Klikk for galleri

Kjørnes- 12 flotte prosjekterte leiligheter med balkong og nydelig utsikt. Gode solforhold og parkering i underetasje

Kjørnes- 12 flotte prosjekterte leiligheter med balkong og nydelig utsikt. Gode solforhold og parkering i underetasje

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Vestland - Sogndal

Skuleholten 1

Prisantydning4.150.000,- - 5.400.000,-Primærrom64m2 - 91m2Bruksareal70m2 - 91m2Soverom2 - 3
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

PrivatMegleren Sogn, Syd Eiendomsmegling AS Orgnr: 913019695
Postboks 171 6851 Sogndal

Selger/Utbygger

Byggsenteret Audun Hundere AS
Prosjektleiar: Jan Skeistrand

Arkitekt/Ansvarlig søker:
Mestergruppen Arkitekter AS

Betegnelse

Gnr. 1 Bnr. 307 i Sogndal kommune

Byggeår

2021

Beliggenhet

Prosjektet har ein attraktiv og solrik beliggenhet på Kjørnes med flott utsikt over Sognefjorden. Her vil ein kunne bu sentralt, men allikevel noko tilbaketrukket frå sentrum. Frå Sogndal sentrum brukar ein ca 15 min med sykkel, 5 min med bil.

Her bur ein i barnevennlige omgivelsar omgitt av natur og nye byggefelt. Ein herlig blanding mellom eldre og unge personar i eit godt bumiljø.

Like ved bustadene har ein busstopp, barnehage, badestrand og eit rikt utval av turløyper. Flotte turområder innover Loftesnesfjellet og opp til Hesteggi og Middagsholten.
I nærområdet finn ein ballbinge, leikeplassar og pent opparbeidde fellesareal. Daglegvarehandel, Leikeland med badebasseng og fleire servicetilbod finn ein kort kjøyretur frå leilighetane.

Og rundt overalt ligg den vakre Vestlandsnaturen, med skog, fjell, åker, eng, vann, og et rikt nettverk av turstiar som knytter alt saman.

Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Det er ca. 4 km til Sogndal sentrum. I sentrum finn du alt du treng av alle fasiliteter. Ny Loftesnes-bru inn til Sogndal stod ferdig i 2020 og her er finn du gang- og sykkelveg som gjer at du kan komme deg trygt til og frå Sogndal på ca. 15 min på sykkel kvar veg.
Bussholdeplass like ved prosjektet, med gode bussforbindelsar begge veier. Kort gange til den tidlegare kommunale badeplassen i Vikane.

Bygninger

2 stk 6 mannsboliger. Bod- og parkeringsanlegg med til sammen 24 parkeringsplasser under hus A og B. Selveiende leiligheter som blir organisert som et eierseksjonssameie. 1 stk heis, svalganger på baksiden ved inngangsparti.
Det foreligger godkjent rammetillatelse datert 12.02.2019. Det tas forbehold for prosjektets gjennomføring at det gis nødvendige øvrige offentlige tillatelser.

Byggemåte

Boligene bygges etter byggeteknisk forskrift - TEK 17 og ferdigstilles i henhold til NS 3420-1. Forskriften setter krav til tiltak innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø, helse og energi.

Arealer og fordeling pr. etasje

BRA fra 70- 91 m2 jf. vedlagte tegninger
P-ROM fra 64 - 85 m2

P-rom er nettoarealet av rom beregnet for varig opphold inkludert innvendige delevegger.
Primærrom består generelt av: stue, kjøkken, soverom, bad/wc/vaskerom og gang/entre.
Sekundære rom består generelt av: Innvendig bod, evt. teknisk rom.

Da prosjektet ikke er oppført, har megler ikke hatt mulighet til å kontrollmåle areal. Oppgitte arealer baserer seg utelukkende på arkitekts arealberegninger.

For mer informasjon om areal pr. leilighet vennligst se vedlagte prisliste. For hvilket rom som inngår i arealet se vedlagte plantegninger.

Innhold

Det opplyses om at 3D og 2D-tegninger er illustrasjoner og at så vel uteareal som innvendig areal kun er illustrert og ikke på noen måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger. For data som danner grunnlaget for avtalen se leveransebeskrivelse Skuleholten datert 25.05.21 og bygningstegninger.

Standard

I Skuleholten får man lyse og luftige boliger med flott utsikt. I tillegg til sitt flotte modernistiske utrykk vil Skuleholten bli bygget etter de siste kravene til et moderne, attraktivt og optimalt innemiljø. Det betyr blant annet boliger med effektivt balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og optimal støydemping mellom leilighetene og til utemiljøet.

Det er gjennomført, god standard og leilighetene leveres med Pergo sensation laminat City Oak og hvitmalte vegger. På baderom leveres det fine baderomspanel på vegger, med flismønster på 60x40cm. Varmekabler i gulv. Store vinduer slipper inn mye lys og gir trivelige og innbydende leiligheter.

Kjøkken vil bli levert av Marbodal, med glatte hvite fronter som standard og laminat benkeplate av typen Delano eik. Hvitevarer fra Elektrolux. Totalt sett vil gulv og innredning bli levert av god kvalitet, og her vil man ha mulighet til å selv påvirke kvaliteter.

Alle leilighetene vil få egen balkong. Soverom leveres med 1 meter garderobeskap pr sengeplass.
Samtlige leiligheter får en sportsbod i underetasje.
De som kjøper i prosjektet på et tidlig stadium vil ha mulighet til selv å påvirke kvaliteter. Selger vil ved oppstart opplyse frist for endringer. Se vedlagte leveransebeskrivelse for mer informasjon om standardleveranse.

Noen av 3D-illustrasjonene er blitt valgt for å vise eksempler på interiørløsninger hvor parkett og fargevalg er endret i forhold til standard leveranse. Dette for å illustrere mulighetene til å "skreddersy" ditt nye hjem etter egen smak. Det vises til leveransebeskrivelse for standard leveranse.
Eventuelle endringer skjer etter avtale med utbygger.

Ved tilvalg så gjøres det oppmerksom på at kjøper vil bli innkalt til endringsmøte av utbygger, hvor kjøper og utbygger går igjennom leveransebeskrivelse. For endringer av standard leveransen, vil det bli utformet en endringsavtale direkte mellom partene, og kjøper vil bli fakturert direkte med forfall senest innen overtakelsen.

Møblering

Boligene selges umøblert.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming i form av viftekonvektor plassert i stove/kjøkken. Elektriske panelovner, eller golvvarme i form av varmefolie under laminaten kan leveres som tilvalg i alle rom. Bad har elektriske varmekabler i gulv. Det leveres ikke øvrige oppvarmingskilder i prosjektet.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Det opplyses for ordens skyld at det ikke leveres oppvarmingskilder i alle rom.

Parkering / Garasje

Det medfølger 2 stk. parkering i underetasje til hver bolig. Disse ligger på rad for hver enhet. Se plan over garasjeanlegg.
 
Det medfølger en sportsbod til hver bolig i underetasjen i garasjen

Selger fordeler parkeringsplasser og boder i forbindelse med seksjonering.

Adkomst

Fra Sogndal sentrum følg rv5 Helgheimsvegen ut av sentrum og over Loftnesbrui mot Kaupanger.
Følg veien langs fjorden og rundt først sving ved Kjørnes. Ta av til høgre ned Stølegjerdet og første vei igjen til høgre inn Skuleholten. Tomten ligg på oppsiden av denne veien.

Ved fellesvisninger blir det skiltet med Privatmeglerens visningsskilt.

Beskrivelse av tomt/hage

Sameiets tomteareal er totalt ca. 2173kvm. For sameiebrøk, se vedlagte vedtekter

Sameiets eiendom blir for det meste fellesareal foruten terrasser tilhørende hver enkelt bolig.
Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt i utomhusplan i prospekt.

Arealer merket grønt og beskrevet som felles i utenomhusplan vil bli tilsådd. Adkomst til parkeringskjeller asfalteres, internveier på eiendommen asfalteres.

Ihht. områdereguleringsplan skal det opparbeidast leike- og uteopphaldsareal for barn i alle aldrar, som skal være felles for heile Kjørnes IV.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

 - Det vil bli tinglyst seksjoneringsbegjæring.

 - Servitutter Gnr 1 Bnr 307.
2017/278577-1/200  Registrering av grunn datert 24.09.18

 - Boligen selges med tinglyste rettigheter og forpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

 - Kartverket har lagt om grunnbokens inndeling slik at det ikke lengre vil skilles mellom prioritet for pengeheftelser og servitutter. Kjøpers bank vil herunder få den best mulige prioritet, som vil kunne være etter diverse servitutter. Det vil ikke være pantedokumenter med bedre prioritet enn kjøpers bank når sluttoppgjøret er avsluttet.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig avløpsnett og vann via private stikkledninger. Adkomst til prosjektet skjer via kommunal vei, ifølge Sogndal kommune.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfelle midlertidig brukstillatelse plikter utbygger å levere ferdigattest innen 4. mnd. etter de siste arbeidene på hus og tomt er ferdigstilt. I særlige tilfeller kan selger kreve og kjøper ikke nekte å gjennomføre overtagelse mot midlertidig brukstillatelse. Herunder f.eks. dersom utomhus ikke lar seg ferdigstille pga. tele i bakken, at kommunen krever at alle byggetrinn er ferdige før ferdigattest gis, og lignende. I slike tilfeller har kjøpere krav på å holde tilbake en forholdsmessig del av vederlaget til sikkerhet for at ferdigattest gis. Alternativt kan selger stille § 47 garanti til sikkerhet for dette forholdet.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Eiendommene er regulert iht områdereguleringsplan for Kjørnes IV, 1420-2012003, datert 30.03.20212, rev.6.2012 og 28.08.12

Føremål
Arealformål som inngår i planen, etter plan- og bygningslova § 12-5:
Bygningar og anlegg, jf. pbl § 12-5 nr. 1
- Bustader
- Barnehage
- Køyreveg
- Parkeringsplass
- Fortau
- Anna veggrunn - tekniske anlegg
- Gang- og sykkelveg
Grøntstruktur, jf. pbl § 12-5 nr. 3
- Friområde
- Jordbruk
- Friluftsområde

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone, jf. pbl § 12-5 nr. 6
- Naturområde i sjø, med tilhøyrande strandsone

Omsynssoner som inngår i planen, etter plan- og bygningslova § 12-6:
- Faresone for skred (H310_1 og H310_2)
- Kantsone til vassdrag (H540_1)

Beskrivelse av sameiet

Sameiet vil totalt bestå av 12 boligseksjoner.

Det er utarbeidet utkast til standard vedtekter for sameiet og sameigeavtale som følger vedlagt. Slike blir bindende for kjøperne. Utbygger forbeholder seg retten til å endre vedtekter i forbindelse med fremdrift/behov tilknyttet prosjektet.

Det foreligger forslag til budsjett, dette er estimert basert på dagens prisnivå på tjenester og ut ifra forventet omfang av forbruk. Man må påregne at dette vil bli justert før innflytning og etter at sameiet har vært i drift.

Kjøperne vil etter at de fleste boliger og fellesarealet er overtatt bli informert fra
Byggsenteret Audun Hundere AS om overtagelse av den alminnelige driften av sameiet. Herunder må det blant eierne velges et styre i sameiet for å ivareta sameiets rettigheter og forpliktelser. Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha tre medlemmer, om ikke annet bestemmes i vedtektene.

Da sameiet har 12 boligseksjoner vil sameiet være regnskapspliktig og sameiet skal registreres i foretaksregisteret.

Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet iht. lov om eierseksjoner, § 22, tredje ledd

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Faste, løpende kostnader

Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da byggene er prosjektert og ikke ferdigstilt. Kjøperne må delta andelsmessig i felleskostnad fra og med overtagelse. Månedlige felleskostnader er stipulert til fra kr 1100,- til 1325,- pr mnd for leilighetene for første driftsår. Felleskostnadene vil normalt bestå av forsikring av sameiets bygninger, heis, snømåking, strøm til fellesarealene, vask av fellesarealer, andre tjenester og øvrige drifts- og vedlikeholdskostnader.

Det vil bli mulighet for fiber fra Sognenett, men det vil av utbygger ikke bli en felles avtale for dette. Kjøper eller sameie i felleskap må selv ordne avtale med internett/TV etter innflytning.
Det er ikke stipulert kostnad for Tv / internett i oppgitte fellesutgifter.

Vedlagt følger foreløpig budsjett og oversikt over felleskostnader. De endelige felleskostnadene fastsettes av sameierne i felleskap etter overtagelse basert på hvilket servicenivå sameiet ønsker.

Sameiet er ikke tilknyttet sikkerhetsordning for tap av felleskostnader. Sameierne hefter for felleskostnader etter sin sameiebrøk. Herav hefter man ikke for andre sameieres ubetalte fellesutgifter, men man kan likviditetsmessig måtte legge ut for nødvendige kostnader som sameiet pådrar seg for å opprettholde forsvarlig drift. Slike utlegg vil i så fall være sikret ved 1. prioritetspant i slik seksjon som tilhører den som ikke har betalt din andel av fellesutgifter.

Se vedlagte prisliste for en oversikt over felleskostnader pr. bolig.
- Andre faste løpende kostander:
- Strøm etter forbruk og nettleie
- Innboforsikring
-Kommunale avgifter (se under)

Kommunale avgifter
Det vil tilkomme kommunale avgifter for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da byggene er prosjektert og ikke ferdigstilt. For nærmere opplysninger kontakt teknisk etat i Sogndal kommune, eller besøk www.sogndal.kommune.no

Nedenfor er det satt inn eksempler på kommunale avgifter basert på 90kvm boligstørrelse og kommunens gebyrer for 2021. Størrelsen på gebyrene vil øke med boligens størrelse og evt. antall tømminger av avfall pr. år.

Eksempel på bolig med størrelse på 90 m2:
Vann: kr 3081 ,-
Avløp: kr. 1750,-
Renovasjon grunnpris: kr. 3033,-
Eiendomsskatt kommer i tillegg og denne vil bero på boligens til enhver til foreliggende ligningsverdi og kommunens eiendomsskattepromille sats. Med dagens sats 2,6 promille og en 90 kvm. bolig bygget i 2020 vil eiendomsskatt utgjøre ca. kr. 4000,-.
Totalt pr. år ca. kr. 11 864,-. Avvik vil forekomme.

Oppgjør

Kjøper er forpliktet til å betale kjøpesummen etter følgende betalingsplan:
14 dager etter kontrakts underskrift forutsatt stilt § 12 garanti: 10% av kjøpesum
Før overtagelse: 90% av kjøpesum + omkostninger

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi.
Dokumentavgift pr. enhet: Se prisliste
Tinglysning Skjøte: kr. 585,-
Evt. tinglysningsgebyr pr. pantedokument (v/belåning): kr. 585,-
Panteattest: kr. 172,-

Annen nyttig informasjon

Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eller som følge av offentlige pålegg, uten at den generelle standarden forringes.

Boligene vil i sin helhet kunne leies ut til boligformål. Utleie skal meldes til forretningsfører.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte leveransebeskrivelse Skuleholten 25.05.21 og arkitekttegninger. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å nøye gjennomgå leveransebeskrivelsen, tegninger og prospekt før kjøpetilbud inngis.

Det tas forbehold om feil eller endringer i prislisten. Utbygger kan uten varsel justere priser og vilkår i den vedlagte prislisten.

Selger forbeholder seg retten til å tildele parkeringsplasser og boder.

Arbeidene utføres etter plan- og bygningslov og slike tekniske forskrifter som gjelder for byggearbeidene

Boligene leveres i byggrengjort stand. Kjøper må påregne utvask etter egen innflytning.

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard under byggingen.

Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. Alle boliger bør derfor ventileres godt den første vinteren/året, og man bør være forsiktig med gassbruk og levende lys innvendig.

Selger gjør særskilt oppmerksom på at skjeggkre er funnet i flere boliger i Norge. Skjeggkre kan komme inn i boliger på en rekke forskjellige måter, både i forbindelse med oppføring av boligen, men også i forbindelse med innredning, bruk mv. Det er ikke et funksjonskrav under denne kjøpekontrakten at boligen skal være oppført på et vis som fjenrer risikoen for skjeggkre.

Kjøper er kjent med at utomhusarbeider, avhengig av årstid, vil kunne bli ferdigstilt og ferdigbefaring for disse avholdt etter forbrukerens overtakelse av boligen. Når slik areal er ferdigstilt vil sameiets styre innkalles til en ferdigbefaring, hvor arealet gjennomgås sammen med utbygger, befaring protokolleres.

Ved all besøk på byggeplass før overtakelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overlevering.

Ved motstrid mellom leveransebeskrivelsen og tegninger gjelder leveransebeskrivelse datert 25.05.21

Dersom kjøper unnlater å møte til befaringen og overtakelse uten gyldig grunn, kan selger avholde denne alene iht. bestemmelser i bustadoppføringsloven. Unnlatelse fra å møte gir ikke kjøper rett til å nekte overtakelse.

Det er mulig å avbestille ytelsen for 5 % av kjøpesummen frem til igangsettingstillatelse er gitt. For øvrig gjelder avbestilling etter budstadoppføringlovas bestemmelser.

Tilvalg/Endringer
Endringsarbeid avtales direkte mellom kjøper og selger.
Kontaktperson hos Byggsenteret Audun Hundere AS: Jan Skeistrand

Avtaler om endringsarbeid krever skriftlighet. Vederlag for endringsarbeid betales etter faktura. Forfall på faktura skal ikke være før overlevering av boligen.

Forbrukeren kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med 15 % eller mer.

Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.
Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. Bustadoppføringslova § 44.

Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Adgang til utleie (boligformål)


Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Ferdigstillelse for prosjektet er stipulert til 4. kvartal 2022. Dette er kun stipulert og faktisk ferdigstillelse kan avvike fra dette. Herunder vil overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett til dagmulkt eller andre misligholdsbeføyelser.

Maksimal byggetid er 24 måneder, regnet fra forbeholdene er bortfalt senest 01.10.2021. Fristen forlenges for hver fellesferie (21 kalenderdager), juleferie (7 kalenderdager) og påskeferie (7 kalenderdager) som blir berørt av arbeidene. Forlengelsene gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i feriene.

Kjøperne er uansett forpliktet til å overta 2 måneder etter at selger varsler om dato for at boligene er ferdigstilt selv om dette er tidligere enn maksimal byggetid. Dog slik at kjøper likevel ikke er forpliktet til å overta tidligere enn 4 måneder før maksimal byggetid.

Overtagelse mot midlertidig brukstillatelse medfører at man har overtatt og følgelig ikke har krav
på dagmulkt etter overtagelse.

Ferdigstillelse og overlevering av boligene til boligkjøperne vil skje trinnvis. Deler av utomhusanlegget vil først bli ferdigstilt sammen med de boligene som ferdigstilles sist. Herunder må interessenter påregne byggeaktivitet og anleggsvirksomhet med naturlige konsekvenser av dette en tid etter at man har overtatt boligen.

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold:
-At 50% av leilighetene er solgt innen 01.11.2021
-At alle offentlige godkjenninger foreligger innen 01.11.2021

Dersom forbeholdene ikke er avklart eller frafalt av utbygger innen 01.11.2021 eller det blir klart før dette tidspunkt at ett eller flere av forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen, kan avtalen mellom partene heves uten ytterligere omkostninger for noen av partene. 

Dersom nye myndighetstiltak knyttet til Covid-19 innebærer en forlenget byggetid, forutsettes det fra utbygger at utbygger har anledning til å kreve utvidet frist for overlevering, jf. bustadoppføringsloven §11.

Selger informerer om at det kan forekomme, og kjøpere må akseptere, mindre endringer i forhold til arkitekttegninger og byggebeskrivelse. Kjøpere er likevel ikke forpliktet til å akseptere endringer som forringer verdien av boligen.

Det er et vilkår for oppgjør at eiendommen er seksjonert, det foreligger § 12 garanti, det foreligger tillatelse til bruk og at boligen er overskjøtet. Videre at øvrige kontraktsforhold er avklart. Alternativt kan selger stille §47 garanti etter Bustadoppføringslova.

Kjøperne er kjent med og aksepterer at det vil kunne forekomme byggearbeider med tilhørende støy, støv og anleggstrafikk etter overtakelse. Herunder er kjøperne informert om at området er under fornyelse.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Kontrakter vil utformes i samsvar med bustadoppføringsloven og forutsetningene ved kjøpet.
Med mindre annet er avtalt før aksept, forutsettes det at eiendommen overskjøtes til kjøper.

Selger aksepterer at kontraktsposisjonen selges / transporteres. Ved transport av kontrakt før overtagelse påløper det transportgebyr stort kr. 50 000,- som betales til selger/utbygger. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg og endringer.

Det opplyses videre om at dersom leilighet er kjøpt med henblikk på å ikke overta og bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i bustadoppføringslova ved evt. videresalg. Konferer megler for ytterligere informasjon.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges boligen etter følgende regler: Bustadoppføringslovens regler kommer i utgangspunktet ikke til anvendelse ved denne transaksjonen. Partene er dog enig om at Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13.6.1997 nr. 43 Bustadoppføringslova kommer til anvendelse på kontraktsforholdet med følgende unntak:
Bestemmelser i bustadoppføringsloven som ikke er gjeldene mellom partene og således ikke kan påberopes: §§ 8, 12, 16, 18, 24, 31, 47, 49, 51, 52, 53 og 54.

Garantier

Straks etter at forbeholdene er falt bort eller før innbetaling av kjøpesum/depositum, skal selger stille garanti etter bustadoppføringslovens § 12. Entreprenøren skal i alle tilfeller stille garanti før byggearbeidet starter, selv om forbehold ikke er avklart.

Garantien skal gjelde frem til 5 år etter overtagelsen av eiendommen.
For krav som kjøperen fremsetter mot selgeren før overtagelsen, skal garantien utgjøre
3 % av avtalt kjøpesum. For krav som fremsettes senere, skal garantien utgjøre 5 % av avtalt kjøpesum. Det vises til Bustadoppføringslova § 12.

Kjøpers delbetaling 14 dager etter kontraktsinngåelse er et depositum stillet av kjøper til sikkerhet for alle krav som selger måtte få mot kjøper på bakgrunn av avtalen. Beløpet vil bli stående på meglers klientkonto. Kjøper frafaller gjennom denne deponeringen retten til å kreve delbetalingen utbetalt til seg eller andre enn selger så lenge avtalen ikke er hevet av en av partene. Rentene på delsinnbetalingen tilfaller kjøper frem til overskjøtning, dette gjelder likevel bare dersom utbygger ikke stiller § 47 garanti jfr. Bustadoppføringslova. Det kan ikke tas pant eller være knyttet forutsetninger til delbetalingen fra/på vegne av kjøperen for beløpet. (eks. kjøpers bank).

Sikkerhetsstillelse etter Bustadoppføringslova § 47, tredje ledd, vil i utgangspunktet ikke gis ved innbetaling til meglers klientkonto. Dersom selger stiller § 47 garanti vil delinnbetalinger gå over til å være selgers midler fra tidspunktet for garantistillelse og beløpet kan utbetales til selger.

Ugjenkallelig bankgaranti skal inkludere renter for delinnbetalinger i henhold til denne avtale.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Prisliste
Situasjonsplan
Leveransebeskrivelse og romskjema Skuleholten datert 25.05.21
Utkast til vedtekter og sameigeavtale for Skuleholten 1 Sameiget
Forslag til sameiebudsjett
Veistatuskart, basiskart og plankart og planbestemmelser
Kjøpetilbud
 
Salgsoppgaven er ikke komplett uten alle vedlegg.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Sentrale lover:
Handelen reguleres og gjennomføres etter bustadoppføringsloven.

Kontrakter vil utformes i samsvar med bustadoppføringsloven og forutsetningene ved kjøpet.
Med mindre annet er avtalt før aksept, forutsettes det at eiendommen overskjøtes til kjøper.

Selger aksepterer at kontraktsposisjonen selges / transporteres. Ved transport av kontrakt før overtagelse påløper det transportgebyr stort kr. 50 000,- som betales til selger/utbygger. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg og endringer.

Det opplyses videre om at dersom leilighet er kjøpt med henblikk på å ikke overta og bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i bustadoppføringslova ved evt. videresalg. Konferer megler for ytterligere informasjon.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges boligen etter følgende regler: Bustadoppføringslovens regler kommer i utgangspunktet ikke til anvendelse ved denne transaksjonen. Partene er dog enig om at Lov om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. av 13.6.1997 nr. 43 Bustadoppføringslova kommer til anvendelse på kontraktsforholdet med følgende unntak:
Bestemmelser i bustadoppføringsloven som ikke er gjeldene mellom partene og således ikke kan påberopes: §§ 8, 12, 16, 18, 24, 31, 47, 49, 51, 52, 53 og 54.

 Lov om hvitvasking
Denne overskriften er ikke lenger i bruk og vises ikke på nettportaler
 Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner Lov om hvitvasking
Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde ifra til Økokrim om mistenkelige transaksjoner