Klikk for galleri

5 bustadtomter ved ferjekaien på Vangsnes. Fantastiske utsiktstilhøve.

5 bustadtomter ved ferjekaien på Vangsnes. Fantastiske utsiktstilhøve.

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Vestland - Vik

Bygdavegen

Prisantydning1.300.000,-
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Eier

Lars Markhus

Betegnelse

Gnr. 97 Bnr. 245 i Vik kommune

Beliggenhet

Eigedommane har ein flott beliggenhet rett over Vangsnes ferjekai.

Her har ein fantastiske utsiktstilhøve med fjord og fjell som bakgrunn. Ypperlege soltilhøve om sommaren.

Her bur du landleg til, ein liten køyretur frå Vik sentrum med alle servicetilbod. På ferjekaien er det ein liten nærbutikk.

På Vangsnes står det ein kjempestatue av Fridtjov den frøkne. Denne statuen er ei gåve frå keisar Wilhelm II av Tyskland og vart avduka 31. juli 1913.

Parkering / Garasje

Kvar tomt vil ha eigen parkering. Felles adkomst veg.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Eigedommen er ikkje tilknytt vatn eller avløp pt. Kjøpar må påberekne tilkobling til anlegg.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting som primærbolig kr ,- pr
Verdien ved skattefastsetting som sekundærbolig kr ,- pr

Reguleringsforhold

Eigedommen ligg i eit område som er tilrettelagt for utbygging av bustad, kontor og forretning.

Føresegner:
§ 1 generelt
Området vert regulert til bustad (området lengst nord) og forretning/kontor (området ned mot ferjekaien) og til felles tilkomst og off. trafikkareal med randsoner.

§ 2 område for bustad
Område for bustad ligg i søraustre delen av reguleringsområdet. Området er blir eit reint bustadområde.

§ 3 Område for næringsformål
Området skal nyttast til forretningar/seviecemerksemder som særleg knyttar seg til ferjetrafikken og/eller turismen, samt bustader med tilhøyrande anlegg.

Sjå og vedlagt reguleringsplan.

Megler har også vært i kontakt med Vik kommune som bekreftar at det i utgangspunktet ikkje skal væra problem og få bygge einebustad på tomtene.

Total BRA skal ikkje overstige 30% av tomteareal.

Andre faste løpende kostnader

Faste løpende kostnader
"               Strøm etter forbruk og nettleige
"               Innbo forsikring
"               Kommunale avgifter - se eget punkt for estimert størrelse

Kommunale avgifter
Det vil tilkomme kommunale avgifter for hver enkelt bolig. Avgift er ikkje fastsatt pr. dags dato.  For nærmere opplysninger kontakt teknisk etat i Vik kommune.

Det vil og komme renoveringsavgift frå SIMAS.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

1 300 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
32 500,- (Dokumentavgift) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
33 670,- (Omkostninger totalt)
1 333 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
 
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Konsesjon / Odel

Då eigedommen er ubebygd lyt ein sende inn eigenerklæring om konsesjon. Det er ikkje odel på eigedommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Kjøpsforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Kjøpsforsikring fra If.  Produktet inneholder boligkjøperforsikring,  hus-/hytteforsikring med superdekning og innboforsikring med superdekning. Les mer om Kjøpsforsikring  i vedlagte materiell.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven (avhl.). Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven (avhl.). Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. punktum. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag og utlegg

Godtgjørelse oppgjør (Oppgjørskostnad) (Kr.6 980) Grunnpakke markedsføring (Kr.15 900) Kommunale opplysninger, inkl forretningsfører (Kr.9 800) Tilrettelegging (Kr.14 400) Provisjon (Kr.30 000) Utlegg selger inkl.mva. (Kr.4 500) Totalt kr. (Kr.81 580)
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr 0,-