Klikk for galleri

Nordre bydel - Nyoppførte 3-roms leiligheter fra Viktoria Hus - avklart forkjøpsrett - lave omk. - balkong - hvitevarer

Nordre bydel - Nyoppførte 3-roms leiligheter fra Viktoria Hus - avklart forkjøpsrett - lave omk. - balkong - hvitevarer

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Vestfold og Telemark - Skien - Nordre Bydel, Sentrum

Chr. H. Bloms gate 17 A - C

Prisantydning1.495.000,-Fellesgjeld1.495.000,-Felleskostnader7.173,-Bruksareal66m2Soverom2 - 2
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Eier

Chr. H. Bloms gate 17 AS

Betegnelse

Orgnr. 829638282 i Skien kommune

Byggeår

2022

Forretningsfører

SKIEN BOLIGBYGGELAG

Beliggenhet

Viktoria Hus leverer denne nyoppførte 4-mannsboligen i Nordre bydel har en perfekt  beliggenhet for deg som vil å bo i en trivelig og sentral bygate, men som samtidig ønsker gangavstand til alle mulighetene og tilbudene som Skien sentrum har å by på.

De siste årene har Nordre Bydel i Skien begynt å blomstre. Dette området er preget av en eldre bebyggelse med mange velholdte eneboliger.

Du har kun en rusletur over gata for å komme til nærmeste matbutikk, Joker i Duestien. Det er også kort vei til togstasjonen, bussforbindelser, flotte friområder og parkanlegg, samt Skagerak Arena. Rett i nærheten ligger Lietorvet, med kaféer, butikker, apotek og legesenter.

Arealer og fordeling pr. etasje

Bruksareal: 66 kvm - 66 kvm

Innhold

De 4 leilighetene er av identisk størrelse, 66 kvm, men kun speilvendt løsning skiller høyre side fra venstre. To leiligheten i hver etasje. Leilighetene er utstyrt med gang, 2 soverom, bad, bod/teknisk rom og stue med åpen kjøkkenløsning. Her fra er det også utgang til balkong. Se egen beskrivelse av hver enkelt leilighet i prospekt eller i egen annonse for den aktuelle leilighet.

Standard

Leilighetene er bygget av Viktoria Hus og leveres i gjennomgående god standard.

Alle vegger og tak i oppholdsrom (med unntak av bad) leveres med malte og sparklete gipsplater. Veggene er i tillegg trukket med tapet før påført maling. På bad er det fliser i størrelse 60 x 60 cm.

Gulvene i oppholdsrom har høytrykkslaminat 1-stavs utførsel i lys farge på gulvene. Badet er flislagt med 60 x 60 cm flis og mosaikkfliser i dusjsonen.

Kjøkken fra Strai av typen Tromsø i fargen hvit med integrerte hvitevarer fra Electrolux, kjøkkenøy og fin utførsel.

Bygget etter TEK17, noe som gir energibesparende bolig.

Oppvarming

Det er lagt opp til elektrisk oppvarming med varmepumpe fra Daikin montert i stuen. Det er også elektriske varmekabler på badet. I tillegg er det klargjort for peis og pipe, men pipestuss er i dag blendet med lokk. Den enkelte kjøper må selv montere innvendig pipe og ildsted i tråd med gjeldende regler.

Adkomst

Se kart i annonsen for plassering av leilighetene. Ved fellesvisninger blir det skiltet med Privatmegleren sine visningsskilt.

Beskrivelse av Eiendom / Fellesarealer

Eiendommen er asfaltert.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Servitutter / rettigheter

Andelen overdras fri for pengeheftelser. På borettslagets eiendom er det tinglyst ulike erklæringer/servitutter og pengeheftelser, bla. tilknyttet fellesgjeld. Disse vil følge eiendommen. 
Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen:

Vei / Vann / Avløp

Offentlig tilknyttet.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Foreligger ferdigattest fra Skien kommune.

Verdi ved skattefastsetting

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For sekundærboliger utgjør formuesverdien 80 prosent (2016) av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter B

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Forkjøpsrett for medlemmer / styregodkjennelse

Borettslaget har vedtektsfestet forkjøpsrett for andelseiere og andre, jf. borettslagsloven § 4-11. Etter aksept av bud vil det bli avklart om forkjøpsretten benyttes.

Borettslag har vedtektsfestet at ny andelseier skal godkjennes av styret, jf. borettslagsloven § 4-5.

Borettslaget vil bli tilknyttet Skien Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er medlem av SBBL må tegne medlemskap i SBBL. Medlemmer i SBBL har forkjøpsrett ihht egne frister ved salgsstart.

Andre faste løpende kostnader

Kr. 7 173,- pr. Mnd.

Felleskostnadene inkluderer:
- revisjonshonorar
- gebyr IN-ordning
- forvaltningshonorer
- løpende vedlikehold
- fiber
- TV grunnpakke
- renter fellesgjeld, pr. 04.10.22 er rentesatsen 3,34 %
- andre driftsutgifter
- medlemskontigent SBBL
- premie sikringsfond
- forsikringspremie
- eiendomsskatt
- kommunale avgifter
- snørydding
Andel fellesgjeld / formue

Andel fellesgjeld kr. 1 495 000,- / Andel fellesformue kr. 0,- pr ifølge forretningsfører. Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper.

Oppgjør

Innskuddet og omkostningene innbetales i sin helhet til meglers klientkonto ved overtagelse Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.
Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontrakts-inngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

1 495 000,- (
NB: prisen er fast) 1 495 000,- (Andel av fellesgjeld)
2 990 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Omkostninger
5 000,- (Andelskapital) 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
6 132,- (Omkostninger totalt)
2 996 132,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Spesifikasjon av lån

Borettslagets fellesgjeld blir finansiert med et annuitetslån som borettslaget vil ta opp i forbindelse med overtagelsen av bygget. Lånet har 40 års total løpetid, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil ha flytende rente.
Det tas forbehold om endringer i renten, som vil bli endret i takt med utviklingen i rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten. Etter 20 år må borettslaget betale avdrag og andelseieren får en økning i sine felleskostnader fra dette tidspunktet. Se prisliste for informasjon.

Ut i fra dagens lånebetingelser vil første avdrag som forfaller til betaling om 20 år (endelig dato er ikke fastsatt) påvirke felleskostnadene med ca kr 4 387,- pr. måned for disse leilighetene.

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
 
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.Selgers øvrige forbehold og forutsetninger

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.
Boligene overleveres i byggrengjort stand.
I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
o Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold.
o Sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Adgang til utleie

Utleie av boligene vil reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter og forvaltes av borettslagets styre. Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. Hele boligen kan leies ut med styrets godkjenning etter bestemte vilkår ihht. vedtektene punkt 4-2 og borettslagsloven §§5-3 til 510.

Borettslagsloven sier følgende om utleie:
Med godkjenning frå styret kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre for opp til tre år dersom andelseigaren sjølv eller ein person nemt i §5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra. Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar. Jf. §5-5.

Det er ingen utleiedel i boligene.

Konsesjon / Odel

Det hviler verken konsesjon eller odel på eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Kjøpsforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Kjøpsforsikring fra If.  Produktet inneholder boligkjøperforsikring,  hus-/hytteforsikring med superdekning og innboforsikring med superdekning. Les mer om Kjøpsforsikring  i vedlagte materiell.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Garantier

Boligene selges iht. Avhendingslovens bestemmelser. Selger plikter å stille garanti iht. Avhl. § 2-11 for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakten så fremt kjøperen er forbruker og boligen selges innen 6 måneder fra ferdigstillelse. Garantien utgjør 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper. Garantien skal senest stilles når forbehold om realisering og byggestart løftes skriftlig til kjøper.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Meglers vederlag og utlegg

Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger dokumenterte utlegg.