Klikk for galleri

Grønli - 4 nye eneboliger til salg - 4 soverom - 2 bad - 2 stuer - garasje - gode solforhold

X
Telemark – Porsgrunn

Smihaugvegen 18

Telemark – Porsgrunn

Smihaugvegen 18

Prisantydning
2.575.000 - 2.675.000
Fellesgjeld
2.575.000,-
Primærrom
136m²
Bruksareal
139m²
Visning
Etter avtale!
Visning
Etter avtale!
skjema her?
skjema her?
Salgsoppgave
Lukk

Thomas André Hansen

Avdelingsleder / Megler
PrivatMegleren Kvelland & Partnere Skien

Carina Slåtta

Eiendomsmegler
PrivatMegleren Kvelland & Partnere Skien
 

Informasjon om prosjektet

Oppdragsansvarlig

Kvelland & Partnere AS / Thomas André Hansen

Selger/Utbygger

Mynd Eiendom AS v. Espen Andersen

Betegnelse

i Porsgrunn kommune

Byggeår

2019

Idyll på Grønli

Endelig kan vi presentere et nytt boligprosjekt på Grønli!

Smihaugvegen er lite prosjekt med kun fire eneboliger i en rolig gate i et av Porsgrunns mest populære boområder.

Her får du kort vei til barneskole, offentlig transport og turløyper, samtidig er det bare noen minutter med bil til Porsgrunn sentrum.

Mange drømmer om en ny enebolig med god plass. Nå har du muligheten! Boligene i Smihaugvegen er i størrelse rundt 138 kvadratmeter BRA, som igjen er fordelt på to etasjer. Utstrakt bruk av tre, glass og delikate farger bidrar til å skape bygg som glir naturlig inn i et veletablert nabolag. Det er gjort gjennomtenkte materialvalg både innvendig og utvendig, som gjør at prosjektet får et helhetlig uttrykk.

Byggemåte

Støpt plate med armering, isolasjon og grunnmur i betong, eller tilsvarende. Huset er oppført i trekonstruksjoner. Yttervegger leveres med royalimpregnert stående kledning. Garasjer med liggende kledning i lysere fargetone.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 135,80 kvm, Bruksareal: 138,90 kvm

Innhold

Hver bolig i Smihaugvegen er på rundt 138 kvadratmeter BRA fordelt på to plan.

I første etasje får du entré, en bod, ett bad, ett soverom og en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til en romslig uteterrasse.

I andre etasje blir det ett bad, et vaskerom, tre soverom og egen loftstue med utgang til en stor og luftig terrasse.

Med hver bolig følger dessuten en garasje med integrert sportsbod.

Standard

Se leveransebeskrivelse fra utbygger, som er en del av prospektet, for utfyllende leveranse av standard.

Det vil være muligheter for tilvalg og individuelle tilpasninger.

Oppvarming

Det leveres vannbåren varme i stue, kjøkken, soverom og entre i 1. etasje via 3kW El. sentral inkludert tre trådløse termostater. I 2. etasje leveres veggmontert panelovn på alle soverom. Varmekabler på begge bad og vaskerom.

Parkering / Garasje

Garasje/sportsbod leveres som en del av boligen med ubehandlet betonggulv innvendig, belysning og ett dobbelt el-punkt. Garasjen leveres uisolert og uten oppvarming. Det er avsatt arealer i garasje som åpent bodareal.

Beskrivelse av Eiendom / Fellesarealer

Utearealene opparbeides med stedlige og/eller tilkjørte masser. Plenen avrettes, tilsåes og beplantes med Tuja hekk etter tegning ca. 60-80 cm. Noen deler av tomten vil kunne ha naturpreg. Platting/markterrasser og levegger inngår i leveransen slik som vist på plantegninger.

NB! 3D tegninger kan avvike på størrelser/utførelse. Det er inkludert 25 m2 markterrasser til hver bolig i trykkimpregnert utførelse. Overbygget inngangspartier leveres i ubehandlet betonggulv.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Kommunen har legalpant i borettslagets eiendom som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. På borettslagets eiendom kan det være tinglyst erklæringer som f eks rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse erklæringene kan ikke slettes. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Borettslaget har lovbestemt pant i den enkelte andel for ubetalte fellesutgifter og andre kostnader knyttet til forholdet mellom andelen og borettslaget, jf. borettslagsloven § 5-20. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (2 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

Servitutter / rettigheter

Andelen overdras fri for pengeheftelser. På borettslagets eiendom er det tinglyst ulike erklæringer/servitutter og pengeheftelser, bla. tilknyttet fellesgjeld. Disse vil følge eiendommen. 

Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen:

Vei / Vann / Avløp

Bygget kobles til offentlig eller godkjent privat vei-, vann- og avløpsnett, ved nærmeste punkt utpekt av kommunen.

Verdi ved skattefastsetting

Verdien ved skattefastsetting er p.t. ikke fastsatt. Verdien ved skattefastsetting fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om verdien ved skattefastsetting.

Reguleringsforhold

Området ligger innenfor Detaljreguleringsplan for område ved Grønli. Formålene er; Bebyggelse og anlegg, Samferdsel og teknisk infrastruktur, Grønnstruktur, Hensynssoner og Sikringssoner. Det er diverse rekkefølgekrav innenfor regulering som må ivaretas før ferdigtillatelse/midlertidig brukstillatelse kan gis. Det er planer for å utvikle hele eiendommen.

Beskrivelse av borettslaget

Det er borettslaget som eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget. Andel i borettslag gir andelseier borett til og råderett over en nærmere bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for borettslagets gjeld, men borettslagets løpende utgifter må dekkes av andelseierne gjennom månedlige fellesutgifter (husleie).

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i borettslagets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning, vedtak fra årsmøte/generalforsamling m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Faste, løpende kostnader

Kr. 7 680,- til 7 870,- pr. mnd.

Fellesutgifter som inkluderer:

Andre faste utgifter:

Strømforbruk i egen bolig

Kommunale avgifter og Eiendomsskatt er ikke beregnet da boligene er under oppføring.

Innboforsikring

Til dekning av løpende felleskostnader innbetaler den enkelte andelseier(kjøper) et månedlig beløp. Felleskostnader består av borettslagets faste og variable driftskostnader, samt renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld som følger:

• Renter og avdrag på felleslån

• Grunnpakke kabel TV/internett + engangsavgift for tilkobling

• Bygningsforsikring

• Forretningsførsel av borettslaget, og evt. teknisk forvaltning

• Revisjon

• Andre driftskostnader (f.eks. arbeidsgiveravgift, styrehonorar, sikringsfond, rekvisita, verktøy mm)

• Eiendomsskatter

• Kommunale avgifter

• Diverse vedlikehold av bygg og felles anlegg, inkl. avsetning til vedlikehold

Felleskostnadene for den enkelte boligen er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre, ved overtakelse, og styret vil påse at evt. nødvendig endring i felleskostnader innføres.

Andel fellesgjeld / formue

Kr 2 575 000,- til kr. 2 675 000,-.

Andel fellesgjeld overtas av kjøper.

Finansiering

Kontakt megler for avklaring av finansielle forhold, herunder lån til kjøp av eiendom. Privatmegleren har avtale med Nordea om formidling av lån og andre finansielle tjenester. Privatmegleren mottar godtgjørelse for dette.

Totale kostnader

I tillegg til kjøpesum iht. prislisten tilkommer følgende omkostninger:

Medlemskap innmelding PBBL pr. person, kr. 700,-

Årskontingent PBBL påfølgende år, kr. 200,-

Gebyr for tinglysning av andelsskjøte, kr. 430,-

Evt. gebyr for tinglysning av pant/heftelse, kr. 430,-

Gebyr grunnboksutskrift, kr. 280,-

Andelskapital til borettslaget, kr. 5 000,-

Spesifikasjon av lån

Borettslagets fellesgjeld blir finansiert med et annuitetslån som borettslaget vil ta opp i forbindelse med overtagelsen av bygget.

Lånet har 40 års total løpetid, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten, som vil bli endret i takt med utviklingen i rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten. Etter 20 år må borettslaget betale avdrag og andelseieren får en økning i sine felleskostnader fra dette tidspunktet. Se prisliste for informasjon.

Adgang til utleie (boligformål)

Utleie av boligene vil reguleres av borettslagsloven og borettslagets vedtekter og forvaltes av borettslagets styre. Det er ingen separat boenhet i boligen.

Forkjøpsrett

Forkjøpsretten er avklart. Her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Boligene selges til fastpris ref. prislisten.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris.        

 

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på Privatmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig.

Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

 

Som budgiver hos Privatmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført.

Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Meglers vederlag og utlegg

Megler vederlag er kr. 45 000,- inkl. mva. I tillegg kr. 4 131,- inkl. mva i oppgjørsgebyr.