Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Hodlekvevegen 305

Sogndal
6857, Hodlekve

4.090.000,-

Ny fritidsbustad med jevnt over god standard. Særs attraktiv beliggenhet i skieldoradoet Hodlekve. Parkering.