Klikk for galleri

Selveier fritidstomter med solrik og attraktiv beliggenhet ved Hesttjønn/Breivann - Ingen byggeklausul

Selveier fritidstomter med solrik og attraktiv beliggenhet ved Hesttjønn/Breivann - Ingen byggeklausul

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Vestfold og Telemark - Larvik - Lardal

Hesttjønn/Breivann

Prisantydning500.000,- - 600.000,-
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Eier

Unni Steinsholt

Betegnelse

Gnr. 74 Bnr. 8 i Larvik kommune

Beliggenhet

Tomtefelt bestående av 19 selveier hyttetomter uten byggeklausul i naturskjønne omgivelser. Tomtene har fantastiske solforhold og alt er lagt til rette for å realisere hyttedrømmen på selveiet tomt med innlagt strøm, vann og avløp. Området har flotte turområder både på sommer og vinter. Fra Nordgardsetra er det preparerte skiløyper som går over til Breivann og videre til Viddaseter. Herfra kan man gå videre til Årumstua eller helt til Skrim. Norgardsetra ligger kun 700 meter fra Hyttefeltet. Her holdes det spennende aktiviteter for både store og små i helgene gjennom hele sommerhalvåret. Ved hesttjern er det flotte bade- og fiskemuligheter.

Videre er det ca 15 minutters gange fra tomtefeltet og til Breivann. Herfra er det kort vei til bla løypenettet som tar det til Viddaseter.

Kort fortalt

- Flotte hyttetomter i naturskjønne omgivelser.
- Ingen byggeklausul.
- Utnyttelsesgrad inntil 150 kvm BRA.
- Flotte turmuligheter både sommer som vinter.
- Innlagt strøm, vann og avløp.
- Tomtene er regulert til fritidsboliger.
- Nyetablert tomtefelt med attraktiv beliggenhet.
- Preparerte skiløyper.
- Vei blir brøytet og strødd hele vinterhalvåret.

Innhold

Sjelden mulighet til å sikre seg flotte hyttetomter med innlagt vann, avløp og strøm. Vann og avløp har ingen tilkoblingsavgift. Tilkoblingsavgift til strøm vil komme i tillegg og betales av ny eier. Grunneier er i gang med opparbeidelse av tomtene, og byggingen kan starte raskt etter overtagelse. Reguleringsbestemmelsene for tomteområdet tillater en utnyttelse (BYA) på 150 kvm. Eventuell terrasse kommer i tillegg. Tomtene selges uten byggeklausul.

Prisliste:
Tomt 1 (1596kvm)   - 700 000,-
Tomt 2 (1541 kvm)   - SOLGT
Tomt 3 (1474 kvm)   - 700 000,-
Tomt 4 (1538 kvm)   - SOLGT
Tomt 5 (1288 kvm)   - SOLGT
Tomt 6 (1377 kvm)   - SOLGT
Tomt 7 (1377 kvm)   - SOLGT
Tomt 8 (1468 kvm)   - 600 000,-
Tomt 9 (1310 kvm)   - SOLGT
Tomt 10 (1323 kvm) - 600 000,-
Tomt 11 (1222 kvm) - 600 000,-
Tomt 12 (1308 kvm) - 600 000,-
Tomt 13 (789 kvm)   - 700 000,-
Tomt 14 (786 kvm)   - SOLGT
Tomt 15 ( 765 kvm)  - 600 000,-
Tomt 16 (781 kvm)   - SOLGT
Tomt 17 (858 kvm)   - SOLGT
Tomt 18 (1164 kvm) -  600 000,-
Tomt 19 ( 1185 kvm) - SOLGT

Dokumentavgift og tinglysningsgebyr kommer i tillegg til oppgitt prisliste.

Parkering / Garasje

Parkering i eget gårdsrom. Øvrig parkering etter områdets gjeldende regulering.

Adkomst

Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen.

Servitutter / rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

1956/903590-1/30  Elektriske kraftlinjer  
 24.09.1956 
Lardalslinjen går over d.e.
Gjelder denne registerenheten med flere
1966/4369-1/30  Erklæring/avtale  
 26.10.1966 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1981/3760-1/30  Jordskifte  
 11.06.1981 
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere
1984/1159-1/30  Jordskifte  
 15.02.1984 
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1985/4446-1/30  Skjønn  
 28.05.1985 
Elektriske kraftlinjer
Rød-Tveiten
Gjelder denne registerenheten med flere

1992/2287-1/30  Jordskifte  
 09.04.1992 
Gjelder denne registerenheten med flere

2006/97-3/30  Bestemmelse om veg  
 05.01.2006 
rettighetshaver:Knr:3805 Gnr:74 Bnr:73  
Gjelder denne registerenheten med flere

2006/97-4/30  Bestemmelse iflg. skjøte  
 05.01.2006 
Rettighetshaver
Erling Holt f: 14.07.1963
Gjelder stor- og småviltjakt i de kommende 10 år.
Gjelder denne registerenheten med flere

2006/6622-1/30  Elektriske kraftlinjer  
 29.08.2006 
Gjelder denne registerenheten med flere

2011/1027194-1/200  Bestemmelse om veg  
 08.12.2011 
rettighetshaver:Knr:3805 Gnr:75 Bnr:25  
rettighetshaver:Knr:3805 Gnr:75 Bnr:61  
Gjelder denne registerenheten med flere

2012/384443-1/200  Jordskifte  
16.05.2012  
Sak: 0700-2006-0017 Vestfold jordskifterett
Sak: 2300-2010-0004 Agder jordskifteoverrett
Sakene gjelder bruksordning Lardal
Gjelder denne registerenheten med flere

2018/1271728-1/200  Bestemmelse om vann/kloakk 
 14.09.2018 21:00 
Kan ikke slettes uten samtykke fra:LARVIK KOMMUNE  
Org.nr: 918082956
rettighetshaver:Knr:3805 Gnr:74 Bnr:79  
Gjelder også senere fradelte parseller fr gnr. 74 bnr. 1 og 8
Gjelder denne registerenheten med flere

2018/1271728-2/200  Bestemmelse om veg  
 14.09.2018 21:00 
Rettighetshaver:Alle Senere Utskilte Parseller Fra Gnr. 74 Bnr. 1 Og 8  
Lnr: 20011359
Kan ikke slettes uten samtykke fra:LARVIK KOMMUNE  
Org.nr: 918082956
Uteglemt registrert
Rettet etter tingl. §18
Arkivref. 18/61148-2. 20.11.2018
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/2520777-1/200  Bestemmelse om veg  
 29.05.2020 21:00 
Kan ikke slettes uten samtykke fra:LARVIK KOMMUNE  
Org.nr: 918082956
rettighetshaver:Knr:3805 Gnr:74 Bnr:79  
Gjelder senere fradelte parseller fra gnr. 74 bnr. 1 og 8
Uteglemt registrert fremtidige fradelte parseller
Rettet etter tingl. §18
19.06.2020. Arkivref: 20/32049-2
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei / Vann / Avløp

Adkomst via Treschow sin vei. Årskort for bompasseringer vil være lønnsomt og kan kjøpes for 1 000,- pa. Innlagt vann fra borehull. Tomtene vil bli tilkoblet eget avløps-/renseanlegg.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under område for kommuneplanens arealdel med gjeldende formål: Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR), Nåværende, Reguleringsplan skal fortsatt gjelde, Fritidsbebyggelse - Fremtidig, Fritidsbebyggelse - Nåværende, Råstoffutvinning - Fremtidig.
Se vedlagt detaljregulering for hyttefelt vest for Hesttjern. Bebyggelsesplan for Hesttjern med gjeldende reguleringsbestemmelser:
Hytter skal plasseres innenfor byggegrenser som vist i planen.
Maksimalt BRA skal ikke overstige 150 kvm. Det tillates ikke oppført garasje eller frittliggende uthus.
Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 5 meter fra gjennomsnitlig ferdig planert i terreng.
Hyttene skal ha saltak med takvinkel mellom 18 og 30 grader. Taktekking skal ha en matt og avdempet virkning. Fargevalg ellers skal ha en avstemt virkning mot landskap og vegetasjon. Kontrastfarger tillates ikke.
Gjerder og flaggstenger tillates ikke. Strømforsyning skal føres i jordkabel.
Parkeringsplasser skal opparbeides på en skånsom måte i terrenget.
Eksisterende ladskapspreg og vegetasjonsbilde skal opprettholdes.

For mer informasjon se vedlagt reguleringsplan og kommuneplanens arealdel.

Faste, løpende kostnader

Ingen kjente kostnader på tomten i dag. Kommunale avgifter fastsettes av kommunen etter bebyggelse er etablert på tomten.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

9 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)

10 422,- (
Omkostninger
totalt)

10 422,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Priseksempel 1:
450 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
9 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
11 250 (Dokumentavgift)

21 672,- (Omkostninger totalt)

471 672,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Priseksempel 2:
550 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
9 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
13 750 (Dokumentavgift)

24 172,- (Omkostninger totalt)

574 172,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Annen nyttig informasjon

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Det vil bli tinglyst en avtale om pliktig medlemsskap i vel-lag som har ansvaret for kostnader knyttet til vann, avløp, vedlikehold og brøyting.

Dette er en informasjonsbrosjyre, og det forutsetter at komplett prospekt gjennomgåes av interessenter før kjøp.
privatmegleren.no/skien

Konsesjon / Odel

Det foreligger ingen odel på eiendommen, men kjøper må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.

Budgiving

Bud kan legges inn via Privatmeglerens "gi bud-knapp" som finnes på Privatmegleren.no/eiendommens hjemmeside og i nettannonsen. Bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID.

For mer informasjon om budgivning, se "Viktig informasjon" i salgsoppgaven.

Meglers vederlag og utlegg

Meglerhonorar (Kr.40 000)
Visninger (Kr.2 500)
Markedspakke (Kr.19 900)
Totalt kr. (Kr.62 985)
Dersom eiendommen ikke omsettes, faktureres selger kr 9900,- + tillegg og utlegg.