Summen av opplysninger på denne siden
er komplett salgsoppgave for

Engesetvegen 2

Gulen
5961, Brekke

2.100.000,-

Innholdsrik einebustad med enormt potensial. Vakre omgivelsar, gangavstand til daglegvare. Stor tomt.