Klikk for galleri

Fortuna - Kun 1 igjen! 4 moderne leiligheter i et klassisk, sentrumsnært bygg - heis, parkering - avtal privatvisning

Fortuna - Kun 1 igjen! 4 moderne leiligheter i et klassisk, sentrumsnært bygg - heis, parkering - avtal privatvisning

Som kunde hos PrivatMegleren får du en skreddersydd prosess tilpasset dine behov og ønsker

Vestfold og Telemark - Skien - Nordre Bydel, Sentrum

Fortuna: Byfogd Paus gate 10

Prisantydning2.145.000,-Fellesgjeld2.145.000,-Felleskostnader9.750,- - 7.710,-Primærrom91m2Bruksareal94m2Soverom2 - 3
Meld interesse
VisningEtter avtale!
bilde fra galleri

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

PM Telemark AS / Thomas André Hansen

Selger/Utbygger

Fortunakvartalet AS v. Bjørnar Fjeld

Betegnelse

Orgnr. 929694244 og og og og i Skien kommune

Byggeår

2021

Fortuna - et unikt prosjekt

Deler av det ærverdige Fortuna-bygget i Duestien i Skien skal nå forvandles til 9 moderne leiligheter med spennende planløsninger som er preget av den historiske settingen. Fortuna-bygget sto ferdig i 1918.

I mange år huset bygget Bakkens Skofabrikk, som var kjent for sitt varemerke Fortuna Sko. På det meste var over 300 arbeidere i sving her og på en uke produserte de rundt 4 000 sko! De siste årene har Fortuna-bygget inneholdt kontorlokaler og boliger.

Fortuna har en perfekt beliggenhet for deg som vil å bo i en trivelig og stille bygate, men som samtidig ønsker gangavstand til alle mulighetene og tilbudene som Skien sentrum har å by på.

De siste årene har Nordre Bydel i Skien begynt å blomstre. Dette området er preget av en eldre bebyggelse med mange velholdte eneboliger. Fra
Fortuna er det bare et steinkast til nærmeste matbutikk, Joker i Duestien. Det er også kort vei til togstasjonen, bussforbindelser, flotte friområder og parkanlegg, samt Skagerak Arena. Rett i nærheten ligger Lietorvet, med kaféer, butikker, apotek og legesenter.

Litt om leilighetene

Boligene i Fortuna blir lyse og luftige med både kreative og funksjonelle planløsninger. De 9 leilighetene ligger i første, andre og tredje etasje. I kjelleren blir det boder.

I første etasje blir det to leiligheter på 63,5 og 90 kvadratmeter BRA med hver sin inngang. Det blir en også et felles inngangsparti med en gang og heis for de andre leilighetene i prosjektet.

I andre etasje blir det fire leiligheter på mellom 67,0 og 94,0 kvadratmeter BRA. To av disse boligene får et felles inngangsparti og uteareal.

I tredje etasje finner du tre leiligheter på 77,5 til 102,0 kvadratmeter BRA.

I utformingen av leilighetene i Fortuna er det tatt hensyn til byggets unike arkitektur. Dette gjør at ingen leiligheter er like. Hver bolig får sin egen
personlighet og planløsning.

Byggemåte

Se leveransebeskrivelsen i prospektet for info om byggemåte. Det blir i hovedsak beholdt nåværende bebyggelse. Leilighetene renoveres og ombygges i eksisterende bebyggelse.

Innhold

De 9 leilighetene som bygges vil variere i størrelser fra 63,5 kvm til 102 kvm P-rom. Her vil det være både 3- og 4-roms leiligheter. Se egen beskrivelse av hver enkelt leilighet i prospekt eller i egen annonse for den aktuelle leilighet.

Standard

- Alle gulv i oppholdsrom leveres med 1-stavs parkett i lys Eik, med underlag.
- Det leveres 30x60 cm standard gulvflis i et begrenset område hall grå utførelse i serien Star.
- Det leveres 20x20 cm standard flis på bad og vaskerom i grå utførelse i serien Star.
- Entre i felles areal leveres med grått belegg, beregnet for formålet.
- Vinduer leveres av Nordisk fabrikat, med energiglass som tilfredsstiller TEK17. Vinduer leveres i henhold til fasade tegninger, med hasper.
- Dørene er formpressede slette dører med låskasser og vridere.
- Vegger flises med standard: Infiniti 25 x 40 cm hvite fliser, og fuges med standard fugemasse, samt silikon.
- Gipsplater som innvendig platekledning. Platene behandles med sparkel, grunning og 2 strøk silkematt maling. Lys utførelse.
- Som standard leveres hvitt kjøkken fra Systemkjøkken, forberedt for integrerte hvitevarer. Herunder frontplater for oppvaskmaskin og kjøl/frys, samt
gjennomgående benkeplate. Alle skap og skuffer leveres med demping. Hvitevarer inngår ikke i standardleveransen.
- Det leveres hvit 90 cm baderominnredning som standard. Baderominnredning leveres med skuffer og helstøpt servantplate. Overspeil med lys.
- Innfellbare dusjvegger i glass tilpasset hjørne 90x90 cm i solid utførelse.
- Klosett på vegg med skjult/innkasset sisterne.

Individuell tilpasning

Boligene i Fortuna byr på en ramme som åpner for gode muligheter til å dyrke en personlig stil. Til boligene er det valgt materialer som er i tiden og som harmonerer med byggets arkitektoniske uttrykk. Rommene er preget av arealeffektive utformingsløsninger. Vi er i tillegg behjelpelig med å finne andre løsninger - om det er ønskelig.

Det er mulig å gjøre individuelle tilvalg til standardleveransen mot pristillegg. Det gjelder følgende deler av leveransen:
• Kjøkkeninnredning.
• Baderominnredning.
• EL-leveransen, inkludert belysning.
• Garderober.
• Utførelse av innvendige overflater.

Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør. Dette blir gjennomgått på et tilvalgsmøte.

Oppvarming

Elektriske varmekabler på bad.
Det leveres panelovner på soverom.

Parkering / Garasje

Hver andelseier har bruksrett til en parkeringsplass. Det er også en bod i kjeller eller nærliggende parkeringsetasje som følger med boligen.

Beskrivelse av Eiendom / Fellesarealer

Borettslag er ansvarlig for drift og vedlikehold for sine fellesarealer. Fellesarealer utomhus er til felles bruk for alle beboerne i borettslaget.
Utbygger setter opp avtaler for nødvendig drift av borettslaget. Det er plikt for beboerne og bekoste sin andel av drift og vedlikehold av fellesarealer.
Selger kan på vegne av borettslaget, inngå avtaler om nødvendig drift av tekniske installasjoner og fellesarealer. Deler av fellesarealet deles mellom
Fortuna Park og Fortuna-bygget.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Servitutter / rettigheter

Det vil ved hjemmelsoverføringen hvile følgende heftelser eller rådighetsinnskrenkninger på tomten: Pantedokument til banken for borettslagets totale Fellesgjeld, Pant for andelseiernes borettsinnskudd og nødvendige rettigheter som må gjelde mellom borettslagene i prosjektet. Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler - og må leses før det inngås midlertidig kjøpekontrakt.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke
motsette seg eller kreve prisavslag /erstatning for dette. Servitutter som ikke slettes følger eiendommen.
1941/1440-1/101 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 10.11.1941
BESTEMMELSE OM FJERNING AV BEBYGGELSE PÅ NÆRMERE ANGITTE VILKÅR OVERFØRT FRA: 3807-300/3214/0/4
Gjelder denne registerenheten med flere

1942/702-1/101 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST 28.04.1942
Bestemmelse om gjenmuring av åpninger i tilfluktsrom på nærmere angitte vilkår OVERFØRT FRA: 3807-300/3214/0/4
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei / Vann / Avløp

Bygget kobles til offentlig eller godkjent privat vei-, vann- og avløpsnett, ved nærmeste punkt utpekt av kommunen.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Det foreligger rammetillatelse for prosjektet, datert 15.05.2019. Det vil foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse.
Selger er iht. plan- og bygningslovens bestemmelser ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest før overtakelse. Manglende ferdigattest er likevel ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeid er mindre vesentlige, for eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider, og kommunen finner det ubetenkelig å utstede midlertidig brukstillatelse.

I midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. Kommunen kan kreve at det stilles sikkerhet for
at gjenstående arbeid blir rettet. For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse
og ikke ferdigattest ettersom utomhus arbeider som planering, tilsåing, beplantning etc. ikke kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig. Ved overtakelse på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse bortfaller kjøpers krav på dagmulkt for dette forhold. I tillegg vil det bli holdt tilbake et forholdsmessig beløp til sikkerhet for de gjenstående arbeidene som må utføres for at ferdigattest skal bli utstedt. Kjøper er innforstått med at de utvendige fellesarealer vil - avhengig av årstid - kunne bli ferdigstilt etter kjøpers overtakelse av boligen. Arbeidet med ferdigstillelse av fellesarealer er i henhold til bustadoppføringslova å anse som gjenstående arbeider som skal ferdigstilles innen rimelig tid, jf. buofl. § 32 tredje ledd., se for øvrig pkt. 13 tredje ledd. Kjøperne av andelene gir borettslagets styre fullmakt til å utbetale tilbakeholdt beløp i forbindelse med ferdigstillelse av
uteomhusområdene.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Selger kjenner ikke til andre planer i området enn de selv er ansvarlige for i dette prosjektet.
Reguleringsplan for Fortunakvartalet sist revidert 31.10.2012. Formål: Bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
hensynssoner. BYA for området er 100%.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Sikringsfondet dekker, etter nærmere regler, tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene.

Kjøper kan om ønskelig betale ned hele eller deler av sin fellesgjeld. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige felleskostnader. Dette fordi rentekostnader og avdrag som er del av felleskostnadene, reduseres. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres. INordningen trår i kraft når prosjektet er ferdigstilt og borettslaget er opprettet.

Faste, løpende kostnader

Fra kr. 5 040,- til kr. 7 710,- pr. mnd.

Til dekning av løpende felleskostnader innbetaler den enkelte andelseier(kjøper) et månedlig beløp.
Felleskostnader består av borettslagets faste og variable driftskostnader, samt renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld:
• Renter og avdrag (etter20 år) på felleslån.
• Grunnpakke kabel TV/internett + engangsavgift for Tilkobling.
• Strøm til fellesarealer.
• Vaktmester: Drift av utearealer sommer og vinter, og fellesarealer.
• Bygningsforsikring (kjøper tegner egen innboforsikring).
• Forretningsførsel av borettslaget, og evt. teknisk forvaltning.
• Revisjon.
• Andre driftskostnader (f.eks. arbeidsgiveravgift, styrehonorar, sikringsfond, rekvisita, verktøy, mm)
• Avsetning til fremtidig vedlikehold.
• Eiendomsskatter.
• Drifting av heis.
• Kommunale avgifter.
• Diverse vedlikehold av bygg og felles anlegg.

Felleskostnadene for den enkelte boligen er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre, ved overtakelse, og styret vil påse at evt. nødvendig endring i felleskostnader innføres.

Andre faste utgifter:
Strømforbruk i egen leilighet
Innboforsikring av eget inventar

Andel fellesgjeld

Fra kr. 1 345 000,- til kr. 2 395 000,- ifølge forretningsfører.
Andel fellesgjeld og evt. formue overtas av kjøper.

Oppgjør

Kr. 100 000,- innbetales til meglers klientkonto, som forskudd ca. 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Restbeløp på innskuddet, samt omkostninger betales etter varsel fra megler senest innen en nærmere angitt frist før overtagelse. Renter for
forskudd tilfaller kjøper, inntil selger evt. stiller garantier i henhold til bustadoppføringslovens §47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Råderett
over og renter for forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47-garanti er stilt. Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller
ved kontrakts-inngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

Kjøpesum fra kr. 1 345 000,- til 2 395 000,-.

Medlemskap innmelding PBBL pr. prs kr 700,-
Gebyr for tinglysning av andelsskjøte kr 485,-
Evt. gebyr for tinglysning av pant/heftelse kr 485,-
Gebyr grunnboksutskrift kr 280,-
Andelskapital til borettslaget kr 5.000,-
Totalt kr. 6 950,- i omkostninger i tillegg til kjøpesummen iht. prisliste.

Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten.
I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må
finansiere på egen hånd. Kr. 100 000,- av total kjøpesum må betales ved kontraktsinngåelse. Resten av innskuddet betales ved overtagelse.
Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Spesifikasjon av lån

Borettslagets fellesgjeld blir finansiert med et annuitetslån som borettslaget vil ta opp i forbindelse med overtagelsen av bygget. Lånet har 40 års total løpetid, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten, som vil bli endret i takt med utviklingen i rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten. Etter 20 år må borettslaget betale avdrag og andelseieren får en økning i sine felleskostnader fra dette tidspunktet, år 2042:
Leil. 1 kr. 6 700,-
Leil. 2 kr. 4 755,-
Leil. 3 kr. 6 170,-
Leil. 4 kr. 7 584,-
Leil. 5 kr. 5 463,-
Leil. 6 kr. 5 463,-
Leil. 7 kr. 6 523,-
Leil. 8 kr. 8 114,-
Leil. 9 kr. 8 468,-

Adgang til utleie (boligformål)


Konsesjon / Odel

Det hviler ingen konsesjon eller odel på eiendommen.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr 45 mill. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 mill. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Planlagt overtagelse

Antatt ferdigstilles vil være 12 måneder etter byggestart. Forventet ferdigstillelse antas i 1. kvartal 2022, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtagelsesperiode som ikke er lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge
innenfor overtakelsesperioden.

Selgers forbehold

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet:
1. Det tas forbehold om endelig byggebeslutning. Endelig byggestart besluttes når det er oppnådd tilstrekkelig salg til at utbyggingsselskapet vedtar
byggestart. Forbeholdene skal være avklart av selger innen 12 måneder.

Dersom ikke ovennevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan kjøper velge å trekke seg fra kontrakten.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        
 
Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.
Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.
 
Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.
Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Megler vederlag er kr. 40 000,- + mva. I tillegg kr. 3 800,- + mva i oppgjørsgebyr. Dersom prosjektet ikke finner sted, skal megler få dekket provisjon på
solgte enheter samt dokumenterte utlegg.