bad, garderoberom og vaskerom.

Følgende rom inngår i sekundær-rom:
1. etasje: Bod

Sokkel: Bod

Det tas forbehold om avvik på arealer. Arealer oppgitt er avrundet og er basert på foreløpige tegninger fra arkitekt. Endelig areal kan avvike noe ved endelig ferdigstillelse. Kjøper kan ikke reklamere for endret areal, så fremt det ikke er mer/mindre enn 5% enn oppgitt areal.

Møblering

Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment for å danne inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig leveranse. Det vil fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. For innhold og standard i leveransen vises det til leveringsbeskrivelse utarbeidet av selger, og som følger salgsoppgaven.

Oppvarming

Elektriske varmekabler på bad, kjellerstue, vaskerom og entre som styres med hver sin gulvvarmekontroll. Peisovn med inn- og utvendig stålpipe.

Boligen leveres ikke med andre varmekilder enn det som er nevnt i leveransebeskrivelsen.

Parkering / Garasje

Carport og biloppstillingsplass på egen tomt.

Beskrivelse av tomt/hage

Tomten vil bli ferdig opparbeidet med asfaltert gårdsplass/parkering. Utkjøringen fra tomten til Skatvalsvegen. Det leveres tilsådd plen. 1 oppstillingsplass i carport.

Bearbeiding av utenomhusarealene med eventuelt kantstein, støttemurer, hekk, trær, leker etc. inngår ikke i leveransen. Det gjøres oppmerksom på at deler av utenomhusarealene kan ha en senere ferdigstillelse på grunn av tidspunkt for salg og avtale om overtagelse.

Det må påregnes noen støyskjermer som avviker fra illustrasjonene grunnet støykrav.

Eneboligen vil få egen tomt. Tomten er under fradeling og vil ifølge foreløpig kartskisse få et areal på ca 579m². Det tas forbehold om at endelig tomtestørrelse kan avvike noe fra den foreløpige kartskissen når fradeling er gjennomført.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Det kan bli tinglyst erklæring på eiendommen vedr. kommunens rett til å anlegge og vedlikeholde ledninger, eventuell pliktig medlemskap velforening osv. Kjøper kan ikke motsette seg tinglysning av eventuelle erklæringer.

Vei / Vann / Avløp

Boligen tilknyttes offentlig vann og kloakk via private stikkledninger. Boligene blir tilknyttet offentlig veg.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtakelse av boligen. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest. Midlertidig brukstillatelse gir imidlertid kjøper anledning til å ta boligen i bruk. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder for selgers oppgjør i forbindelse med overtakelsen. Megler oppfordrer likevel kjøper til å holde tilbake et beløp ved overtakelsen dersom boligen overtas mot midl.brukstillatelse, til sikkerhet for at ferdigattest blir stilt.

Boligen leveres i byggerengjort stand.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Det foreligger tilatelse til tiltak for oppføring av enebolig med sokkel, datert 29.06.2021.

Eiendommen er regulert til kontor/industri og er underlagt reguleringsplan Skatval sentrum vest. Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser kan ses ved henvendelse til megler. Det er gitt dispensasjon fra gjeldende regulering for endring av formål kontor/industri til bolig på eiendommen. Iht kommuneplanen ligger eiendommen i område betegnet som bla. LNFR-areal, boligbebyggelse, næringsvirksomhet og gul støysone iht T-1442.

Faste, løpende kostnader

- Kommunale avgifter er p.t. ikke fastsatt. Disse fastsettes av Stjørdal kommune etter ferdigstillelse.
- Avgifter til Innherred renovasjon er p.t. ikke fastsatt og vil avhenge av valgt abbonement.
- Villa-/husforsikring besørges av kjøper fra overtakelsesdagen. Priser på forsikring vil variere ut ifra leverandør og individuelle avtaler.
- Strøm vil variere ut ifra leverandør og forbruk.
- Abonnement for kabel-tv/ internett/ telefoni: Kostnader til dette må påregnes. Pris vil variere utifra leverandør og abbonement. Påkoblingsavgift vil tilkomme.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

5 490 000,- (
NB: prisen er fast)


Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
20 000,- (Dokumentavgift)

21 369,50 (Omkostninger totalt)

5 511 369,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Adgang til utleie (boligformål)

Boligen kan i sin helhet fritt leies ut. Det er ingen egen utleieenhet i boligen.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjonsplikt eller odelsforhold knyttet til eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Estimert overtagelse er 10-12 mnd etter oppstart av bygging. Oppstart av bygging vil skje når samtlige forbehold er avklart. Byggetiden på 10-12 mnd starter å løpe når samtlige forbehold er avklart.

Endelig dato for overtagelse vil blant annet avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid (les også forbehold i salgsoppgave).

Endelig overtakelsesdato meddeles skriftlig ca 4 uker før overtakelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtakelsesdato. Denne bestemmelsen medfører ingen innskrenkning i kjøpers rettigheter iht. bustadoppføringslova §10 annet og tredje ledd.  Selger kan kreve at overtakelse skjer inntil 2 måneder tidligere enn måneden selger meddelte som siste frist.

Overtakelse skjer ved overtakelsesforretning. Det skal føres protokoll som kjøper og selger signerer. Selger er ansvarlig for å overlevere denne til megler etter at overtakelse er gjennomført.

Dersom utomhus-arealer / fellesarealer ikke er ferdigstilt ved overtakelse av bolig, kan og bør det avtales et beløp som kan deponeres på meglers klientkonto for hver enkelt bolig. Det deponerte beløpet vil gi sikkerhet for ferdigstillelse av utomhus-/fellesarealet. Megler anbefaler at tilbakeholdt beløp noteres ned i overtakelsesprotokoll, og at det presiseres at beløp gjeler for ferdigstillelse av fellesarealer. Beløpet kan ikke benyttes til andre formål enn ferdigstillelse av utomhusarealer. Kjøper gis dermed ikke rett til å avregne beløpet for andre feil og mangler.

Overtakelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert omkostninger og eventuelle tilvalg er innbetalt til megler. Det samme gjelder så fremt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ikke foreligger.

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold:
- Godkjent byggelånsfinansiering.

Forbehold må være avklart før bygging igangsettes. Frist for å avklare forbehold settes til 2 mnd etter inngått avtale, dersom forbeholdene ikke er avklart innen den tid er partene fri fra avtalen.

Tegningsmateriale, utomhusplan og beskrivelse er utarbeidet på et tidlig stadium i prosjektet, og endrede løsninger og/eller endringer i materialvalg vil kunne forekomme. Det tas forbehold følgende:
- Mindre endringer som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt og rådgivere.
- Mindre endringer som følge av krav fra offentlige instanser.
- Planskisser kun er ment som forslag og at standard leveranse kan avvike fra disse.

Der det er avvik mellom planskisser/illustrasjoner og leveransebeskrivelse er det leveransebeskrivelse som gjelder. Illustrasjonene i prospektet inneholder tilvalgsløsninger og viser ikke standard leveranse. Tomten er ikke opparbeidet så husets plassering og tomtens utforming vil avvike fra illustrasjonen. Det tas forbehold om at det kan bli foretatt endringer i leveringsbeskrivelsen fordi det pr. dato gjenstår en del prosjektering og endelig offentlig godkjenning. Ev. endringer skal ikke i vesentlig grad endre leilighetenes verdi.

Utstyr/møbler/garderober m.m. som er vist på tegninger for å illustrere møbleringsmuligheter osv, men som ikke er omtalt i denne beskrivelsen, er
ikke inkludert i leveransen.

Utbygger forbeholder seg retten til å levere tilsvarende produkter/løsninger uten at dette skal få priskonsekvens for kjøper eller utbygger. Det forutsettes at det ikke er vesentlig endring i kvaliteten.

Når det gjelder standard generelt må det tas forbehold om at det vil forekomme avvik fra 3D-tegninger og illustrasjoner vist i salgsprospektet. 3D-tegninger er ment som en ide om hvordan bolig og området kan utvikles, og det er derfor en del avvik mellom det som er vist på disse tegningene og det som inngår i leveransen / kjøpesummen.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligen selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Meglerprovisjon (kr 62 000,- ), Oppgjørskostnad (Kr.4 690,-)

I tillegg kommer tilrettelegging 17 900,- og direkte utlegg og markedsføring i henhold til avtale og regning. Ved oppsigelse skal det kun betales for solgte enheter, samt direkte utlegg.

Vedlegg til salgsoppgaven
Leveransebeskrivelse / Deklarasjon
Tegninger
Kjøkkentegninger
Baderomstegninger
Situasjonskart / Tilatelse til tiltak
Budskjema
Kart