Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Selsbakkvegen 75

Trondheim
7028, Trondheim

7.000.000,-

Tomt på 1,8 mål med rammetillatelse. Prosjekt med 11 leiligheter og p-kjeller.