Prisliste kjøpsmegling

BASIS

For hele oppdragstiden, uavhengig om handel kommer i stand i oppdragstiden eller ikke. Dersom oppdragsgiveren gir megleren et salgsoppdrag innenfor oppdragstiden, innrømmes det rabatt for salgsoppdraget, tilsvarende det avtalte vederlaget.

Fastpris 20.000,-

PREMIUM

Inndelt i 3 faser som også innebærer at du betaler for det du bruker oss og kan avslutte oppdraget når du ønsker.

  1. Grunnpakke/ eiendomssøk og rådgivning og er avtalt som fastpris med kr. 20.000,- for hele oppdragstiden, uavhengig om handel kommer i stand i oppdragstiden eller ikke.
  2. + fastpris kr. 20.000,- pr. eiendom som oppdragsgiver ønsker å gjennomføre visning på.
  3. + meglerprovisjon: 2,5% av kjøpesummen, dersom handel kommer i stand med en fremvist eiendom.