Klikk for galleri

Lomelde - Flotte eneboliger i naturskjønne omgivelser. Nydelig utsikt, gode solforhold og kort vei til skoler/barnehage

Lomelde - Flotte eneboliger i naturskjønne omgivelser. Nydelig utsikt, gode solforhold og kort vei til skoler/barnehage

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Vestland - Sogndal

Lomelde - Eneboliger

Prisantydning6.350.000,- - 6.500.000,-Primærrom130m2Bruksareal145m2Soverom2
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Syd Eiendomsmegling AS / Jostein Mo

Selger/Utbygger

Lomelde Strand AS

Arkitekt
Byggsenteret Audun Hundere AS

Ansvarlig søker
Norconsult AS

Utbygger
Grunnarbeider tomter og infrastruktur fellesområdet: Lomelde Strand AS
Oppføring eneboliger:
Byggsenteret Audun Hundere AS
Prosjektleiar: Jan Skeistrand

Betegnelse

Gnr. 82 Bnr. 14/16 i Sogndal kommune. 12 stk eneboliger på egne utskilte tomter, hvor hver enebolig vil få eget bnr.

Byggeår

2022

Beliggenhet

Privatmegleren er stolte over å kunne presentere Lomelde, beliggende midt mellom Leikanger og Sogndal. Eigedommen har ein attraktiv beliggenhet med ypperlege sol- og utsiktsforhold.

Lomelde er planlagt å bestå av 22 boliger, når prosjektet er ferdigstilt. Herunder 8 leiligheter og 14 eneboliger.

Boligene leveres nøkkelferdige med alminnelig ny standard.

Prosjektet har ein attraktiv beliggenhet med ypperlege sol- og utsiktsforhold, midt mellom Leikanger og Sogndal. Her har du muligheten til å kjøpe deg ein plass i eit familie-eldorado med leikeplassar og bademoglegheiter, ein plass der ein vil trivast.

Frå eigedommen er det kort veg både til Leikanger og Sogndal med store arbeidsplassar og gode servicetilbod. Her bur du rimelig sentralt, men tilbaketrukket.

Dette er bustaden for deg med born, for deg som ynskjer å bu landleg, men likevel sentralt. For deg som ynskjer utsikt, for deg som ynskjer å bu langs sjø. For familien. For paret. Her har du ein sjeldan anledning til å kjøpe noko nytt med ein sjeldan attraktiv beliggenhet.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Eigedommen ligg vakkert til mellom fjord og fjell, her har ein ei lang, felles strandlinje med bademoglegheiter. En del av strandlinjen mot syd er ikke en del av denne eiendommen. Se vedlagte kart.

I nærområdet finn ein både barneskule og barnehage. Fleire turområder i umiddelbar nærhet. I samband med etablering av infrastruktur skal det i retning mot Sogndal etablerast ny busslomme ved avkøyringa til feltet jf. reguleringsplanen.

Kun nokre hundre meter vekke frå eigedommen fant det historiske slaget ved Fimreite stad i 1184 der Kong Sverre og Magnus Erlingsson kjempa om kongsmakta i Noreg.

Bygninger

12 stk eneboliger på egne utskilte tomter. I tillegg 2 stk eneboliger i felt B2Nord, som ikke er lagt for salg ennå.
Selveier tomter til eneboliger. Utskilt del av gnr.82, bnr 14. Tomtenes omtrentlige utstrekning fremkommer av vedlagte situasjonskart. Det vil således tilkomme nye bruksnumre For eiendommene. Det vil også bli et fellesareal for alle eiendommene som er planlagt organisert som et realsameie.

Byggemåte

Boligene bygges etter byggeteknisk forskrift - TEK 17. Forskriften setter krav til tiltak innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø, helse og energi.

Tillatelser
Det foreligger godkjent igangsettelsestillatelse på infrastruktur. Det tas forbehold for prosjektets gjennomføring at det gis nødvendige øvrige offentlige tillatelser.

Arealer og fordeling pr. etasje

Eneboliger:
BRA 145 m2
P-ROM 130 m2

P-rom er nettoarealet av rom beregnet for varig opphold inkludert innvendige delevegger.
Primærrom består generelt av: stue, kjøkken, soverom, bad/wc/vaskerom og gang/entre.
Sekundære rom består generelt av: Innvendig bod, evt. teknisk rom.

Da prosjektet ikke er oppført, har megler ikke hatt mulighet til å kontrollmåle areal. Oppgitte arealer baserer seg utelukkende på arkitekts arealberegninger.

For mer informasjon om areal pr. bolig vennligst se vedlagte arkitekttegninger. For hvilket rom som inngår i arealet se vedlagte plantegninger.

Innhold

Se vedlagte arkitekttegninger for angivelse av innhold.

Det opplyses om at 3D og 2D-tegninger er illustrasjoner og at så vel uteareal som innvendig areal kun er illustrert og ikke på noen måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger. For data som danner grunnlaget for avtalen se leveransebeskrivelse Lomelde datert 16.08.21 for firemannsboliger u.etasje og 12.08.21 for firemannsboliger 1.etasje og bygningstegninger.

Standard

På Lomelde får man lyse og luftige boliger med flott utsikt. I tillegg til sitt flotte modernistiske utrykk vil Lomelde bli bygget etter de siste kravene til et moderne, attraktivt og optimalt innemiljø. Det betyr blant annet boliger med effektivt balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

Det er gjennomført, god standard og boligene leveres med Pergo sensation laminat City Oak og hvitmalte vegger. På baderom leveres det fine baderomspanel på vegger, med flismønster på 60x40cm. Varmekabler i gulv på badene.

Kjøkken vil bli levert av Marbodal, med glatte hvite fronter som standard og laminat benkeplate av typen Delano eik. Hvitevarer fra Electrolux. Totalt sett vil gulv og innredning bli levert av god kvalitet, og her vil man ha mulighet til å selv påvirke kvaliteter.

Alle boligene vil få egen balkong/veranda.
Soverom leveres med 1 meter garderobeskap pr sengeplass.

De som kjøper i prosjektet på et tidlig stadium vil ha mulighet til selv å påvirke kvaliteter. Selger vil ved oppstart opplyse frist for endringer. Se vedlagte leveransebeskrivelse for mer informasjon om standardleveranse.Noen av 3D-illustrasjonene er blitt valgt for å vise eksempler på interiørløsninger hvor parkett og fargevalg er endret i forhold til standard leveranse. Dette for å illustrere mulighetene til å "skreddersy" ditt nye hjem etter egen smak. Det vises til leveransebeskrivelse for standard leveranse.
Eventuelle endringer skjer etter avtale med utbygger.

Ved tilvalg så gjøres det oppmerksom på at kjøper vil bli innkalt til endringsmøte av utbygger, hvor kjøper og utbygger går igjennom leveransebeskrivelse. For endringer av standard leveransen, vil det bli utformet en endringsavtale direkte mellom partene, og kjøper vil bli fakturert direkte.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.
Bad har elektriske varmekabler i gulv.

Eneboligene leveres med vedovn av typen Jøtul F137 med svart stålpipe i stue/kjøkken.

Det leveres ikke øvrige oppvarmingskilder i prosjektet.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Det opplyses for ordens skyld at det ikke leveres oppvarmingskilder i alle rom.

Parkering / Garasje

Eneboligene vil ha egen carport og parkering på egen tomt utenfor boligen.

Adkomst

Det vil bli skiltet med PrivatMegleren-visningsskilt ved annonsert visning.

På finn.no kan du alternativt se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

Beskrivelse av tomt/hage

Hver enebolig vil få en egen tomt. Disse eiendommene vil bli omtrentlig inndelt som på vedlagte situasjonsplan. Avvik må påregnes.

Realsameie:
Ihht. områdereguleringsplan skal det opparbeidast leike- og uteopphaldsareal for barn i alle aldrar, veier, m.m. som skal være felles for heile reguleringsplanen Bustadfelt Lomelde. Dette området skal opparbeides av Lomelde Strand AS.

Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt i situasjonsplan.
Kjøper må selv stå for opparbeidelse av hage. Selger vil ikke gjøre større planeringsarbeid utover  jevning av stedlige jordmasser. Parkeringsplasser på hver enkelt tomt leveres gruset, klargjort til eventuell asfaltering.
Se tomtens utforming på visning. Se også vedlagte kart som viser området. Plen og beplantning som er vist på 3D illustrasjoner leveres ikke.

Realsameie/ Andre fellesområder
Alle boligeiere innenfor reguleringsplanen vil ha rett og plikt til deltagelse i realsameie/velforening som skal ivareta drift og vedlikehold av øvrige fellesområder med veier, ledninger, gangareal, lekeplasser m.m. for boligfeltet. Dette gjelder således alt areal som ikke blir eiet av eneboligene eller eierseksjonssameiet. Utgifter til eventuell ytterligere opparbeidelse, drift og vedlikehold må bæres forholdsmessig av eierne av boliger i planområdet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Servitutter Gnr 82, bnr 14
2019/216612-1/200 Bruksrett vedr. 20.02.2019, Rettighetshaver: Knr:4640 Gnr:82 Bnr:1

2004/1583-1/53 Registrering av grunn vedr. 10.06.2004 Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4640 Gnr:82 Bnr:1

2020/880293-1/200 Omnummerering ved kommuneendring

2019/1147674-1/200 Bestemmelse om vannrett vedr. 01.10.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:4640 Gnr:82 Bnr:14 Bestemmelse om rett til å anlegge basseng og ledningsgrøft, Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler

Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kartverket har lagt om grunnbokens inndeling slik at det ikke lengre vil skilles mellom prioritet for pengeheftelser og servitutter. Kjøpers bank vil herunder få den best mulige prioritet, som vil kunne være etter diverse servitutter. Det vil ikke være pantedokumenter med bedre prioritet enn kjøpers bank når sluttoppgjøret er avsluttet.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommene blir tilknyttet privat avløp og kommunalt vann via private ledninger. Adkomst til prosjektet skjer fra riksveg 13, ifølge Sogndal kommune. Hovudvegen ned til bolig-gaten skal kommunen overta.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfelle midlertidig brukstillatelse plikter utbygger å levere ferdigattest innen 4. mnd. etter de siste arbeidene på hus og tomt er ferdigstilt. I særlige tilfeller kan selger kreve og kjøper ikke nekte å gjennomføre overtagelse mot midlertidig brukstillatelse. Herunder f.eks. dersom utomhus ikke lar seg ferdigstille pga. tele i bakken, at kommunen krever at alle byggetrinn er ferdige før ferdigattest gis, og lignende. I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholdsmessig del av vederlaget til sikkerhet for at ferdigattest gis. Alternativt kan selger stille § 47 garanti til sikkerhet for dette forholdet.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Eiendommene er regulert iht områdereguleringsplan for Bustadfelt Lomelde, nasjonal arealplan 4640_2009005.

Reguleringsformål er:
Bustader, uteopphaldsareal, leikeplass, renovasjon, gardsplass, naust/kai, vei, friluftsformål og område for sal av landbruksprodukt.

Det gjøres oppmerksom for at området regulert til friluftsformål og salg av landbruksprodukt kan nyttast av allmennheten.

Området for naust/kai iht reguleringsplan: Arealet som vert liggande igjen etter frådeling jf. tomteinndelinga på situasjonsplanen L01 rev. H02 (02.07.2021) vert liggande som realsameige mellom dei 22 einingane. Realsameige kan dermed nytte/utvikle naustarealet slik dei ønskjer etter overtagelse.

Se vedlagt plankart for angivelse av de ulike formål. Siste revisjon 16.03.21

Faste, løpende kostnader

Realsameie:
Alle boligeiere innenfor reguleringsplanen vil ha rett og plikt til deltagelse i realsameie/velforening som skal ivareta drift og vedlikehold av øvrige fellesområder med veier, ledninger, gangareal, lekeplasser m.m. for boligfeltet. Dette gjelder således alt areal som ikke blir eiet av eneboligene eller eierseksjonssameiet. Utgifter til eventuell ytterligere opparbeidelse, drift og vedlikehold må bæres forholdsmessig av eierne av boliger i planområdet.

Faste løpende kostnader
"               Strøm etter forbruk og nettleie
"               Innbo forsikring
"               Kommunale avgifter - se eget punkt for estimert størrelse
"               Velforeningsavgift realsameiet

Velforeningsavgift realsameiet
Alle eiendommene innenfor reguleringsplanen må delta forholdsmessig i fellesutgifter for drift og vedlikehold av fellesarealer. Dette vil typisk gjelde brøyting, vedlikehold, felles belysning og lignede. Dette estimeres til ca. 1500,- pr bolig i året.


Kommunale avgifter
Det vil tilkomme kommunale avgifter for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da byggene er prosjektert og ikke ferdigstilt. For nærmere opplysninger kontakt teknisk etat i Sogndal kommune, eller besøk www.sogndal.kommune.no

Nedenfor er det satt inn eksempler på kommunale avgifter basert på 90kvm boligstørrelse og kommunens gebyrer for 2021. Størrelsen på gebyrene vil øke med boligens størrelse og evt. antall tømminger av avfall pr. år.

Eksempel på bolig med størrelse på 90 m2:
Vann: kr 3081 ,-
Avløp: kr. 1750,-
Renovasjon grunnpris: kr. 3033,-
Eiendomsskatt kommer i tillegg og denne vil bero på boligens til enhver til foreliggende skattetakst og kommunens eiendomsskattepromille sats. Med dagens sats 2,6 promille og en 90 kvm. bolig bygget i 2021 vil eiendomsskatt utgjøre ca. kr. 4000,-.
Totalt pr. år ca. kr. 11 864,-. Avvik vil forekomme.

Oppgjør

Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen etter følgende betalingsplan:

For tomt:
Fra kr. 1.200.000,- til kr. 1.500.000,- ved overtagelse og overskjøting av tomt (se ulike tomtepriser hver enkelt tomt i oversikt). Overtagelse av tomt forutsettes gjennomført så snart de nedenfor nevnte betingelser er oppfylt.

Overtagelse og overskjøting av tomt med der tilhørende betaling forutsetter at:
- Alle forbehold i kontrakt er oppfylt eller frafalt.
- Tomten er heftelsesfri iht. kontrakt.
- Det foreligger tillatelse for oppføring av korrekt type bolig.
- Tomt er ferdig opparbeidet og klar for oppføring av bolig.
- All infrastruktur innenfor reguleringsplanen er ferdigstilt, herunder bla. vann, avløp, vei, lekeplasser, fellesarealer realsameie, o.l. Alternativt at det foreligger fullgod sikkerhet for at dette vil skje.
- Alle rekkefølgekrav i reguleringsplan og evt. andre rekkefølgekrav fra kommunen i andre avtaler og/eller tillatelser er oppfylt. Alternativt at det foreligger fullgod sikkerhet for at dette vil skje.
- Megler med bygningskyndig har befart eiendommen og området og har dokumentert at ovennevnte strekpunkter er oppfylt. Alternativt at det foreligger fullgod sikkerhet for at dette vil skje.

Før overtagelse og overskjøting er det viktig at kjøper kontakter megler for vurdering av ovennevnte, samt at det foretas en god vurdering av om tomtens verdi tilsvarer beløp som skal betales. Dette vil typisk avhenge av ovennevnte forhold og alminnelige markedsvurderinger av tomtepris i området. Dersom det er forhold som ikke er oppfylt kan kjøper nekte overtagelse eller eventuelt holde tilbake et forholdsmessig beløp tilsvarende manglede utført arbeid.


For bolig:
Sum når betongarbeid er påbegynt, eller dersom tilsvarande verdiskapning er utført
10% av kjøpesum.

Sum når yttervegger er reist og takstoler er levert, eller dersom tilsvarande verdiskapning er utført 20% av kjøpesum+ indeksregulering.

Sum når huset er reist med yttertak (eks. tekking), og utvendig kledning, vinduer og byggedør er montert (tett bygg), eller dersom tilsvarande verdiskapning er utført
10% av kjøpesum

Sum når huset er isolert, taktekking er utført og delevegger er satt opp men ikke kledd. Sum for eventuell prisstigning faktureres samtidig, eller dersom tilsvarande verdiskapning er utført
20% av kjøpesum

Gjenstående del av kontraktssummen, fratrukket 10% av det samlede vederlaget, når huset er klart for oppstart malerarbeider. Det kan gjenstå gulvlegging, belistning, montering av kjøkken, sanitæranlegg og elektrisk anlegg

Innestående sum ved overtagelse
10% av kjøpesum + omkostninger

Herunder skal betaling for oppføring bolig på kjøpers tomt ikke skje før:
- Verdien av arbeid som er utført på eigedomen, saman med materialar som er tilførte eigedomen, minst svarer til det som til kvar tid skal betales.
- Det ikkje kviler salspant eller andre hefte på materialar som er innbygde eller tilførte eigedomen, og som skal betalast ved avdraget.
- Minst ein tiandedel av vederlaget ikkje skal betalast før overtakinga
- Kjøper / kjøper banks bygningskontrollør har befart eiendommen før hver betalingstermin og har dokumentert at ovennevnte strekpunkter er oppfylt. Alternativt at kjøper ovenfor megler har bekreftet at utbetaling kan finne sted.
- Dersom det er forhold som ikke er oppfylt vil kjøper til f.eks. å holde tilbake et forholdsmessig beløp tilsvarende manglede utført arbeid.

Indeksregulering:
Vederlaget, eksklusive vederlag for tomten, skal indeksreguleres ved bruk av:
o Statistisk sentralbyrås indeks for "Einebustader i tre, i alt". Indeksreguleringen skjer frem til den 15. i den måneden selgeren starter betongarbeidene, herunder arbeidene med permanent isolasjon av grunnen.

Endringer i lønninger, priser eller sosiale utgifter etter det aktuelle tidspunktet gir ikke rett til endring av kontraktens priser.
Indeksreguleringen skjer ved bruk av følgende formel:
 
e = A      t-t0
              
                 t0

der e er indekstillegget, A er vederlaget, t er indekstallet i den måneden selgeren starter sine arbeider, og t0 er indekstallet som kontraktens priser er basert på. Dette indekstallet er og gjelder (måneder og år) Dette indekstallet skal ikke være eldre enn tre måneder regnet fra selgerens underskrift av dette kontraktsdokumentet. Dersom det oppgitte indekstallet er eldre enn tre måneder, skal indekstallet korrigeres tilsvarende uten regulering av vederlaget.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi.
Dokumentavgift pr. enhet: Se prisliste
Tinglysning Skjøte: kr. 585,-
Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument (v/belåning): kr. 585,-
Panteattest: kr. 172,-

Annen nyttig informasjon

Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eller som følge av offentlige pålegg, uten at den generelle standarden forringes.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra leveransebeskrivelse Lomelde eneboliger og bygningstegninger. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å nøye gjennomgå leveransebeskrivelsen, tegninger og prospekt før kjøpetilbud inngis.

Det tas forbehold om feil eller endringer i prislisten. Utbygger kan uten varsel justere priser og vilkår i den vedlagte prislisten.

Selger forbeholder seg retten til å tildele parkeringsplasser.

Arbeidene utføres etter plan- og bygningslov og slike tekniske forskrifter som gjelder for byggearbeidene

Boligene leveres i byggrengjort stand. Kjøper må påregne utvask etter egen innflytning.

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard under byggingen.

Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. Alle boliger bør derfor ventileres godt den første vinteren/året, og man bør være forsiktig med gassbruk og levende lys innvendig.

Selger gjør særskilt oppmerksom på at skjeggkre er funnet i flere boliger i Norge. Skjeggkre kan komme inn i boliger på en rekke forskjellige måter, både i forbindelse med oppføring av boligen, men også i forbindelse med innredning, bruk mv. Det er ikke et funksjonskrav under denne kjøpekontrakten at boligen skal være oppført på et vis som fjerner risikoen for skjeggkre.

Kjøper er kjent med at utomhusarbeider, avhengig av årstid, vil kunne bli ferdigstilt og ferdigbefaring for disse avholdt etter forbrukerens overtakelse av boligen. Når slik areal er ferdigstilt vil sameiets styre innkalles til en ferdigbefaring, hvor arealet gjennomgås sammen med utbygger, befaring protokolleres.

Ved all besøk på byggeplass før overtakelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overlevering.

Ved motstrid mellom leveransebeskrivelsen og tegninger gjelder leveransebeskrivelsene.

Dersom kjøper unnlater å møte til befaringen og overtakelse uten gyldig grunn, kan selger avholde denne alene iht. bestemmelser i bustadoppføringsloven. Unnlatelse fra å møte gir ikke kjøper rett til å nekte overtakelse.

Det er mulig å avbestille ytelsen for 5 % av kjøpesummen frem til igangsettingstillatelse er gitt. For øvrig gjelder avbestilling etter budstadoppføringlovas bestemmelser.

Tilvalg/Endringer:
Endringsarbeid avtales direkte mellom kjøper og selger.
Kontaktperson hos Byggmester Audun Hundere AS: Jan Skeistrand

Avtaler om endringsarbeid krever skriftlighet. Vederlag for endringsarbeid betales etter faktura. Forfall på faktura skal ikke være før overlevering av boligen.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.

Tilvalg blir fakturert fortløpende når de er levert og etter at kjøper har fått overskjøtet tomten.

Forbrukeren kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med 15 % eller mer.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Adgang til utleie (boligformål)

Boligene vil i sin helhet kunne leies ut til boligformål. Utleie skal meldes til evt. forretningsfører.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Ferdigstillelse for boliger som er solgt før 01.03.2022, er stipulert til 1. kvartal 2023. Dette er kun stipulert og faktisk ferdigstillelse kan avvike fra dette. Herunder vil overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett til dagmulkt eller andre misligholdsbeføyelser.

Maksimal byggetid er 14 måneder, regnet fra forbeholdene er bortfalt (senest 01.03.2022). Fristen forlenges for hver fellesferie (21 kalenderdager), juleferie (7 kalenderdager) og påskeferie (7 kalenderdager) som blir berørt av arbeidene. Forlengelsene gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i feriene.
For boliger som selges etter 01.03.2022 er fristen 14 måneder fra kontraktsignering.

Selger vil gi kjøper orientering om konkret måned for overtagelse, når det gjenstår ca 3 måneder til levering.

Kjøperne er uansett forpliktet til å overta 3 måneder etter at selger varsler om dato for at boligene er ferdigstilt selv om dette er tidligere enn maksimal byggetid. Dog slik at kjøper likevel ikke er forpliktet til å overta tidligere enn 5 måneder før maksimal byggetid.

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfelle midlertidig brukstillatelse plikter utbygger å levere ferdigattest innen 4. mnd. etter de siste arbeidene på hus og tomt er ferdigstilt. I særlige tilfeller kan selger kreve og kjøper ikke nekte å gjennomføre overtagelse mot midlertidig brukstillatelse. Herunder f.eks. dersom utomhus ikke lar seg ferdigstille pga. tele i bakken, at kommunen krever at alle byggetrinn er ferdige før ferdigattest gis, og lignende. I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholdsmessig del av vederlaget til sikkerhet for at ferdigattest gis. Alternativt kan selger stille § 47 garanti til sikkerhet for dette forholdet.

Overtagelse mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har overtatt og følgelig ikke har krav på dagmulkt etter overtagelse.

Ferdigstillelse og overlevering av boligene til boligkjøperne vil skje trinnvis. Deler av utomhusanlegget vil først bli ferdigstilt sammen med de boligene som ferdigstilles sist. Herunder må interessenter påregne byggeaktivitet og anleggsvirksomhet med naturlige konsekvenser av dette en tid etter at man har overtatt boligen.

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold:
- At 4 leiligheter og 3 eneboliger er solgt innen 01.03.22
- At alle offentlige godkjenninger foreligger innen 01.03.22

Dersom forbeholdene ikke er avklart eller frafalt av utbygger innen 01.03.22 eller det blir klart før dette tidspunkt at ett eller flere av forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen, kan avtalen mellom partene heves uten ytterligere omkostninger for noen av partene. 

Dersom nye myndighetstiltak knyttet til Covid-19 innebærer en forlenget byggetid, forutsettes det fra utbygger at utbygger har anledning til å kreve utvidet frist for overlevering, jf. bustadoppføringsloven §11.

Selger informerer om at det kan forekomme, og kjøpere må akseptere, mindre endringer i forhold til arkitekttegninger og byggebeskrivelse. Kjøpere er likevel ikke forpliktet til å akseptere endringer som forringer verdien av boligen.

Det er et vilkår for oppgjør at eiendommen er seksjonert, det foreligger § 12 garanti, det foreligger tillatelse til bruk og at boligen er overskjøtet. Videre at øvrige kontraktsforhold er avklart. Alternativt kan selger stille §47 garanti etter Bustadoppføringslova.

Kjøperne er kjent med og aksepterer at det vil kunne forekomme byggearbeider med tilhørende støy, støv og anleggstrafikk etter overtakelse. Herunder er kjøperne informert om at området er under fornyelse.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Kontrakter vil utformes i samsvar med bustadoppføringsloven og forutsetningene ved kjøpet.
Med mindre annet er avtalt før aksept, forutsettes det at eiendommen overskjøtes til kjøper.

Selger aksepterer at kontraktsposisjonen selges / transporteres. Ved transport av kontrakt før overtagelse påløper det transportgebyr stort kr. 50 000,- som betales til selger/utbygger. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg og endringer.

Det opplyses videre om at dersom leilighet er kjøpt med henblikk på å ikke overta og bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i bustadoppføringslova ved evt. videresalg. Konferer megler for ytterligere informasjon.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges boligen etter følgende regler: Bustadoppføringslovens regler kommer i utgangspunktet ikke til anvendelse ved denne transaksjonen. Partene er dog enig om at Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13.6.1997 nr. 43 Bustadoppføringslova kommer til anvendelse på kontraktsforholdet med følgende unntak:
Bestemmelser i bustadoppføringsloven som ikke er gjeldene mellom partene og således ikke kan påberopes: §§ 8, 12, 16, 18, 24, 31, 47, 49, 51, 52, 53 og 54.

Lov om hvitvasking
Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner.

Garantier

Straks etter at forbeholdene er falt bort eller før innbetaling av kjøpesum/depositum, skal selger stille garanti etter bustadoppføringslovens § 12. Entreprenøren skal i alle tilfeller stille garanti før byggearbeidet starter, selv om forbehold ikke er avklart.

Garantien skal gjelde frem til 5 år etter overtagelsen av eiendommen. 
For krav som kjøperen fremsetter mot selgeren før overtagelsen, skal garantien utgjøre
3 % av avtalt kjøpesum. For krav som fremsettes senere, skal garantien utgjøre 5 % av avtalt kjøpesum. Det vises til Bustadoppføringslova § 12.

Kjøpers delbetaling 14 dager etter kontraktsinngåelse er et depositum stillet av kjøper til sikkerhet for alle krav som selger måtte få mot kjøper på bakgrunn av avtalen. Beløpet vil bli stående på meglers klientkonto. Kjøper frafaller gjennom denne deponeringen retten til å kreve delbetalingen utbetalt til seg eller andre enn selger så lenge avtalen ikke er hevet av en av partene. Rentene på delsinnbetalingen tilfaller kjøper frem til overskjøtning, dette gjelder likevel bare dersom utbygger ikke stiller § 47 garanti jfr. Bustadoppføringslova. Det kan ikke tas pant eller være knyttet forutsetninger til delbetalingen fra/på vegne av kjøperen for beløpet. (eks. kjøpers bank).

Sikkerhetsstillelse etter Bustadoppføringslova § 47, tredje ledd, vil i utgangspunktet ikke gis ved innbetaling til meglers klientkonto. Dersom selger stiller § 47 garanti vil delinnbetalinger gå over til å være selgers midler fra tidspunktet for garantistillelse og beløpet kan utbetales til selger.

Ugjenkallelig bankgaranti skal inkludere renter for delinnbetalinger i henhold til denne avtale.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring(gjelder firemannsboligene. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.
Eneboligene må selv fikse bygningsforsikring etter overtagelse.

Bilag
Prisliste
Situasjonsplan
Leveransebeskrivelse og romskjema for Lomelde datert 16.08.21 for firemannsboliger u.etasje og 12.08.21 for firemannsboliger 1.etasje
Utkast til vedtekter for firemannsboligen Lomelde Bustadsameige
Veistatuskart, basiskart og plankart og planbestemmelser
Arkitekttegninger
Kjøpetilbud
 
Salgsoppgaven er ikke komplett uten alle vedlegg.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.